Posojilni sklad za spodbujanje trajnostne rasti slovenskega turizma

Objavljeno: 12.7.2018

Nazaj na novice

Posojilni sklad za spodbujanje trajnostne rasti slovenskega turizma

MGRT in SID banka sta predstavila sveženj novih finančnih spodbud. Te bodo v obliki posebno ugodnih kreditov olajšale in pocenile dostop do dolžniškega financiranja slovenskim podjetjem, samostojnim podjetnikom in zadrugam za namen naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma.

Posojilni sklad za spodbujanje trajnostne rasti slovenskega turizma

POSOJILNI SKLAD ZA SPODBUJANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA

Več informacij:

Izvajalec: SID banka d.d.

Razpoložljiva sredstva za posojila: 160 milijonov €.

Ciljna skupina končnih prejemnikov: podjetja vseh velikosti

Namen financiranja:  Izvedba ekonomsko upravičenega naložbenega projekta s področja namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, turističnih letovišč, marin, katerega celotni stroški ne presegajo 50 milijonov €.

Osnovni pogoji:

  • Končni prejemnik ima sedež v Republiki Sloveniji;
  • Lokacija projekta je na območju Republike Slovenije;
  • Pravnoorganizacijska oblika končnega prejemnika je gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga.
  • Končni prejemnik nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
  • Končni prejemnik je ob oddaji vloge za financiranje dejaven na trgu najmanj 2 polni poslovni leti;
  • Končni prejemnik ima ob oddaji vloge za financiranje najmanj 2 zaposlena;
  • Končni prejemnik ob oddaji vloge za financiranje in ob odobritvi financiranja ni podjetje v težavah;
  • Končni prejemnik mora z deli končati v 5 letih po odobritvi kredita, pri čemer lahko z deli prične največ 3 leta pred odobritvijo kredita.

 

Znesek financiranja: Največ 85 % celotnih stroškov naložbenega projekta (z DDV), vendar ne več kot 20 milijonov €.

Ročnost financiranja: Najmanj 6 let in največ 30 let, vendar ne več kot je doba amortiziranja/doba koristnosti/povračila naložbe.

Moratorij: Največ 5 let, vendar ne več kot polovica ročnosti kredita.

Vrste zavarovanja:

  • Hipoteka na nepremičninah;
  • Zastavna pravica na premičninah. 

Obrestna mera financiranja: Nižja od referenčne obrestne mere, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj, razen če bi bila s takšno obrestno mero presežen dovoljen prag pomoči de minimis.

Sredstva bodo podjetjem na voljo od 15.7.2018 dalje.

Spremljajte objavo na spletni strani SID banke, ki vam je na voljo na tej povezavi.

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji