Najava javnega razpisa za izbor projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov

Objavljeno: 30.4.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Najava javnega razpisa za izbor projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov

Ministrstvo za kulturo najavlja javni razpis za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (JR-EKP-KS 2024-27)". Predvidena objava je v začetku junija 2024.

Najava javnega razpisa za izbor projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v izključni lasti občin na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki poleg investicije v obnovo kulturnega spomenika vključujejo tudi aktivnosti za spodbujanje in oplemenitenje (kulturnega) turizma ter aktivnosti za spodbujanje dostopnosti do dediščine za vse državljane in obiskovalce.

Namen razpisa je spodbujanje manjših projektov v obnovo, ohranjanje in oživljanje kulturnih spomenikov v izključni lasti občin z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj.

Upravičenci do sredstev razpisa so občine iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki so izključne lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa in nastopajo kot investitorji.

Skupna razpoložljiva višina sredstev in delež sofinanciranja

Skupna razpoložljiva sredstva tega razpisa so v višini 16.240.766,88 evra.

Ocenjena vrednost projekta je lahko od 500.000 evrov do 1.000.000 evrov brez DDV.

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oziroma največ 1.000.000,00 evrov brez DDV. 

Vir in več informacij:

Ministrstvo za kulturo

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji