Nacionalna strategija za muzeje in galerije za obdobje 2024–2028

Objavljeno: 15.5.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Nacionalna strategija za muzeje in galerije za obdobje 2024–2028

Na Ministrstvu za kulturo letošnji muzejski dan obeležujejo s sprejetjem Nacionalne strategije za muzeje in galerije za obdobje 2024–2028.

Nacionalna strategija za muzeje in galerije za obdobje 2024–2028

Že od leta 1977 vsako leto 18. maja poteka Mednarodni dan muzejev, ob katerem muzeji organizirajo številne dogodke, s katerimi sporočajo, kako pomembni so muzeji za kulturno izmenjavo, za bogatenje kultur ter razvijanja medsebojnega razumevanja, sodelovanja in miru med ljudmi. Letošnja tema mednarodnega muzejskega dne, "Muzeji za izobraževanje in raziskovanje" izpostavlja nepogrešljivo vlogo kulturnih ustanov pri širjenju znanja, spodbujanju ustvarjalnosti, ohranjanju kulturne dediščine in krepitvi družbenih vezi.

Na Ministrstvu za kulturo letošnji muzejski dan obeležujemo s sprejetjem Nacionalne strategije za muzeje in galerije za obdobje 2024–2028. Strategija je plod skupnega dela muzejskih strokovnjakov in ministrstva. Postavlja trdne temelje za prihodnost slovenskih muzejev, ki so ključni steber javnega kulturnega življenja v naši državi. Strategija zagotavlja, da bodo tudi v prihodnosti igrali ključno vlogo v kulturi, v lokalnih skupnostih, pri izobraževanju, raziskovanju in trajnostnem razvoju naše družbe.

Na podlagi strategije so za delovanje muzejev v prihodnjih letih načrtovani ključni ukrepi, ki bodo omogočili sodoben razvoj tega pomembnega sektorja javne kulture. 

S strategijo želimo zagotoviti, da bodo muzeji s svojimi vsebinami še privlačnejši za obiskovalce. Naš cilj je prenoviti in posodobiti prostore slovenskih muzejev, jim omogočiti uporabo sodobnih tehnologij in oblikovanje sodobne ponudbe razstav in drugih dogodkov. Naš cilj je boljša fizična dostopnost muzejev in večja digitalna dostopnost muzejskih zbirk, s čimer želimo povečati obisk muzejev in vidnost zbirk, predmetov, umetniških del in druge dediščine.

Strategija poudarja pomembno vlogo muzejev kot učnih okolij in jim v zvezi s tem daje pomembne usmeritve. Muzeji bodo igrali aktivno vlogo pri ozaveščanju o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju ter bodo prispevali k reševanju okoljskih in družbenih izzivov. S povezovanjem kulturne dediščine in ekoloških vprašanj bodo razvijali programe o načinih uporabe naravnih virov, trajnostnih praksah in drugih današnjih ekoloških izzivih.

Več ukrepov v strategiji je usmerjenih v celovito upravljanje in zagotavljanje dostopnosti muzejskih zbirk. Ministrstvo za kulturo bo vzpostavilo nacionalni register in digitalno platformo za premično kulturno dediščino. Enotna pravila za upravljanje zbirk bodo omogočila boljšo sledljivost in dostopnost muzejskih predmetov.

Poudarek v strategiji je tudi na stalnem izobraževanju in prenosu znanj za vse muzejske delavce, vključuje pa tudi možno vzpostavitev novih študijskih programov in posodobitev strokovnih izpitov za kustose.

S strategijo se krepi tudi vloga muzejev v mednarodnih organizacijah in projektih. S tem želimo zagotoviti večjo mednarodno prisotnost in prepoznavnost slovenskih muzejskih zbirk.

Prepričani smo, da bomo z udejanjanjem strategije skozi konkretne ukrepe okrepili vlogo muzejev v skupnosti, kjer so že danes pomembni prostori sodelovanja in združevanja prebivalcev.

Strategija ustvarja pogoje za aktivno vključevanje muzejev v turistično ponudbo Slovenije. Kot pomembni ponudniki vsebin muzeji obiskovalcem ponujajo spoznavanje kulturne, tehnične, znanstvene, umetniške in druge dediščine. Tudi s tem želimo povečati prepoznavnost slovenskih muzejev in slovenske kulture na mednarodnem nivoju.

Ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, je ob tej priložnosti povedala: "Sprejetje muzejske strategije je pomembna zaveza k prihodnosti, v kateri muzeji igrajo ključno vlogo, ne le v kulturi, temveč tudi v izobraževanju, raziskovanju in trajnostnem razvoju naše družbe. Muzeji so srce naših lokalnih skupnosti, so med najbolj obiskanimi kulturnimi institucijami, pomembni za razvoj kulturnega turizma in so ustanove, ki jim ljudje v času poplave lažnih novic zaupajo. So prostori, kjer se preteklost srečuje s prihodnostjo, kjer se učimo iz zgodovine, da bi bolje razumeli sedanjost in znali oblikovati prihodnost. V duhu decentralizacije s strategijo razvijamo muzejsko mrežo, ki sega v vsak kotiček naše države. S tem želimo omogočiti, da bodo kulturne vsebine dostopne vsem, ne glede na geografsko lego ali na socialni status.”

Državni sekretar, Matevž Čelik Vidmar, je ob tej priložnosti povedal: "Veseli me, da lahko rečem, da je to strategija slovenskih muzejev in strategija ministrstva, saj jo je v okviru delovne skupine za muzejsko politiko napisala stroka. Strategija se v praksi že izvaja, saj več ukrepov predvidenih v strategiji že teče. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost in Nature 2000 potekajo investicije v muzejsko infrastrukturo. Torej že prenavljamo kar nekaj muzejev na več koncih Slovenije, v kratkem pa bomo odprli še razpis za kohezijska sredstva, s katerimi bomo za prenovo dediščine in kulturne infrastrukture zagotovili podporo občinam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.”

Vir in več informacij: 

Ministrstvo za kulturo

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji