Skupni razpis kadrovskih štipendij in možnost za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Objavljeno: 13.5.2008

Nazaj na novice

Skupni razpis kadrovskih štipendij in možnost za sofinanciranje kadrovskih štipendij

V skladu z Zakonom o štipendiranju (Ur.l.RS st. 59/07 in 63/07-popr.) je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije postal nosilec dejavnosti s področja kadrovskih štipendij.

Skupni razpis kadrovskih štipendij in možnost za sofinanciranje kadrovskih štipendij

V skladu z Zakonom o štipendiranju (Ur.l.RS st. 59/07 in 63/07-popr.) je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije postal nosilec dejavnosti s področja kadrovskih štipendij.
 
Sklad bo tako vsako leto v okviru javnega poziva pridobil potrebe delodajalcev po novih kadrovskih štipendijah, na podlagi katerih bo objavil skupni razpis kadrovskih štipendij, ki ga bo tudi promoviral na osnovnih in srednjih šolah ter visokošolskih institucijah ter preko drugih oblik promocije. Na podlagi teh potreb se bodo lahko dijaki in študenti pri delodajalcu prijavili za kadrovsko štipendijo.
 
Sklad bo na podlagi prejetih potreb objavil tudi javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, v okviru katerega bodo delodajalci lahko pridobili sofinanciranje za kadrovske štipendije v višini največ polovice kadrovske štipendije, pri čemer sofinanciranje za posameznega štipendista ne sme presegati 30% vrednosti minimalne plače.
 
Informacije o programu so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Delodajalci -> Kadrovske štipendije -> Neposredne kadrovske štipendije. V istem razdelku lahko delodajalci dobijo tudi informacije o drugih programih sklada, ki so na voljo delodajalcem.
 
Obstoječe štipendije, ki jih delodajalci že podeljujejo v šolskem/študijskem letu 2007/2008, lahko prijavijo za sofinanciranje na obrazcu št. 2 (http://www.ad-futura.si/datoteke/Kadrovske%20stipendije/javni%20poziv-obrazec2.doc) nove štipendije za šolsko/študijsko leto 2008/2009 pa na obrazcu št. 1 (http://www.ad-futura.si/datoteke/Kadrovske%20stipendije/javni%20poziv-obrazec2.doc). Za izpolnjevanje obrazca je potreben tudi šifrant nazivov (http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/SifPoklStrokIzo/SifPoklStrokIzo.htm). Vsako štipendijo je potrebno prijaviti le enkrat (obstoječih štipendij, ki se bodo nadaljevale v naslednjem študijskem letu, ni potrebno prijaviti 2x, temveč le z obracem 2, saj bo sofinanciranje na razpisu dodeljeno do zaključka izobraževanja na posamezni stopnji izobraževanja).
 
V skupnem razpisu kadrovskih štipendij bodo upoštevane vse popolne prijave, ki jih bo sklad po pošti ali po faksu prejel do 21. maja 2008. Za prijave po tem roku sklad ne more več zagotoviti objave v skupnem razpisu kadrovskih štipendij.
 
Skupni razpis kadrovskih štipendij in javni razpis za sofinanciranje obstoječih kadrovskih štipendij bosta objavljena predvidoma konec maja 2008, javni razpis za sofinanciranje novih kadrovskih štipendij od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje pa v juniju 2008.
 
Poziv in razpis bosta vsako leto, vendar bo le letos možnost uveljavljati sofinanciranje za nazaj, medtem ko bo v prihodnih letih mogoče prijavljati le nove potrebe za posamezno šolsko oz. študijsko leto.
 
Delodajalci, ki želijo biti obveščeni o programih sklada, se lahko brezplačno včlanijo v spletni Klub Ad futura preko spletne strani www.sklad-kadri.si. V okviru članstva bodo tako prejemali največ enkrat tedensko e-novice z obvestili o različnih priložnostih s področij delovanja sklada. 

DODATEK: Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb za kadrovske štipendije za študijsko leto 08/09 objavilo tudi 12 regionalnih razvojnih agencije.
Delodajalci morajo potrebe prijaviti agenciji iz iste regije, v kateri imajo sedež, najkasneje do 30. maja 2008. Tudi v tem primeru bodo delodajalci v primeru uspešne prijave upravičeni do sofinanciranja 50% kadrovske štipendije, v nekaterih regijah pa dodatna sredstva zagotavljajo tudi občine, tako da je lahko strošek delodajalca za štipendijo tako celo se nižji od 50%.
 
Dodatne informacije in naslov oz. številka faksa za oddajo potreb:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Sektor za kadrovske štipendije
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana
tel. +386 /0/1 434 10 80
faks +386 /0/1 434 10 92

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji