Bo Podravje ostalo brez talentov?

Objavljeno: 11.4.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Bo Podravje ostalo brez talentov?

Uspešen začetek evropskega medregionalnega projekta TALENT4S3 v Mariboru.

Bo Podravje ostalo brez talentov?

Na RRA Podravje - Maribor so skupaj z evropskimi partnerji uspešno zagnali medregionalni projekt »Ohranjanje in privabljanje TALENTOV za večji izkoristek strategij pametne specializacije«. 

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z evropskimi partnerji uspešno zagnala medregionalni projekt »Ohranjanje in privabljanje TALENTOV za večji izkoristek strategij pametne specializacije«.

Kot so na uvodnem srečanju poudarili pripravljavci projekta, se Evropska unija in s tem posamezne države in regije kot je Podravje, soočajo z izrazitimi družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi. V EU se prebivalstvo stara, rodnost se od šestdesetih let prejšnjega stoletja stalno zmanjšuje, mlada in usposobljena delovna sila se izseljuje. Samo v petih letih do leta 2020 se je število delovno sposobnega prebivalstva v EU zmanjšalo za 3,5 milijone, do leta 2050 pa naj bi upadlo za dodatnih 35 milijonov. Brez učinkovitega ukrepanja bodo demografske spremembe ovirale odpornost in konkurenčnost EU, razlike med regijami pa se bodo še poglobile. »Obdobje globalne tekme za nadarjene posameznike, v kateri vlogo igrajo tudi druge strukturne spremembe, kot so prehod na podnebno nevtralno in odporno gospodarstvo ter tehnološke spremembe«, so izzivi s katerimi se soočamo tudi na Regionalni razvojni agenciji za Podravje - Maribor, povzema direktorica Nataša Ritonija, Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor.

»Kako se v regiji soočiti z demografskimi, gospodarskimi in družbenimi pojavi odliva kadrov, zmanjševanjem delovne sile, praznjenjem podeželja oziroma njegovo depopulacijo, odseljevanjem mlajših in kvalificiranih delavcev v bogatejše regije v najbližji soseščini, so težave pri spodbujanju, zadrževanju in privabljanju nadarjenih posameznikov, kar ne nazadnje vpliva na pomanjkanje možnosti za diverzifikacijo gospodarstva, preveliko zanašanje na neperspektivne sektorje, nižjo stopnjo izobraževanja odraslih, slabše socialne rezultate in bolj omejen dostop do bistvenih storitev«, meni mag. Božidar Pučnik, pobudnik priprave in izvedbe projekta v Sloveniji.

Program Interreg Evropa v okviru katerega je bil TALENT4S3 prepoznan kot eden izmed ključnih projektov za soočanje z izzivi demografskih sprememb in posledično zmanjšano konkurenčnostjo evropsekga gospodarstva, ponuja lokalnim in regionalnim oblastem priložnost, da analizirajo in primerjajo različne ukrepe in instrumente, ki so jih regije razvile ali jih še razvijajo. Kako dobre prakse prenesti v Podravje in ustrezno preoblikovati Regionalni razvojni program, da bo ne samo sledil Slovenski strategiji tajnostne pametne specializacije (S5) temveč bo navdih tudi za izvajanje pametne specializacije v drugih slovenskih regijah, je eden izmed ključnih ciljev na znanju in predvsem podatkih utemeljenih razvojnih projektih, ki so jih za naslednja štiri leta začrtali na Regionalni razvojni agenciji za Podravje - Maribor.

Vir in več informacij: 

Interreg Europe

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji