Posvet Kakovosten kader za konkurenčen turizem

Objavljeno: 18.6.2008

Nazaj na novice

Posvet Kakovosten kader za konkurenčen turizem

V sredo, 18. junija 2008 je v Termah Zreče potekal posvet pod naslovom Kakovosten kader za konkurenčen turizem, ki ga je organiziral Direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo. Zbrane sta pozdravila mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo in Damjan Pintar, direktor Unior, d. d., program Turizem.

Posvet Kakovosten kader za konkurenčen turizem

V sredo, 18. junija 2008 je v Termah Zreče potekal posvet pod naslovom Kakovosten kader za konkurenčen turizem, ki ga je organiziral Direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo. Zbrane sta pozdravila mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo in Damjan Pintar, direktor Unior, d. d., program Turizem.

Posvet je bil namenjen predsednikom uprav in direktorjem turističnih podjetij, direktorjem hotelov, kadrovskim službam v turističnih podjetjih, gostincem, samostojnim podjetnikom, turističnim agencijam in organizatorjem potovanj, združenjem in skupnostim ter zaposlenim v gostinstvu in turizmu ter vsem, ki se v tej panogi nameravajo zaposliti, lokalnim turističnim organizacijam in združenjem, vsem organizacijam in institucijam s področja turizma, izobraževalnim institucijam ter vsem, ki jih zanima nadaljnji razvoj turizma in oblikovanja kakovostne turistične ponudbe v naši državi. Zbralo se je nekaj več kot 80 udeležencev.
V pozdravnem nagovoru udeležencem posveta je mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo dejal: »Z namenom povečanja obsega turistične dejavnosti in dviga konkurenčnosti smo v zadnjem obdobju na Ministrstvu za gospodarstvo veliko pozornosti in energije namenili izgradnji turistične infrastrukture. Nekoliko zapostavljeni so bili v preteklem obdobju t.i. mehki razvojni elementi, kot so kakovost, razvoj človeških virov in spodbujanje inovativnosti. Prav slednjim pri svojem delu in aktivnostih vse več pozornosti namenjamo v tekočem obdobju. Pri tem k sodelovanju vabimo tudi druge institucije, ki so kakor koli povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in kreiranjem delovnih mest ter kakovostjo. Za zagotavljanje visoke kakovosti storitev potrebujemo kakovosten kader. Še posebej se zavedamo, da moramo veliko vlagati ne le v menedžment, temveč v ljudi, ki so v neposrednem stiku z gosti.«
Zato so tudi na posvetu sodelovali predavatelji z različnih institucij: mag. Marjan Hribar je govoril o umestitvi razvoja človeških virov v razvojnih dokumentih slovenskega turizma in Evropske komisije ter aktivnosti v letu 2008; o aktualnih temah na področju trga dela je govorila Damjana Košir, v. d. generalne direktorice Direktorata dela in zaposlovanja, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; stanje na trgu dela je predstavila Mavricija Batič, direktorica programa Aktivne politike zaposlovanja, Zavod RS za zaposlovanje; o aktivnosti Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pa mag. Ana Vodičar, v.d. direktorice Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Analizo podatkov o vpisu v izobraževalne programe gostinstva in turizma primerjalno po letih je podala Ines Vidmar, sekretarka v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Ministrstvo za šolstvo in šport; prenovljene izobraževalne programe za gostinstvo in turizem je predstavila Anica Justinek, vodja področnih skupin za gostinstvo in turizem, Center za poklicno izobraževanje. Sistema sodelovanja šol z delodajalci (pogodbe, vsebina usposabljanja, spodbude iz sredstev ESS) je predstavil Boštjan Zgonc, vodja Sektorja za višje šolstvo v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Ministrstvo za šolstvo in šport, nadgradnjo Banke turističnih priložnosti za potrebe razvoja človeških virov v turizmu je in najavo prve slovenske borze dela za gostinstvo in turizem s povabilom k sodelovanju sta predstavila Dejan Podgoršek, pomočnik direktorja Slovenske turistične organizacije in Jasna Radić, sekretarka na Direktoratu za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo.
Predstavljeni so bili primeri dobrih praks podjetij Save Turizem (pridobili so standard »Družini prijazno podjetje« in pojasnili, kakšne pozitivne posledice za zaposlene le-ta prinaša), Vaba, d. o. o. (majhno, a hitro rastoče in uspešno turistično podjetje, kjer se zavedajo, da so zaposleni pomemben kapital podjetja), Term Maribor (kjer uspešno sodelujejo s srednjo in višjo šolo za gostinstvo in turizem iz Maribora in vlagajo v kader že v času, ko je le-ta še v šoli) in Hiše kulinarike Jezeršek.
Dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem je razmišljala o svoji prihodnji zaposlitvi: kaj pričakuje od delodajalca, kateri izmed predstavljenih primerov jo je najbolj prepričal ter zakaj se je odločila, da bo svojo kariero gradila v turizmu. 

Na posvetu so strokovnjaki sklenili, da se je potrebno intenzivno posvetiti promociji poklicev v gostinstvu in turizmu ter dvigniti ugled poklicev. Promocijo je treba pričeti izvajati že v vrtcih in osnovnih šolah ter med svetovalnimi delavci osnovnih šol in starši, ki svetujejo otrokom pri izbiri poklicev. Predlagano je bilo, da se v promocijo poklicev v gostinstvu in turizem vključijo različna ministrstva in javni zavodi, zbornice, CPI, izobraževalne institucije in turistična podjetja ter da se k aktivnemu sodelovanju povabi tudi lokalne skupnosti in regionalne razvojne agencije ter da se pri izvedbi povežemo z osebami javnega življenja, ki jih mladi poznajo, cenijo in jih imajo radi (npr. znani glasbeniki, napovedovalci, igralci, idr.). Turistično gospodarstvo podpira zamisel o nacionalni borzi kadrov v gostinstvu in turizmu, ki jo je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo in je željo po sodelovanju izrazil tudi Zavod RS za zaposlovanje, pri čemer so predlagali, da se le-ta izvede v okviru Gostinsko-turističnega zbora, ki bo potekal v oktobru v Moravskih Toplicah. Ugotovili smo, da je za razvoj človeških virov v turizmu na voljo mnogo različnih mehanizmov in ukrepov, ki jih izvajajo različna ministrstva in druge institucije, v ta namen je na voljo tudi nekaj sredstev iz naslova Evropskega socialnega sklada, pri čemer pa je ključnega pomena medsebojno obveščanje in usklajevanje ter dober pretok informacij do turističnih podjetij.
Turistično gospodarstvo je izrazilo željo, da bi se ustanovila sekcija za razvoj človeških virov v turizmu, v kateri bi sodelovala turistična podjetja oziroma njihove kadrovske službe, ki bi medsebojno izmenjevale izkušnje in se dogovarjale o nadaljnjih usmeritvah na tem področju. Vsi se zavedamo, da lahko le s pozitivnimi sporočili, ki jih o tej panogi pošiljamo širši javnosti, pripomoremo k dvigu ugleda turistične dejavnosti kot delodajalca. Zato je še posebej pomembno, da se širša javnost seznani s primeri dobrih praks turističnih podjetij, ki so bili predstavljeni na tem posvetu, pa tudi nekaterih drugih, v katerih prav tako cenijo svoj kader in se zavedajo pomena kakovostnega kadra kot pomembnega kapitala za svoje poslovanje in konkurenčnost na trgu. V turizmu imamo precej dobrih podjetij, ki so ne le poslovno uspešna, temveč se tudi z vidika odnosa med zaposlenimi in komunikacije med vodstvom in ostalimi sodelavci uvrščajo med uglede in zaželene delodajalce.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji