Dobri obeti turističnih destinacij v poletnih počitnicah

Objavljeno: 26.6.2019

Nazaj na novice

Dobri obeti turističnih destinacij v poletnih počitnicah

Turistični obisk pri nas raste že peto leto zapored. Večina slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov med letošnjimi poletnimi počitnicami pričakujejo dobro zasedenost, vendar nekoliko bolj umirjeno rast. Dobro zasedenost si obetajo tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih.

Dobri obeti turističnih destinacij v poletnih počitnicah

Izkušnje kažejo, da so poleti najbolj oblegane gorske destinacije, kjer tudi letos pričakujejo rast, in šele nato Obala. Slovenske destinacije je lani obiskalo skoraj 6 milijonov turistov oziroma skoraj 8 % več kot leto prej.

Ljubljana

Glede na pozitiven trend rasti prihodov in nočitev v preteklih letih in prvih mesecih tega leta v Ljubljani pričakujejo rahlo rast tudi v času visoke sezone. Zasedenost enajstih hotelov in enega hostla v juliju in avgustu je po sedanjih podatkih 85-odstotna (vir: statistika TIC). Julija in avgusta 2018 so v Ljubljani beležili 276.578 prihodov tujih obiskovalcev in 5.682 domačih. V istem obdobju so tuji obiskovalci opravili 695.094 prenočitev, domači pa 15.293. V letošnjem letu predvidevajo približno enako razmerje med tujimi in domačimi obiskovalci. Največ prenočitev so v lanskem juliju in avgustu opravili obiskovalci iz Nemčije, Italije, ZDA, Velike Britanije in Španije.

Maribor

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani večjih ponudnikov namestitev se pričakovanja in ocene gibljejo med 70 in 80 % zasedenostjo kapacitet. Največ turistov se pričakuje iz Avstrije, Nemčije in Hrvaške, razmerje med tujimi in domačimi gosti je 80 : 20 % v prid tujih gostov. Pričakujejo tudi last minute rezervacije in prihode. Nadejajo si, da se bodo te številke v prihodnosti z uspešnim oglaševanjem na tujih trgih na ravni Slovenije kot destinacije in na ravni destinacije Maribor - Pohorje še povišale.

Bled

Po pričakovanjih in rezervacijah bodo tako hotelske kapacitete, kamp kot tudi turistične sobe in apartmaji čez poletje dobro zasedeni ( od 80 do 100 %), kar pomeni, da na Bledu ponovno pričakujejo rekord glede števila prenočitev. Največ pričakujejo Britancev, Nemcev, Italijanov, Američanov, Nizozemcev, Belgijcev, Čehov, Poljakov, Madžarov ter gostov iz Azije. Razmerje med domačimi in tujimi gosti ostaja približno 8 : 92 % v korist tujih.

Kranjska Gora

Lani so med počitnicami zabeležili približno 280.000 nočitev (julij in avgust), v letošnjem poletju pričakujejo približno 10 % rast. Turistične namestitve so trenutno zasedene 85%, v nadaljevanju pa so zasedene že približno 90%. Po nacionalnosti pričakujemo največ gostov iz Slovenije, Češke, Italije, Nemčije in Velike Britanije. Opažajo tudi porast gostov iz ZDA in Avstralije, Španije in Madžarske. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 70 : 30 v prid domačim gostom.

Portorož

V prvih petih mesecih leta 2019 so v hotelih našteli 401.700 prenočitev, kar je za 5 % več kot v enakem obdobju lani. V tem obdobju so opazili porast prenočitev domačih gostov (+12 %), še vedno pa so prevladovali tuji gosti, ki so ustvarili 63,5 % vseh prenočitev. Pozitivni so tudi junijski rezultati. V 26-ih dneh so zabeležili dobrih 122.000 hotelskih prenočitev, kar je za 5 % več kot v enakem obdobju lani. Povprečna zasedenost hotelov je bila okoli 80 %. Razmerje med domačimi in tujimi prenočitvami je spet bolj podobno našemu običajnemu povprečju, to je 75 % tujih in 25 % domačih prenočitev. Pričakujemo, da bo tako tudi v juliju in avgustu. Med tujimi turisti so na prvih mestih Avstrijci, Italijani in Nemci. Opažajo tudi porast Madžarov, Čehov in Poljakov. Obetajo si dobro poletno sezono in da bodo številke primerljive z lanskimi, to pomeni, da bodo hotelske namestitve več kot 90- do 100-odstotno zasedene.

Izola

Po prvih podatkih za mesec maj so v Izoli skupaj beležili 2 % več prihodov in 3 % več opravljenih nočitev. Minimalen porast so kljub neugodnemu majskemu vremenu zabeležili v večini tipov namestitvenih objektov, z izjemo avtokampov. V kategoriji hotelov so našteli 2 % več opravljenih prenočitev, v gostiščih kar 42 % več, v apartmajskih naseljih pa 4 % več. V preteklem mesecu so v Izoli našteli 48 % domačih gostov, sledijo jim Avstrijci (16 %) ter Nemci in Italijani (7 %). V prvih petih mesecih leta 2019 v Izoli skupaj beležijo 13 % več prihodov in 3 % več opravljenih prenočitev. Po podatkih hotelirjev bo Izola v glavni poletni sezoni ponovno dobro obiskana: glede na dinamiko povpraševanja in rezervacij, ki so opravljene bistveno prej, pričakujejo polno zasedenost hotelov.

Napovedi za hotele Bernardin, ki v Izoli upravljajo z največjim družinskim resortom San Simon, so podobne kot lanske. Po številu rezervacij pričakujejo polno zasedenost. V hotelih Bernardin so najbolj številčni slovenski gostje (30 %), sledijo jim Avstrijci (23 %), Nemci (15 %), Italijani (4 %), Madžari (4 %), Čehi (4 %) in Švicarji (4 %). Glede na analize je razmerje med domačimi in tujimi gosti sledeče: 30 % je domačih gostov in 60 % tujih.

  

V nadaljevanju so zbrani komentarji iz posameznih slovenskih naravnih zdravilišč iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ).

V Termah Čatež so glede na trenutno stanje rezervacij in povpraševanja, ki jih pričakujejo v naslednjih dneh oz. tednih, obeti za letošnjo poletno sezono zelo dobri. To poletje bodo gostili največ tujih gostov iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Srbije.  Poleg njih bodo  4* hoteli gostili večje število gostov iz Bližnjega vzhoda ter različne narodnosti nogometnih ekip iz celega sveta, ki bodo svoje klubske priprave izvedli na enem izmed štirih terenov v Termah Čatež. V naravi – v namestitvah v sklopu Terme Village  - pričakujejo največ gostov iz Nizozemske, prav tako pa iz bližnje vzhodnoevropskih držav.

Napovedi zasedenosti v Termah Dobrna za poletne mesece, so trenutno zelo obetajoče. Vrhunec povpraševanja pričakujejo konec meseca junija. Napovedujejo rahel dvig zasedenosti v primerjavi z lanskim letom. Po narodnosti prevladujejo gosti iz Slovenije, med tujimi pa predvsem nemški, italijanski in avstrijski gosti.

Napovedi za poletne počitnice v Termah Krka so dobre– glede na trenutne podatke bo zasedenost kapacitet v Termah Dolenjske Toplice, v Termah Šmarješke Toplice in v obmorskem Strunjanu to poletje takšna kot v primerjalnem lanskem obdobju, ko so imeli zasedene praktično vse hotelske sobe. Predvsem v obmorskem Talasu Strunjan pričakujejo polno zasedenost kapacitet.  Pričakujejo približno polovico prenočitev domačih gostov in polovico nočitev gostov iz tujine (iz Italije, Ruske federacije, Izraela, Srbije, Nizozemske, Belgije in Nemčije).

V Thermani Laško letos beležijo rast povpraševanja in tudi rast dnevnih kopalnih obiskovalcev.  V strukturi hotelskih gostov izstopajo športniki. Po nacionalnosti prednačijo nizozemski,  belgijski in italijanski gosti.

Letošnje poletje se je pričelo nadvse uspešno, saj je junijski preskok v vročino povzročil izjemno hitro rast kopalcev v Termah Olimia. To potrjujejo tudi številke, saj se poletni termini hitro polnijo. Poleg domačih gostov bodo poletje v Termah Olimia preživeli gostje iz sosednjih držav - Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije, sledijo nemški gostje, v Kampu Natura***** in Glampingu Olimia Adria Village pa beležijo tudi porast gostov iz Anglije, Beneluksa in Skandinavije. Pričakujejo tudi goste izven Evrope.

Zasedenost vseh 6 hotelov LifeClass Portorož je primerljiva tisti v enakem obdobju lani. Čez poletje je na voljo še nekaj prostih kapacitet. Opažajo, da je veliko last minute rezervacij, zato so pripravili ugodno Last minute ponudbo za vse tiste, ki se za počitnice odločajo zadnji hip. Največje število gostov beležijo iz držav Avstrija, Nemčija, Italija, Rusija, Slovenija in Madžarska, kjer ni večjih odstopanj po številu prihodov gostov iz posameznih držav glede na lansko leto. V primerjavi z enakim obdobjem lani beležijo 2-odstotno rast prihodov skupin, ki sicer predstavljajo 1/3 gostov, 2/3 pa je individualnih gostov. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je zaenkrat 94 % v prid tujih gostov.

Vse počitniške destinacije Sava Hotels & Resorts (Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava, Terme Banovci, Sava Hoteli Bled) so v času poletnih počitnic tradicionalno dobro zasedene. Trenutno stanje skupno prejetih rezervacij za mesece junij, julij in avgust iz vseh trgov je primerljivo s stanjem preteklega leta, zato ocenjujejo, da bo zasedenost naših kapacitet v poletnih mesecih podobna lanskim. V termalnem delu (terme v Pomurju in na Štajerskem) prevladujejo tuji gostje (54%), med njimi je največ gostov iz sosednje Avstrije, Nemčije, Češke, Italije, Belgije, Nizozemske, Danske, Izraela, Madžarske in Hrvaške.

V Termah Zreče se zaenkrat število prenočitev v letošnjem poletju giblje na nivoju lanskih. Glede na trenutno povpraševanje in trend rezervacij v zadnjem hipu pričakujejo, da se bo število prenočitev v tem obdobju še povečalo. Po podatkih bodo največ slovenski gostje ustvarili 47 % prenočitev, tuji pa 53 %. Med tujci pričakujemo največ Nizozemcev, Italijanov, Nemcev, Belgijcev, Hrvatov, Avstrijcev in Madžarov. V povprečju bodo gostje v Termah Zreče bivali v povprečju 5 dni oz. 4 noči.

Celje

V turistično informacijskih centrih Celje center in Stari grad prevladuje v juniju največ domačih turistov, sledijo jim turisti iz Avstrije in Nemčije, Hrvaške in Srbije. V prihodnjih mesecih pričakujejo enak trend kot lansko leto.

Kamnik

Vrhunec turistične sezone v Kamniku še vedno predstavljata poletna meseca julij in avgust, ko zabeležimo okoli 30 % vseh prihodov na letni ravni. Letos pričakujemo, da bo statistika podobna. V lanski poletni sezoni je bilo razmerje v prihodih med tujimi in domačimi gosti 77 proti 23 %, v prenočitvah pa 85 proti 15 %. Lani je največ tujih gostov prispelo iz Izraela (14 odstotkov vseh prihodov), Nizozemske, Italije, Francije, Belgije, Nemčije in Češke republike. Največ nočitev pa so ustvarili Nizozemci (19 odstotkov vseh prenočitev), Belgijci in Italijani. Tudi letos največji ponudniki namestitev pričakujejo visoko zasedenost. Na primer, Terme Snovik in hostel Pod Skalo pričakujeta 85 % zasedenost, Slovenia Eco Resort pa kar 95 %. Terme Snovik letos pričakujejo največ gostov iz Izraela, Nizozemske, Belgije, Slovenija in Italije, razmerje med domačimi in tujimi gosti pa napovedujejo 11 % proti 89, v korist tujih gostov. V Slovenia Eco Resort pričakujejo goste iz Nizozemske, Belgije, Nemčije in Avstrije, tudi tu pa je razmerje v prid tujim gostom in sicer 80 proti 20 %. V Hostel Pod skalo pričakujejo največ gostov iz Italije, Češke, Slovenije, Nemčije, Madžarske in Francije. Razmerje med tujimi in domačimi gosti pa ocenjujejo na 75 proti 25, tudi v prid tujim gostom. Poleg večjega števila prenočitev, v Kamniku opažajo tudi porast enodnevnih obiskovalcev.

 

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji