ORA Krasa in Brkinov z novim vodstvom vzpostavlja razvojni in komunikacijski ekosistem med strateškimi deležniki

Objavljeno: 6.6.2024 Več informacij

Nazaj na novice

ORA Krasa in Brkinov z novim vodstvom vzpostavlja razvojni in komunikacijski ekosistem med strateškimi deležniki

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA Krasa in Brkinov) kot ključna regionalna agencija s povezovalno vlogo za deležnike, ki generirajo razvoj na Krasu in v Brkinih, ima novo vodstvo. Vodenje agencije ORA Krasa in Brkinov je z junijem prevzela dr. Karmen Rodman s skoraj 30-letnimi delovnimi izkušnjami s področja strateškega managementa, podjetništva, vodenja zaposlenih, managementa kakovosti ter strateškega in operativnega trženja.

ORA Krasa in Brkinov z novim vodstvom vzpostavlja razvojni in komunikacijski ekosistem med strateškimi deležniki

Dr. Karmen Rodman je delovala v različnih sektorjih, t.j. proizvodnem in storitvenem podjetju, slovenskem in mednarodnem podjetju, gospodarstvu in negospodarstvu, podjetništvu in podjetniškem podpornem okolju, kar ji omogoča razumevanje raznolikih akterjev in situacij ter ustvarjalno reševanje poslovnih izzivov. Izkušnje ima v vrhnjem in srednjem managementu ter na operativni ravni, kar jo spodbuja k celostnemu razumevanju managementa ter preoblikovanju strategij v izvedljive izvedbene taktike. Njena temeljna izobrazba je na področju ekonomije in marketinga, doktorirala je s področja managementa kakovosti.

Direktorica agencije ORA Krasa in Brkinov dr. Karmen Rodman je na srečanju z novinarji izpostavila: »Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov d.o.o. vidim kot neizmeren potencial za vzpostavitev razvojnega in komunikacijskega ekosistema med strateškimi deležniki, za katerega je značilno kontinuirano, konstruktivno in ciljno usmerjeno sodelovanje. Skupaj s proaktivnimi sodelavci, ki so nosilci znanja, informacij in izkušenj, postajamo referenčna točka za velike in majhne poslovne subjekte in posameznike. Med prednostnimi nalogami agencije so aktivacija in koordinacija strokovnih skupnosti v smeri razvoja Krasa in Brkinov ter dvigovanje motivacije deležnikov za skupne podvige, ki prinašajo višjo dodano vrednost za posameznike in skupnost. Postajamo povezovalec in usklajevalec interesov ter prioritet, kar pomeni odpiranje agencije in proaktivno prepoznavanje skupnih priložnosti v okolju. Ob tem se bomo zavzemali, da ORA postane zaželen delodajalec v okolju, saj se zavedamo, da je uspešnost organizacije odvisna v veliki meri od lastnih kadrovskih kapacitet, potenciala in vizionarstva sodelavcev.«

Ob imenovanju novega vodstva so se županje in župani občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana strinjali: »Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. je bila ustanovljena z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanja podjetništva in turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja, pospeševanja kulturno-umetniške ustvarjalnosti in omogočanja dostopnosti do kulturnih programov ter skrbi za kulturno dediščino na celotnem območju Krasa in Brkinov, kar sodi v javni interes. ORA deluje tudi kot vodilna destinacija oziroma regionalna destinacijska organizacija Krasa in Brkinov, s ciljem večje prepoznavnosti in tržne učinkovitosti območja, in opravlja skupne naloge izvajanja poslovnih funkcij na področjih promocije, distribucije, operative in razvoja enotne regionalne destinacijske organizacije za občine ustanoviteljice. Turizem predstavlja eno izmed glavnih gospodarskih panog našega območja, zato zahteva v povezavi z drugimi področji skrbno načrtovanje aktivnosti in ukrepov za trajnostni razvoj. Želja in potreba občin po trajnostnem razvoju ni le beseda, temveč zaveza k ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja za naše prebivalce ter k zagotavljanju edinstvenih izkušenj za obiskovalce Krasa in Brkinov. Županje in župani občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana smo prepričani, da bo dr. Karmen Rodman s svojimi bogatimi izkušnjami, strokovnim znanjem in inovativnimi pristopi nadaljevala uspešne projekte in aktivnosti, ki so že v teku. Prav tako verjamemo, da bo s svežimi idejami in predanostjo še dodatno prispevala k uspešnosti organizacije ter k rasti in razvoju območja Krasa in Brkinov. Direktorici želimo uspešno delo ter dobro počutje v naši sredini in se veselimo sodelovanja. Naj njena vizija in trud vodita razvojno agencijo k še večjemu razvoju in uspehu«.

Ob tem je Katja Kralj, strokovna vodja destinacije Kras in Brkini, ORA Krasa in Brkinov, predstavila tudi nekaj najvidnejših dosežkov lanskega leta:

-          uspešno pridobitev sedmih projektov (skupaj s partnerji) v skupni vrednosti 5,6 milijonov evrov,

-          strategijo lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2021–2027,

-          organizacijo več kot 44 dogodkov,

-          prispevek agencije k zvišanju števila prenočitev (5 % več kot v rekordnem letu 2019 v vseh štirih kraško-brkinskih občinah skupaj),

-          organizacijo prvega čezmejnega srečanja s ponudniki na območju nastajajočega geoparka Kras-Carso, ki se ga je udeležilo več kot 40 deležnikov,

-          koordinacijo obiska 60 turističnih agencij in operaterjev z različnih ciljnih trgov ter

-          doseganje objav v uglednih angleških in irskih medijih, ki pomembno prispevajo  k prepoznavnosti regije. 

 

V prvem četrtletju letošnjega leta je destinacija Kras in Brkini zabeležila za 6 % več prihodov in 9 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Ključen dogodek v tem poslovnem letu pa je podpis pisma o nameri za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso v Trstu 11. marca 2024, pod katerega se je podpisalo 5 slovenskih in 12 italijanskih občin. Trenutno tečejo vsi postopki uskladitve temeljnih dokumentov med občinami in vladama Slovenije in Italije za ustanovitev skupnega organa upravljanja.

Na dogodku so bile predstavljene tudi bližajoče se aktivnosti na področju spodbujanja turizma na Krasu in v Brkinih, tj. poletna destinacijska akcija KrasPass GourmetPoletni festival v Štanjelu in storitev brezplačnih prevozov na področju čezmejnega geoparka Kras-Carso (ki se aktivirajo v prihajajočem vikendu). 

Vir, foto in več informacij: ORA Krasa in Brkini

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji