Obisk zdravilišč v poletju in napovedi za jesen

Objavljeno: 24.8.2023

Nazaj na novice

Obisk zdravilišč v poletju in napovedi za jesen

V slovenskih naravnih zdraviliščih so zbrali podatke članov SSNZ o obisku zdravilišč v prvih sedmih mesecih in še potekajočem avgustu ter napovedih za jesen. Goste iz tujine najbolj prepriča narava, kakovost storitev in možnosti za dodatne aktivnosti. Podane so tudi informacije o ključnih projektih, ki so pred slovenskim zdraviliškim turizmom.

Obisk zdravilišč v poletju in napovedi za jesen

TERME ČATEŽ 

V Termah Čatež je bilo v sedmih mesecih zabeleženih 147.479 nočitev domačih gostov, kar predstavlja 75,3-odstotni indeks glede na leto 2022, in 194.081 tujih, kar predstavlja indeks 132,1. Skupaj je bilo 341.560 nočitev vseh gostov, to je praktično izenačen rezultat z letom 2022. Podatki za julij pa imajo še mnogo boljši dosežen rezultat, saj je skupni indeks domačih in tujih gostov 107,8 pri prihodih in 106,3 pri prenočitvah.

TERME DOBRNA 

V Termah Dobrna v prvih sedmih mesecih beležijo zasedenost nastanitvenih kapacitet primerljivo z lanskoletno. V avgustu bo po pričakovanjih obisk še nekoliko višji. Izgledi za jesen so optimistični, zaznavajo porast povpraševanj za praznične dni do konca leta, kot tudi po paketih wellness razvajanj in vikend oddihu.

Obisk tujih gostov se pričakovano povečuje in med tujci je največ nemških, avstrijskih, italijanskih in hrvaških gostov. Tuje goste v Terme Dobrna privabijo predvsem umeščenost v edinstveno naravno okolje, wellness razvajanja in butične namestitve: apartmaji Spa Suite Dobrna z lastnim spa-jem, Boutique Hotel Dobrna **** in letos odprti Hotel Švicarija ****. 

V Termah Dobrna z veliko mero skrbnosti in zavzetosti ohranjajo tradicijo in hkrati sledimo trajnostnemu razvoju. Tako je v prihajajočem obdobju v ospredju predvsem širitev naše butične turistične ponudbe, tako vsebinsko kot tudi s prenovo spomeniško zaščitenih zgradb, ki so od samih začetkov zdravilišča služile bivanju in razvajanju gostov.

TERME KRKA

Z letošnjo zasedenostjo namestitvenih kapacitet so v Termah Krka zadovoljni. Tudi poletna sezona 2023 kaže, da bo podobna poletjem preteklih letih. Tako v Termah Šmarješke Toplice in Termah Dolenjske Toplice kot v obmorskem Talasu Strunjan beležijo rezervacije zvestih domačih gostov, pa tudi precej rezervacij tujih gostov - večina teh je iz Italije in drugih sosednjih držav ter Nemčije, Srbije in Češke. Tudi napovedi za preostanek avgusta in za september so obetavne.

V ospredju so programi klasičnega termalnega oddiha, namestitev v prenovljeni strunjanski Laguni in počitnice z elementi čuječnosti v Termah Dolenjske Toplice. Opažajo, da se gostje letos odločajo za nekaj dni daljša počitniška bivanja – zanimajo jih privlačne, sodobne in edinstveno opremljene bivalne enote, lepo urejena naravna okolica, varna in urejena kopališča, ponudba raznovrstnih sprostitvenih in športnih aktivnosti ter spoznavanje okolja. Želijo si kakovostne in nadstandardne storitve, hrano iz vrhunskih lokalnih sestavin, predvsem pa osebno obravnavo.

THERMANA LAŠKO

V družbi Thermana so z obiskom v prvih sedmih mesecih leta zadovoljni. V prvih sedmih mesecih so skupno ustvarili 4 % več nočitev kot leta 2022. Največ nočitev smo ustvarili s strani tujih gostov, in sicer za 23 % več kot v enakem obdobju leta 2022.
V avgustu so utrpeli poplavo in zaradi popoplavne škode bili primorani zapreti bazene, kar predstavlja velik izpad prihodka, tako s strani dnevnih kopalcev, wellness gostov kot hotelskih nočitev. Poplava jih je ujela na višku sezone in v mesecu avgustu, ko v običajnih razmerah ustvarijo največ nočitev ter najboljši mesečni rezultat v letu. Poplava pomeni vsaj 70 % izgube nočitev v avgustu, prav tako bo imela velik vpliv na poslovanje v septembru zaradi sanacije poškodovane bazenske tehnike.
Jesenski meseci in zadnje tromesečje letošnjega leta kažejo dobro in pričakujejo zelo dobro zasedenost. V Thermani Laško ocenjujejo, da bodo od oktobra dalje znova dosegali zastavljene cilje in presegali mesečne rezultate, ki so jih v enakem obdobju ustvarili lani. Gostili bodo več pomembnih športnih dogodkov kot tudi kongresnih dogodkov in drugih wellness skupin.

Goste najbolj privlači ponudba bazenov, savn, wellness storitev in dodatne kulinarične ponudbe, ki se lepo dopolnjuje tudi z destinacijsko ponudbo.
Opažajo porast gostov iz Balkana in pa Češke in Madžarske.

V družbi Thermana so trenutno usmerjeni v popoplavno sanacijo naših kapacitet, obenem pa v septembru zaključujejo 1. fazo prenove fizioterapevtskih prostorov, s katerimi bodo pridobili sodobno urejene prostore za hidroterapijo in delovno terapijo. Sledila bo 2. faza obnove, kjer bodo prenovili fizioterapevtske prostore, zaključena pa bo v začetku leta 2024. V načrtu je postopna prenova sob hotela Thermana Park, v izdelavi pa projekt prenove vseh sob v hotelu Zdravilišče Laško – začenši z vzorčnimi sobami še v lem letu. Družba Thermana letos obeležuje 70 let od začetka medicinske rehabilitacije, kar predstavlja uvod v leto 2024, ko bodo slavili 170 let od svojega nastanka.

SAVA TURIZEM

Zasedenost v prvih sedmih mesecih leta 2023 je v panonskih termah skupine Sava Hotels & Resorts na treh destinacijah: Terme Ptuj, Terme 3000 - Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci dobra. Zasedenost je primerljiva z enakim obdobjem lani in boljša v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom, 2019. Podoben trend se nakazuje tudi za jesenski čas. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, so v porastu tuji trgi.

Tuje goste v termah privlačijo edinstvene zdravilne in blagodejne termo-mineralne vode, pristna odlična kulinarika, narava in aktivnosti v naravi, veliko možnosti za raziskovanje lokalnega okolja.Najpomembnejši tuji trgi: Avstrija, Nemčija, Češka, Madžarska, Italija, Hrvaška, Nizozemska,…

 V Sava Hotels & Resorts je ključno:konstantno nadgrajevanje ponudbe in storitev z lokalno in trajnostno noto, povečevanje kakovosti in vrednosti za naše goste, zadovoljstvo gostov in zaposlenih, nuditi gostom čim boljši "value for money" in uporaba novih tehnologij za lažje in udobnejše bivanje gostov ter lažje delo zaposlenih.

Pomembnejše letošnje investicije pa obsegajo: savne v kopališču Zdravilišča Radenci, povečanje števila raznovrstnih savn in počivalnic v Zdravilišču Radenci, izgradnja reinjekcijske vrtine, Terme 3000 – Moravske Toplice. 

V zadnjih letih so izvedli več energijsko varčnih investicijskih ukrepov, to je energetskih sanacij zgradb. Dolgoročno so usmerjeni na uvajanje novih alternativnih energentov kot je sončna energija za pripravo tople sanitarne vode ter dodatno izrabo geotermalne energije.

TERME OLIMIA

V Termah Olimia beležijo v prvih sedmih mesecih zelo dober obisk in vzpostavljanje strukture gostov pri razmerju med domačimi in tujimi gosti nazaj na predkoronske nivoje (v času Covida so prevladovali domači gosti). Tako imajo v obdobju prvih sedmih mesecev in dveh tretjin avgusta dobre 3 % več prenočitev kot preteklo leto v enakem obdobju in celo dobrih 8 % več kot rekordnega leta 2019 pred Covid krizo. V povprečju dosegajo višje povprečne cene penzionskih storitev, k čemur pripomore predvsem sistem fleksibilnih cen in povpraševanje na trgu. Tudi najave za jesen so na ravni pričakovanj in planov in tako si obetajo dobro poslovno leto.

Goste iz tujine privlači skupek več dejavnikov, kamor spada dober image in promocija države Slovenije kot turističnega bisera in pa seveda sistematično delo prodajno-promocijskih služb na tujih trgih. Tujce prepriča predvsem čista in neokrnjena narava in prijazni ljudje, medtem ko je bilo v turistično infrastrukturo (vsaj v termah Olimia) vloženo v preteklih letih precej in jim lahko ponudijo res visok standard. Kljub porastu cen so na precej področjih še vedno cenejši kot podobne storitve v severni in zahodni Evropi. V zadnjem letu je moč opaziti porast predvsem gostov iz Nizozemske, Poljske, Češke in delno iz Belgije. Čeprav ne govorimo o velikem deležu v skupni strukturi, je kar nekajkrat več tudi Francozov, ki jih pred leti ni bilo veliko.

Kaj so ključni projekti pred slovenskim zdraviliškim turizmom?

Za prednostno nalogo ali izziv vidijo sistematično in strukturirano delo na razvoju kadrov, ki bo največje ozko grlo v prihodnje. Ob tem pa bo seveda potrebno stalno posodabljati glavno infrastrukturo in močno digitalizirati procese v celotni verigi poslovanja. Seveda pa je ob vlaganju in razvoju potrebno ves čas misliti na trajnostno poslovanje, saj bomo le tako lahko obstali in ostali zanimivi bodočim generacijam novih gostov.

TERME PORTOROŽ

Obisk v prvi polovici leta je primerljiv z obiskom preteklega leta. Trenutno še ne morejo podati točne ocene obiska v septembru. Po trenutnih podatkih kaže, da bosta avgust in september po zasedenosti malenkost slabša kot v preteklemu letu. Letošnja poletna sezona je precej podvržena neugodnemu vremenu, kar je zagotovo vplivalo tudi na obisk tistih gostov, ki bi se za dopust sicer odločili v zadnji minuti.

Letos je po pričakovanjih zaznati manj slovenskih gostov, so jih pa nadomestili gosti iz Avstrije, Italije, Nemčije in višegrajskih trgov (Madžarske, Slovaške in Češke). V avgustu zaznavamo nekoliko več nočitev s strani višegrajskih trgov na pram preteklega leta. Tudi nočitev s strani italijanskih gostov je na pram pretekli sezoni več. Letos je posebno opazen večji interes s strani držav višegrajskih trgov, posebno madžarskega. Višegrajski trgi predstavljajo približno petino rezervacij v času poletne sezone.

TERME ZREČE

Terme Zreče so letos v prvih 7 mesecih ustvarile 67.161  nočitev, kar je 9 % več kot v letu 2022. Zaenkrat so, kljub vremenskim nevšečnostim v prvi polovici meseca, tudi obeti za avgust dobri.

42 % gostov prihaja iz tujine. Med tujci jih je največ iz Madžarske, Nizozemske, Hrvaške, Italije, Češke, Saudske Arabije, Nemčije, Grčije, Poljske in Združenih arabskih emiratov. Sicer pa med individualnimi gosti prevladujejo družine, med skupinami pa vrhunski športniki in kolesarske skupine, ki naša centra – poleg ostale ponudbe – izberejo kot odlično izhodišče za preživljanje kolesarskih ali pohodniških počitnic v Sloveniji. Goste iz tujine najbolj prepriča umestitev Term Zreče v naravno okolje.

V Uniturju se v letošnjem poletju osredotočajo na ekskluzivno povezavo termalnega zdravilišča Terme Zreče in srednjegorskega centra Rogla ter na nadgradnjo aktivnih in zelenih doživetij. Slednja temeljijo na preživljanju prostega časa na svežem zraku, kjer je temperatura zraka tudi v najhujši vročini vsaj 8 do 12 °C nižja kot v dolini. Poudarek namenjajo tudi pohodništvu in kolesarjenju. Najpomembnejša investicija v Uniturju v letu 2023 pa je projekt Park Mašinžaganosti prejeli 8 milijonov EUR nepovratnih sredstev in katerega skupna vrednost bo znašala 11,351 milijonov EUR. Nova dodatna turistična ponudba,  ki bo v skladu z razpisnimi pogoji gostom in obiskovalcem na voljo od novembra 2023, bo omogočala tako desezonalizacijo kot tudi številne sinergijske učinke z obstoječo športno, wellness, gastronomsko in doživljajsko ponudbo srednjegorskega centra Rogla, pa tudi s termalnim zdraviliščem Terme Zreče ter destinacijama Rogla – Pohorje in Pohorje.

 Vir in več informacij: www.slovenia-terme.si

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji