Strateški svet za turizem o aktualnih zadevah v turističnem sektorju

Objavljeno: 25.4.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Strateški svet za turizem o aktualnih zadevah v turističnem sektorju

Člani Strateškega sveta za turizem so izmenjali mnenja o aktualnih zadevah v turističnem sektorju in razpravljali o novih zakonodajnih rešitvah, predvsem o izhodiščih osnutka novega zakona o gostinstvu. Ministrstvo bo podane predloge upoštevalo pri pripravi končnega osnutka zakona, ki ga bo predvidoma v sredini maja poslalo v javno razpravo. Takrat ga bo tudi predstavilo javnosti.

Strateški svet za turizem o aktualnih zadevah v turističnem sektorju

Predlog novega zakona o gostinstvu

Strateški svet za turizem se je seznanil z izhodišči za nov zakon o gostinstvu. Cilj novega zakona je omogočiti ureditev, ki bo sledila sodobnim trendom gostinstva in nastanitvene dejavnosti ter zavez k trajnostnemu turizmu. 

V razpravi so člani sveta pozdravili, da gre predlog novega zakona v smeri zagotavljanja dobrobiti turistične ponudbe in neravnovesij na stanovanjskem trgu. Opozorili pa so na pomen zagotovitve ustreznega nadzora in sistema učinkovitih sankcij za kršitelje.

Zakon bo vključeval ureditev kratkoročnega oddajanja stanovanj v najem, definiral nove vrste nastanitvenih obratov, uvedel spremembe obratovalnega  časa, urejal bo tudi gostinstvo v premičnih gostinskih ter drugih prostorih ter vseboval ukrepe, namenjene promociji Slovenije kot trajnostne destinacije.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport novo ureditev kratkoročnega oddajanja pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost, ki je primarno pristojno za stanovanjsko politiko. Zakon ureja kratkoročno oddajanje stanovanj v najem, pridobitev evropske identifikacijske številke ob vpisu v Register nastanitvenih obratov (RNO), hkrati pa daje več pristojnosti občinam, da bodo lahko to področje uredile glede na njihovo stanje, zmogljivosti in potrebe. Problematika kratkoročnega oddajanja stanovanj je po Sloveniji namreč zelo različna.

Kratkoročno oddajanje stanovanj v najem sledi sprejeti evropski Uredbi o zbiranju in souporabi podatkov v zvezi s storitvami kratkoročnega najema nastanitve (Uredba STR). Ta predvideva vzpostavitev registra kratkotrajnih namestitev, v katerega bo potrebno vpisati stanovanja, namenjena kratkotrajnemu najemu. Tovrsten mehanizem bo omogočil enotno identifikacijo namestitvenih kapacitet, ki se oddajajo preko platform za trženje v celotni EU.

Skladno z EU zakonodajo bo vzpostavljen nacionalni sistem prijave ponudnikov kratkoročnega najema v register, s tem pa bo zagotovljen doslednejši nadzor in izvajanje stanovanjske zakonodaje. V naši zakonodaji sicer že obstaja obveznost predhodnega vpisa vseh turističnih nastanitev, tudi stanovanj, ki jih oddajajo sobodajalci, v RNO. Slednjega bo treba v manjši meri vsebinsko, v večji meri pa tehnično prilagoditi zahtevam Uredbe STR.

Z rešitvami želi ministrstvo doseči ustrezno ravnovesje med omogočanjem turistične ponudbe ter zagotavljanjem ustreznih pogojev za dolgotrajen najem in ponudbo stanovanj za bivanje. Zakon pa nikakor ne bo prepovedal kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom.

Ureditev izvajanja prostočasnih dejavnosti

Strateški svet je izmenjal mnenja tudi o izzivih in potrebni ureditvi področja prostočasnih dejavnosti, kot so na primer rafting, kanjoning, zipline, feratanje, gorsko kolesarstvo in druge. Člani sveta so se strinjali, da je področje treba urediti celostno, vključno z določitvijo definicije in seznama prostočasnih dejavnosti ter določitvijo splošnih zahtev za izvajalce dejavnosti. Predloge članov sveta za ureditev področja bo zbirala nedavno oblikovana delovna skupina, ki bo na podlagi slednjih in opravljenih analiz obstoječega stanja pripravila osnutek potrebnih ukrepov.

VIr: 

MGTŠ

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji