NIB koordinira nov čezmejni projekt, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru

Objavljeno: 7.9.2023 Več informacij

Nazaj na novice

NIB koordinira nov čezmejni projekt, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru

S septembrom se je začel čezmejni projekt, E-NAT2CARE katerega glavni cilj je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov, od Alp do kraške pokrajine, na območju pokrajine Veneto in Furlanije-Julijske krajine in Zahodne Slovenije.

NIB koordinira nov čezmejni projekt, ki krepi čezmejne vezi za  ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem  prostoru

Projekt E-NAT2CARE je nadaljevanje odličnih rezultatov projekta NAT2CARE iz preteklega programskega obdobja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, ki je pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje, da bi zaustavili upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. Gozdovi, ki jih sestavljajo stara drevesa z dupli in vsebujejo večje količine odmrle lesne mase, sodijo med najbolj raznovrstne ekosisteme. Zagotavljajo preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, imajo pomembno ekonomsko vrednost, izobraževalno in estetsko vlogo ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Taki gozdovi so zaradi sečnje, podnebnih sprememb in nepredvidljivih ter silovitih naravnih dogodkov, kot so požari in poplave, tudi na območju Alp in Krasa, močno ogroženi. S tem so ogrožene tudi številne vrste, ki tak gozd potrebujejo za preživetje. Po drugi strani se kažejo vse večje potrebe po trajnostnem upravljanju z vodnimi viri.

Specifični cilji projekta ENAT2CARE so:

  • vzpostaviti inovativne, skupne čezmejne pristope monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrl les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. Ti pristopi bodo omogočali usklajeno zbiranje pomembnih informacij o biologiji, ekologiji in razširjenosti ter ogroženosti ciljnih vrst in habitatov na čezmejnem območju. Tako pridobljene informacije so ključne za oblikovanje, izvedbo in spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov, ter za določanje smernic in naravovarstvenih prioritet na zavarovanih območjih in širše.
  • okrepiti zavedanje skupnosti o ekosistemskih storitvah. To bomo dosegli z oblikovanjem atlasa ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa ter razvili sistem za vrednotenje ekosistemskih storitev in orodij za opredelitev ekonomskega zneska za oblikovanje sheme plačila za ekosistemske storitve, s poudarkom na vodah.
  • krepiti sodelovanje med znanostjo in družbo, na lokalnem in regionalnem nivoju z namenom razkriti izjemno biotsko raznolikost širšega čezmejnega prostora, krepiti razumevanje biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, njihove vpetosti v načrtovanje in izvedbo naravovarstvenih ukrepov s poudarkom na zavarovanih območjih.

 

Partnerji projekta, ki bo trajal do 2025 so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) (vodilni partner projekta), Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie (PNPG), Park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ), Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali (UNIUD) ter Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT)

Več o projektu

Vir: Nacionalni inštitut za biologijo

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji