Prvi spletni seminar Management akademije: Krepitev managementa v turizmu

Objavljeno: 17.11.2020

Nazaj na novice

Prvi spletni seminar Management akademije: Krepitev managementa v turizmu

Danes, 17. novembra, je potekal prvi od šestih spletnih interaktivnih seminarjev drugega izobraževalnega modula Akademije za trženje v turizmu – Management akademije. Današnji seminar, ki je v skladu s situacijo potekal virtualno, je izpostavil pomen krepitve managementa v turizmu za uravnotežen trajnostni razvoj ter potrebo po krepitvi upravljanja destinacij, tokov in kakovostnih izkušenj njenih obiskovalcev ter življenja prebivalcev.

Prvi spletni seminar Management akademije: Krepitev managementa v turizmu

V svetu, Evropi in Sloveniji se turistične destinacije in ponudniki na poti okrevanja turizma soočajo z velikimi izzivi: kako ublažiti posledice epidemije, prilagoditi poslovanje in okrepiti upravljanje s potrebo po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju ter zagotavljanju varnih in hkrati avtentičnih doživetij ter tako uspešno nagovarjati potrošnika v novi realnosti. Ti novi izzivi od turističnega sektorja zahtevajo nova znanja in kompetence s področja managementa v turizmu. Za učinkovitejšo oživitev in nov zagon turizma Slovenska turistična organizacija za predstavnike slovenskih vodilnih turističnih destinacij in turističnih podjetij v letošnjem letu prvič izvaja Management akademijo.

Management akademija predstavlja drugi temeljni vsebinski modul Akademije za trženje v turizmu. Prvi modul Akademije za trženje v turizmu, t.j. Digitalna akademija, je letos potekal od septembra do novembra.

Management akademija, ki je zasnovana interaktivno, bo gostila več kot 30 domačih in tujih predavateljev s področja upravljanja destinacij, tokov in doživetij v turizmu, ki bodo predstavili najnovejše trende in z udeleženci delili nova znanja, izkušnje in dobre prakse. V 6ih seminarskih dneh bo predstavila tudi 13 dobrih praks. Udeležuje se je več kot 80 predstavnikov destinacij in turističnih ponudnikov, kar dokazuje, da se v slovenskem turizmu zavedamo ključnega pomena znanj in kompetenc pri novem zagonu panoge.

Prvi med šestimi spletnimi seminarji je potekal danes pod naslovom »Krepitev managmenta v turizmu«.

Na prvem spletnem seminarju Management akademije so sodelovali direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, ustanovitelj mednarodnega podjetja za svetovanje v turizmu Stevens & Associates dr. Terry Stevens, direktor prodaje in trženja v Hotelu Slon Željko Vrhovac, direktor Turistične skupnosti Istre Denis Ivošević ter red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar z Ekonomske fakultete, ki je srečanje tudi moderirala.

 

Mag. Maja Pak je predstavila aktualno situacijo in napovedi v globalnem, evropskem in slovenskem turizmu posledično korona-krize ter ukrepe, ki jih bo turizem moral sprejeti za prilagoditev. Okrevanje v turističnem sektorju bo dolgoročno in bo trajalo več let. Kriza je prinesla velike spremembe v navadah in pričakovanjih turistov, njihovo poznavanje pa je za uspešno prilagajanje v razvoju, trženju in managementu turističnih ponudnikov in destinacij velikega pomena. Ključnega pomena za okrevanje slovenskega turizma po krizi bo imel načrt okrevanja ter krepitve odpornosti slovenskega turizma. »Slovenski turizem se je v preteklosti razvijal v skladu s ključnimi usmeritvami, ki so s krizo postale še bolj izrazite, zato imamo dobra izhodišča za okrevanje turizma. Za slovenski turizem bo pomembno zagotavljanje varnosti in povrnitve zaupanja gostov, uspešno prilagajanje valom epidemije, razumevanje potrošnikov ter čim večja uporaba novih tehnologij in še intenzivnejša digitalizacija. Potreben je prehod od marketinga k managementu,« je izpostavila.

Prof. dr. Terry Stevens je poudaril pomen destinacijskega managementa in izpostavil vprašanje kriterija uspeha turističnih destinacij čez deset let. »Pandemija novega koronavirusa je še pospešila spremembe in za destinacije je danes najpomembneje, da si prizadevajo za gradnjo ugleda in prepoznavnosti in sicer kot destinacije za kakovostno življenje prebivalcev ter kakovostna doživetja njenih obiskovalcev. Zgolj trženje ne zadošča več,« je poudaril. Izpostavil je dejstvo, da je korona kriza še pospešila že pred pandemijo prisotne trende v turizmu in izpostavila pomembnost gradnje ugleda destinacije in načina, kako destinacija na trgu nastopa ter samo upravljanje destinacije. »To je postalo pomembnejše od samega trženja destinacije,« je izpostavil. Predstavil je več primerov dobrih praks destinacij.

Red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar je poudarila velik pomen rasti produktivnosti v turizmu. Predstavila je napovedi ključnih mednarodnih strokovnih institucij na področju okrevanja turizma na globalni ravni in v Sloveniji: »V Sloveniji imamo dobre osnove za okrevanje turizma – zeleno okolje, vrsto doživetij v naravi, storitve s področja zdravja in dobrega počutja. Biti pa moramo bolj pogumni v procesu tranzicije in povečati učinkovitost, saj dosedanji ekonomski kazalci niso spodbudni.«  Predstavila je tudi tri predvidene možne scenarije okrevanja turizma po korona krizi, v vsakem primeru pa bo pomembno vlogo pri okrevanju imelo zagotavljanje varnosti in higiene. Transformacija mora biti hitra, kar pa je v turizmu izziv, je izpostavila.

Željko Vrhovac je predstavil ključne izzive in ukrepe, povezane s situacijo posledično covid-19: »Ključni izzivi so gospodarski, kot so likvidnostne težave in zmanjševaje prilivov; okoljski, kot je zmanjševanje uporabe plastike in družbeni kot je npr. uporaba zaščitnih  mask in upoštevanje drugih ukrepov za zajezitev širjenja virusa.« Kot strateško je izpostavil odločitev zadržati ključne zaposlene, ki bodo po krizi z znanjem pomembno prispevali k ponovnemu zagonu in okrevanju poslovanja. »Zelo pomembno bo zagotavljanje varnosti gostov in zaposlenih. Ključna bo tudi digitalna transformacija. Še bolj bomo morali spodbujati inovativno okolje,« je poudaril. Izboljšali so tudi standarde poslovanja in informiranost glede aktualnih ukrepov, vezanih na covid-19 med zaposlenimi in gosti. Podobno kot predavatelji pred njim izpostavlja, da so se nakupne navade gostov v veliki meri spremenile.

Denis Ivošević je predstavil razvoj destinacije Istra v zadnjih 20ih letih in izkušnje, ki so jih pridobili pri transformaciji turizma destinacije. Razvoj je potekal od pretežno masovne destinacije s sezonskim značajem h kakovostnemu turizmu in turističnim produktom, prilagojenim posameznim ciljnim skupinam. V destinaciji so leta 1995 sprejeli odločitev, da ne bodo razvijali masovnega turizma. Sledil je razvoj destinacij v osrednji Istri in oblikovanje nove turistične ponudbe. »Ključno je bilo sodelovanje najpomembnejših deležnikov, med drugim sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. Velikega pomena pri transformaciji je bilo tudi pridobivanje novih znanj in sprememba načina komuniciranja s ciljnimi skupinami ter jasna opredelitev vizije destinacije,« je izpostavil.

Govorniki so si bili ob zaključku seminarja enotni, da je v turizmu nastopila nova realnost, vsi deležniki v turizmu pa so del te nove realnosti. Nova realnost pomeni tudi prilagajanje v delovanju tako turističnih destinacij kot ponudnikov, ključnega pomena pa bodo znanja in veščine za krepitev na področju managementa. 

Naslednji spletni seminarji Management akademije bodo potekali 27. novembra, 1., 7. in 15. decembra ter 12. januarja. Več informacij o celotni seriji spletnih srečanj najdete na poslovnih spletnih straneh STO.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji