Evropska turistična industrija in destinacije na poti trajnostne in digitalne preobrazbe

Objavljeno: 18.11.2021

Nazaj na novice

Evropska turistična industrija in destinacije na poti trajnostne in digitalne preobrazbe

V sredo, 17. novembra, je potekal 20. Evropski turistični forum, ki ga je organizirala Slovenija kot predsedujoča Svetu EU v sodelovanju z Evropsko komisijo. Dogodek je sledil neformalnemu srečanju ministrov EU, pristojnih za turizem, ki je potekal dan prej. Osrednja tema obeh dogodkov je bila oblikovanje dokumenta »Poti prehoda« za zeleno in digitalno preobrazbo evropske turistične industrije in destinacij. V okviru foruma je s predstavitvijo Slovenije kot trajnosti zavezane turistične destinacije sodelovala tudi Barbara Zmrzlikar iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Evropska turistična industrija in destinacije na poti trajnostne in digitalne preobrazbe

Slovenija se je zavezala razvoju trajnostnega turizma že leta nazaj. Najpomembnejši mejnik je bil narejen z vzpostavitvijo Zelene sheme Slovenskega turizma, ki je nacionalni program na področju trajnostnega razvoja turizma. Shema je bila vzpostavljena pred sedmimi leti, destinacijam in ponudnikom pa nudi konkretna orodja za oceno in izboljšave njihovega delovanja na področju trajnosti, kar omogoča izpolnjevanje obljube, ki jo nosi znamka I feel Slovenia.

V okviru Evropskega turističnega foruma je Barbara Zmrzlikar, vodja Sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte na STO predstavila projekte, aktivnosti in orodja, s katerim v slovenskem turizmu uresničujemo trajnostno zavezo. To so predvsem Zelena shema slovenskega turizma, vodna zaveza in zaveza za izločitev plastike za enkratno uporabo, ki so ključnega pomena za izpolnitev opredeljenega trajnostnega in digitalnega prehoda za odpornejši slovenski turizem.

»Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem. Shema je mednarodno primerljiva in temelji na več kot 100 kriterijih Green Destinations Standard. V zeleni shemi je že 199 imetnikov znaka SLOVENIA GREEN. S strani ETC je bila shema prepoznana kot najboljši primer certifikacijske sheme na področju trajnosti in vključena v priročnik the Sustainable Tourism Implementation Handbook. Kot primer dobre prakse jo predstavljamo številnim zainteresiranim državam ne samo v Evropi, temveč globalno. V letu, ko Slovenija nosi naziv Evropska gastronomska regija 2021, je STO zeleno shemo dopolnila z znakom Slovenia Green Cuisine, ki ga je pridobilo že več kot 30 restavracij,« je izpostavila in dodala nadaljnje cilje in aktivnosti STO na področju udejanjanja trajnostne zaveze: »STO izvaja aktivnosti za izločitev plastike za enkratno uporabo v slovenskem turizmu.« Poudarila je tudi pomen digitalizacije in digitalne transformacije za še uspešnejši in odpornejši turizem. Digitalizacija in digitalna transformacija sta ključna elementa strategije okrevanja in odpornosti slovenskega turizma, v zaključni fazi oblikovanja je Strategija digitalne transformacije slovenskega turizma. Predvideno je tudi oblikovanje digitalne platforme, ki bo omogočala merjenje vpliva turizma na vse stebra trajnosti in podprla upravljanje destinacij na bolj trajnosten način. »Če želimo doseči cilje, opredeljene v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in ustvariti okolijsko in socialno bolj trajnostno družbo, moramo v turizmu opredeliti nove kazalnike uspeha, ki bodo vključevali tako ekonomske, okoljske kot socialne kazalnike,« je poudarila.

20. Evropski turistični forum je s pozdravnim nagovorom odprli minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je srečanje začel z besedami, da je Evropski uniji v letih 2020 in 2021 uspelo sprejeti prve nujne ukrepe za pomoč turistični industriji zaradi pandemije covida-19. »S tem smo turističnemu ekosistemu pomagali prebroditi prvi šok. Vendar pa je nujno, da tem kratkoročnim ukrepom sledijo tudi dolgoročni.« Poudaril je: »Turistični ekosistem je treba preobraziti tako, da bo odpornejši, bolj trajnosten in pripravljen na nove izzive trga ter na spremenjene vzorce vedenja turističnih potrošnikov

Na 20. Evropskem turističnem forumu so zbrane udeležence – deležnike evropskega turizma uvodoma pozdravili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, komisar za notranji trg Thierry Breton, direktorica za turizem in bližino na Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (GD GROW) Valentina Superti in podpredsednik Odbora za promet in turizem (TRAN) v Evropskem parlamentu dr. István Ujhelyi. Udeležence foruma je nagovoril tudi generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) Zurab Pololikashvili kot posebni gost predsedujoče države. Govorniki so izpostavili prve znake okrevanja evropskega turizma v letošnjem poletju ter velik pomen globalnega covid certifikata in cepljenja pri okrevanju turizma. Izpostavili so  pomen vrnitve zaupanja turistov v potovanja za uspešno okrevanje turizma. Poudarili so nujnost trajnostne in digitalne transformacije evropskega turizma za uspešnejši in odpornejši turizem v prihodnje. Ključnega pomena za uspešnost turizma je prav tako vključujoč način delovanja.

V prvem delu srečanja so bile predstavljene dobre prakse, ki jih deležniki v turizmu že izvajajo za podporo trajnostnega prehoda turizma EU z namenom, da prestavijo dober zgled in povabijo preostale deležnike k podobnemu ravnanju. Veliko zanimanja je požela zelena shema slovenskega turizma, ki jo izvaja Slovenska turistična organizacije in je primer dobre prakse ne le v evropskem, temveč v svetovnem merilu. Iz Slovenije se je kot trajnostna turistična destinacija predstavil Bohinj. Dobre prakse s področja trajnosti sta predstavila podjetje TUI in združenje HOTREC. V prvem panelu je bil poudarjen tudi pomen usposabljanja za trajnost in pridobivanja ustreznih kadrov za delo v turizmu. Prav tako je bilo poudarjeno, da je ob razvoju turizma pomembno imeti v mislih tudi kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.

Cilji drugega dela srečanja so bili predvsem proučitev delovanja na področju spremljanja in dokumentiranja razvoja v turističnem ekosistemu. Predstavljene so bile tudi inovativne najboljše prakse na sektorski in ciljni ravni pri zbiranju in poročanju o turizmu. Predstavniki Eurostata in Statističnega urada RS so poudarili, da statistični uradi niso samo zbiratelji podatkov in njihovega analiziranja, temveč lahko pomagajo pri ugotavljanju in spremljanju kazalnikov vpliva turizma na okolje in lokalno prebivalstvo.

V tretjem delu srečanja so bile predstavljene prednosti digitalnih inovacij v turizmu. Razprava je tekla o tem, kako lahko zasebni in javni sektor prispevata k bolj inovativnim rešitvam v turizmu. Predstavljeni sta bili zmagovalni mesti projekta Evropska prestolnica pametnega turizma 2022, to sta Bordeaux in Valencia. Pri predstavitvi Valencie je bila zanimiva informacija o javno-zasebnem partnerstvu in fundaciji za turizem. Tesno sodelujejo z letalskimi prevozniki in skupno načrtujejo promocijo določenih destinacij. Prav tako se je v okviru tega dela srečanja prestavila tudi Ljubljana, prestolnica predsedujoče države Svetu EU, ki ima uspešno prakso na področju digitalizacije, trajnosti in inovativnih turističnih produktov.

Zaključne besede sta podala državni sekretar Simon Zajc in vodja Enote za turizem in tekstil DG Grow Evropske komisije ga. Marie-Helen Pradines. Pri tem se je državni sekretar Simon Zajc zahvalil vsem organizatorjem in sodelujočim na Evropskem turističnem forumu ter poudaril: »Prepričan sem, da bodo razprave na današnjem 20. Evropskem turističnem forumu dale nov zagon našemu nadaljnjemu sodelovanju in delu za podnebno nevtralen, pameten in inovativen, odgovoren in vključujoč turizem prihodnosti, ki bo ohranil destinacijo Evropa na vodilnem mestu na svetovnem turističnem trgu tudi dolgoročno.«

 

Zelena in digitalna preobrazba je prava pot za prihodnost turističnega ekosistema

V torek, 16. novembra 2021, je po avdiovizualni povezavi potekalo neformalno srečanje ministric in ministrov držav članic Evropske unije za turizem. Razprava je bila osredotočena na »pot prehoda« za zeleno in digitalno preobrazbo evropskega turističnega ekosistema do leta 2030.

Ministri in ministrice so na srečanju razpravljali o ključnih ukrepih za pripravo konkretnega nabora ukrepov za okrevanje turističnega ekosistema. Ti bodo predstavljali tako imenovano pot prehoda za okrevanje, pri čemer bo osrednja pozornost namenjena spodbujanju zelenega in digitalnega prehoda turističnega ekosistema.

Strinjali so se, da mora biti bistvo okrevanja turizma zeleni in digitalni prehod ter da moramo vzpostaviti trajnostni in odporni turistični ekosistem. Pri tem so poudarili potrebo po krepitvi odpornosti evropskih podjetij in industrije tudi v luči prihodnjih kriz. Poudarili so tudi potrebo po ponovni vzpostavitvi varnih turističnih potovanj in ponovnem zaupanju potrošnikov vanje. Opozorili so na pomen odprtega in dobro delujočega enotnega trga, ki bo zagotovil odprte transportne poti, ter spregovorili o pomenu financiranja okrevanja turističnega sektorja.

Ministri in ministrice so govorili tudi o pomenu izobraževanja in usposabljanja ter ustreznih prekvalifikacijah in dokvalifikacijah v turističnem ekosistemu. To je pomembno za zagotovitev ustreznih spretnosti za spopadanje z izzivi digitalizacije in zelenega prehoda.

Pomemben del okrevanja in dvojnega prehoda je tudi zagotavljanje ustreznih podatkovnih baz in skupnih podatkovnih prostorov za izmenjavo podatkov. Treba je krepiti inovacije za turistični ekosistem in pospešiti poslovne procese. Ministri so se v razpravi zavzeli za upoštevanje razlik v razvoju med državami članicami in regijami, saj so oddaljene in otoške regije specifika, ki prav tako potrebujejo trajnostne in digitalne rešitve. Ministri in ministrice so se zavzeli tudi za sodelovanje vseh deležnikov v procesu okrevanja na vseh ravneh. Poudarili so pomen izmenjave dobrih praks in potrebo po zagotovitvi dovolj časa za pripravo ukrepov za okrevanje.

Ministri in ministrice so se ob koncu razprave strinjali, da pot prehoda pomeni dobro podlago za pripravo evropske agende za turizem za obdobje 2030–2050. Predsedujoči minister je v zaključku med drugim poudaril, da bo ta razprava pomembno prispevala k nadaljevanju naporov za dokončanje poti prehoda za okrevanje turističnega ekosistema. »Glede na vizijo predsedstva o evropskem turizmu prihodnosti – varno, zeleno, pametno, odgovorno, vključujoče – sem ponosen, da se je Slovenija zelenemu in trajnostnemu turizmu zavezala že pred krizo zaradi covida. Nujno je, da tudi EU stopi na pot dvojne preobrazbe, če hočemo ohraniti globalno konkurenčnost Evrope in biti turistična destinacija številka 1 v svetu. To mora biti naš skupni cilj!« je zaključil današnje srečanje.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji