Na Dnevih slovenskega turizma o projektih in izzivih, ki bodo spreminjali prihodnost slovenskega turizma

Objavljeno: 11.11.2019

Nazaj na novice

Na Dnevih slovenskega turizma o projektih in izzivih, ki bodo spreminjali prihodnost slovenskega turizma

Med 11. in 13. novembrom v Grand Hotelu Union v Ljubljani poteka deveta izvedba Dnevov slovenskega turizma (DST), ki predstavlja najpomembnejši strokovni dogodek v Sloveniji na področju turizma. Pod osrednjo tematiko »Redesign turizma: turizem prihodnosti« se bodo zvrstili številni pomembni dogodki kot so plenarni del DST, podelitev najvišjih priznanj v turizmu, 22. Slovenski turistični forum, Gostinsko turistični zbor in prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Na Dnevih slovenskega turizma o projektih in izzivih, ki bodo spreminjali prihodnost slovenskega turizma

Kaj je kakovosten turizem in kako ga doseči? Kako naj se prilagodi spremembam, ki jih pogojujejo občutljivo naravno okolje in navade turistov? Kakšen je sploh sodoben popotnik in kako na njegovo vedenje in nakupno pot vpliva razvoj sodobnih tehnologij? Kako najti, nasloviti in privabiti goste visoke vrednosti? Tem vprašanjem se posveča deveta izvedba Dnevov slovenskega turizma (DST), ki med 11. in 13. novembrom potekajo v Grand Hotelu Union v Ljubljani.  V okviru tega osrednjega strokovnega dogodka slovenskega turizma s tematiko Re-desing turizma: Turizem prihodnosti se bodo zvrstile  različne prireditve: plenarni del DST, 22. izvedba Slovenskega turističnega foruma, podpis partnerskega dogovora o sodelovanju za večje sinergije pri razvoju in promociji turizma med Slovensko turistično organizacijo in predstavniki vodilnih destinacij, svečana podelitev najvišjih priznanj v slovenskem turizmu. Tokratni DST prinašajo tudi 66. Gostinsko turistični zbor, prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna in lansiranje nove izdaje gastronomskega vodnika Gault&Millau Slovenija 2020. V okviru DST je bila sporočena novica o prihodu gastronomskega vodnika Michelin, ki bo tudi pomembno vplival na prihodnost naše gastronomije in Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije. Prihod vodnika Michelin v letu 2020 je na današnji novinarski konferenci naznanil Romain Perrier, mednarodni direktor prodaje in marketinga Michelin.

Več o prihodu vodnika Michelin vam je na voljo v našem medijskem središču.

Podrobnejši program 9. DST so predstavili gostje na današnji novinarski konferenci v prostorih Grand Hotela Union.   

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je poudaril, da so Dnevi slovenskega turizma nastali z namenom, da bi krepili partnerstvo vseh ključnih akterjev v turizmu, s čimer bi bili  močnejši, vidnejši in odmevnejši, in da bi turizem dobil mesto, ki si ga glede na svoj pomen in rezultate zasluži: »Cilje, ki smo si jih zadali v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in sicer 5 do 5,5 milijona turističnih obiskov in 16–18 milijonov prenočitev smo že presegli z lanskim zelo uspešnim letom. Vendar pa smo od osnovnega cilja, to je doseči vsaj 3,7 milijarde evrov prilivov iz naslova potovanj, še precej oddaljeni. Do leta 2021 načrtujemo prilive iz turizma zvišati za približno eno milijardo evrov. Potrebni so novi produkti visoke dodane vrednosti, vlaganja v razvoj in investicije, boljše upravljanje destinacij in vlaganja v javno infrastrukturo, svoje pa mora postoriti tudi država, predvsem na medresorski ravni.«
 
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), je dejala: »Dnevi slovenskega turizma so za vse, ki delamo v turizmu, tako praznik, ob katerem se še dodatno zavemo pomena turizma, kot priložnost, da naredimo presek stanja, se pogovorimo o trendih in se skupaj zazremo naprej. Stanje turizma je dobro, a pred nami so še vedno izzivi. Vsak od nas se jih mora lotiti na svojem področju. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo predvsem zadolženi za pripravo ustreznega zakonodajnega okvirja. Medtem ko smo v preteklih dveh letih veliko pozornosti namenili pripravi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o Kobilarni Lipica, je pred nami obsežna posodobitev Zakona o gostinstvu vključno s podzakonskimi akti, predvsem Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa. Deležnikom s področja turizma bomo lahko v prihodnjih dveh letih namenili kar 33,6 milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev za razvoj turizma. Sredstva bodo namenjena za energetsko sanacijo turističnih nastanitvenih kapacitet, razvoj novih integralnih turističnih produktov, razvoj vodilnih turističnih destinacij in energetsko sanacijo planinskih postojank. Pričakujemo, da bodo prejemniki prejeta finančna sredstva tudi ustrezno oplemenitili.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), je izpostavila: »V dobi podnebnih sprememb in posledic negativnega vpliva človeka na okolje, prerazporejanja političnih in gospodarskih moči, pojava novih rastočih trgov, staranja prebivalstva, bliskovitih napredkov sodobne tehnologije in drugega se spreminjajo tudi turistična industrija in navade, pričakovanja, vrednote turistov. Letošnji DST govorijo prav o tem – o sedanjosti in prihodnosti slovenskega turizma ter o smernicah  in novostih, ki bodo pomembno preoblikovale globalno podobo turizma. Skupaj s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva, strokovnjaki in drugimi uglednimi gosti bomo izpostavili izzive, ki nas čakajo v luči globalnih trendov ter sprejetih ciljev. S Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, Zeleno shemo slovenskega turizma, nazivom Evropska gastronomska regija 2021 in drugimi pomembnimi dokumenti smo se različni deležniki zavezali, da bomo naš turizem razvijali v smeri trajnosti in višje kakovosti. Precej zadanih ciljev smo že izpolnili; med drugim na področju politike spodbujanja trajnosti, s katero smo prepričali mednarodno strokovno javnost. Izzivi so v izboljšanju prometne in nastanitvene infrastrukture, kadrih ter ustvarjanju privlačne butične ponudbe. K tej prispeva tudi vrhunska gastronomija.« Mag. Maja Pak je še dodala: »Zato me izjemno veseli, da je danes na DST najavil svoj prihod v Slovenijo mednarodno najvplivnejši gastronomski vodnik Michelin. S tem smo izpolnili pomemben cilj gastronomske strategije. Zvezde, ki bodo z marcem zasijale na restavracijah končno tudi v Sloveniji, bodo odraz odličnega dela in talenta vrhunskih kuharskih mojstrov in vseh deležnikov, povezanih v razvoj in promocijo slovenske gastronomije. Michelin pomeni povečanje prepoznavnosti Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije, ki se bo v luči Evropske gastronomske regije 2021 in dvoletne promocijske teme še z večjim zagonom pozicionirala na globalni zemljevid.« 

Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je dejal: »Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije  letos obeležuje 50 let delovanja. Na srečanju gostincev 26. novembra v Portorožu bomo podelili  priznanja tistim, ki so pomembno vplivali na razvoj gostinstva v tem obdobju. Gostinci, ki jih zastopamo in povezujemo v sekciji,  predstavljajo Slovenijo s svojo pristno, avtohtono, tradicionalno kulinariko. In prav to je tisto, kar si turisti in gostje najbolj želijo. Gostinstvo postaja vse pomembnejši člen v razvoju turizma in se identificira prav z  vsemi cilji vizije, kot jo vidita Direktorat za turizem in Slovenska turistična organizacija. Ker pa za kakovostno izvajanje teh ciljev potrebujemo primerne pogoje, večkrat naletimo na mnogo ovir. Tukaj bomo še naprej vztrajni, da skupaj z ostalimi deležniki in pristojnimi ministrstvi odpravimo nepotrebne administrativne in druge ovire iz preteklosti ter pripravimo teren za novo, sodobno, časom primerno gostinstvo. Želimo si sodelovanja, povezovanja in upoštevanja predlogov, ki jih zadnje čase ne manjka. Iz slovenskih gostiln vam želimo dober tek in na zdravje!«

Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS), je napovedal: »Z današnjim dnem je na voljo nova mobilna aplikacija TZS  Slovenski turistični vodnik, s katero želimo približati lepote Slovenije čim širšemu krogu ljudi. TZS bo na DST podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru odmevnega tekmovanja Moja dežela –  lepa in gostoljubna. Na državno tekmovanje, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika države R Slovenije Marjana Šarca, se je uvrstilo 90 mest in krajev, 18 kampov in glampingov, 7 mladinskih prenočišč, 28 tematskih poti in Petrolovi bencinski servisi. Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo priznanja na prireditvi, ki bo na ogled tudi na lokalnih TV postajah. TZS bo podelila tudi priznanja najboljšim gastronomskim in kulinaričnim spominkom regije Termalna Panonska Slovenija, izbranim na natečaju v okviru projekta Slovenija Evropska gastronomska regija 2021. Na natečaj je prispelo 45 spominkov, od tega jih bo devet v prihodnje predstavljalo Slovenijo na spletnih straneh Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem.«

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, pa je na današnji novinarski konferenci dejal: »Slovenski pisci o turizmu, povezani v Društvo turističnih novinarjev Slovenije, kot promotorji slovenskega in globalnega turizma, kritiki negativnih gibanj v tej, za našo državo zelo pomembni dejavnosti, in kot ustanovni partnerji DST, največjega dogodka slovenskega turizma, že od njihovega samega začetka aktivno sodelujemo v strokovnem delu in tudi s prestižnimi nagradami. S podeljevanjem Kristalnih Triglavov, nagrad najbolj prizadevnim in uspešnim v slovenskem turizmu v daljšem obdobju in tudi tistim, ki so v tekočem letu kot posamezniki največ prispevali k promociji slovenskega turizma v svetu, pa ne želimo le nagraditi zaslužnih za uspešnost slovenskega turizma. Želimo tudi pokazati, kako se turizem prepleta z vsemi dejavnostmi slovenskega gospodarstva in naše države nasploh. Letos bomo to najbolj nazorno pokazali s podelitvijo  Kristalnega Triglava organizaciji, ki na prvi pogled ni turistična, vendar se prek njenega delovanja ustvarja dohodek v turizmu, ki v marsičem presega zaslužek marsikatere specializirane turistične organizacije.«

Današnjo novinarsko konferenco je zaokrožila novica o prihodu mednarodnega gastronomskega vodnika Michelin v Slovenijo. Romain Perrier, direktor prodaje in marketinga pri Michelin, ga je napovedal za marec 2020.

Več o prihodu vodnika Michelin si lahko preberete v medijskem središču

Arhitektura in trajnost kot destinacijski znamki  

Novinarski konferenci je sledilo srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška  z župani na temo krepitve povezav med krovno in destinacijsko ravnjo pri razvoju in promociji turizma ter intenzivnejšega sodelovanja državne ravni z destinacijami.

Deveta izvedba DST z osrednjo tematiko Redesign turizma: Turizem prihodnosti se je danes popoldne nadaljevala s plenarnim zasedanjem, na katerem so se ključni govorci usmerili v prihodnost in spremembe, ki so potrebne za dvig dodane vrednosti v turizmu. Sodelujoči so se dotikali vprašanj, kateri premiki so nujni, če si želimo kakovostnega turizma, ki bo kos izzivom prihodnosti, kot sta občutljivo naravno okolje in zahteve sodobnih turistov, in kakršnega smo si zadali uresničiti s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Na plenarnem zasedanju je Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, spregovoril o dosedanji realizaciji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 in nadaljnjih korakih, ki vključujejo investicije, izobraževanje, makro plane. Mag. Maja Pak, direktorica STO, je podala širši pogled na slovenski turizem skozi prizmo mega trendov, ki spreminjajo svet.

Za vrhunsko izkušnjo gosta in dobro počutje lokalnega prebivalstva je ključno ohranjeno naravno okolje še posebej v času, ko je vedno bolj ogroženo, podnebne spremembe pa postajajo resničnost. Prav naravna dediščina je največji adut in edinstvena prednost Slovenije, ta adut pa lahko unovčimo le, če naravo ohranimo in z njo ravnamo odgovorno. Le destinacije, ki bodo v ospredje postavile trajnostno ravnanje in skrb za naravno okolje,  bodo ohranile svojo pristnost in privlačnost. Slovenija je s projekti, kot je Zelena shema slovenskega turizma, stopila na pot prizadevanj za trajnost že pred leti. Kako pomembna sta trajnost in zeleni turizem za dvig vrednosti destinacije, je spregovoril Guy Bigwood, direktor Global Destination Sustainability Indexa in pionir na področju trajnosti v poslovnem turizmu.

Vsi in vsak za večjo vrednost v turizmu

Drugi del plenarnega zasedanja je bil posvečen obravnavi aktualnih problematik v slovenskem turističnem gospodarstvu pod naslovom Vsi skupaj in vsak drugače za večjo vrednost v turizmu. Pod moderatorskim vodstvom Mojce P. Šetinc so različni deležniki v turizmu razpravljali o perečih temah slovenskega turizma, kot so investicije v kakovostne nastanitve, prednosti in pasti velikih mednarodnih hotelskih verig v primerjavi z butičnimi nastanitvami, vrhunski kadri kot ključna sestavina 5-zvezdičnih doživetij, pa tudi o turbulencah v svetovnem gospodarstvu in njihovih vplivih na slovenski turistični sektor. V razpravah so sodelovali Marjan Batagelj, Postojnska jama, Peter Misja, občina Podčetrtek, Matej Rigelnik, Hoteli Union, Aleksander Valentin, Four Points by Sheraton, Peter Vesenjak, Hosting, Ljubica Knežević Cvelbar, EF UL, mag. Helena Cvikl, MGRT, Marcela Klofutar, JRE in Vila Podvin.

Zvečer bo potekala tradicionalna svečana prireditev s podelitvijo najvidnejših priznanj na področju turizma, in sicer priznanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma (ki ga podeljuje TGZS), priznanja za življenjsko delo v gostinstvu (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS), priznanja za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije (TZS), priznanj za inovativnost v turizmu Snovalec in Sejalec (STO), Kristalni Triglav 2019 (Društvo turističnih novinarjev Slovenije) in Kristalni Triglav za osebnost 2019 (organizatorji DST). Razglasili bodo tudi ambasadorja slovenskega turizma 2019 (MGRT).

Več informacij o priznanjih vam bo v kratkem na voljo v medijskem središču.

Kaj išče fu-turist

22. Slovenski turistični forum, ki se bo odvijal jutri, bo posvečen temi redesigna turista in ponudbe. Razdeljen na dva sklopa bo v prvem, poimenovanem Redesign turista: Kaj išče fu-turist?, iskal odgovore na vprašanja, kakšen je sodoben popotnik, kaj išče in predvsem, katere digitalne kanale pri tem uporablja. Kako je na njegovo vedenje in nakupno pot vplival razvoj sodobne tehnologije? V tem sklopu bo sodeloval Nick Hall (Digital Tourism Think Tank) s predavanjem o butičnosti in naslavljanju izbranih segmentnih skupin v digitalni dobi. Coley Dale, predstavnik ene največjih globalnih turističnih platform Ctrip, bo predstavil, kako so se pričakovanja gostov spremenila v zadnjih letih in kako jih doseči z uporabo sodobnih tehnologij. Kako to počnemo v Sloveniji, bo na primeru dobrih praks prikazal Mladen Ljubišić. Ana Praprotnik (Sava Hotels & Resorts), Ana Savšek (STO) in Zenel Batagelj (Valicon), vidni predstavniki s področja trženja v turizmu, bodo predstavili svoje poglede in izkušnje pri naslavljanju zahtevnih gostov.

Spreminjajočim se navadam turistov se morajo prilagajati tudi gospodarstvo in ponudniki storitev. V drugem delu foruma Redesign ponudbe: Kako ostati v koraku s trendi in ustvariti dodano vrednost za potrošnika? bodo predstavljeni uspešni primeri destinacij in podjetij, osnovani na trajnosti, inovativnosti in odprtosti za spremembe.  Kako se je preobrazila podoba države, ki so jo prizadele naravne nesreče in gospodarska kriza, danes pa velja za turistično destinacijo za sladokusce, bo spregovorila Sigridur Dögg Gudmundsdottir (Promote Iceland) z Islandije. O tem, kako naj se destinacije prilagodijo podnebnim spremembam in spremenjenim potovalnim navadam, bo govoril Guy Bigwood (Global Destination Sustainability Index), strokovnjak za trajnost v turizmu. Terry Stevens, strokovnjak za razvoj destinacij, pa bo predstavil inovativne, domiselne turistične projekte, ki temeljijo na fu(turizmu) oziroma na novo osmišljajo prihodnost turizma.

Podpis partnerskega dogovora

V okviru jutrišnjega programa DST bodo STO in vodilne destinacije slovenskega turizma podpisale partnerski dogovor o medsebojnem sodelovanju. Namen dogovora je krepitev sinergij pri razvoju in promociji turizma za učinkovitejše komuniciranje in promocijo na krovni ravni slovenskega turizma, krepitev vertikalnih povezav in trženjskih sinergij od krovne do destinacijske ravni, okrepljeno razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za pospeševanje razvoja, izboljšanja kakovosti izkušnje in konkurenčnosti produktov in učinkovitega destinacijskega upravljanja.

Gostinsko turistični zbor

V okviru DST potekajo še drugi pomembni dogodki. Od 11. do 13. novembra se odvija 66. Gostinsko turistični zbor, najstarejša prireditev v Sloveniji s področja turizma in gostinstva. Na njem se v okviru strokovnih posvetov, predavanj, delavnic in tekmovanj srečujejo tako zaposleni v gostinstvu in turizmu kot mladi, omogoča pa jim prikaz lastnega strokovnega znanja, primerjavo s kolegi iz stroke in predvsem izmenjavo praks in izkušenj. Med vrhunce zbora sodita podelitev priznanj Turistično gostinske zbornice Slovenije in dobrodelna gala večerja v sodelovanju z vrhunskimi kuharskimi mojstri.

Danes dopoldne je potekalo srečanje upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici SlovenijeSrečanje turističnih društev, ki ga pripravlja TZS, pa bo jutri na Gospodarskem razstavišču. Jutri bo tudi tradicionalna prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna v organizaciji TZS.

Letošnje DST bo zaokrožila predstavitev nove izdaje gastronomskega vodnika Gault&Millau Slovenija 2020 in podelitev priznanj najzaslužnejšim na področju gastronomije v Sloveniji.

Več informacij o dogajanju na DST je na voljo tukaj.

Na naslovni fotografiji (od leve): Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mag. Maja Pak, direktorica STO, in Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS). Foto: Nino Verdnik, Blenda

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji