Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje delovnih mest v Pomurju

Objavljeno: 3.3.2015

Nazaj na novice

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje delovnih mest v Pomurju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Javni razpis za  sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje delovnih mest v Pomurju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (upravičeno območje)..

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,00 evrov oziroma največ 135.556,00 evrov, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 135.557,00 evra (vključno z vsemi davki).

Višina razpisanih sredstev je 2.000.000,00 evrov. Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A je 500.000,00 evrov za leto 2015, za sklop B pa 1.500.000,00 evrov za leto 2015.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2015. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje 23. 10. 2015 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015. Navedeni datum je skrajni rok za oddajo zahtevkov na ministrstvo za sofinanciranje za sredstva dodeljena v letu 2015. Odobrena, vendar neporabljena sredstva se iz leta 2015 ne morejo prenašati v naslednja leta.

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 26. marec 2015, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24.00 ure.

Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Rezultati tega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT po posredovanju pogodb o sofinanciranju vlagateljem – prejemnikom sredstev v podpis.
Razpis: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji