Projekt Turizem v zidanicah se dobro razvija

Objavljeno: 7.6.2010

Nazaj na novice

Projekt Turizem v zidanicah se dobro razvija

Na Centru za podjetništvo in turizem Krško se zaključuje II. faza aktivnosti v sklopu prijave projekta Turizem v zidanicah (TVZ).

Projekt Turizem v zidanicah se dobro razvija

Na Centru za podjetništvo in turizem Krško se zaključuje II. faza aktivnosti v sklopu prijave projekta Turizem v zidanicah (TVZ).

V sklopu projekta TVZ so bile v II. fazi v času od februarja do junija 2010 izvedene vse zastavljene aktivnosti oziroma mnoge nadgrajene z dodatnimi vsebinami, predvsem zaradi potreb potencialnih ponudnikov na terenu.

V začetku marca je bila za ponudnike TVZ izvedena strokovna konferenca na temo razvoja novega turističnega proizvoda TVZ – Management receptivnega turizma. S predstavniki občin, strokovnimi institucijami, civilno sfero, Konzorcijem TVZ Dolenjske in Bele krajine in predstavniki nacionalnega nivoja so bili tekom kreiranja, koordinacije in izvedbe aktivnosti delovni sestanki in srečanja, na katerih so se razreševale posamezne aktualne vsebine, se postavljali temelji novemu proizvodu in potekali dogovori o njegovi implementaciji.

Vzpostavljala se je mreža ponudnikov – lastnikov zidanic turističnega proizvoda sobodajalstva v zidanicah; lastnikom zidanic je bila nudena pomoč pri pridobivanju uporabnih dovoljenj.
V mesecu aprilu je po območju Vinorodne dežele Posavje potekala študijska tura za novinarje, medije in goste, na kateri so si udeleženci ogledali vzorčne primere zidanic, njihovo ponudbo in doživeli poseben utrip gostoljubnosti v vinogradniški krajini.

Ustanovljen je bil iniciativni odbor ponudnikov TVZ Posavje in kasneje Združenje ponudnikov TVZ Posavje ter njihova poslovna organizacija Zadruga TVZ, z.o.o. Namen združenja je povezovanje ponudnikov, izmenjava mnenj, izkušenj in izvedba izobraževanj, lahko pa se bo tudi prijavljalo na razpise za pridobitev finančnih sredstev za različne aktivnosti iz svoje dejavnosti. Namen poslovnega modela Zadruge TVZ, z.o.o je skupna promocija in trženje novega turističnega proizvoda (namestitvenih kapacitet v zidanicah) in druge ponudbe samih lastnikov zidanic, ki so močno zainteresirani za uspeh projekta.
O aktivnostih projekta so bili obveščani lokalni razvojni zavodi, RRA Posavje, TIC-i po Sloveniji in mediji. Za podporo administrativnemu obvladovanju izvedbe projekta TVZ je vzpostavljen dinamičen, interaktiven Turistično informacijski sistem s spletno stranjo www.turizemvzidanicah.si, ki omogoča predstavitev in promocijo proizvoda TVZ, vzpostavljena pa bo tudi on-line prodaja in rezervacija, podprta z bančnimi karticami. S tem ima turizem v zidanicah vzpostavljeno osnovno podporno infrastrukturo za trženje proizvoda.

Več informacij o projektu oziroma o možnostih vključitve v projekt: Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, info@turizemvzidanicah.si.  

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji