Slovenija na poti do vrhunske gastronomske destinacije

Objavljeno: 29.1.2020

Nazaj na novice

Slovenija na poti do vrhunske gastronomske destinacije

Gastronomija je osrednja razvojna in komunikacijska tematika slovenskega turizma v letih 2020 in 2021, ko se bodo zvrstile številne aktivnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenske turistične organizacije (STO) za pozicioniranje Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična gastronomska doživetja. Ključne so bile predstavljene danes na srečanju v okviru osrednjega turističnega sejma Alpe Adria.

Slovenija na poti do vrhunske gastronomske destinacije

MGRT in STO bosta v dvoletnem obdobju, ki je pred nami, posebno pozornost pri razvojnih in promocijskih aktivnostih ter vzpodbudah namenili gastronomiji, osrednji dvoletni tematiki slovenskega turizma. Gastronomija je eden ključnih turističnih produktov Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in pomembno prispeva k uresničevanju ciljev strategije, to je višje dodane vrednosti, naslavljanju gostov z višjo kupno močjo, desezonalizacije in razpršitve turističnih tokov, zato STO in MGRT aktivnosti na področju gastronomije izvajata sistematično, načrtovano in intenzivno. Prizadevanja pri prodoru Slovenije v sam vrh najbolj zaželenih gastronomskih destinacij so v preteklih letih rezultirala v izredni pozornosti strokovne in medijske javnosti, številnih nagradah in uvrstitvah na lestvice, povečanju prepoznavnosti Slovenije kot privlačne in zaželene destinacije za kulinarična doživetja ter v pridobitvi naziva Evropska gastronomska regija 2021.

V podporo implementaciji gastronomije v trajnostne koncepte bo MGRT v mesecu marcu objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov, pri čemer bodo upravičenci prvič tudi gostinski ponudniki in sicer za pridobitev okolijskih certifikatov Gren Key in L.E.A.F.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pojasnjuje: »Slovenija se s svojo izjemno kulinarično dediščino, ustvarjalnostjo in inovativnostjo že uspešno pozicionira kot vrhunska gastronomska destinacija za butična 5-zvezdična doživetja, kar ima pozitivne učinke tako na dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot tudi na razvoj lokalnega okolja. Na ministrstvu si v okviru Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 intenzivno prizadevamo za nadaljnji razvoj gastronomije, saj jo prepoznavamo kot enega ključnih produktov na področju promocije države in razvoja slovenskega turizma. Slovenija je tudi prva država v Evropi, ki je pridobila naziv Evropska regija gastronomije, kar je še ena priložnost več za krepitev nacionalne promocije kulinarike. Gre za nacionalni projekt, ki ga koordinira naše ministrstvo, v njem pa sodeluje 21 različnih partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja ter izobraževalnih inštitucij. Vizija Slovenije kot gastronomske destinacije leta 2021 je, da Slovenija postane prepoznavna destinacija z visoko kakovostno, inovativno, avtentično ponudbo hrane in vina, ki jo ustvarjajo številni butični ponudniki kakovostne hrane, ki s svojo ponudbo temeljijo na lokalni raznolikosti in pridelavi, bogastvu narave in srčnosti. Jasna vizija slovenskega turizma je naša zaveza, da bomo še naprej delali v smeri zelenega, trajnostnega in odgovornega razvoja«.

STO posebno pozornost gastronomiji namenja že več kot 20 let. Gastronomija je pomemben del predstavitev slovenskega turizma v okviru vsebinskega digitalnega komuniciranja, še posebej v digitalnih kampanjah, kot so globalna digitalna kampanja I feel Slovenia My Way, digitalna kampanja v sodelovanju z National Geographic in BBC Global News, DACH kampanja in kampanja Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo. Gastronomija je izpostavljena na poslovnih dogodkih, študijskih turah za medije, vplivneže z družbenih omrežij in turistične agente, vključena je v oglaševalske kampanje, objave na družbenih omrežjih, publikacije, sodelovanja z ambasadorji in vrsto drugih projektov. STO je razvojne in promocijske aktivnosti gastronomije še posebej intenzivirala v zadnjih letih in s tem prispevala h krepitvi pozicije Slovenije kot vrhunske kulinarične destinacije. Pomembno je k temu pripomogla pridobitev naziva Slovenija Evropska gastronomska regija 2021. Konec lanskega leta je STO izdala nov katalog Okusiti Slovenijo, gastronomija pa je tudi pomemben del promocijskih artiklov, ki predstavljajo pristnost, bogato tradicijo in edinstvenost naše dežele. Lani je STO sprejela Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019–2023, ki med cilje postavlja ustrezno globalno pozicioniranje slovenske gastronomije pod znamko Taste Slovenia.

Zadnja v nizu aktivnosti MGRT in STO v smeri gradnje prepoznavnosti naše dežele kot vrhunske in zaželene gastronomske destinacije je prihod vodnika Michelin v Slovenijo, ki bo svoj prvi izbor vrhunskih restavracij razkril letos marca. Prav tako letos bo narejen pomemben korak na področju spodbujanja trajnostne gastronomije z dopolnitvijo Zelene sheme slovenskega turizma. STO nadaljuje tudi z aktivnostmi v okviru projekta Slovenija Evropska gastronomska destinacija 2021, kot je lansiranje gastronomskega portala Taste Slovenia, sodelovanje pri projektih, kot so mednarodni konferenčni gastronomski dogodek European Food Summit, gastronomski vodnik Gault&Millau in Teden restavracij. STO prav tako nadaljuje in nadgrajuje implementacijo gastronomije v vrsto aktivnosti, projektov in dogodkov STO na izbranih ciljnih trgih slovenskega turizma in med izbranimi ciljnimi skupinami, predvsem gosti višjega dohodkovnega razreda, v t.i. High Value Traveler segmentu.

mag. Maja Pak, direktorica STO

 

»Slovenija je dežela, ki ima odlične pogoje za razvoj na trajnosti temelječih kakovostnih turističnih produktih, ki nagovarjajo turiste, ki iščejo doživetja, daleč od masovnega turizma. Mednje vsekakor sodi tudi gastronomija. Imamo neokrnjeno naravo, ki omogoča trajnostno pridelavo kakovostnih surovin in živil. Imamo številne odlične kuharske mojstre. Imamo izjemne posameznike, ki s pristnim gostoljubjem in srčnostjo navdušujejo goste. In imamo edinstvene gastronomske zgodbe in doživetja. To so danosti, ki predstavljajo velik potencial, da Slovenija postane destinacija za vrhunska 5-zvezdična gastronomska doživetja,« je poudarila mag. Maja Pak, direktorica STO in dodala: »V lanskem letu nas je globalno najbolj prepoznavni gastronomski vodnik Michelin izpostavil kot destinacijo, ki jo je treba obiskati. Čez manj kot dva meseca bodo objavljeni prvi rezultati ocenjevanj Michelin za Slovenijo. Sloveniji in izbrani delegaciji slovenskih kuharskih mojstrov  bo posebna pozornost namenjena tudi na najpomembnejšem Michelinovem dogodku  "European Star Revelation" v Parmi. Gre za največji in globalno odmevni Michelinov dogodek, ki ga spremljajo ugledni globalni gastronomskim mediji, kar rezultira v več kot desetmilijonskem dosegu. Pomemben korak v udejanjanju trajnostnega razvoja na področju gastronomije bomo naredili z vključitvijo gastronomije v Zeleno shemo slovenskega turizma. V pripravi je  spletni portal Taste Slovenia, zaključujemo tudi projekt prenove nacionalne piramide slovenske gastronomije, ki se ji kot novost pridružujejo gastronomske piramide z reprezentativnimi jedmi, živili in pijačami za vse štiri makro destinacije.«

 

Mag. Pak je izpostavila tudi okrepljena in nadgrajena sodelovanja pri ključnih gastronomskih dogodkih in projektih kot sta Gault&Millau in European Food Summit, ter posebno pozornost, ki jo bo STO gastronomiji namenila pri promocijskih in trženjskih aktivnostih v tujini. Gastronomija bo osrednja tematika tudi na ključnih poslovnih dogodkih STO doma in v tujini, kot so sejmi, borze in workshopi. Tudi v okviru letošnjega sejma Alpe Adria je na razstavnem prostoru I feel Slovenia v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije poseben  poudarek dan prav gastronomskim doživetjem.

 

Razglasitev rezultatov prvega ocenjevanja Michelin marca

V letu 2019 je prihod v Slovenijo napovedal gastronomski vodnik Michelin. Razglasitev rezultatov prvega ocenjevanja vodnika Michelin bo 18. marca v Ljubljani. Rezultate ocenjevanja bo pospremila tudi izdaja vodnika Michelin, ki je s 3,3 milijona sledilcev in 19 profili na družbenih omrežjih po vsem svetu najmočnejša znamka med kulinaričnimi vodniki. Prihod uglednega in vplivnega vodnika predstavlja veliko priložnost za povečanje prepoznavnosti in krepitev pozicije Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije ter priložnost za dvig kakovosti v slovenski gastronomiji, za vrhunske slovenske restavracije pa edinstveno priložnost za pridobitev Michelinovih zvezdic.

Izbrane slovenske kuharske mojstre bo Michelin povabil na European Star Revelation, največji evropski dogodek vodnika, ki bo letos potekal 30. in 31. marca v italijanski Parmi. European Star Revelation je globalno prepoznavni gastronomski dogodek, na katerega Michelin vabi vse evropske chefe, ki se ponašajo s 3 zvezdicami in izbrane chefe z 2 zvezdicama. Ker je Slovenija nova destinacija Michelinovih vodnikov, se bodo ne glede na število pridobljenih zvezdic, dogodka lahko udeležili tudi slovenski kuharski mojstri.

Z letošnjim letom ZSST obogatena s trajnostno gastronomijo

Trajnost je osrednja zaveza slovenskega turizma, trajnostni pristopi pa postajajo vse pomembnejši tudi v gastronomiji. Zato bo STO s ciljem spodbujanja trajnostne gastronomije v letošnjem letu izvedla pomembno dopolnitev Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) z implementacijo trajnostne gastronomije v shemo. Zelena shema, nacionalni certifikacijski model, ki prispeva k celovitemu trajnostnemu razvoju naše dežele in je prepoznan kot najboljši model spodbujanja trajnostnega turizma v Evropi, bo tako spodbudil trajnostno delovanje tudi na področju gastronomije na ravni destinacij in na ravni posameznih ponudnikov. STO bo v ta namen izvedla vrsto aktivnosti, med drugim dopolnitev obstoječega sistema certifikacijskih kriterijev z novimi kriteriji s področja trajnostnega razvoja gastronomije, uvedbo novega znaka Slovenia Green Cuisine in prilagoditev kriterijev ciljem slovenskega turizma. Model spodbujanja trajnostne gastronomije bo STO predstavnikom vodilnih turističnih destinacij predstavila na februarskem srečanju na osrednjem dogodku trajnostnega turizma, nove certifikacijske kriterije pa 22. maja v okviru Zelenega dneva slovenskega turizma. 

Vrsta aktivnosti v luči Slovenije kot nosilke naziva ERG 2021

Slovenija je bila leta 2018 potrjena kot nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021 (ERG 2021). Pridobitev naziva je priznanje vsem vključenim pri projektu in veliko priznanje Sloveniji, slovenskemu turizmu in vsem, ki prispevajo k oblikovanju podobe Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije.

Koordinator projekta je MGRT. STO je pri projektu sodelovala pri pripravi kandidature za naziv Evropska gastronomska regija 2021, kar je vključevalo tudi knjigo kandidature Okusiti Slovenijo / Taste Slovenia in program obiska strokovne komisije. V okviru projekta je STO pripravila tudi Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019-2023, ki ob dvigu prepoznavnosti slovenske gastronomije izpostavlja tudi krepitev trajnostnih načel v gastronomiji in ustvarjanje višje dodane vrednosti za vse deležnike.

Svoje aktivnosti v tem kompleksnem projektu, ki združuje različne deležnike z zavezo, da bodo prispevali k povezovanju na področju prehranske politike, gostinstva, turizma, kmetijstva, zdravja, izobraževanja in povečevanju splošne kakovosti življenja in trajnostnega razvoja, nadaljuje STO tudi v letih 2020 in 2021. Aktivnosti med drugim zajemajo uresničevanju ukrepov Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019-2023, zasnovo in oblikovanje spletne strani Taste Slovenia, predstavitev gastronomije v vrsti dogodkov in v sodelovanju s ključnimi nosilci in urejanje predstavitvene strani Slovenije na uradni strani IGCAT.

Mednarodno prepoznavni vodniki in dogodki ključni za pozicioniranje Slovenije kot odlične gastronomske destinacije

K prepoznavnosti slovenske gastronomije pomembno prispeva tudi vodnik Gault&Millau. Letos bo že tretje leto, ko ta ugledni gastronomski vodnik najboljšim restavracijam podeljuje kuharske kape. V vodniku Gault&Millau 2020, ki je izšel konec lanskega leta, je vodnik ob kakovostnih restavracijah, vinarjih in manjših pivovarnah kot novost izpostavil še turistične kmetije in prepoznavne slovenske živilske izdelke, prav tako so novost doživetja, ki nosijo znak Slovenia Unique Experiences.

»Vodnik Gault&Millau 2020 je še bolj dvignil prepoznavnost slovenske gastronomije. Vodnik razgrinja, kdo smo in kaj vse smo dosegli na področju kulinarike in vina. Podpiramo raznolikost in pestrost, ki jo v Sloveniji lahko prepoznamo na vsakem koraku. Gostje pri izbiri restavracij zaupajo vodniku, zadovoljni so tudi gostinci, saj nam poročajo o prepoznavnem dvigu obiskanosti. S še širšim naborom v vseh segmentih bomo z izidom vodnika za 2021 podprli projekt Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021,« je povedala Mira Šemić, direktorica Gault & Millau Slovenija.  

Izpostavila je tudi pomen izobraževalnega projekta Znanje pod kapo. »Mladim želimo približati gostinske poklice in jim pokazati, koliko lepega in kreativnega vsebujejo. S sloganom »Ne more vsak« smo hoteli poudariti, da je za te poklice treba imeti veliko osebnih kvalitet, komunikativnost in veliko znanja. Slovenija ne more biti petzvezdnična destinacija, če ne bo ponudila visoko kvaliteto v gostinskih poklicih. Menimo, da je izobraževanje in privabljanje mladih v te poklice izredno pomembno. Te naloge se moramo lotiti zelo resno,« je poudarila. Kot je povedala, so z odzivom mladih na projekt bili zadovoljni že lani, zato z izobraževanjem in ozaveščanjem o pomembnosti gostinskih poklicev nadaljujejo tudi letos.

Konec marca se bo odvijal drugi konferenčni dogodek European Food Summit, ki si utrjuje pozicijo vodilnega konferenčnega dogodka na področju trajnostne gastronomije v Evropi. European Food Summit združuje vrsto privlačnih gastronomskih dogodkov, med drugim strokovna predavanja z izjemnimi gosti. To je tudi razlog, da se je STO odločila za partnerstvo pri projektu, ob dogodku pa tudi izvedbo študijskih tur za tuje medije. Projekt pomembno prispeva k rasti vidnosti in prepoznavnosti slovenske gastronomske ponudbe v tujini in predstavitev slovenskih in tujih dobrih praks v gastronomiji.

Martin Jezeršek, direktor podjetja Jezeršek gostinstvo ter organizator in ustvarjalec projekta Evropski simpozij hrane: »Vizija Evropskega simpozija hrane še nikoli ni bila tako jasna, kot je v tem trenutku, zato se bo v prihodnosti razvijala in imela pomembno vlogo. Tako bomo letos na strokovnem simpoziju gostili približno 20 govorcev, ki nas bodo skozi svoje zgodbe podučili in spodbudili k naprednemu razmišljanju in delovanju v prid boljše in trajnostne prihodnosti. Nekaj jih prihaja iz Slovenije, večina iz ostalih evropski držav, med drugim pa bomo gostili tudi govorce iz Brazilije in Kanade. V Slovenijo tako prihajajo številna svetovna imena kot so Joan Roca, Lisa Abend, John Lanchester, Maria Canabal in mnogi drugi, ki svoja dognanja danes delijo po svetu ter spreminjajo svet na boljše. Cilj je torej jasen, navdihniti slehernega posameznika, da bi razmišljal, kako lahko ustvari boljšo prihodnost.«

Izpostavil je tudi, da cena za udeležbo na simpoziju ostaja nespremenjena, tj. 79,90 EUR, dodatno pa bo v sodelovanju z STO letos vsem destinacijam omogočena udeležba po znižani ceni, in sicer 49,90 EUR.

Osrednji del Evropskega simpozija hrane se bo še vedno dogajal v Ljubljani, kjer bodo potekali vsi dogodki namenjeni splošni javnosti. V sklopu letošnjega programa bo tako nadaljevanje z uspešnimi dogodki preteklega leta, med katere zagotovo spada sobotni inovativni kulinarični sprehod Gourmet Ljubljana Crawl, kjer bodo letos gostili vrhunske slovenske chefe, in se bo tudi tokrat zaključil v ambientu ljubljanskih Križank. Sledila bo nepozabna Doživljajska večerja (Experience dinner), za katero je vsako leto še posebno veliko zanimanja in je nemudoma razprodana, pravi Jezeršek in izpostavlja: »Tokrat bomo k ustvarjanju povabili zgolj slovenske chefe, in sicer tiste, ki bodo najbolje ocenjeni po vodniku Mihelin. Na imena bo torej potrebno počakati do 18. marca. Nedelja bo namenjena predvsem spoznavanju Slovenije, njene naravne in kulturne lepote ter okušanje posebnosti te naše butične dežele. V sodelovanju z STO bomo namreč kar 30 povabljenim tujim novinarjem odprli vrata v zgodbe navdihujočih posameznikov, ki premikajo meje v svetu gastronomije. Dan pa se bo zaključil še z eno novostjo, in sicer posebno večerjo - Ljubljana Collaboration dinner, ki se bo dogajala v več ljubljanskih restavracijah hkrati. Več razkrijemo kmalu.«

Partnersko sodelovanje za doseganje sinergijskih učinkov pri razvoju in promociji gastronomije

MGRT in STO krepita sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom in  ostalimi ključnimi deležniki, še posebej pa vodilnimi destinacijami pri razvoju in promociji gastronomije.

Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS je izpostavil usmeritve, načrte in projekte sekcije. Še posebej je izpostavil: »Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bo v letošnjem letu slovenske gostince še posebej vzpodbujala k večji rabi lokalno pridelanih živil, promociji in sodelovanju ter povezovanju. Pri tem bo bistvena odprava administrativnih ovir, kar bi prispevalo h krajšanju verige od njive do krožnika. V pripravah na SERG 2021 sodelujemo na regijskih konferencah - prva se je odvijala 20.1. na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivolah, sodelujemo in promoviramo različne projekte, ki bodo pripomogli in pomagali pri nabavi lokalno pridelanih živil - Inno Rural. V bodoče bomo vse več pozornosti posvečali tudi ekologiji, kot manjši rabi energije in manj zavržene hrane in zato pozdravljamo uvajanje Projekta Zelene sheme tudi v gastronomiji. Gostincem bomo še naprej predstavljali primere dobrih praks, ki dokazujejo, kako pomembno je sodelovati in biti povezan, ko gre za vzpodbujanje za kvalitetnejšo ponudbo ter promocijo. Prav tako nadaljujemo z revitalizacijo blagovne znamke Gostilna Slovenija. Po uspešni predstavitvi Gostilne Rajh z Luko Dončičem se bo kot naslednja v ZDA predstavila Gostilna Repovž.«

Slovenski turizem se ponaša z vse več prepoznanimi gastronomskimi znamkami, ki pomembno prispevajo k razvoju lokalne kulinarične ponudbe. Primer uspešnega razvoja gastronomske znamke na ravni destinacije so Okusi Radolce.

»Gastronomija je eden ključnih stebrov destinacije Radol'ca. To smo ugotovili že pri snovanju destinacijske znamke leta 2010, ko so v ospredje prišle sladkosti, predvsem kot med in čokolada ter več prepoznavnih gostiln s tradicijo. V turistični strategiji destinacije, ki smo jo zapisali leta 2016, je gastronomija postala eden od štirih stebrov destinacije s ciljem, da postane Radol'ca kulinarična prestolnica Gorenjske. Trenutno ima destinacija dva prepoznavana kulinarična produkta. Prvi je Festival čokolade, ki se bo letos odvijal deveto leto zapored, drugi pa so Okusi Radol'ce. V nacionalni kulinarični zgodbi in gledano z vidika celoletne ponudbe so Okusi Radol'ce projekt, ki je s sistematičnim in postopnim delom pokazal zelo dobre rezultate,« izpostavlja Nataša Mikelj, direktorica javnega zavoda Turizem Radovljica.

Direktorica Turizem Radovljica je še izpostavila, da se je ta gastronomski projekt pričel kot mesec kulinarike (leta 2013) z namenom, da se novembra, ko imajo restavracije najslabši obisk, v obrate povabi domače goste. Že kmalu po tem je v nekaterih obratih destinacije november postal eden najbolje obiskanih mesecev.

Kot je še poudarila, je ključno za razvoj projekta, da je ideja prišla s strani gostincev, Turizem Radovljica pa je prevzel vlogo povezovalnega člena, sistematičnega razvijanja ter promotorja, Okusi Radol'ce pa so njegov pomemben partner pri načrtovanju ter dvigu kakovosti gostinske ponudbe. Sodelovanje v sklopu meseca kulinarike se je preneslo še na številne druge prireditve v destinaciji, predvsem v obliki promocijskih pogostitev ter street-fooda na dogodkih. Osnova združenja je povezovanje od spodaj navzgor in sodelovanje – tako med gostinci kot tudi med kmeti, dobavitelji, kuharji, javnim zavod za turizem. V destinaciji verjamejo, da je model prenosljiv na marsikatero slovensko turistično destinacijo, pri čemer je ključno sodelovanje in interes vseh partnerjev, rdeča nit mora temeljiti na lokalni zgodbi, končni cilj pa kakovost storitev, izpostavlja Nataša Mikelj.

Na naslovni fotografiji: Gastronomija je eden temeljnih elementov turistične ponudbe, ki pomembno pripomore k promociji, prepoznavnosti in ugledu države in turizma, so si bili enotni udeleženci srečanja (od leve): Martin Jezeršek, direktor podjetja Jezeršek gostinstvo ter organizator in ustvarjalec projekta EFS, Nataša Mikelj, direktorica Turizma Radovljica, Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT, mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija in Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Foto: Nino Verdnik

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji