Evropska sredstva za razvojne turistične projekte v Sloveniji

Objavljeno: 11.8.2008

Nazaj na novice

Evropska sredstva za razvojne turistične projekte v Sloveniji

Nacionalno turistično združenje in Mednarodni inštitut za turizem se že vrsto let aktivno vključujeta v različne programe Evropske unije, v katerih sodelujeta v projektih, povezanih s turizmom. Letos sta inštituciji pridobili kar štiri nove projekte, načrtujeta pa, da se bo število do konca leta še povišalo.

Evropska sredstva za razvojne turistične projekte v Sloveniji

Nacionalno turistično združenje in Mednarodni inštitut za turizem se že vrsto let aktivno vključujeta v različne programe Evropske unije, v katerih sodelujeta v projektih, povezanih s turizmom. Letos sta inštituciji pridobili kar štiri nove projekte, načrtujeta pa, da se bo število do konca leta še povišalo.

Medtem ko so razpisi za vlaganja v turistično infrastrukturo, ki jih pri nas vodi Ministrstvo za gospodarstvo, slovenskemu turističnemu sektorju dobro poznani, pa so sredstva iz evropskih programov za uresničevanje razvojnih, izobraževalnih in inovativnih projektov slabše izkoriščena. Čeprav program, namenjen izključno turističnemu sektorju, ne obstaja, se Nacionalno turistično združenje (NTZ) in Mednarodni inštitut za turizem (MIT) uspešno vključujeta v programe, ki posredno vzpodbujajo tudi razvoj kakovostnejše turistične ponudbe. V letošnjem letu sta obe inštituciji, ki imata skupaj za sabo že prek 10 evropskih projektov, pridobili štiri nove evropske projekte s področja turizma. Rezultati vseh projektov so namenjeni turističnemu sektorju in organizacijam, pa tudi občinam, LTO-jem in podjetjem.
CAPACities (Competitiveness Actions and Policies for Alpine Cities) je projekt v sklopu evropskega transnacionalnega programa Območje Alp. Deset projektnih partnerjev vodi milanski Oddelek za teritorialni razvoj in urbanistiko italijanske regije Lombardija, poleg Nacionalnega turističnega združenja pa v projektu sodeluje še en slovenski partner, Geografski inštitut Antona Melika. Glavni cilji projekta so povečati konkurenčnost alpskih mestec, ki stojijo v senci bolj razvitih alpskih centrov. NTZ bo v Sloveniji v sklopu projekta razvil e-orodje za spremljanje konkurenčnosti in inovativnosti alpskih mest, ki bo omogočalo neposredno primerjavo razvitosti in konkurenčnosti mest v alpskem prostoru. Aktivnosti in rezultate ter porabo sredstev bo na prvi stopnji nadzorovalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), partnerjem pa bo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) povrnjenih 76 % upravičenih vloženih sredstev.
Drugi pridobljeni projekt v sklopu transnacionalnih programov je CROSSCULTOUR (Cross Marketing Strategies for Culture and Tourism for more Attractiveness and Competitiveness for Cities and Regions) v programu Srednja Evropa. Projekt bo nadgrajeval rezultate izjemno uspešnega projekta TRANSROMANICA, v sklopu katerega so partnerji zasnovali evropsko romansko kulturno pot, pozneje priznano tudi s strani Sveta Evrope. CrossCulTour ohranja partnerje projekta Transromanica, med njimi Mednarodni inštitut za turizem, in vodjo, Ministrstvo za regionalni razvoj in transport nemške dežele Saška-Anhalt. Osnovni cilji novega projekta so nadaljnji razvoj in promocija kulturnega turizma in blagovne znamke Transromanica tako v prostoru osrednje Evrope kot tudi širše. Razvoj kulturnih programov in kulturnega turizma bo, kot pove že ime projekta, doprinesel k privlačnosti in konkurenčnosti vključenih mest in regij. Slovenski nadzor opravlja MOP, partnerjem pa bo povrnjenih 85 % sredstev.
Mednarodni inštitut za turizem bo konec letošnjega leta v sklopu evropskega programa za pametno izrabo energije Intelligent Energy Europe začel izvajati projekt SETCOM (Sustainable Energy in Tourism Dominated Communities). Projekt, ki ga vodi gospodarska zbornica iz Potsdama, Nemčija, spodbuja trajnostno rabo energije v turizmu, tj. v turističnih podjetjih, v lokalnih administracijah in med turisti. V Sloveniji so se projektu že priključili Poslovna skupina Sava – Dejavnost turizem, Zavod za turizem Bled in Zavod za turizem Maribor. Izvajalcem bo povrnjenih 75 % namensko vloženih finančnih sredstev.
Pri projektu Razvoj turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami gre za nadaljevanje dela, začetega v čezmejnem projektu NETMEN. Vodja projekta, ki ga podpira in sofinancira Norveški finančni mehanizem iz Sklada za nevladne organizacije, je Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT, poleg njega pa sodelujejo še trije slovenski partnerji. Strokovnjaki Nacionalnega turističnega združenja so del skupine, ki bo prevetrila in dopolnila obstoječe standarde za pridobitev znaka Invalidom prijazno. Znak je namenjen nastanitvenim, gostinskim, športnim in drugim turističnim obratom, označuje pa objekte, prilagojene osebam z motnjami in težavami v duševnem razvoju, gibalno oviranim osebam, gluhim in gluhonemim ter slepim in slabovidnim. Partnerjem bo povrnjenih 90 % vloženih finančnih sredstev, vlogo vmesnega organa pa vrši Regionalni center za okolje – REC Slovenija.
Poleg omenjenih štirih projektov Nacionalno turistično združenje že od konca lanskega leta izvaja dva projekta v programu vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci. Prvi, ABATA (Assessment Based Training for Human Resources in Tourism), pod vodstvom slovenskega podjetja Kadis d.o.o. razvija e-orodje za testiranje ključnih kompetenc turističnih delavcev ter pripravlja programe usposabljanja in izobraževanja, drugi, TIMEWELL (Trainers Improve Their Knowledge of Medical Wellness in Adjoining Fields of Service), pa na pobudo nemškega Inštituta za svetovanje in izobraževanje IBB iz Dresdna nadgrajuje učne module s področja wellnessa, zdravja in gibanja, razvite v projektu APHRO. Oba projekta sta s strani EU sofinancirana v višini 75 %, nadzor nad aktivnostmi in porabo sredstev pa opravljajo Nacionalne agencije.

Več informacij:
Tina Hedi Zakonjšek
Nacionalno turistično združenje / Mednarodni inštitut za turizem
Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana
tel: (01) 300 69 48
e-mail: tina@ntz-nta.si  
www.ntz-nta.si / www.turizem-institut.si

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji