25 let STO: v četrt stoletja smo Slovenijo postavili na mednarodni turistični zemljevid sveta

Objavljeno: 25.9.2020

Nazaj na novice

25 let STO: v četrt stoletja smo Slovenijo postavili na mednarodni turistični zemljevid sveta

Vlada Republike Slovenije je 6. aprila 1995 ustanovila Center za promocijo turizma Slovenije, predhodnico Slovenske turistične organizacije (STO). Od takrat je bila pod okriljem STO izvedena vrsta tržno-komunikacijskih in razvojnih aktivnosti, zvrstile so se številne kampanje, aktivnosti in projekti s ciljem doseganja želenega pozicioniranja Slovenije. Večala sta se prepoznavnost in ugled naše dežele, ki je danes vse bolj globalno prepoznavna kot trajnosti zavezana destinacija za edinstvena doživetja. Skozi četrt stoletja je STO aktivnosti izvajala v tesnem sodelovanju s turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma.

25 let STO: v četrt stoletja smo Slovenijo postavili na mednarodni turistični zemljevid sveta

V letu 2020 obeležujemo 25 let, odkar je slovenski turizem z ustanovitvijo Centra za promocijo turizma Slovenije (CPTS) kot predhodnico Slovenske turistične organizacije dobil nacionalno turistično organizacijo, pristojno za trženje in promocijo turizma.
 
O prehojeni poti, številnih aktivnostih, projektih, kampanjah, priložnostih in izzivih, pa tudi o pogledu naprej so na današnji novinarski konferenci spregovorili mag. Maja Pak, direktorica STO, Franci Križan, direktor CPTS, Marko Lenček, direktor Medical Center Rogaška ter Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
 
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: „Najprej: iskrene čestitke vsem, ki ste pisali zgodbo Slovenske turistične organizacije skozi njenih prvih 25 let. Vaša pripadnost turizmu je vsaj zame neprecenljiva. Turizem je v Sloveniji ena najpomembnejših gospodarskih panog, ki za svoj razvoj potrebuje krovno in stično ustanovo, ki skrbi za promocijo, tržne in znanstvene raziskave, razvoj novih strategij in platform in predstavlja vstopno točko za vse, ki vidijo v Sloveniji svoj potovalni cilj ali partnerja pri vzpostavitvi pomembnih mednarodnih turističnih zgodb. Rojstvo te ustanove skoraj sovpada z rojstvom države. Vsi se še spomnimo promocijskega filma in skladbe Moja dežela ter ponosa, ki nas je preveval ob tem, ko smo turiste začeli vabiti domov, v Slovenijo. Od takrat naprej je krovna turistična organizacija doživela marsikaj, tudi obdobja, ko ni delovala kot samostojna in avtonomna enota. Vsi, ki smo v turizmu doma, vemo, da na razvoj našega turizma te spremembe niso vplivale najbolj spodbudno. Zato je bila ena mojih prvih odločitev na položaju ministra prav osamosvojitev Slovenske turistične organizacije in okrepitev njenih virov za promocijo. Na to odločitev sem še danes ponosen, saj izjemne rasti in prodora slovenskega turizma v svetovni vrh v zadnjih letih ne bi bilo, če bi bile odločitve o tem podrejene nekim drugim interesom. Danes, ko Slovenska turistična organizacija praznuje 25 let in praznujemo tudi svetovni dan turizma, doživlja ta panoga enega najtežjih obdobij sploh. A to nam ne sme vzeti poguma. Prihodnost turizma bo na strani tistih, ki visoke standarde higiene in varnosti živijo in globoko razumejo pojem trajnostnega turizma. Slovenija vse to ima, to smo zapisali v strateške cilje našega turizma in po tem smo v svetu že zelo prepoznavni. Zato vsem, ki v prihodnost zrete z negotovostjo, sporočam: »Glavo gor!« Slovenski turizem ima dobre, če ne že kar zelo dobre možnosti, da se v novi realnosti postavi na čelo znanilcev novih standardov v turizmu.“
 
Simon Zajc, državni sekretar na MGRT: „Slovenski turistični organizaciji iskreno čestitam ob jubileju – 25. obletnici delovanja ter se ji zahvaljujem za odlično sodelovanje in uspešno delo. Potrditev njenega uspešnega delovanja in mednarodne prepoznavnosti so številne mednarodne nagrade in priznanja, ki dokazujejo, da se lahko primerja s podobnimi organizacijami turističnih velesil, na nekaterih področjih pa se uvršča v sam svetovni vrh in je sooblikovalka trendov. Slovenija je danes po vsem svetu znana kot zelena, zdrava in aktivna turistična destinacija. Nacionalni projekt Zelena shema slovenskega turizma, ki ga vodi STO, pa je bil že na več mednarodnih dogodkih izpostavljen kot uspešen primer dobre prakse. Slovenski turizem se uspešno razvija tudi zaradi pomembne vloge Slovenske turistične organizacije, zato je odgovornost vseh, ki delujemo na tem področju, da ji zagotovimo pogoje za vrhunsko delo na zahtevnem turističnem globalnem trgu tudi v prihodnje.“
 
Mag. Maja Pak, direktorica STO: „STO je v 25 letih izvedla vrsto uspešnih projektov, s katerimi je sistematično in vztrajno večala prepoznavnost Slovenije na tujih trgih. Hkrati se je na svoji poti soočala s številnimi izzivi. V prvih letih je bil velik izziv postaviti Slovenijo na globalni turistični zemljevid. Drugi izziv je predstavljalo obdobje v letih po finančni krizi, ko je prišlo v letu 2013 do združitve in v letu 2015 do ponovne osamosvojitve STO, njene reorganizacije in intenzivne digitalizacije promocije. Nadgradili smo poslovne dogodke, sklepali partnerstva z odmevnimi globalnimi mediji kot so National Geographic, BBC, Eurosport, Michelin in sodelovali z ambasadorji kot so Ana Roš, Luka Dončič, Primož Roglič in drugi. Tretji izziv smo si postavili sami. Želeli smo doseči podobo Slovenije kot trajnostne destinacije, zato smo oblikovali konkretna orodja, kot je zelena shema, s katero pospešujemo trajnostni razvoj in krepimo znamko I FEEL SLOVENIA. Trajnost smo postavili v jedro vseh naših promocijskih in razvojnih aktivnosti, kar je prepričalo številne tuje javnosti, ki Slovenijo danes uvrščajo v vrh najbolj atraktivnih destinacij. Četrt stoletja STO obeležujemo v letu, ko je slovenski turizem zaznamovala najmočnejša kriza do sedaj. Verjamem, da bomo tudi tokrat v slovenskem turizmu stopili skupaj in turizem po krizi oblikovali v še bolj varnega, trajnostnega in uspešnega, za kar nam dobro osnovo nudi naša zgodba zelene butičnosti. Na STO bomo v teh težkih časih v čim večjo pomoč gospodarstvu, krepili bomo stike s trgom in skrbeli za razvoj trajnostnega in odpornega turizma tudi vnaprej.  Hvala vseh sodelavcem, ki so s srčnostjo oblikovali zgodbo STO, hvala vsem partnerjem v slovenskem turizmu za odlično sodelovanje in iskrena hvala vsem ostalim, ki ste sooblikovali zgodbo zelene Slovenije.“ 
 
Franci Križan, direktor CPTS: »Če bi me kdo vprašal, po čem se najbolj spomnim obdobja preživetega na  CPTS (STO), je to prav gotovo neverjetno navdušenje in zagnanost vseh, ki smo  takrat na začetku v Centru za promocijo turizma Slovenije (CPTS), ki se je kasneje preimenoval v Slovensko turistično Organizacijo (STO), orali ledino slovenske turistične promocije na nacionalni ravni. Kar težko verjamem, da je od takrat minilo že četrt stoletja. STO se je v teh letih razvila v vrhunsko nacionalno agencijo za promocijo turizma,  spoštovano ter uspešno doma in predvsem v tujini. Iz tistega našega začetnega obdobja oranja ledine pa so kot seme  ostale takrat zastavljene vrednote, ki jim je institucija v vseh teh letih ostala zvesta: strokovnost, povezovalnost, transparentnost, navdušenje,  zagnanost, strast, kooperativnost, strpnost, popolna  predanost ciljem in neizmerna  ljubezen do panoge. Zasluga gre vsem zaposlenim, še posebej pa tistim sodelavcem iz začetnega obdobja delovanja, ki so dolga leta vztrajali in so instituciji zvesti še danes, predvsem  prvi  generalni sekretarki CPTS in sedanji direktorici STO mag. Maji Pak. Iskrene čestitke ob jubileju!«
 
Marko Lenček, direktor Medical Center Rogaška:« Pred 25 leti je bila Slovenija še nova turistična destinacija na svetovnem trgu in kot država nismo bili prepoznavni. V tistem obdobju je na določenih območjih nekdanje Jugoslavije še vedno vihrala vojna in težko je bilo promovirati Slovenijo kot turistično destinacijo. Ko smo se v prvih letih samostojne Slovenije udeleževali turističnih sejmov v tujini večina obiskovalcev ni vedela, od kod prihajamo. Tudi v tistem času smo ponudniki turističnih storitev čutili potrebo po povezovanju in Center za promocijo turizma Slovenije je takrat začel načrtno in sistematično promovirati Slovenijo preko organiziranja skupnih sejemskih nastopov in izdelave promocijskih materialov. V 25-ih letih je Slovenska turistična organizacija z omejenimi finančnimi resursi naredila velike korake naprej na področju prepoznavnosti naše države v tujini kot atraktivne, zelene in butične države. V kolikor smo pred 25 leti gledali z zavistjo, kako se predstavljajo nekatere nam konkurenčne države, pa bi danes lahko rekel, da je prej obratno. Na trenutke se mi zdi, da kakovost promocije Slovenije kot destinacije presega kakovost vsebine posameznih turističnih produktov v Sloveniji.«

 

25 PROMOCIJSKO IN RAZVOJNO INTENZIVNIH LET

Utrinki ključnih dogodkov, promocijskih in razvojnih projektov, kampanj in prelomnic v 25 letih STO

 

 

STO je od ustanovitve CPTS aprila 1995 naredila pomembne promocijske in razvojne korake na poti k eni najbolj trajnostno usmerjenih in učinkovitih nacionalnih turističnih organizacij. K dobrim rezultatom slovenskega turizma ter rasti prepoznavnosti in ugleda naše države je pomembno prispevalo strateško in na jasni viziji, usmeritvah in ciljih opredeljeno usmerjeno delovanje STO. Skozi četrt stoletja je STO vse aktivnosti izvajala s ciljem učinkovitega trženja in promocije Slovenije kot turistične destinacije ter v partnerskem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma.

Skozi četrt stoletja promocije slovenskega turizma je bila pod okriljem STO izvedena vrsta tržnih, promocijskih in razvojnih aktivnosti.

 

Od majhne Slovenije do prve zelene destinacije na svetu

Med največjimi izzivi STO je bilo na globalni ravni doseči podobo Slovenije kot trajnostne destinacije. S postavitvijo trajnosti v samo jedro vseh, predvsem pa razvojnih aktivnosti, je STO postala pionirka na področju trajnostnega razvoja. Zelena shema slovenskega turizma je postala globalno prepoznavni model za vzpodbujanje trajnostnega turizma na nacionalni ravni. V zeleni shemi je danes kar 110 nosilcev znaka SLOVENIA GREEN.

 

Albert Salman, predsednik fundacije Green Destination in soustanovitelj Future of Tourism Coalition o vlogi STO kot vzpodbujevalca trajnostnega razvoja: »Resnično modrost ste pokazali z zasaditvijo semen sinergije z GoodPlace in Green Destinations (GD) leta 2014, kar je rezultiralo v edinstveno Zeleno shemo slovenskega turizma in razglasitev Slovenije za prvo Zeleno državo na svetu v letu 2016 po ocenjevanju GD.

Za svoj trajnosti zavezan razvoj je STO prejela vrsto priznanj, med njimi tudi National Geographic World Legacy Destination Leadership za trajnostno upravljanje destinacij; prav tako pa tudi naziv Slovenija Best of the Planet – Best of Europe v okviru Sustainable Destinations. Prav Zgodba zelene butičnosti Slovenije pa je tista ključna osnova, ki nam nudi dobro osnovo za lažjo povrnitev zaupanja turistov v teh za turizem še posebej težkih časih.

Eduardo Santander, izvršni direktor Evropske komisije za turizem (ETC) je ob 25-letnici STO izpostavil: »Slovenija se je že uveljavila kot zelena, aktivna destinacija, ki promovira turizem zdravja in dobrega počutja. Pri ETC smo navdušeni nad zavezanostjo Slovenije trajnosti in nad njeno ambiciozno Zeleno shemo slovenske turizma. Naše lansko poročilo o evropskih trajnostnih shemah in vlogi STO pri spodbujanju trajnosti in konkurenčnosti je prepoznalo Slovenijo kot edino destinacijo v študiji, ki je sistematično pristopila k implementaciji trajnostne sheme. Naša ekipa celo preučuje možnost apliciranja vaše Zelene sheme na evropsko raven. Trajnost bo ključnega pomena za oživitev turizma v Evropi, Slovenska turistična organizacija pa je že prevzela vodilno vlogo

STO je ob ponovni osamosvojitvi l. 2015 izvedla korenito reorganizacijo s ciljem ponovne vzpostavitve učinkovite organizacije za promocijo in razvoj turizma in v skladu s trendi digitalizirala promocijo, v jedro delovanja postavila trajnost in tako krepila nacionalno in turistično znamko I feel Slovenia. Moč znamke, ki nosi sporočilo zelene, butične destinacije za 5*doživetja, je STO krepila s številnimi partnerskimi projekti, med drugim tudi na področju športa (Dirka po Sloveniji, Ironman, na vseh pomembnejših mednarodnih športnih dogodkih in Olimpijskih igrah).

 

Od sejmov do globalnih digitalnih kampanj

Že od same uvedbe aktualne znamke je v sleherno aktivnost in komunikacijsko orodje STO vključila znamko I feel Slovenia, z novo komunikacijsko platformo I FEEL SLOVENIA – MY WAY pa v ospredje postavila edinstvena slovenska doživetja z višjo dodano vrednostjo, ki navdušujejo obiskovalce naše dežele. Inovativni in sodobni pristop z vrhunskimi vizuali v komunikacijskih kampanjah in komunikacijskih orodjih so STO prinesle številne mednarodne nagrade in priznanja. Vrsta digitalnih kampanj je rezultirala v milijonskih dosegih, ključnik #IFS pa je bil uporabljen kar 2,7-milijonkrat. STO je prisotna na vseh ključnih družbenih kanalih Feel Slovenia, kjer njenim objavam sledi že 1,6 mio sledilcev. Eden od ključnih ciljev STO je zagotavljanje edinstvenih zgodb in virtualnih doživetij tudi za obiskovalce osrednjega turistično-informacijskega portala slovenia.info, ki je največjo prenovo doživel leta 2016.

Nick Hall, strokovnjak za digitalizacijo v turizmu in ustanovitelj platforme Digital Tourism Think Tank: »Slovenska turistična organizacija je digitalno gledano ena vodilnih turističnih organizacij v Evropi in svetu. Konsistentna krepitev slovenske digitalne znamke in industrije pomeni, da sta konkurenčno pozicionirana v trenutku, ko se mednarodni trgi postopno odpirajo. Ker STO že vrsto let podpira turistični sektor pri digitalni preobrazbi, se lahko digitalna konkurenčnost slovenskega turizma izkaže za njegovo največjo prednost

Predanost delu, povezovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom, ki sledi strategiji Slovenije kot butične 5-zvezdične destinacije za personalizirana doživetja, zavezanost trajnosti in uporaba najsodobnejših prijemov pri trženju in promociji, so vodili v številne globalne nagrade in priznanja; STO je prejela okoli 40 nagrad, uglednih nominacij in uvrstitev na prestižne lestvice. Zadnja v nizu nagrad je včeraj podeljena prva nagrada Websi za kampanjo Moja Slovenija (v kategoriji Turizem).

 

Z intenzivnimi trženjskimi in komunikacijskimi pristopi do povečanja prepoznavnosti in ugleda Slovenije

STO je v 25ih letih izvedla več kot 1800 poslovnih dogodkov, od tega več kot 1000 sejmov in borz. V skladu z novim komunikacijskim nagovorom I FEEL SLOVENIA – MY WAY je v zadnjih letih bistveno nadgradila poslovne dogodke, h katerim pristopa na inovativni način in v skladu s aktualnimi trendi, še posebej v trenutni situaciji, zmeraj pa v tesnem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom.

 

Ključnega pomena je tudi vrsta strateških partnerstev, ki krepijo ugled STO kot strokovne institucije, kot so članstvo v uglednih mednarodnih združenjih ABTA, ECTAA, USTOA, PATA, Connections, IAGTO, LCC, Virtuoso in Signature. STO je gostila številne mednarodne dogodke in dodatno utrdila ugled Slovenije kot pristne in odlične gostitelje zahtevnih dogodkov in prireditev. Na številnih vidnih dogodkih v tujini je Slovenija pod okriljem STO sodelovala kot država partnerica (PATA v okviru WTM 2019, ITB Convention & Culture Parnter 2017, Leaders' Lunch v okviru borze WTM London 2019…).

Matthew D. Upchurch, predsednik in direktor Virtuosa: »Virtuoso je zelo ponosen na sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo, aktivnega in zavzetega dela naše mreže. Njeno delovanje je usmerjeno v inovacije, s katerimi privablja nove popotnike v svojo čudovito historično državo.«

 

Slovenija je varna, zelena in uspešna destinacija

Posebej pomembna v komunikaciji na izbranih trgih in med izbranimi ciljnimi skupinami je izpostavitev prednosti Slovenije kot varne in trajnostne destinacije za doživetja po meri obiskovalca. K temu pomembno prispevajo standardi varnostni in znamka Green& Save, s katero komuniciramo varnostno izkušnjo gosta.

Gloria Guevara, predsednica in direktorica WTTC: »Slovenija je fantastična destinacija za popotnike in postaja vse bolj priljubljena. STO je v skladu z našimi globalnimi protokoli implementirala vrsto izboljšanih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za zagotovitev varnega potovanja, vključno z nacionalno pobudo Green&Save.«

Pomembno so k prepoznavnosti in zaželenosti Slovenije kot zelene destinacije za edinstvena doživetja prispevale objave v najuglednejših in globalno vplivnih tujih medijih - STO je v 25 letih gostila več kot 4000 tujih novinarjev, vplivnežev in prepoznanih osebnosti.

STO Slovenijo kot zeleno destinacijo za odlična aktivna doživetja, za priprave športnikov in kot odlično gostiteljico predstavlja tudi v sodelovanju z vrhunskimi slovenskimi športniki, kot so Primož Roglič, Luka Dončić in Tina Maze ter drugimi ambasadorji slovenskega turizma, kot je na primer Ana Roš, vrhunska slovenska kuharska mojstrica.

 

Od paketov do edinstvenih doživetij

Na področju razvoja slovenskega turizma je bila izvedenih vrsta ključnih projektov, med njimi opredelitev 35 vodilnih destinacij slovenskega turizma v okviru modela makro destinacij, ki predstavlja temeljno razvojno in trženjsko platformo STO in MGRT.  Razglašenih je 16 edinstvenih doživetij Slovenije, ki so nosilci znaka kakovosti Slovenia Unique Experiences. Izbranih je bilo 8 EDEN destinacij. Še posebej po inovativnosti in kreativnosti se odlikuje 45 nosilcev naziva Sejalcev in 26 nosilcev naziva Snovalcev. Dvoletne tematike Zdrave vode, Kulturni turizem in aktualna osrednja promocijska tematika gastronomije pa izpostavljajo ključne turistične produkte slovenskega turizma.

 

Prof. Terry Stevens, strokovnjak za razvoj destinacij: »Uspešen razvoj turizma v kateri koli državi je zelo odvisen od prosvetljenega in močnega vodstva z jasno vizijo in nedvoumno strategijo, podprto s kakovostnimi raziskavami. STO se je v svojih 25 letih odlikovala po vseh teh merilih.«

 

Slovenija je raj za foodije

STO je še posebej v zadnjih letih pomembno prispevala k povečanju prepoznavnosti Slovenije kot destinacije za vrhunska gastronomska doživetja. Letos je bilo tako razglašenih dolgo pričakovanih 52 slovenskih restavracij, ki so jih inšpektorji umestili v prvi slovenski Michelinov vodnik, od katerih se jih 6 ponaša s skupaj 7 zvezdicami. Ljubitelje gastronomije pa navdušujejo tudi kape Gault&Millau. Slovenija je tudi ponosna nositeljica naziva Evropska gastronomska regija 2021.

 

 

V 25ih letih trikrat več prenočitev

V zadnjih 25ih letih je slovenski turizem zabeležil rast števila prenočitev z 5 na 16 milijonov. Dvomestna rst šteivla prenočitev, t.j. 10 %, smo prvič zabeležli leta 2000. Posebej visoka rast prenočitev je bila zabeležena od leta 2015 do leta 2018, ko je turizem na letni ravni zrasel od 8,5 % do 12%. Leta 2017 so mednarodni prihodi v Sloveniji zrasli kar za 17,5%; kar je bilo približno 3-kratnik svetovnega povprečja.

 

Strokovno, predano in srčno

Med najpristnejšimi ambasadorji slovenskega turizma so njeni zaposleni, ki jih pri delu vodi pet načel: srčno, povezano, zeleno, inovativno, digitalno. Kako doživljajo Slovenijo skozi svoje delo na STO si preberite v posebni številki Tur!zma na www.slovenia.info/turizem.

 

KAMPANJA ZDAJ JE ČAS. MOJA SLOVENIJA Z ODLIČNIMI REZULTATI IN NAGRADO WEBSI SPLETNI PRVAKI

 

Kampanja Zdaj je čas. Moja Slovenija beleži odlične rezultate. Kampanja je bila včeraj (25. sept.) nagrajena s priznanjem Websi spletni prvaki za digitalne presežke Slovenije. STO je danes v štirih kategorijah nagradila najboljše kreativne rešitve kampanje.

STO je 14. maja letos lansirala vseslovensko motivacijsko kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija, v sklopu katere prebivalce Slovenije vabi na počitnice v Sloveniji in delitvi doživetij s ključnikom #mojaslovenija. Gre za prvo vseslovensko promocijsko kampanjo s tako množično vključitvijo vseh deležnikov in izpostavitvijo prav vseh koncev Slovenije. Kampanjo je vzpodbudila in zasnovala STO, za njen uspeh pa je bistveno, da slovenske goste nagovarja enotno, združeno, s krovnim sloganom in skupno kreativo in vizuali, ki so v slovenski javnosti že postali prepoznavni. Kampanja od lansiranja beleži odlične odzive s strani partnerjev v turizmu, medijev in širše javnosti, ki se priključujejo povabilu STO, da svoja doživetja iz različnih koncev Slovenije delijo in ob tem uporabijo hashtag #mojaslovenija. V kampanjo se je na različne načine vključilo vseh 35 vodilnih turističnih destinacij iz vseh štirih makro regij Slovenije, vse vidnejše institucije slovenskega turizma, številni ponudniki, prav tako pa tudi številni mediji.

Kampanja od lansiranja beleži odlične rezultate. Včeraj je bila kampanji podeljena prestižna nagrada WEBSI spletni prvaki in sicer prvo mesto v kategoriji turizem.  Na kanalih družbenih omrežij Feel Slovenia je bilo v času od lansiranja kampanje do sedaj objavljenih kar 860 objav na temo Moja Slovenija. Prav na današnji dan (25. sept.) je bila presežena meja 400.000 objav na družbenih omrežjih z uporabo ključnika #mojaSlovenija skupaj s ključnikom #ifeelsLOVEnia.

Uvodni inspiracijski video kampanje Zdaj je čas zate, moja Slovenija si je od lansiranja ogledalo kar 371.000 uporabnikov, ki so v povezavi z njim izvedli več kot 6.600 interakcij. STO je družbenih omrežjih objavila tudi vrsto produktnih oziroma destinacijskih videev s ciljem pokritja celotne Slovenije.  

K prepoznavnosti kampanje so veliko doprinesli različni ambasadorji. Gre za znane Slovence in obraze slovenskega turizma, ki so jih predvsem destinacije spodbudile, da so posneli kratka video povabila, ki jih je do sedaj že 180. V njih pozivajo k odkrivanju posameznih destinacij. Videe so delili na družbenih omrežjih, objavljeni pa so tudi na posebnih play listah na YouTube kanalu Feel Slovenia.

Tekom kampanje se na nacionalnem portalu slovenia.info zbirajo tudi turistične ponudbe oziroma paketi, do sedaj je bilo objavljenih že več kot 500 paketov, trenutno je za rezervacijo na voljo 350 aktualnih paketov. Obiskovalci posebne pristajalne spletne strani na slovenia.info pa si lahko preko posebnega načrtovalca poti sestavijo tudi svoje lastno doživetje po destinacijah.

Pred kratkim je bila izvedena raziskava o prepoznavnosti in učinkih kampanje Zdaj je čas. Moja Slovenija, ki je pokazala, da je kampanjo zasledilo že 66 % vprašanih, kar je za 11 odstotnih točk več kot maja. Kampanja je bila najbolj opažena preko televizije (72 %) in Facebooka (32 %). Kar 41% anketiranih pa je odgovorilo, da je kampanja v njih vzbudila ponos, da živimo v tako lepi deželi. Še posebej pa veseli podatek iz raziskave, ki navaja, da je kampanja k rezervaciji dopusta v Sloveniji dodatno spodbudila 40 % dopustnikov.

Kampanja Zdaj je čas. Moja Slovenija je pritegnila pozornost številnih slovenskih medijev. Več kot 30 medijev se je odločilo za aktivno sodelovanje pri kampanji z odličnimi prispevki, inovativnimi reportažami in nagradnimi igrami, s katerimi spodbujajo prebivalce naše dežele k dopustovanju doma. Medijska vrednost objav v okviru kampanje znaša že več kot 2 mio evrov. V kampanji aktivno sodelujejo naslednji mediji: RTV Slovenija (Na lepše, Dobro jutro), POP TV (24 ur), Siol TS Media, STA, časopisna hiša Delo, Finance, Večer, Radio 1, Radio Slovenija Prvi program, Radio SI, Ekipa, Društvo turističnih novinarjev Slovenije, Primorske novice, Kanal A (oddaja Volan), revija Avantura, Radio Šmarje – Štajerski val, Televizija ETV, TV Vaš kanal Novo mesto, revija Moj magazin, revija Moja poroka, Potnik.si, blogerja Lahkih nog naokrog.

STO je danes nagradila najboljše kreativne rešitve kampanje v štirih kategorijah.

Za najboljši vizual na družbenih omrežjih je priznanje pripadlo Vili Planinka (Postojnska jama d.d.).

Za najboljši vizual v okviru zunanjega oglaševanja je priznaje prejel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Za najbolji video znanih Slovencev sta bila nagrajena Gojmir Lešnjak Gojc in ORA Sežana.

Za najboljši video gostoljubni obrazi turizma sta priznanje prevzela brat Jožko Smukavec iz Kapucinske knjižnice Škofja Loka in Turizem Škofja Loka.

Naslovna fotografija: Pogled na 25 let STO so podali (od leve): Simon Zajc, državni sekretar na MGRT,  mag. Maja Pak, direktorica STO, Franci Križan, direktor CPTS in Marko Lenček, direktor Medical Center Rogaška.

Foto dogodka: Nino Verdnik

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji