Dnevi slovenskega turizma 2020 o ODZIVIH, OKREVANJU in ODPORNOSTI slovenskega turizma

Objavljeno: 8.12.2020

Nazaj na novice

Dnevi slovenskega turizma 2020 o ODZIVIH, OKREVANJU in ODPORNOSTI slovenskega turizma

Največji strokovni dogodek na področju turizma, Dnevi slovenskega turizma letos potekajo virtualno na temo »Slovenski turizem med in po Covid-19: ODZIV. OKREVANJE. ODPORNOST.« Ključne izzive globalnega in slovenskega turizma s pogledom naprej so udeleženci osvetlili na današnjem uvodnem delu in na okrogli mizi. V zaključnem delu so bila tudi letos podeljena najvišja priznanja v turizmu.

Dnevi slovenskega turizma 2020 o ODZIVIH, OKREVANJU in ODPORNOSTI slovenskega turizma

Turizem v Sloveniji je med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije Covid-19 in je postavljen pred številna vprašanja, povezana z obstojem ponudnikov, ohranitvijo konkurenčnosti in zaposlenih, prilagajanju novi situaciji ter okrevanju in odpornosti za uspešen zagon po pandemiji. Na ključna vprašanja, s katerimi se srečujejo turistične destinacije in ponudniki, so odgovore v uvodnem delu in na okrogli mizi, ki so potekali virtualno, iskali udeleženci 9. Dnevov slovenskega turizma.

 

 

V uvodnem delu je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek poudaril pomen turizma za slovensko gospodarstvo in izpostavil ukrepe ministrstva za ohranitev delovnih mest in podjetij v turizmu: »Dnevi slovenskega turizma so vsako leto osrednji dogodek vseh, ki smo zapisani turizmu in njegovemu razvoju. Zadnja leta smo ga praviloma doživljali ob presežnih rezultatih našega turističnega gospodarstva in tudi zato o prihodnosti govorili z optimizmom in zanosom. Letos je pandemija turizem v veliki meri zaustavila, in tudi največji optimisti smo zato v napovedih, kaj nas čaka, zadržani. Gospodarska panoga, ki predstavlja enega stebrov razvoja mnogih evropskih držav, tudi Slovenije, bo za ponoven vzpon potrebovala obsežno pomoč držav in Evropske unije kot naše druge domovine. Optimistične napovedi o finančnih instrumentih unije za okrevanje in razvoj po pandemiji nas vsekakor navdajajo z optimizmom, saj vidimo v njih – ob dobri osnovi vrste ukrepov, ki ji je in jih še bo sprejela slovenska vlada - dobro priložnost za naš turizem, a veliko bo odvisnega tudi od nas samih. Od tega, kako bomo znali ponastaviti naša pričakovanja, dopolniti našo ponudbo in še izboljšati naš odnos do gosta, pa do tega, kako daleč bomo segli z informacijami o tem, da smo varna država. Vse to bo v novi realnosti štelo mnogo več kot kdaj koli prej. Vem, da ima slovenski turizem predane protagoniste, zato vsem, ki vas bodo povezali letošnji Dnevi slovenskega turizma, želim predvsem to, da ohranite zaupanje v dobro prihodnost slovenskega turizma in da se na čas po pandemiji pripravljate z vsem znanjem, energijo in ustvarjalnostjo, ki jih premorete. Srečno in ostanite zdravi!«

Letošnji DST so osvetlili ključne izzive v turizmu, ki ga je pandemija najbolj prizadela, predvsem pa so se govorniki osredotočili na pogled naprej.

 

 

Direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak je predstavila situacijo, v kateri se zaradi posledic pandemije nahaja globalni in slovenski turizem, izzive, pred katere je postavljena celotna turistična panoga na poti do ponovnega zagona turizma in okrevanja ter potrebne spremembe za bolj učinkovit, bolj trajnosten in odporen turizem: »Danes, ko je za Evropo napovedan več kot 60-odstotni upad mednarodnih prihodov, so aktivnosti slovenskega turizma usmerjene v obvladovanje krize in blažitev njenih vplivov na turizem, v prizadevanje za ohranitev dragocenih delovnih mest, hkrati pa je potrebno sprejeti odločitve za jutri in ukrepe za učinkovitejši, odpornejši in bolj trajnostno naravnan turizem. Dejstvo je, da se bo vedenje turistov spremenilo, ljudje bodo potovali manj in bližje domu, spreminja pa se tudi odnos turista do potovanj, pri čemer sta varnost in zaupanje ključni vrednoti. Potrebne so korenite strukturne spremembe, prav tako spremembe v razmišljanju, v organiziranosti v turizmu, trženju in nova opredelitev kazalnikov uspešnosti. Nujna je digitalna transformacija, oblikovanje inovativnih procesov in doživetij ter pospešen prehod v trajnostni turizem, kar je pogoj za povečanje produktivnosti in družbene blaginje. Zavedamo se, da bo konkurenca v turizmu, ko se bo pričelo okrevanje, velika. Vendar glede na to, da smo v Sloveniji vrsto let uspešno razvijali in promovirali trajnostni turizem in edinstvena doživetja ter razvijali Slovenijo kot nemnožično destinacijo, prav to sedaj predstavlja dober kapital za ponovni zagon turizma.«

 

 

Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije: »Vsled zelo pospešene organske rasti turizma, globalnih trendov potovanj, večje prepoznavnosti Slovenije v svetu, smo skupaj v zadnjih letih v Sloveniji uspešno vzpostavili t.i. celovit turistični model Slovenije, ki je sestavljen iz vseh ključnih turističnih deležnikov vključno z zaposlenimi. Samo v celoviti obliki lahko turistični model deluje, se razvija in izpolnjuje svoje cilje. Vsi turistični delavci in ostali deležniki smo v preteklih letih razvijali produkte, prenavljali kapacitete, izobraževali in trenirali kader, oblikovali nove ponudbe – vse to zato, da smo navduševali goste. Posledično smo v zadnjih nekaj letih imeli rekordne rezultate na področju turizma. Dokazali smo, da znamo izkoristiti naše edinstvene in neverjetne naravne danosti Slovenije ter da znamo stopiti skupaj in postaviti Slovenijo na svetovni turistični zemljevid. V začetku letošnjega leta pa se nam je začel ta uspešen celovit turistični model korak po korak podirati. V času od pojava korona virusa v mesecu marcu je država z ukrepi veliko naredila in nam pomagala, da smo preživeli do tega trenutka, ko smo v drugem valu epidemije. Mnogi segmenti turizma in mnogi posamezniki se morajo zatekati k skrajnim ukrepom, da oni in njihove družbe preživijo. Zato menim, da je čas za: interventni zakon, ki se bo osredotočal na reševanje preživetja posameznih segmentov turizma v tem celovitem turističnem modelu Slovenije ter dodatno financiranje STO v višini vsaj 10 mio EUR za okrevanje, ohranitev prepoznavnosti in všečnosti Slovenije ter osveščanje potencialnih gostov o tem, da je Slovenije zelena, aktivna in zdrava ter predvsem varna dežela. Samo tako bo ta celovit turistični model v celoti preživel, posamezni segmenti turizma se bodo tako lahko uspešno ponovno zagnali po epidemiji, prenovili produkte, usposobili kader, iskali priložnosti za razvoj. Sicer se bomo vrnili na stanje iz leta 2009, ko tega celovitega turističnega modela še ni bilo. Stopimo skupaj in vzpostavimo ta celovit turistični model Slovenije na nivo iz leta 2019.«

 

Na okrogli mizi z razpravo, ki se ji je virtualno pridružilo več kot 700 udeležencev, so bila v ospredju aktualna vprašanja, ki so izpostavila krizo kot izziv in kot priložnost slovenskega turizma, ključne izzive in preboje, pomen trajnostne in digitalne transformacije, kreativnosti in inovativnosti za doseganje višje dodane vrednosti in druga ključna vprašanja, povezana s slovenskim turizmom med in po Covid-19 v luči ODZIVA, OKREVANJA IN ODPORNOSTI.

 

 

Državni sekretar Simon Zajc je izpostavil, da smo se v letošnjem letu soočili z izzivom, kakršnega doslej še nismo poznali: »Na preteklih Dnevih slovenskega turizma si nihče ne bi mogel predstavljati in napovedati, kakšno bo turistično leto 2020. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Slovenski turistični organizaciji pripravljamo ukrepe in aktivnosti, s katerimi bi omogočili čim lažji ponovni zagon dejavnosti in ohranitev delovnih mest. Prav tako v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki pripravljamo Načrt okrevanja in odpornosti slovenskega turizma v letih 2020 – 2023. Prepričani smo, da bomo v sodelovanju uspeli pripraviti ustrezen načrt za dosego vseh zastavljenih ciljev in uresničitev strateške vizije.«

Na okrogli mizi so sodelovali tudi:  

Gregor Jamnik, predsednik Združenja hotelirjev Slovenije pri TGZS

 

Sebastian Postogna, vodja F&B, Falkensteiner

 

Barbara Soršak, direktorica Unitur

 

 

Tomaž Kavčič, kuharski mojster, Gostilna pri Lojzetu

 

Ljubica Knežević Cvelbar, Ekonomska fakulteta

 

mag. Petra Stušek, direktorica, Turizem Ljubljana

 

Razpravo je moderatorka sklenila s pozivom udeležencem okrogle mize, da  dokončajo stavek  »Uspelo bo tistemu, ki bo…«. V sklepnih mislih so udeleženci diskusije tako podali svoj pogled na to, komu bo pri preživetju, okrevanju in krepitvi turizma uspelo. Uspelo bo tistim, ki bodo hitri, drzni in pripravljeni sodelovati. Uspelo bo tistim, ki se bodo lotili digitalizacije in prilagodili produkt. Pa tudi tistim, ki bodo razmišljali pozitivno, učinkovito in odgovorno in bodo ukrepali ter svojo ekipo vzpodbujali k drugačnim doživetjem in implementacijo v procesu. Uspelo bo tistim, ki bodo za štartno črto v polni kondiciji, tistim, ki so dobri 'trenerji' in to je sedaj država. Uspelo bo tistim, ki bodo optimistični borci in povezovalci. Pa tudi tistim, ki bodo delali po načelu 'imeti pogum', strast do vsebine in 'zdravo kmečko pamet' ter znali prisluhniti in upoštevati. In uspelo bo tistim, ki bodo poslušali svoje goste in svojega zaposlenega in imeli pozitiven odnos tudi do največjih izzivov, s katerimi se v teh časih srečujemo.

Zaradi časovne omejitve na vsa vprašanja ki so bila posredovana v okviru virtualnih Dnevov slovenskega turizma, ni bilo možno podati odgovora v sklopu samega dogodka. Odogovori na vsa vprašanja pa bodo skupaj s posnetkom dogodka objavljeni na www.slovenia.info

Dnevi slovenskega turizma potekajo v so-organizaciji vseh večjih partnerskih institucij s področja turizma v Sloveniji. Predstavniki ključnih institucij so ob letošnjem DST povedali: 

Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenija: »Naključje je hotelo, da Dnevi slovenskega turizma potekajo le tri dni po mednarodnem dnevu prostovoljcev, prazniku prostovoljstva, ob katerem se spomnimo na vse tiste, ki s požrtvovalnim prostovoljskim delom prispevajo k družbeni blaginji. Na področju turizma je v Sloveniji brez dvoma vodilna prostovoljska organizacija Turistična zveza Slovenije, ki združuje 380 turističnih društev in zvez iz vse Slovenije, v katere je vključenih kar 30 tisoč prostovoljcev, ki v marsikaterem slovenskem kraju skrbijo za turistične znamenitosti, čisto, lepo in  urejeno okolico, tematske poti in organizacijo prireditev. Brez njihovega predanega dela turizem v Sloveniji ne bi bil ena od vodilnih gospodarskih panog, kar je brez dvoma postal v času pred epidemijo COVIDA- 19. Ob tej priložnosti želim poudariti, da so programi turističnih društev ostali bogati kljub epidemiji. Tako so naši prostovoljci tekom leta opravili kar 122.358 prostovoljskih ur, ki so ovrednotene na 1.199.140 eur, kar je ogromna številka, zato se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Niti najmanj ne dvomim, da bodo naši prostovoljci in prostovoljke še naprej ključni člen pri tem, da se slovenski turizem najprej postavi na noge, v naslednji fazi pa ponovno zaživi v svojem polnem potencialu, kot smo ga izkusili v letih preden nas je epidemija spravila na kolena. Skupaj zmoremo!«

Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem: »V Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS zaskrbljeno spremljamo razvoj dogodkov v gostinski panogi zaradi krize COVID-19. Že od meseca marca, še posebej pa v zadnjih tednih, poskušamo s predlogi, pripombami in apeli opozoriti, da je za ohranitev gostiln, nastanitev, restavracij, okrepčevalnic, barov in ostalih gostinskih obratov ter seveda delovnih mest nujno potrebno pomagati z primernimi, enostavnimi, poštenimi in predvsem pravočasnimi ukrepi pomoči. Še posebej nas skrbi rast števila brezposelnih v panogi, ki se je samo v novembru povečalo za 2800 novih brezposelnih na 11365, kar je porast v višini 18% glede na oktober. Skupaj moramo čimprej najti rešitve, ki bodo rešile vprašanje ohranitve naših gostinskih obratov in seveda zaposlenih, ki so že v preteklosti predstavljali ključno vprašanje za kvaliteto dela v panogi. Bojimo se, da bomo izgubljene kadre težko vrnili na stara delovna mesta. Čimprej moramo krivuljo razvoja dogodkov obrniti navzgor. Gostinstvo lahko živi samo s svojimi gosti. Dlje, kot izgubljamo stik z njimi, to je letos že 4 mesece, dlje bomo okrevali. Zato tudi apel, da čimprej omogočimo obratovati vsaj delu gostinstva, ki lahko opravlja svoje delo brez večjega tveganja. Še bolj se bomo morali približati domačim gostom in gostom v sosednjih regijah, zato pripravljamo tudi projekt, ki bo omogočal odkrivati naše skrite dragulje. Vsekakor bomo v Sekciji tudi v bodoče skrbeli za povezovanje in sodelovanje, ki bo pomembno prispevalo k revitalizaciji v panogi. Ob dnevu slovenskega turizma čestitam vsem deležnikom in želim poguma, optimizma in kreativnosti, ki nas bodo spet utirili na poti k uspehu. Na koncu še želja, da v slovenskih gostilnah čimprej nazdravimo ob zmagi nad virusom. Vse dobro in ostanite zdravi.«

Drago Bulc, predsednik društva Turistični novinarji Slovenija: »Čeprav virtualni dnevi slovenskega turizma niso tako prisrčni kot so bili vsi dosedanji, na katerih smo se srečali turistični delavci z vseh koncev Slovenije in tudi tujine, si stisnili roko in objeli, pozdravljam pobudo, da smo jih vsi partnerji skupaj pod vodstvom Slovenske turistične organizacije organizirali vsaj v edini možni obliki v času pandemije. Iz razprav, ki sem jih skrbno spremljal, sem razbral, da v slovenskem turizmu vsi vodilni akterji vedo za izhod iz te največje krize v svetovnem in seveda posledično slovenskem turizmu. Z veseljem ugotavljam, da se vsi, ki vodijo slovenski turizem, zavedajo naših prednosti in priložnosti in prepričan sem, da jih bomo takoj, ko bo pandemija mimo, znali tudi izkoristili

 

Podeljena najvišja priznanja v slovenskem turizmu

Tudi letos so v okviru DST bila podeljena najvišja priznanja v slovenskem turizmu. Kdo so prejemniki najvišjih priznanj in obrazložitve preberite na povezavi.

 

Gostinsko turistični zbor

V organizaciji Turistično gostinske zbornice Slovenije je v ponedeljek, 7. decembra, potekal tradicionalni dogodek – 67. Gostinsko turistični zbor Slovenije. Organizatorji so v okviru virtualnega dogodka podali zanimive vsebine, kot so izvajanje zaščitnih ukrepov, Zelena shema slovenskega turizma kot primerjalna prednost Slovenije po korona krizi s poudarkom na gostinstvu, prihodnost poklica v gostinstvu skozi oči mladine, kibernetska varnost v turizmu, predstavitev kuhanja in ponudbe glavne jedi v slovenskih makro destinacijah, predstavitev zmagovalca tekmovanja Mladi šefi, ki bo Slovenijo zastopal na tekmovanju European Young Chef Award (EYCA) 2020, izvedena pa je bila tudi podelitev priznanj Turistično gostinske zbornice Slovenije. Udeležence je ob tej priložnosti nagovorila tudi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.

 

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji