V JV Sloveniji poteka projekt "Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu."

Objavljeno: 12.4.2011

Nazaj na novice

V JV Sloveniji poteka projekt "Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu."

V JV Sloveniji poteka projekt »Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu. Cilj projekta je povečati prepoznavnost regije kot turistične destinacije. Projekt je sestavni del izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

V JV Sloveniji poteka projekt "Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu."

V JV Sloveniji poteka projekt "Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu." Cilj projekta je povečati prepoznavnost regije kot turistične destinacije. Projekt je sestavni del izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

V okviru projekta, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, se izvajajo naslednje aktivnosti:

1. oblikovanje regijskih turističnih produktov
2. oblikovanje celostne podobe regije kot turistične destinacije, njenih trženjskih znamk
in lokalnega znaka kakovosti
3. vzpostavitev informacijskega portala turistične destinacije
4. implementacija projekta
5. promocija turistične destinacije
6. informiranje in obveščanje javnosti
7. upravljanje projekta.

V izvedbi projekta sodeluje 19 od 20 lokalnih skupnosti JV Slovenije (vse občine JV Slovenije, razen Osilnice). Občine prispevajo za izvedbo enak znesek lastne udeležbe (4.171,49 EUR v letih 2010 in 2011) in so enako udeležene tudi pri rezultatih projekta. Partner v projektu je še Razvojni center Novo mesto d.o.o., ki je hkrati tudi izvajalec dveh aktivnosti, informiranja in obveščanja javnosti in upravljanja s projektom.

Vrednost projekta je 307.079,80 EUR. Po sklepu Službe Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) z dne 11.08.2010 se projekt sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku do 223.650,00 EUR oz. največ v višini 85% upravičenih stroškov. Ostali partnerji zagotavljajo sredstva za lastno udeležbo v višini 15% upravičenih stroškov in DDV.

Rok za izvedbo projekta je 30.09.2011.

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je kot upravljavec projekta pripravil in izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca operacije. Za izvajalca operacije (prvih petih aktivnosti) je izbrana Igea d.o.o. iz Ljubljane, ki izvaja projekt skupaj s Studio MKA d.o.o., Esplanada d.o.o., Enkomion Peter Geršič s.p., Kompasom Novo mesto d.o.o. in Creativom plus d.o.o..

Izvedba aktivnosti v okviru projekta Dolenjska.eu predstavlja del aktivnosti za vzpostavitev in delovanje regionalne destinacijske organizacije (RDO). Regija je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. S kandidiranjem na tem razpisu je regija pridobila dodatnih 300.000 EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, s katerimi bo sofinancirala pripravo strategije razvoja turistične destinacije, zlasti pa promocijo Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniške kot turistične destinacije, uveljavljanje njene blagovne znamke in njene ponudbe. Projekt se bo nadaljeval in zaključil v letu 2013.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji