Objava razpisov za pridobitev evropskih sredstev

Objavljeno: 24.5.2010

Nazaj na novice

Objava razpisov za pridobitev evropskih sredstev

Ministrstvo za gospodarstvo bo danes, 28. maja 2010, v Uradnem listu RS št. 42/2010 objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011 bo objavljen predvidoma v roku enega meseca.

Objava razpisov za pridobitev evropskih sredstev

Ministrstvo za gospodarstvo bo danes, 28. maja 2010, v Uradnem listu RS št. 42/2010 objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011 bo objavljen predvidoma v roku enega meseca.

1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo želi s tem javnim razpisom ob upoštevanju Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Višina razpisanih sredstev je 4.200.000 EUR, višina sofinanciranja upravičenih stroškov pa bo lahko dosegla 60%. Denar bodo prejemniki lahko koristili tri leta.

Na razpisu se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije (izjema razvojne regije z več kot 30 občinami), ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije morajo prijavitelji pridobiti soglasje javne, zasebne in civilne sfere.

Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški izdelave strategije razvoja turistične destinacije, stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov, stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov, oblikovanje in izdelava promocijskega materiala, stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini, stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih, organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini, organizacija promocijskih dogodkov v tujini, stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije, stroški vzpostavitve spletne strani destinacije in stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani turistične destinacije na domačih in tujih iskalnikih.

Prvo odpiranje javnega razpisa bo 17.6.2009, naslednja odpiranja bodo 30.9.2010 in 28.2.2011.
Informativni dan, na katerem lahko upravičenci pridobijo več informacij bo v sredo, 2. junija 2010 ob 9.30 uri na Ministrstvu za gospodarstvo.

Več informacij lahko dobite tukaj:
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/razvoj_turisticnih_destinacij/  


2. Najava razpisa
Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni


Ministrstvo za gospodarstvo najavlja objavo Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje promocije turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni, pri čemer se bodo kot upravičeni stroški upoštevali stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, stroški sodelovanja na turističnih sejmih, stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora, organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini, organizacija promocijskih dogodkov v tujini, stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije, stroški vzpostavitve spletne strani in stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani na domačih in tujih iskalnikih.

Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa bo 1.000.000 EUR, višina sofinanciranja upravičenih stroškov pa bo lahko dosegla 60%, vendar največ 150.000 EUR. Najnižja vrednost prijavljenega projekta bo predvidoma 50.000 EUR.

Na razpisu bodo lahko sodelovala gospodarska interesna združenja, društva, zavodi, zbornice in zveze društev, ki predstavljajo ponudnike tematskega turističnega proizvoda že vsaj eno leto od datuma prijave na razpis in delujejo na nacionalnem nivoju (predstavljajo turistično ponudbe, ki zajema vsaj štiri razvojne regije).

Javni razpis bo predvidoma objavljen konec junija. Kot upravičeni se bodo upoštevali stroški od 1. maja 2010.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji