Analiza trajnostnih mest v Evropi

Objavljeno: 11.4.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Analiza trajnostnih mest v Evropi

Delimo nekaj pomembnih zaključkov iz analize o trajnostnih mestih v Evropi, v katero je bilo vključenih devet evropskih prestolnic Amsterdam, Berlin, Kopenhagen, Dublin, London, Madrid, Pariz, Rim in Dunaj. Mesta so bila ocenjena na podlagi indeksa trajnosti destinacij (DSI). Skupne ocene so se gibale od 65/100 do 77/100, kar kaže na uspeh na vseh področjih.

Analiza trajnostnih mest v Evropi

Madrid je dosegel najvišjo skupno oceno 77/100, predvsem zaradi izjemne uspešnosti pri destinacijskem upravljanju in družbeno-kulturnem stebru. Madrid je sprejel pomembne korake za zmanjšanje onesnaženosti in izboljšanje kakovosti zraka, vključno z naložbo v vozni park mestnih avtobusov z nizkimi emisijami. Rim je dosegel najvišjo oceno v družbeno-kulturnem stebru z oceno 79/100. Kulturne dobrine mesta in vključenost v skupnost LGBTQ+ prispevajo k njegovi trajnosti. Pariz je odličen pri obvladovanju prekomernega turizma, z oceno 85/100. Mesto je uvedlo učinkovite strategije za preprečevanje prenaseljenosti in motenj v življenju prebivalcev. Francoska vlada je uvedla načrt za uravnavanje števila obiskovalcev in povečanje ozaveščenosti med turisti in vplivneži. Dunaj je dosegel najvišjo oceno pri upravljanju destinacije z oceno 91/100 in potrjuje uspeh pri zadovoljstvu obiskovalcev, učinkovitem upravljanju turističnih storitev in trajnostnega turizma. Vsa analizirana mesta so glede okolja dosegla slabše ocene (od 39 do 64 od 100), kar kaže na opazne pomanjkljivosti v kakovosti zraka in količini zelenih površin v primerjavi z naseljenimi območji.

Fotografija: Amsterdam, vir: Data Appeal Company 

Analiza poudarja pomen natančnega merjenja vseh vidikov trajnosti v mestih za opredelitev ciljno usmerjenih posegov in določitev prednostnih nalog za ukrepanje. Tovrstne informacije so lahko dragocen uvid, ko gre za naše pobude glede trajnosti in postopke odločanja. Naj na kratko opišemo ključne vidike trajnostnega mesta:

Okoljska trajnost: Ta vidik vključuje zaščito in ohranjanje okolja, vključno z zmanjšanjem emisij ogljika, spodbujanjem obnovljivih virov energije, izboljšanjem kakovosti zraka in vode ter ohranjanjem naravnih virov.

Vključevanje in socialna enakost: Trajnostno mesto bi moralo biti vključujoče in zagotavljati enake možnosti za vse svoje prebivalce. To vključuje zagotavljanje dostopa do cenovno dostopnih stanovanj, osnovnih storitev in prevoza za vse, ne glede na njihov socialno-ekonomski status. Vključuje tudi spodbujanje socialne kohezije, raznolikosti in vključenosti znotraj skupnosti.

Varnost in odpornost: trajnostno mesto bi moralo dati prednost varnosti in dobremu počutju svojih prebivalcev. To vključuje izvajanje ukrepov za preprečevanje in odzivanje na naravne nesreče, zagotavljanje razpoložljivosti služb za nujne primere in ustvarjanje prožne infrastrukture, ki je kos okoljskim izzivom.

Učinkovit in trajnosten prevoz: Trajnostno mesto mora imeti dobro načrtovan in učinkovit prometni sistem, ki zmanjšuje zastoje, spodbuja javni prevoz in spodbuja uporabo trajnostnih načinov prevoza, kot so hoja, kolesarjenje in električna vozila. To pomaga zmanjšati onesnaženost zraka in emisije toplogrednih plinov.

Trajno urbanistično načrtovanje in oblikovanje: Trajno mesto bi moralo imeti dobro zasnovane urbane prostore, ki dajejo prednost zelenim površinam, spodbujajo prehodnost in omogočajo širjenje mest. Vključevati mora tudi trajnostne gradbene prakse, kot so energetsko učinkovite zgradbe in uporaba obnovljivih materialov.

Odgovorno upravljanje turizma: Trajnostna mesta bi morala imeti vzpostavljene strategije za odgovorno in trajnostno upravljanje turizma. To vključuje preprečevanje prekomernega turizma, zmanjševanje negativnih vplivov turizma na okolje in lokalne skupnosti ter spodbujanje kulturnega ohranjanja in avtentičnosti.

Učinkovito upravljanje in upravljanje destinacij: Trajno mesto zahteva učinkovito upravljanje in sisteme upravljanja, ki dajejo prednost trajnosti. To vključuje pregledne procese odločanja, sodelovanje med vlado, podjetji in skupnostmi ter izvajanje politik in predpisov, ki podpirajo trajnostni razvoj.

Ti ključni vidiki trajnostnega razvoja so usklajeni s ciljem trajnostnega razvoja »Sustainable Development Goals« opredeljenih s strani Združenih narodov. Konkretno prispevajo k uresničevanju cilja 11: "Narediti mesta in naselja vključujoča, varna, odporna in trajnostna."

Vir: Data Appeal

Več na 

Povezavi

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji