Destinacija Lendava prejela bronasti znak Slovenia Green

Objavljeno: 28.6.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Destinacija Lendava prejela bronasti znak Slovenia Green

STO je destinaciji Lendava podelila trajnostni znak Slovenia Green Destination Bronze, s čimer se Lendava pozicionira kot trajnostna turistična destinacija. Za znak so si člani t. i. zelene ekipe pod koordinacijo Zavoda za turizem in razvoj Lendava prizadevali več kot leto dni in je rezultat kompleksnega popisa stanja v šestih kategorijah, zbiranja podatkov, ustreznih dokumentov, dobrih praks ter izvedenih aktivnosti.

Destinacija Lendava prejela bronasti znak Slovenia Green

Ocena je destinaciji izdana v šestih kategorijah: Destinacijski management, Narava in krajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij & komunikacija na lestvici od 1 do 10. Najvišjo oceno je destinacija dosegla na področju Kulture in tradicije, kar priča o zavezi k ohranjanju in varovanju nepremične in žive dediščine. Med trajnostnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v destinaciji Lendava, velja izpostaviti nekaj primerov dobrih praks, kot so zeleni kotiček v novičniku E-Murania; Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Lendava (2022-2026); izvedba Domače tržnica s ponudbo izdelkov in pridelkov iz občine in okolice; vsakoletni Javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine v počitniško delo ter razpršeni Hotel Vinarium.

Po drugi strani pa destinacijo čakajo še izzivi in izboljšave, kot so večje vključevanje prebivalcev v razvoj turizma in upoštevanje njihovih mnenj, izdelava strateških načrtov pa tudi merjenje ekonomskih učinkov turizma. Prav tako destinacijo čaka izdelava strateškega dokumenta s področja turističnega razvoja, postavljanje trajnostnih ciljev ter njihovo redno spremljanje in javno poročanje. Destinacija v premajhni meri spodbuja tudi uporabo obnovljivih virov energije in strateško še ne naslavlja prilagajanja turizma podnebnim spremembam, delež ločeno zbranih odpadkov je pod slovenskim povprečjem. Sedaj sledi izdelava akcijskega načrta ukrepov za triletno obdobje do naslednje presoje, ki jo je potrebno izvesti do sredine letošnjega oktobra.

Lani marca je Lendava pričela z vključevanjem v Zeleno shemo slovenskega turizma, pri čemer je bilo ključno sodelovanje več različnih deležnikov preko zbiranja podatkov o trajnostnih aktivnostih turističnega razvoja ter na vseh področjih delovanja, osveščanju lokalnega prebivalstva, gospodarstva, obiskovalcev ter ostalih deležnikov o pomenu trajnostnega turizma. Namen sheme je pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem in krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Znak Slovenia Green Destination Bronze je za Lendavo veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje, to je do 30. junija 2027.

Zelena shema slovenskega turizma

Vir: Zavod za turizem in razvoj Lendava

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji