V Ljubljani 3. konferenca SRIP turizem z naslovom SRIPI – Naša skupna razvojna priložnost

Objavljeno: 13.12.2017

Nazaj na novice

V Ljubljani 3. konferenca SRIP turizem z naslovom SRIPI – Naša skupna razvojna priložnost

Na konferenci je več kot 70 udeležencev sprejelo pomembne zaključne sklepe za razvoj turizma in posledično slovenskega gospodarstva.

V Ljubljani 3. konferenca SRIP turizem z naslovom SRIPI – Naša skupna razvojna priložnost

Znano je, da Slovenija med ključne razvojne panoge v prihodnosti uvršča turizem. Trendi in kazalniki kažejo, da gre za panogo, ki raste in se krepi, vendar bodo potrebne korenite spremembe, če bomo želeli v korak s časom.

Navade turistov po vsem svetu se spreminjajo. Turisti namreč kot destinacijo gledajo geografski prostor z ustrezno vsebino, ki omogoča zadovoljevanje njihovih turističnih potreb. Ne vidijo je kot upravno-administrativno enoto (npr. državo Slovenijo, občino Ljubljana). Za bolj atraktivno vsebino se je torej potrebno povezovati izven meja in pri tem povezovanju združevati znanje in tehnologijo za razvoj, trženje in izvajanje turistične ponudbe.

Pomembno je, da se zavedamo, da je za razvoj in prilagajanje turistične ponudbe nujno sodelovanje številnih drugih akterjev, ki se neposredno ne ukvarjajo s turizmom. SRIP-I predstavljajo odlično priložnost za spodbujanje sodelovanja med partnerji: podjetji, javnim sektorjem in ustanovami znanja na devetih prednostnih področij, med katere se uvršča tudi trajnostni turizem. In še: v največji meri turistično ponudbo in posledično razvoj panoge narekujejo velika podjetja, ki pa so v spodbudah države največkrat izvzeta. 

Na  konferenci, kjer so bili med drugimi prisotni vodje SRIP-ov, predstavniki pristojnega ministrstva, predstavniki vladnih institucij in direktorji velikih podjetij, ki delujejo na področju turizma, so udeleženci po moderiranem panelu sprejeli tri ključna sporočila in jih pomenovali Zaključni sklepi 3. konference SRIP turizem.

Pomembno sporočilo konference je, da lahko naredimo preboj na področju razvoja le s povezovanjem, proaktivnim sodelovanjem vseh deležnikov.  Sprejeti sklepi poudarjajo velik pomen SRIP-ov, ki bodo razvojne platforme za razvoj novih produktov in storitev na vseh 9. fokusnih razvojnih področjih (trajnostni turizem, zdravje-medicina, krožno gospodarstvo, pametne zgradbe, hrana…). SRIP-I so neke vrste v prihodnost usmerjen razvojni poligon za povezovanje, izmenjavo znanj, izkušenj, trendov …

Zaključni sklepi 3. Konference SRIP turizem          

Sklep številka 1:

Velika turistična podjetja morajo biti deležna razvojnih spodbud, investicijskih sredstev in se jih nikakor ne sme izločevati pri razpisih za inovativne, razvojne in druge projekte. 

Obrazložitev:

Velika podjetja so pomembni nosilci znanja, razvoja, socialni partnerji v panogi gostinstva in turizma. Ravnanje pristojnih organov, ki največje gospodarske družbe v panogi izključujejo pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje novih projektov zaradi njihove velikosti, je popolnoma zgrešeno in nas ne bo pripeljalo k želeni stopnji razvoja perspektivne turistične panoge. S takšnimi izključujočimi merili pri razpisih pravzaprav sami sebi onemogočamo hitrejši razvoj. Zato pristojne državne inštitucije pozivamo, da nemudoma ukrepajo in poskušajo na vseh nivojih odpraviti nesmiselna merila, ki velikim podjetjem preprečujejo možnosti črpanja prepotrebnih sredstev za nujne razvojne investicije. Dejstvo je, da so naša največja podjetja v evropskem merilu majhna in srednja ter potrebujejo razvojne spodbude. 

Sklep številka 2: 

Povezovanje in internacionalizacija sta nujna za skupni razvoj.

Obrazložitev:

Nujno je mednarodno razvojno povezovanje, prenos znanj in uvajanje novih produktov v naši panogi, ki bo omogočilo trajnostni razvoj turizma in drugih fokusnih področjih, ki izhajajo iz Strategije pametne specializacije. Pomembno je širše, meddržavno povezovanje, saj številni tuji turisti želijo z enim potovanjem obiskati celotno posamezno regijo Evrope in ne zgolj Slovenije. V EU so meje zabrisane in je povezovanje pri pridobivanju skupin tujih gostov, še posebej z drugih celin, izredno pomembno. Pomembno je tudi iz vidika razumevanja pojma turistična destinacija. Turisti namreč kot destinacijo gledajo geografski prostor z ustrezno vsebino, ki omogoča zadovoljevanje njihovih turističnih potreb. Ne vidijo je kot upravno-administrativno enoto (npr. državo Slovenijo, občino Ljubljana). Za bolj atraktivno vsebino se je torej potrebno povezovati izven meja in pri tem povezovanju združevati znanje in tehnologijo za razvoj, trženje in izvajanje turistične ponudbe Slovenije. Še posebej za prekomorske oziroma oddaljene turistične trge. Večji preboj lahko naredimo le povezani s ponudniki turističnih storitev iz drugih držav in s skupnimi močmi. Prav tako rešitve na področjih varnosti v turizmu, na področju digitalizacije, na ekološkem področju, na področju racionalne prenove nastanitvenih kapacitet itd. se s prenosom dobrih praks lažje in hitrejše implementirajo pri več ponudnikih v več državah hkrati. 

Sklep številka 3:

Nujno potrebno je povečanje investicij v turizmu.

Obrazložitev:

Začeti moramo novi investicijski cikel, če želimo uresničiti razvojne priložnosti v tej perspektivni panogi. Nenazadnje nam ob višku turistične sezone ponekod že sedaj primanjkuje ležišč za goste in če se bodo uresničevale odlične napovedi za prihodnja leta, je ukrepanje na področju povečanja kapacitet nujnost. Pri tem ne gre zgolj za kapacitete v nastanitveno infrastrukturo pač pa tudi v investicije, ki omogočajo trajnostno rabo naravnih in družbenih virov ter investicije, ki omogočajo atraktivno valorizacijo teh virov za potrebe razvoja turistične ponudbe in njene interpretacije. Prav tako sta potrebna razvoj in implementacija ustreznih tehnologij, ki omogočajo kredibilno in uporabno spremljanje učinkov turizma, saj le tako lahko ugotavljamo presežek oziroma manjko turistične panoge v odnosu do slovenske družbe in podatke s katerimi lahko razvoj turizma ustrezno usmerjamo v prihodnosti.

Za dodatne informacije: Snežana Škerbinc, e-naslov: Snezana.Skerbinc@gzs.si, telefon + 386 1 58 98 223.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji