Naložbe v ljudi, planet in blaginjo: Obeležujemo svetovni dan turizma 2023

Objavljeno: 26.9.2023

Nazaj na novice

Naložbe v ljudi, planet in blaginjo: Obeležujemo svetovni dan turizma 2023

Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, letos izpostavlja temo "Turizem in zelene naložbe". S tem poudarja ključno vlogo turizma pri spodbujanju trajnostne rasti in gospodarskega razvoja ter krepi globalna prizadevanja za gradnjo trajnostne in pravičnejše prihodnosti v skladu z Agendo za trajnostni razvoj 2030 ter cilji trajnostnega razvoja. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovenska turistična organizacija sta v sodelovanju z destinacijo Kamnik pred svetovnim dnevom turizma, 26. septembra, pripravila novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki nekaterih ključnih institucij iz panoge izpostavili aktualno stanje v slovenskem turizmu s poudarkom na trajnosti in zelenih naložbah. 

Naložbe v ljudi, planet in blaginjo: Obeležujemo svetovni dan turizma 2023

Svetovni dan turizma 2023 mednarodno skupnost, vlade, mednarodne finančne institucije, razvojne partnerje in zasebne investitorje poziva, da združijo moči v novi strategiji naložb v turizem. Ta dan poudarja potrebo po zagotavljanju naložb za projekte, ki koristijo ljudem (naložbe v izobraževanje in veščine), planetu (naložbe v trajnostno infrastrukturo in pospeševanje zelene preobrazbe) in blaginji (naložbe v inovacije, tehnologijo in podjetništvo). 

Po podatkih Statističnega urada RS smo julija v Sloveniji zabeležili rekorden turistični obisk, ki je bil za skoraj desetino boljši kot lanski. Avgust je postregel z nekoliko nižjimi rezultati. Obiskalo nas je milijon turistov, ki so ustvarili skoraj 2,9 milijona prenočitev. To je bilo za dva odstotka manj kot v istem mesecu leta 2019 in za šest odstotkov manj kot lani, ko je bilo največ prenočitev do zdaj. S poletno sezono 2023 v celoti smo lahko zadovoljni; kljub upadu domačih gostov in vremenskim ujmam smo zabeležili le 2,5 odstotka manjše število prenočitev v primerjavi s številom prenočitev v rekordni lanski poletni sezoni, ko smo število prenočitev v primerjavi z letom 2019 presegli kar za 7,7 odstotka. 

Pozitivni so tudi rezultati prvih osmih mesecev letošnjega leta. V tem obdobju smo zabeležili nekaj več kot 12 milijonov prenočitev turistov, kar je tri odstotke več kot v enakem obdobju leta 2022 in tri odstotke več kot v letu 2019. Domači turisti so ustvarili nekaj več kot 3,2 milijona prenočitev, tuji pa skoraj 8,8 milijona. Domačih je bilo 23 odstotkov manj, tujih pa 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na raven iz leta 2019 se v prvih osmih mesecih tega leta še niso vrnile prenočitve italijanskih (- 14 odstotkov) in avstrijskih turistov (- tri odstotke), največji porast prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 pa beležimo s trgov Nemčije (+ 30 odstotkov), Češke (+ 30 odstotkov), Francije (+ 28 odstotkov) in Poljske (+ 32 odstotkov).  

Za celotno leto 2023 na STO pričakujemo okoli petodstotno rast števila prihodov in petodstotno rast števila prenočitev v primerjavi s preteklim letom. 

Podatki Banke Slovenije ob tem razkrivajo, da vrednost izvoza potovanj v obdobju od januarja do julija leta 2023 znaša 1,75 milijarde evrov, kar je za 14 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2022. 

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na današnji novinarski konferenci v Kamniku poudaril, da je turizem v Sloveniji pomembna in ena izmed strateških dejavnosti: »V Sloveniji sledimo trajnostnemu razvoju in smo celo med prvimi zelenimi destinacijami na svetu, ki se je zavezala zeleni preobrazbi. Trajnostni turizem pa ni le izbira ali prodajni slogan, ampak prinaša s seboj tudi odgovornost – slediti morajo konkretna dejanja.« Ob tem je spomnil, da je država lani in letos zagnala enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu, pri čemer so investicije sledile tudi načelu 'brez večjih negativnih vplivov na okolje'. Izpostavil je tudi vlaganje v zaposlene: »V turizmu je namreč še vedno najbolj pomemben pristen človeški odnos do naših gostov. Vrhunske storitve in naša tradicionalna gostoljubnost so tisto, zaradi česar se bodo gostje z veseljem vračali v našo čudovito deželo. Ob današnjem svetovnem dnevu turizma se iskreno zahvaljujem in čestitam vsem, ki na kakršen koli način soustvarjate uspešno zgodbo slovenskega turizma. Želim vam veliko trdne volje, energije in ostanimo povezani.« 

Poslanica Matjaža Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport ob Svetovnem dnevu turizma 2023 »Turizem in zelene investicije«

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na današnji novinarski konferenci v Kamniku poudaril, da je turizem v Sloveniji pomembna in ena izmed strateških dejavnosti.

Vodja sektorja za raziskave in razvoj na Slovenski turistični organizaciji (STO) Barbara Zmrzlikar je izpostavila, da je Slovenija v svetu že danes prepoznana kot ena najbolj trajnostnih destinacij na svetu, tudi zaradi inovativne Zelene sheme slovenskega turizma, ki je globalni primer dobre prakse. »A avgustovske hude poplave so ponoven opomin, da mora panoga na eni strani nadaljevati odločno zmanjševanje svojih negativnih vplivov na podnebje in naravo, na drugi strani pa krepiti odpornost. Na STO želimo panogo pri teh prizadevanjih podpreti z vzpostavitvijo Nacionalnega informacijskega središča, ki ga postavljamo s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost in katerega cilj je z ustreznimi podatki, primerjavami ter kazalniki turističnim deležnikom v Sloveniji na vseh ravneh zagotavljati podporo za razvojno in poslovno odločanje, merjenje učinkov turizma ter učinkovitejše usmerjanje turističnih tokov. Oblikovanje središča bo pripomoglo k pospešitvi zelenega in digitalnega prehoda slovenskega turizma ter k nadgradnji Zelene sheme. Nacionalno informacijsko središče naj bi zaživelo do konca leta 2025.« 

Direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo je poudaril, da TGZS podpira trajnostno usmeritev slovenskega turizma: »Pozicija zelene Slovenije je po našem mnenju ključni element za odločanje turistov o obisku Slovenije, ki iz dneva v dan bolj pridobiva na pomembnosti. Letošnje leto bo po oceni naših članov z vidika prihodkov uspešno, pri čemer pa poslovanje turističnih družb poslabšujejo bistveno povečani stroški poslovanja, predvsem stroški energentov, materiala in dela.  Vezano na to pričakujemo od države zagotovitev konkurenčnih pogojev poslovanja, primerljivih z ostalimi evropskimi državi. Izziv v slovenskem gostinstvu in turizmu ostaja tudi pomanjkanje kadrov, zaradi česar se pridružujemo intenzivni promociji poklicev v teh panogah, pomembnost kadrov pa bomo izpostavili tudi v okviru jubilejnega 70. Gostinsko turističnega zbora novembra letos v Novi Gorici.« 

Podpredsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Janez Bratovž je navedel: »Svetovni dan turizma nas letos spominja na moč, ki jo ima turizem z ustvarjanjem pomembnih povezav in priložnosti za osebnostno rast. Z odgovornim turizmom postavljamo ljudi na prvo mesto,  skrbimo za naš planet in spodbujamo blaginjo. V zadnjem obdobju je turizem v znamenju trajnosti in iskanja skupnih rešitev za višjo dodano vrednost v panogi. Naša skupna naloga pa je narediti to panogo bolj privlačno za goste, gostince in nove generacije zaposlenih v gostinstvu in turizmu. Zavedati se moramo, da so v naši panogi na prvem mestu še vedno ljudje, njihova čustva in medčloveški odnosi. Nanje v poplavi novih tehnologij nikakor ne gre pozabiti. V luči zagotavljanja kakovostne ponudbe in blaženja posledic kadrovske problematike pa kot vedno računamo na sodelovanje in pomoč pristojnih. Skupaj moramo poskrbeti za dodatne spodbude za tiste gostilne in restavracije, ki so pristopile k trajnostnim projektom, kot je na primer Green Cuisine. Zato sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS predlaga, naj bodo tisti, ki bodo pristopili k trajnostnim zavezam, deležni dodatnih spodbud in naj te ne bodo le ob pristopu. Tako bo panoga turizma še hitreje postala zelena in trajnostna.« 

Podpredsednik Turistične zveze Slovenije (TZS) Jože Prah pa je med drugim izpostavil pomen prostovoljcev v turizmu: »'Turizem smo ljudje' ni kar tako slogan TZS, ki z bogato bazo turističnih prostovoljcev že desetletja skrbi, da je Slovenija lepa in gostoljubna destinacija. Moja dežela – lepa in gostoljubna je tudi ime skorajda že ponarodelega tekmovanju v urejenosti in gostoljubnosti slovenskih krajev, v katerem TZS posebno pozornost posveča zelenemu turizmu in trajnostnemu razvoju. Iskanje najboljših zelenih destinacij je bilo letos zaradi vremenske kataklizme še posebej trd oreh. V akciji so sodelovali tudi v ujmi prizadeti kraji, ki smo jih na srečo ocenjevali že pred kataklizmo. Uvrstitev med finaliste je za njih svojevrstna uteha in dokaz, da jim bomo še naprej namenjali pozornost. 'Slovenija smo ljudje', bi lahko zaključili po letošnji hudi uri, ko se je na tisoče prostovoljcev od blizu in daleč udeležilo solidarnostnih akcij na poplavljenih območjih, med njimi pa so bili tudi 'turistični prostovoljci'.« 

TZS se sistematično ukvarja z vzgojo in izobraževanjem mladih za delo v turizmu in gostinstvu in sicer v okviru dolgoletnih programov: Zlata kuhalnica, Mladi turistični vodnik, Več znanja za več turizma, Turizmu pomaga lastna glava. Letos bodo učenci, dijaki in študentje ustvarjali na temo Okusni zakladi: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom. TZS kot primer dobre prakse počitniškega dela v turizmu podpira projekt Mladi talenti Jasne, ki v Jasna Chalet Resortu poteka pod budnim očesom mentorjev.

Podžupanja Občine Kamnik Romana Učakar.

Navzoče na novinarski konferenci je v imenu gostitelja pozdravila in nagovorila tudi podžupanja Občine Kamnik Romana Učakar. Po zaključku novinarske konference so bili novinarji povabljeni na doživetje iz zbirke Edinstvena doživetja Slovenije (Slovenia Unique Experiences) Pot piva in svobode.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v letu dni s 142 milijoni evrov investicij v panogo 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport lani in letos zagnalo enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu. Pri vseh razpisih je bilo, v skladu s smernicami EU, upoštevano načelo »brez večjih negativnih vplivov na okolje«.  

Ministrstvo je z evropskimi sredstvi in sredstvi državnega proračuna podprlo preoblikovanje gorskih centrov v celoletne turistične destinacije ter razvoj turističnih nastanitev višje dodane vrednosti, skupno z vložkom v višini 69 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Nadalje je izdalo pozitivne sklepe o sofinanciranju občinam in turističnim destinacijam v skupni višini 15,5 milijona evrov za razvoj in obnovo javne turistične infrastrukture. Med prejemniki so tudi občine, ki so jih močno prizadele avgustovske poplave. 

Prav tako je ministrstvo izdalo pozitivne sklepe za sofinanciranje obnove in razvoj novih turističnih nastanitev višje dodane vrednosti, v skupni višini 58 milijonov evrov.  

Skupno je bilo namenjenih 142 milijonov evrov evropskih in nacionalnih sredstev za podporo 136 investicijskim projektom v turizmu v celotni vrednosti 359 milijonov evrov. 

Vlada pomoč podjetjem, tudi tistim v turističnem sektorju, nudi tudi v luči avgustovskih katastrofalnih poplav. Minister Han je že podpisal odločbe za izplačilo 10 odstotkov predplačil ocenjene škode za podjetja, ki so izrazila potrebo po predplačilih. Slednja naj bi bila izplačana predvidoma v prihodnjih dneh. 

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport dodajajo, da slovenski turizem skupno prispeva okoli devet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), zaposluje okoli 58.000 oseb oziroma dobrih šest odstotkov delovno aktivnega prebivalstva in je pomembna izvozna dejavnost. Lani je iz naslova izvoza potovanj v državno blagajno priteklo skoraj tri milijarde evrov, kar je 4,5 odstotke več kot v doslej rekordnem letu 2019.  

STO podpisnica Glasgowske deklaracije 

Slovenija je globalno prepoznana kot ena najbolj zelenih in trajnostnih turističnih destinacij na svetu. Pri tem je naše osrednje orodje inovativna in večkrat nagrajena Zelena shema slovenskega turizma, v sklopu katere smo podelili že okoli 290 znakov Slovenia Green. 

Izredno pomemben aktualni projekt na področju zelenega in digitalnega prehoda je Nacionalno informacijsko središče (NIS). Gre za edinstveno podatkovno in informacijsko središče, v katerem se bodo zbirali in obdelovali lokalni in globalni podatki, relevantni za turizem, s ciljem najprej osnovnih, nato pa tudi naprednih analiz za podatkovno podprto odločanje in dvig dodane vrednosti v vseh stebrih trajnosti v turizmu. 

Cilj oblikovanja NIS je pospeševanje zelenega in digitalnega prehoda in nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma. Projekt NIS je bil zasnovan v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in zajema dve vzporedni fazi, ki sta:  

  1. implementacija sodobnega digitalnega analitičnega orodja za merjenje učinkov turizma v vseh vodilnih destinacijah slovenskega turizma z namenom trajnostnega preoblikovanja turizma ter 
  2. merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah ter določitev nosilnih kapacitet vodilnih destinacij ter geografsko porazdeljen razvoj trajnostnega turizma. 

Vzpostavitev celovitega informacijskega središča bo potekala fazno. Letos jeseni je zaživel prototip, zaključek projekta pa je predviden do konca leta 2025. 

STO si tudi sama prizadeva za trajnostno delovanje. S podpisom Glasgowske deklaracije – Podnebne agende za turizem se je tako zavezala, da bo aktivno prispevala v boju proti podnebnim spremembam in doseganju podnebnih ciljev do leta 2050. 

O svetovnem dnevu turizma 

Svetovni dan turizma, ki ga praznujemo vsako leto 27. septembra, je globalen dogodek, namenjen ozaveščanju o pomenu turizma in njegovi družbeni, kulturni, politični in gospodarski vrednosti. Ponuja priložnost za poudarjanje vloge turizma pri trajnostnem razvoju ter spodbujanju odgovornih praks v turistični industriji po vsem svetu. Vsako leto se svetovni dan turizma praznuje s specifično temo, ki obravnava aktualne izzive v turistični industriji. 

Na naslovni fotografiji (od leve): generalna direktorica direktorata za turizem na MGTŠ Dubravka Kalin, podžupanja Občine Kamnik Romana Učakar, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, vodja sektorja za raziskave in razvoj na Slovenski turistični organizaciji Barbara Zmrzlikar, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo, podpredsednik Turistične zveze Slovenije Jože Prah in podpredsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Janez Bratovž.

Foto: Jošt Gantar za STO

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji