V destinacijah s turistično sezono zadovoljni

Objavljeno: 28.7.2023

Nazaj na novice

V destinacijah s turistično sezono zadovoljni

V slovenskih turističnih destinacijah rezultate dosedanje sezone ocenjujejo kot pozitivne. Še boljšo zasedenost pričakujejo do konca julija in v avgustu. Domačih gostov je bilo v juniju manj kot lani, ko so prebivalci Slovenije lahko koristili turistične bone, hkrati pa destinacije beležijo večjo rast tujih gostov. Destinacije aktivno pristopajo k upravljanju turističnih tokov, domače in tuje goste pa navdušujejo z novo privlačno ponudbo in številnimi investicijami. V nadaljevanju objavljamo informacije turističnih destinacij in zdravilišč.

V destinacijah s turistično sezono zadovoljni

LJUBLJANA

Po podatkih Turizem Ljubljana je bila v Ljubljani v prvem polletju povprečna stopnja zasedenosti sob 84,7 %, (v nastanitvenih obratih, ki poročajo v sistem TIC Turizma Ljubljana), julija pa do termina poročanja 83,7 %. V prvem polletju je bilo v Ljubljani 94,8 % tujih gostov in 5,2 % domačih. Med tujimi so največ nočitev ustvarili gostje iz Italije (11 %), Nemčije (10,1 %), ZDA (6,8 %), Združenega kraljestva (5,2 %), Srbije (5,1 %) in Hrvaške (4,9 %). Povprečna doba bivanja je bila 2,1. Pri Turizem Ljubljana navajajo, da ključni trgi ostajajo močni, v primerjavi z lanskim prvim polletjem pa opažajo okrepitev italijanskega in azijskega trga. Napovedi za preostanek poletnih mesecev kažejo, da bo povprečna zasedenost sob v nastanitvenih obratih med 85 in 90 %.  

Naj dodamo, da Turizem Ljubljana svoja strateška prizadevanja za čim večjo desezonalizacijo ljubljanskega turizma udejanja z uvedbo vsebin v mesecih, ko beležijo nižje stopnje zasedenosti. Primer je že uveljavljeni kulinarični festival November Gourmet Ljubljana, ki ga organizirajo od leta 2017 in cel mesec ponuja različne kulinarične dogodke in delavnice. Gre za večletni trajnosten projekt, ki izpostavlja pomembnost lokalne avtohtone kulinarike, kratkih dobavnih verig, razvoja kulinarične identitete Ljubljane in povezuje ljubljanske gostince, hotelirje, lastnike lokalov, vinotek, kavarn, gostinske izobraževalne institucije in različne kulinarične studie, ki vse bolj aktivno soustvarjajo program festivala, izpostavljajo. 

Letos spomladi so lansirali nov festival LUV fest, festival ljubezni, umetnosti in vandranja. Potekal je od  8. februarja, slovenskega kulturnega praznika, zaključil pa se je na gregorjevo, 12. marca. Domačini in obiskovalci so v tem času lahko občudovali posebno okrasje mesta, se udeležili številnih dogodkov in izkoristili festivalsko hotelsko in kulinarično ponudbo, pri čemer je bilo celotno dogajanje prežeto z ljubeznijo, tako romantično kot ljubeznijo do kulture, umetnosti in kulturne dediščine, tudi do prijateljstva, družine, nas samih.  

Za lokacijsko razpršitev turističnih tokov Turizem Ljubljana od leta 2011 turizem razvija in promovira skupaj s 24 občinami regije Osrednja Slovenija, prav tako si prizadevajo spodbuditi razvoj prepoznavnih kulturnih četrti in tako prispevati k izboljšanju ponudbe v območjih izven mestnega središča. Živahno dogajanje na javnih površinah skozi vse leto spodbujajo tudi v okviru razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana.

Kot novost izpostavljajo, da Turistična kartica Ljubljane, ki omogoča brezplačne vodene oglede mesta, doživetje številnih znamenitosti prestolnice in regije Osrednja Slovenija, prevoze z mestnimi avtobusi, vožnjo z ladjico in izposojo koles, je odslej dostopna tudi v digitalni obliki – kot del nove mobilne aplikacije Urbana, ki jo je razvilo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet. Na voljo je v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini ter v treh različicah – za 24, 48 in 72 ur; tudi tako Turizem Ljubljana spodbuja daljšanje dobe bivanja obiskovalcev v destinaciji, kar je eden strateških ciljev ljubljanskega turizma.

 

MARIBOR

Po podatkih Zavoda za turizem Maribor so s turističnimi rezultati v Mariboru zelo zadovoljni, saj beležijo v primerjavi z letom 2022 33 % rast nočitev in 42 % rast turističnih prihodov (v primerjavi z 2019 je rast 13 %). Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 10 : 90 – med slednjimi je bilo od januarja do junija največ Hrvatov, Nemcev in Srbov (junija je bilo največ Nemcev, Čehov in Poljakov); povprečna doba bivanja je bila 2,4 dni (v juniju 2 dni). Po predvsem kulturno obarvanem uvodu v glavno turistično sezono (Festival Borštnikovo srečanje, Festival Lent, Evropsko prvenstvo mažoretk ipd.), so sedaj na vrhuncu poletja, ki je v znamenju Olimpijskega festivala evropske mladine. Mesto je polno zasedeno in pričakujejo, da bo julijskih nočitev 60.000 in več. V kolikor se bo trend v destinaciji Maribor - ki je letos po izboru mednarodne platforme European Best Destinations tretja najboljša evropska destinacija in prva evropska kulinarična destinacija - nadaljeval, bi že letos lahko presegli mejnik 500.000 nočitev, izpostavljajo.

 

CELJE

Po podatkih Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje v Celju v poletnih mesecih beležijo 80% zasedenost. Ponudniki opažajo daljšo dobo bivanja. Skupno število nočitev v prvih 6ih mesecih je 26.433, povprečna doba bivanja za prvih pa 2,37 dni. V Celju so v prvi polovici leta zabeležili cca 80% tujih gostov (nočitve), prvih pet tujih trgov po nočitvah  pa so Italija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Danska, Avstrija. Po dnevnih gostih pa opažajo porast v deležu gostov iz Madžarske, Poljske, Češke. Ponudniki v destinaciji napovedujejo dobro sezono, nekaj je bilo last-minute odpovedi zaradi vremena.

V letošnjem letu opažamo v destinaciji porast družin, predvsem za novo atrakcijo Tehnopark (druga po številu obiskovalcev, prva je Stari grad Celje), ki privablja družine. Tudi s promocijskimi kampanjami si prizadevajo k usmerjanju turističnih tokov tudi v Celje in indirektno proti vzhodni Sloveniji.

Celje v poletnih mesecih vabi kot mestna destinacija z bogato zgodovino in z njo povezanimi doživetji. Letos so pristopili k oblikovanju kolesarskih in pohodnih poti.

 

BLED

Po podatkih Javnega zavoda Turizem Bled na Bledu beležijo do vključno junija 390.600 nočitev nočitev. Največ gostov je iz Nemčije, Velike Britanije, ZDA, Madžarske, Italije, Nizozemske, Slovenije. Z rezervacijami za preostanek sezone so zadovoljni, sploh za poletje, pri čemer so rezervacije delno odvisne od letošnjega muhastega vremena. V aktivnostih zasledujejo cilj desezonalizacije, spletna in druga promocija je usmerjena le v čas izven glavne turistične sezone, dogodki in prireditve izven poletne sezone, poseben poudarek na zimi (zimska pravljica, veliki športni dogodki,..), zimski avtobusi; v glavni sezoni pa aktivnosti za bolj odgovorni turizem: brezplačni Bledbus, tri linije, celotno glavno sezono; aktivnost na terenu, vso sezono: Ask me I am local in druge oblike ozaveščanja turistov in obiskovalcev o občutljivem naravnem okolju, kartica Julijske Alpe Bled, selitev dogajanja/ več prireditev od jezera na druge lokacije, vasi,

Na destinaciji je gostom na voljo več novosti. Bled Bus, turistični avtobus, ki vozi vsak dan v juliju in avgustu na treh linijah: 1) Pokljuka, 2) Po vaseh in 3) Okoli jezera. Namenjen je obiskovalcem Bleda in domačinom za dnevno raziskovanje znamenitosti, kot tudi pohodnikom, ki se v Triglavski narodni park podajajo za več dni in se v dolino vračajo po drugih poteh. »Dobrodošli na vasi« se imenuje nova tematska pot kulturne dediščine, ki nastaja na Bohinjski Beli in Kupljeniku. V vasi so ob glavni cesti postavljeni leseni totemi s tablicami, na katerih lahko preko skenirane QR-kode spoznate zanimivo kulturno dediščino Bohinjske Bele: kulturne zanimivosti, gradnjo železnice, sakralno dediščino, lesno stavbarstvo, zgodovino vasi, stare domačije ipd. Nove klopce v blejskih parkih: V letošnjem poletju je v parkih petnajst novih klopi, ki jih je Občina Bled postavila na senčna mesta v parkih in na promenadi, dodatne klopi je dobilo tudi otroško igrišče v Zdraviliškem parku na Bledu. Prenovljeno je otroško igrišče, odprt nov kolesarski poligon Pri Športnem parku Bledec, prav tako največji slovenski zunanji trampolinski park v Veliki Zaki.

 

BOHINJ

Po podatkih Turizem Bohinj je v destinaciji Bohinj v prvih petih mesecih skupno število nočitev enako kot v preteklem letu. Meseci januar, april in maj bili boljši kot lani, medtem, ko v februarju, marcu in juniju beležijo nekoliko nižjo zasedenost kot lani. Po doslej zbranih podatkih ocenjujejo, da bo v mesecu juliju približno 10 % več nočitev kot v lanskem, doslej rekordnem juliju.  Tudi napovedi za avgust so dobre. Kakšnih večjih sprememb v trendih glede na pretekla leta ne opažajo, razen tega, da se delež domačih prihodov in nočitev (v primerjavi s preteklimi leti) še vedno manjša, od tujih pa največ nočitev ustvarijo gosti iz Nemčije, Češke in Nizozemske. Glavne aktivnosti Turizma Bohinj v poletni sezoni so usmerjanje obiska in zagotavljanje trajnostne mobilnosti (Kartica julijske Alpe: Bohinj, 9 linij dodatnih poletnih avtobusnih prevozov v navezavi z ostalimi oblikami javnega prevoza – vlak, avtobus, paketi z javnim prevozom za dnevne obiskovalce,…).

 

PORTOROŽ, PIRAN

Po podatkih Turističnega združenja Portorožu so v Portorožu in Piranu v prvem polletju v nastanitvenih kapacitetah v občini Piran zabeležili približno 680.000 prenočitev, kar je skoraj toliko kot v enakem obdobju lani. Napovedi hotelirjev za julij in avgust so obetavne. V hotelih beležijo kar 35 odstotkov več prenočitev tujih gostov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Med tujci je bilo največ Avstrijcev, Italijanov, Nemcev in Madžarov.

Kot izpostavljajo, bo število hotelskih prenočitev po dosedanjih napovedih primerljivo z lanskoletnim, pri čemer velja poudariti, da hotelirji dosegajo višje cene za prodano hotelsko sobo. Junij je bil po številu prenočitev sicer slabši v primerjavi z lanskim (- 14 %), kar pripisujejo predvsem upadu števila slovenskih gostov, ki so lani še koristili turistične bone. Slovenskih gostov je bilo junija letos v primerjavi z junijem 2019, ki velja za referenčno leto, več.

 

KOPER

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper navaja, da so v Kopru v prvih šestih mesecih na destinaciji Koper – Capodistria zabeležili skoraj 39 tisoč prihodov in preko 97 tisoč prenočitev. V primerjavi z enakim obdobjem lani je število prenočitev letos za okvirno 15 odstotkov nižje, kar gre pripisati tudi možnosti koriščenja turističnih bonov do konca junija 2022. Glede na rezultate iz predkovidnega leta 2019 pa je bilo v prvi polovici letošnjega leta kar 17 odstotkov prenočitev več. Trenutni podatki kažejo, da so večje nastanitvene kapacitete zasedene v povprečju med 85 in 90 odstotki. Domačih gostov je približno 30 %, med tujimi je največ gostov iz Nemčije, Avstrije in Italije. V zadnjem času opažamo povečano število gostov iz Madžarske, Češke in Poljske. Tudi za preostanek sezone se napoveduje povprečna zasedenost kapacitet med 80 in 90 odstotki, kapacitete pa še vedno sprejemajo rezervacije.

Na destinaciji že dlje časa delajo na desezonalizaciji in razpršitvi tokov. Vse večje prireditve se izvajajo izven glavne turistične sezone (september, december, februar, maj), veliko delajo na promociji podeželja. Pred časom so ravno s tem namenom oblikovali tudi posebno kampanjo Osem dni doživetij, ki goste nagovarja k raziskovanju koprskega podeželja in jim ponuja možnost podaljšanja bivanja z aktivnostmi, ki si jih po svojih željah lahko personalizirajo in prilagodijo.

Pred začetkom letošnje turistične sezone je svoja vrata odprl nov glamping Vinski raj v Marezigah, v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper pa smo predstavili nov vodnik po podeželju, 50 skritih kotičkov koprskega podeželja, ki obiskovalca odpelje na manj poznane lokacije ter slikanico, 2 kozi in 3 istrske, ki najmlajšim predstavi Koper in okolico skozi tri pravljice.

ANKARAN

Po podatkih Občine Ankaran se je zasedenost v destinaciji Ankaran v prvem poletju gibala okoli 75 %, prav tako v juliju. Ankaran je do konca junija obiskalo 34.296 gostov, nočitev je bilo 110.942. Podrobnih podatkov za julij še nimajo. Največ je domačih gostov, sledijo nemški, avstrijski, italijanski in nizozemski gosti. Opazili so, da se je v zadnjem času znova povečal obisk italijanskih gostov, več pa je tudi nizozemskih gostov. Glede rezervacij in zasedenosti za preostanek sezone ponudniki niso preveč optimistični, za enkrat kaže, da bo zasedenost avgusta okoli 55 %. Na destinaciji izvajajo različne ukrepe za bolj odgovorni turizem, imajo brezplačni poletni avtobus, obiskovalce spodbujajo k odgovornemu ravnanju in odnosu do okolja, narave, opozarjajo na varčno uporabo energetskih virov, vode; obiskovalce vabijo, da aktivno preživljajo čas v naravi in počnejo stvari, ki za naravo niso škodljive.

KAMNIK

Po podatkih Zavoda za turizem in šport Kamnik so tuji gostje v Kamniku ustvarili več nočitev kot v enakem obdobju lani.

Po podatkih Zavoda za turizem in šport Kamnik so tuji gostje v Kamniku ustvarili več nočitev kot v enakem obdobju lani. Turistično destinacijo Kamnik je po začasnih podatkih Statističnega urada v prvem polletju 2023 skupaj obiskalo 12.436 obiskovalcev, od tega 4.520 domačih gostov in 7.916 tujih gostov. V tem obdobju je bilo v Kamniku opravljenih skupaj 28.175 nočitev, od tega je bilo nočitev domačih gostov 9.014, nočitev tujih gostov pa 19.161, kjer statistike pokažejo premoč tujih gostov. Če primerjamo enake statistike s prvim polletjem leta 2022, vidimo, da je rezultat posledica koriščenja zadnjih turističnih bonov v državi v juniju 2022, ki jih letos ni bilo več in se to odraža v občutno manjšem obsegu nočitev domačih gostov v primerjavi z lanskim letom. 

Obisk destinacije je bil tako v prvih šestih mesecih leta 2023 za več kot 21 odstotkov manjši kot je bil obisk destinacije v enakem obdobju lani, od tega je destinacijo obiskalo za dobrih 42 odstotkov manj domačih obiskovalcev kot v enakem lanskem obdobju. Obisk tujih gostov v prvih šestih mesecih letošnjega leta je praktično izenačen z lanskim enakim obdobjem (le za manj kot en odstotek manjši obisk kot lani). Kljub temu so le ti ustvarili za 17 odstotkov več nočitev kot v lanskem obdobju in dvignili povprečno dobo bivanja iz 2,05 dni na 2,42 dni.

V letu 2023 so nočitve v prvih šestih mesecih za več kot 24 odstotkov manjše od nočitev v enakem obdobju lani, od tega je na destinaciji prenočilo za 57 odstotkov manj domačih obiskovalcev ter za 17 odstotkov več tujih gostov. To kaže na stalno rast priljubljenosti Kamnika med tujimi obiskovalci. Naj spomnimo, da je v prvih šestih mesecih leta 2022 v Kamniku prenočilo 37.378 obiskovalcev, od tega 21.004 domačih in 16.374 tujih. Tudi analiza podatkov o povprečni dobi bivanja turistov v Kamniku nam razkriva, da se stanje v turizmu po obdobju pandemije postopoma stabilizira, obenem pa poudarja vpliv turističnih bonov, ki je bil opazen tudi po zaključku lanskega leta, na trajanje bivanja slovenskih gostov v tem čudovitem mestu. Kot že rečeno zgoraj je v prvem polletju letošnjega leta povprečna doba bivanja tujega turista v Kamniku znašala 2,42 dni, medtem ko je povprečna doba bivanja domačega turista znašala 1,99 dni. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ko je bila povprečna doba bivanja tujega turista 2,05 dni in domačega turista 2,67 dni, opažajo, da so turistični boni pomembno vplivali na podaljšanje bivanja domačih gostov, medtem ko je bivanje tujih gostov v tem obdobju postalo nekoliko krajše. Če pa se ozremo še dlje nazaj, v polletje leta 2019, vidimo, da je bila povprečna doba bivanja tujega turista takrat podobna kot letos, znašala je 2,41 dni, medtem ko je povprečna doba bivanja domačega turista znašala 1,95 dni, navajajo. To kaže na to, da se je povprečna doba bivanja tujih turistov v Kamniku ohranila relativno stabilno skozi obdobje, medtem ko so se pri domačih turistih pojavile nekoliko večje spremembe, predvsem v obdobju koriščenja turističnih bonov.

Kamnik je v prvi polovici leta 2023 obiskalo največ gostov iz Hrvaške. Sledijo jim še Italija, Nemčija, Češka republika, Madžarska, Avstrija, Francija, Srbija, Nizozemska, ZDA, Poljska in druge. V Kamniku pa je v prvi polovici leta 2023 prespalo največ gostov iz Hrvaške. Sledijo jim še Češka republika, Nemčija, Italija, Madžarska, Srbija, Francija, Avstrija, Nizozemska, ZDA, Poljska in druge.

Prizadevanja lokalnih turističnih ponudnikov in Zavoda za turizem in šport Kamnik so zagotovo igrala ključno vlogo pri promociji Kamnika kot turistične destinacije. Raznovrstna in kakovostna ponudba nastanitev, restavracij ter turističnih atrakcij je privabila pozornost številnih obiskovalcev in pripomogla k pozitivnemu odzivu turistov.

Največ turistov je v prvem polletju 2023 prespalo v Termah Snovik (37 odstotkov), ki ostajajo največji turistični ponudnik v Kamniku, kot samostojna turistična ponudnika sledita hostel Pod Skalo in Slovenia Eco Resort (vsak dobrih 6 odstotkov). Letos so pred glavno turistično sezono različni ponudniki koč na Veliki planini zbrali vsi skupaj 18 odstotkov od vseh nočitev v Kamniku, kar je za dober odstotek več kot lani v tem obdobju.

Obeti za turizem v Kamniku so svetli. S stalno rastjo prihodov in nočitev kaže mesto, da je postalo pomembna točka na turističnem zemljevidu Slovenije. Ključnega pomena bo ohranjanje unikatnosti in naravnih lepot Kamnika ter nadaljnje investicije v razvoj turistične infrastrukture. Le tako bo mesto še naprej očaralo in privabljalo številne obiskovalce, ki bodo na ta način pomagali ohranjati lokalno gospodarstvo in utrjevali Kamnik kot vrhunsko turistično destinacijo.

 

KRANJ

Po podatkih Zavoda za turizem in kulturo Kranj je bila v Kranju zasedenost v prvem polletju dokaj dobra, in je znašala med 30 % in 50 %. V juliju povprečna zasedenost kapacitet znaša med 70 % in 80 %. Prevladujejo tuji gosti in sicer so ključni emitivni trgi: Nemčija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Južna Koreja, Italija, Belgija, Češka. Avgust je ponekod že 90 % razprodan, medtem ko je vnaprej bolj malo, saj so rezervacije sprotne.

Desezonalizacijo v destinaciji dosegajo z razporeditvijo dogodkov čez celotno leto, s ciljem zasledovanja trajnosti pa vabimo obiskovalce, da pridejo z javnim prevozom, peš, s kolesom ter promovirajo lokalne ponudnike.

 

CERKLJE

V Cerkljah je bila povprečna zasedenost kapacitet v prvem polletju 19,21%. V juniju je bila povprečna zasedenost kapacitet 18,67%. Pričakujejo, da bodo kapacitete v Cerkljah najbolj zasedene v mesecu avgustu. Avgustu po zasedenosti kapacitet sledita februar (predvsem zaradi možnosti smučanja na Krvavcu) in mesec julij.  Največ gostov so v prvem polletju, tako kot običajno, imeli iz Slovenije. Sledijo gostje iz Hrvaške in Madžarske. Večjih premikov pri strukturi tujih gostov po državah niso zaznali. Za preostanek sezone pričakujejo večjo zasedenost v avgustu kot v juliju.

 

NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

Po podatkih Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina so v Novi Gorici in Vipavski dolini nastanitvene kapacitete v prvi polovici leta bile precej zasedene, vendar je bilo še najti prosta ležišča do sezone. Za julij beležijo dobro zasedenost, podoben trend se obeta v prihodnjih mesecih. V prvem polletju 2023 beležijo 55.992 prihodov, kar predstavlja povečanje za 11,80 % v primerjavi s predhodnim letom. Prav tako se je povečalo število prenočitev za več kot štiri odstotke, skupaj 106.103 nočitev. V primerjavi s predhodnim letom beležijo upad tako prihodov kot števila prenočitev domačih gostov (-26 %), saj so v lanskem letu do konca junija še koristili turistične bone. Nasprotno beležijo v letošnjem letu povečanje števila tujih gostov. Struktura tujih gostov ostaja podobna kot lani. Najštevilčnejši tuji gosti v prvi polovici leta so: Italijani (56,9 % od vseh tujih gostov), Nemci (6,5 %), Avstrijci (3,9 %), Hrvati (3,2 %), Srbi (2,6 %), Kitajci (2,5 %, večinoma gostje hotelov HIT) in Nizozemci (2,4 %), podobno kot v predhodnem letu. Tuji gosti, ki opravili največ nočitev na destinaciji so: Italijani (52,1 % od vseh tujih gostov), Nemci (7,2 %), Hrvati (3,5 %), Madžari (3,4 %), Avstrijci (3,3 %), Nizozemci (3,1 %), Kitajci (2,8 %), Srbi (2,6 %) in Poljaki (2 %), doba njihovega bivanja pa je: Italija (1,8 dni), Nemčija (2,2), Hrvaška (2,2), Madžarska (3,1), Avstrija (1,7), Nizozemska (2,5), Kitajska (2,2), Srbija (1,9) in Poljska (2,7).

Ponudniki navajajo, da so kapacitete do začetka septembra dobro zasedene. Po Covidu-19 se je pojavil trend, da se rezervacije najpogosteje opravljajo šele dva ali mesec dni pred prihodom, vse pogosteje le teden dni prej. V destinaciji iz leta v leto narašča obisk gostov, ki potujejo z avtodomi, ki pa v manjši meri vnaprej poskrbijo za rezervacijo.

Destinacijo Vipavska dolina promovirajo kot primerno za obisk skozi vse leto, zaradi svojih danosti: podnebja in ponudbe (kulinarična doživetja, dogodki, aktivnosti na prostem,…). V maju letos je Zavod objavil nov poziv za ponudnike za prenovo obstoječe ponudbe TOP doživetij, ki je objavljena na portalu Vipavska dolina. Z letošnjim pozivom želijo spodbuditi razvoj zelenih doživetij, oblikovane na način, ki ohranja okoljsko, družbeno in gospodarsko trajnost.

Zavod je vzpostavil v sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko nov TIC Renče-Bukovica, ki se nahaja v Bukovici.  Na destinaciji se je odprl nov hostel v Solkanu – Garage Hostel Solkan. Tudi v letošnjem poletju nudimo Odprte kleti – fiksne urnike za degustacije vin pri vinarjih Vipavske doline. Novost letošnjega poletja so vodeni ogledi Ajdovščine in Nove Gorice, Vipave so že bili v prejšnjih letih. Nastal je še nov produkt za družine v angleščini na gradu Rihemberk v Braniku – Zakladi gradu Rihemberk / Treasures of Rihemberk castle.

 

KRAS IN BRKINI

Po podatkih Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov so v prvem polletju v vseh štirih kraško-brkinskih občinah zabeležili za 15 % več turistov in za 6 % več prenočitev kot prejšnje leto, predvsem zaradi večjega števila tujih turistov (+ 45 % več tujih turistov). Zabeležili so velik padec domačih turistov, za 42 %. Glede na rekordno leto 2019 pa imajo v vseh štirih občinah za 16 % manj turistov, nočitve so pa že na rekordnem letu (- 1 %). Povprečna doba bivanja v vseh štirih občinah je 1,7 dni. Najdaljša povprečna doba bivanja je v občini Komen, 2,2 dni. Največji indeks jan – jun 23/19 so zabeležili v občini Komen (+ 43 %), ostale občine so še pod rekordnim letom 2019. Julija in avgusta pričakujejo še boljo zasedenost kapacitet, saj sta najbolj obiskana meseca v letu.

Na destinaciji so v prvem polletju zabeležili 34.771 tujih turistov in 7.408 domačih turistov. Glede na prejšnje leto smo imeli za 45 % več tujih turistov in za 42 % manj domačih. Glede na leto 2019 pa še vedno za 39 % več domačih in za 22 % manj tujih turistov.

Največ turistov so imeli iz bližnjih držav: Italije, Nemčije, Turčije, Francije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Švice, Poljske in Madžarske. Nad 500 turistov pa smo zabeležili še v naslednjih državah: Romunija, Češka, Slovaška, ZDA, druga azijske države, Izrael in Združeno kraljestvo. Pozitivne premike so zaznali pri bolj oddaljenih angleško govorečih trgih, kjer smo letos začeli z aktivno promocijo na sejmih in poslovnih dogodkih.

V destinaciji pričakujejo še boljšo zasedenost kapacitet saj sta julij in avgust najbolj obiskana meseca v letu.

Na Krasu in v Brkinih v spomladanskih in jesenskih mesecih organizirajo dogodke kot npr. Festival kraška gmajna, Teden čezmejnega Geoparka, Vilenica 360, Martinovanje in Festival Brkinske sadne ceste z namenom, da privabimo obiskovalce tudi izven glavne sezone. V prihodnjem letu planiramo organizirati aktivnosti v sklopu Festivala Geoparka tudi v zimskih mesecih.

Z digitalno promocijo (Google search oglasi – kampanja Znamenitosti) usmerjajo potencialne obiskovalce na destinacijsko spletno stran, saj želimo s prikazom ostale turistične ponudbe tokove geografsko razpršiti iz dveh svetovnih atrakcij na ostale manj obiskane lokacije. Prav tako v Kobilarni Lipica in v Parku Škocjanske jame obiskovalce usmerjajo na ostale manj obiskane lokacije (v poletnih mesecih predvsem na KrasPass degustacije in doživetja).

 

DESTINACIJA ROGLA, TERME ZREČE

Po podatkih LTO Rogla-Zreče je v prvem polletju je Turistična destinacija Rogla – Pohorje zabeležila 44.295 prihodov turistov in 156.929 prenočitev. 59 % je bilo domačih turistov, tuji turisti so bili večinoma iz sosednjih držav, tudi iz Češke in Nizozemske. Nastanitveni ponudniki beležijo kar nekaj odpovedi v zadnjem trenutku, glede na vremenske razmere v mesecu juliju. Tudi letošnje poletje lahko obiskovalci destinacijo Rogla - Pohorje spoznajo iz prve roke, preko izkušenih lokalnih vodnikov, ki jih z brezplačnimi vodenji popeljejo čez znane in nekoliko bolj skrite bisere. Več informacij lahko obiskovalci pridobijo na destinacijski spletni strani TUKAJ in v turistično informacijskih centrih.

Po podatkih Unitur, d.o.o. je bilo na Rogli in v Termah Zreče v letošnjem juliju zaenkrat ustvarjenih več kot 17.800 nočitev, kar je 1,3 % več kot v juliju 2022. V prvem polletju leta 2023 so v Uniturjevih centrih ustvarili 105.866 nočitev, kar je 2 % več kot v enakem obdobju 2022. V juliju so na Rogli in v Termah Zreče našteli največ slovenskih gostov, in sicer 58 %. Med tujci je največ gostov iz Madžarske, Nizozemske, Hrvaške, Italije, Češke, Saudske Arabije, Nemčije, Grčije, Poljske in Združenih arabskih emiratov. Sicer pa med individualnimi gosti prevladujejo družine, med skupinami pa vrhunski športniki in kolesarske skupine, ki centra – poleg ostale ponudbe - izberejo kot odlično izhodišče zapreživljanje kolesarskih ali pohodniških počitnic v Sloveniji. V nadaljevanju poletne sezone se število nočitev zaenkrat giblje na nivoju lanskih. Glede na trenutna povpraševanja in trend rezervacij v zadnjem hipu, ki sta odvisna tudi od vremenskih pogojev, pričakujejo, da se bo število nočitev v prihodnjih tednih še precej povečalo.

V Uniturju se v letošnjem poletju osredotočaJo na ekskluzivno povezavo termalnega zdravilišča Terme Zreče in srednjegorskega centra Rogla ter na nadgradnjo aktivnih in zelenih doživetij. Slednja temeljijo na preživljanju prostega časa na svežem zraku, kjer je temperatura zraka tudi v najhujši vročini vsaj 8 do 12 °C nižja kot v dolini. Poudarek namenjajo pohodništvu in kolesarjenju, pri čemer priljubljene pohodne in kolesarske poti, pa tudi ostala edinstvena doživetja v destinaciji Rogla – Pohorje, gostom predstavljajo na sodoben način z aplikacijo na pametnem zaslonu. Le-ta omogoča, da si na mobilne naprave prenesemo gpx sledi izbranih poti ter se varno in brez skrbi odpravimo po urejenih poteh do nepreglednih cvetočih travnikov in skritih zelenih kotičkov, ki jih z avtomobilom – tudi zaradi spoštovanja trajnostnih načel – ne moremo doseči.

Sicer pa tudi v tem poletju posebno pozornost namenjajo vsebini in kakovosti ponudbe - tako v Termah Zreče kot tudi na Rogli, pri čemer se usmerjajo predvsem v nadgradnjo doživljajske ponudbe za družine, programe, ki temeljijo na zdravih, zelenih in aktivnih doživetjih ter ustvarjanju kulinaričnih zgodb, ki ponujajo sinergijo med bogato kulinarično tradicijo krajev in sodobnimi trendi v zdravem načinu prehranjevanja, ki vključujejo sveža, lokalno pridelana živila in prehranske izdelke.

Najpomembnejša investicija bo v letu 2023 projekt Park Mašinžaga – 1. faza na Rogli, za katerega so na Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti prejeli 8 milijonov EUR nepovratnih sredstev in katerega skupna vrednost bo znašala 11,351 milijonov EUR. Osrednje mesto bo v Parku Mažinžaga na Rogli namenjeno novi 6-sedežnici Mašinžaga, ki bo primer najsodobnejše tovrstne tehnologije. Smučarjem bo omogočila bistveno hitrejšo in udobnejšo izkušnjo, hkrati pa bo omogočala prevoz pohodnikov, kolesarjev in koles ter predvsem tistih, ki se bodo spuščali po Letečem toboganu ali pa po stezi za gorske trikolesnike. V Bike parku Rogla bosta urejeni dve novi družinski progi, namenjeni vsem družinskim članom, ki se bodo po začetnih vajah v kolesarskem poligonu na vrhu Rogle, podali v sam park in se preizkusili na družinam prilagojenih izvirnih elementih. Nova dodatna turistična ponudba,  ki bo v skladu z razpisnimi pogoji gostom in obiskovalcem na voljo od novembra 2023, bo omogočala tako desezonalizacijo kot tudi številne sinergijske učinke z obstoječo športno, wellness, gastronomsko in doživljajsko ponudbo srednjegorskega centra Rogla, pa tudi s termalnim zdraviliščem Terme Zreče ter destinacijama Rogla – Pohorje in Pohorje.

 

SAVA TURIZEM

Zasedenost v prvem polletju letošnjega leta je bila v skupini Sava Hotels & Resorts v vseh sedmih letoviščih – Sava Hoteli Bled, Terme Ptuj, Terme 3000 - Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, St. Bernardin resort Portorož, San Simon resort Izola in Salinera resort Strunjan  dobra, primerljiva ali ponekod celo višja v primerjavi z lanskim letom. Glede na trenutna povpraševanja v skupini Sava Hotels & Resorts ocenjujejo, da bo tudi zasedenost med poletnimi počitnicami dobra.

Za letošnje poletje se nakazuje struktura 30 % domačih gostov in 70 % tujih gostov. Prevladujejo gostje iz naslednjih tujih držav: Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske, Madžarske, Belgije, Italije, Hrvaške,…

V letošnjem letu se povišuje delež tujih gostov, predvsem tistih, ki se pripeljejo z avtomobilom. Rastejo višegrajski trgi, prekomorski trgi se počasi pobirajo. Aktivnosti, ki ji izvajajo v letošnjem letu so: bolj intenzivne prodajne in marketinške aktivnosti na bližnjih tujih trgih; krepitev prisotnosti na višjegrajskih trgih, izvajanje še bolj konstantno prisotnost z awareness komunikacijskimi aktivnosti; se več sredstev usmerjajo v digital, usmerjanje komunikacijskih sporočil v skrb za zdravje in dobro počutje, narava in aktivnosti v naravi, pristna kulinarika, trajnostne aktivnosti.

V letošnjem letu načrtujejo prenovo St. Bernardin resort Portorož ter nadaljujejo s prenovo Hotela Vile Park, ki bo letos obsegala Vilo Orada in sicer 75 sob. V prvi polovici leta 2022 so prenovili 66 Premium 3* sob v Vili Galeja in pripadajoči zunanji bazen. Prenova sob je navdihnjena z zgodbo popolnega doživetja Istre, vonja po sivki, občutju morja in zavetju oljčnikov. S tem bodo nadaljevali zgodbo doživetja Istre - Istriane, ki so jo začeli pisati s prenovo Hotela Histrion. Tudi Vila Orada bo prenovljena v isti zgodbi. Prenova ostalih vil se bo postopoma nadaljevala in tako bo Hotel Vile Park, skupaj s Hotelom Histrion, postal del morskega trajnostnega družinskega resorta Istriana. Hotel Vile Park in plažo povezuje lani prenovljen zunanji bazen z novimi zabavnimi vodnimi igrali, kjer smo poskrbeli tudi za najmlajše goste. Vsi gosti Hotela Vile Park bodo prav tako uživali ob zajtrkih in večerjah v popolnoma novi restavraciji Arkade s pogledom na morje. V Zdravilišču Radenci bodo izvedli povečanje števila raznovrstnih savn in počivalnic. V Termah 3000 – Moravske Toplice bo potekala izgradnja reinjekcijske vrtine, s čimer nadaljujejo trajnostno delovanje. V zadnjih letih so izvedli več energijsko varčnih investicijskih ukrepov, to je energetskih sanacij zgradb, kot so toplotni ovoji, menjava stavbnega pohištva ter sanacije energetskih sistemov, ki vplivajo na prihranek energije. Kar nekaj ukrepov za prihranek en energije izvajajo v okviru bolj trajnostnega koncepta delovanja (varčne žarnice, perlatorji na pipah, stiskanje odpadkov). Ti ukrepi, tako trajnostni kot varčevalni, pa seveda ne vplivajo na udobje gostov. Dolgoročno se bodo usmerjali na uvajanje novih alternativnih energentov kot je sončna energija za pripravo tople sanitarne vode ter dodatno izrabo geotermalne energije, kjer smo naredili tudi že največje korake. 

 

SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA

Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je objavila podatke o zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč v prvem polletju in napovedi za nadaljevanje poletne sezone 2023.

Obisk slovenskih naravnih zdravilišč v prvi polovici leta in v vročem in deloma nevihtnem poletju v glavnem presega rezultate iz lanskeg leta, obeti do konca poletja pa so po navedbah članov SSNZ celo še nekoliko boljši. Pomemben poudarek letošnjega leta je iskanje raznovrstnih nastanitvenih kapacitet, in to tako po hotelih kot po nehotelskih nastanitvah (apartmaji, kampi, mobilne hiške, glampingi). Opazno je povpraševanje tudi po prenovljenih kapacitetah, in to predvsem višjega kakovostnega in cenovnega razreda, kar nedvomno upravičuje vsa investicijska vlaganja, predvsem za ciljno skupino parov in gostov, ki si želijo bolj individualnega, butičnega oddiha. Zaznaven trend je tudi iskanje možnosti izletov v okolico, tako po pešpoteh kot tudi kolesarskih izletov. Tudi vlaganja v okoljsko prijazne programe ter pridobitev okoljskega znaka Slovenia Green v mnogih slovenskih naravnih zdraviliščih igra pomembno vlogo pri ozaveščanju gostov. Vsi ti ukrepi se sicer navzven na prvi pogled ne poznajo, vendar so investicije v, recimo, vračanje neizrabljene termalne vode v vodonosnike, zagotovo ukrep za prihodnost in kot take zelo pomemebne.

Struktura gostov je pričakovana, z rahlim trendom zmanjševanja domačih gostov, ki so v začetku leta 2022 še koristili turistične bone. Ob že tradicionalnem obisku gostov iz sosednjih držav in Nemčije pa posebej navdušuje povečan porast gostov iz takoimenovane višegrajske skupine, predvsem iz Češke, Madžarske in Poljske, ter sedaj na vrhuncu sezone tudi gostov iz Beneluxa. Do konca poletja in naprej v jesen se tudi zaradi kratkoročnih odločitev in rezervacij nadejamo še nekoliko boljših rezultatov.

V nadaljevanju navajamo podatke posameznih zdravilišč.

TERME ČATEŽ 

V Termah Čatež je julij odličen mesec. Ponovno beležijo več povpraševanja in rezervacij s strani tujih gostov. Le-ti povprašujejo tako po hotelih, kakor tudi po ne-hotelskih nastanitvah (Terme Village – apartmaji, kamp, mobilne hiške, Gusarski zaliv). V poletnih mesecih v hotelih prednjačijo Italijani, povečuje se tudi delež sosednje Hrvaške, sicer pa gosti že tradicionalno prihajajo iz Avstrije, Srbije in vzhodnoevropskih držav; v juliju gostijo tudi nekaj profesionalnih športnih nogometnih ekip z Bližnjega vzhoda. V ne-hotelskih nastanitvah beležijo povečano število gostov iz Nizozemske in Poljske.

Kot navajajo, so v Termah Čatež že desetletja sinonim za turizem 365 dni, odprti so vse leto, v poletnih mesecih pa je zasedenost zaradi počitnic domačih in tujih gostov še toliko višja. Ob začetku poletja so gostom predstavili in ponudili novo aplikacijo, ki omogoča nakup celodnevnih vstopnic za Termalno riviero ter vrednostnih darilnih bonov za vse storitve Term Čatež – več tukaj. Prav tako gostom letos ponujao tudi zanimive izlete v bližnjo okolico – vožnjo z brodom po reki Savi do vasi Mostec ali obisk Brežic. Vabijo tudi na večerne kino 'poslastice' te sezone – ob bazenih poletne Termalne riviere.

TERME DOBRNA 

V celotnem prvem polletju beležio v Termah Dobrna zasedenost nastanitvenih kapacitet primerljivo z lanskoletno. V letošnjih poletnih mesecih pa pričakujejo še dodatni porast napram lanskemu letu. V primerjavi z lanskim obdobjem zaznavajo v letu 2023 spremembe v deležu zasedenosti s strani tujih gostov. Pričakovano se je torej povečal obisk iz tujine, med katerim je največ nemških, avstrijskih in italijanskih gostov. Rezervacije za preostanek poletne sezone so zelo optimistične, povpraševanje se povečuje in dodaten porast pričakujejo še predvsem za obdobje podaljšanega prazničnega avgustovskega vikenda.

V prvi polovici leta so v Termah Dobrna odprli prenovljen Hotel Švicarija, ki je odlično zaživel in je med gosti zelo priljubljen tako v teh poletnih mesecih, v jesensko - zimskem času pa prava izbira za vse, ki prisegajo na wellness razvajanje. Z vključeno wellness in spa ponudbo, ki je na voljo v Hotelu Švicarija, tako razširjajo nastanitveni butični kompleks, ki vključuje še apartmaje Spa Suite in Boutique Hotel Dobrna ter se usmerjajo zlasti na pare in ostale goste, ki si želijo butičnega oddiha.

TERME KRKA

Z letošnjo zasedenostjo namestitvenih kapacitet so v Termah Krka zadovoljni.  Poletna sezona 2023 bo po ocenah podobna poletjem preteklih letih – tako  v Termah Šmarješke Toplice in Termah Dolenjske Toplice kot v obmorskem Talasu Strunjan pričakujejo zveste domače goste, beležijo pa tudi precej rezervacij tujih gostov. Večina jih je iz Italije in drugih sosednjih držav ter Nemčije in Češke.

V ospredju so programi klasičnega termalnega oddiha, namestitev v prenovljeni strunjanski Laguni in počitnice z elementi čuječnosti v Termah Dolenjske Toplice. Opažajo, da se gostje letos odločajo za nekaj dni daljša počitniška bivanja – zanimajo jih privlačne, sodobne in edinstveno opremljene bivalne enote, lepo urejena naravna okolica, varna in urejena kopališča, ponudba raznovrstnih sprostitvenih in športnih aktivnosti ter spoznavanje okolja.
Želijo si kakovostne in nadstandardne storitve, hrano iz vrhunskih lokalnih sestavin, predvsem pa osebno obravnavo. Vse to jim – kot pristno doživetje – nudimo v Termah Krka. Željam gostov in aktualnim trendom se v naših centrih prilagajajo z razvojem kakovostnih storitev in s skrbno načrtovanimi investicijami – v ospredju je vselej dobro počutje in zdravje gostov.

V zadnjem letu so na investicijskem področju največ sredstev namenili Talasu Strunjan. Temeljito smo prenovili Laguno Strunjan, butični mediteranski kompleks z različnimi namestitvenimi enotami. Nova Laguna s svojim slogom ustreza naraščajoči potrebi gostov po individualnosti in stiku z naravo, stran od stresnega vsakdana. S prenovo so poudarili njeno izjemno lego v strunjanskem krajinskem parku in pridobili sodobne elegantno urejene sobe, apartmaje in suite ter restavracijo, ki izražajo mediteranski značaj. Družinam, parom in posameznikom zagotavljajo intimo, ki si jo želijo, s tem pa omogočajo tudi večjo počitniško sproščenost. Med strunjanske novosti pa spada tudi vila višjega namestitvenega razreda, ki ima tri spalnice, kuhinjo, savno in veliko zasebno teraso z bazenom in vrtom, od koder je čudovit pogled na morje. S prenovami v Talasu Strunjan nadaljujejo: v hotelu Svoboda so

letos prenovili zunanji bazen z morsko vodo in manjši bazen v notranjem delu hotelskega kopališča, v zimskih mesecih pa je v načrtu še obnova restavracije in kuhinje v hotelu Svoboda.

TERME OLIMIA

V Termah Olimia so zelo zadovoljni z obiskom in zasedenostjo namestitev, saj je le-ta občutno presegla lanskoletno, pri apartmajih je ta razlika največja. Tudi v celotnem prvem polletju je bila zasedenost višja od lanskoletne, tako v hotelih kot v apartmajih. V strukturi prevladujejo tuji gostje, največ je gostov iz držav BENELUX-a, sledijo Danci in tuji gostje sosednjih držav, Italijani, ki so tradicionalno usmerjeni v mesec avgust, pomemben del predstavljajo tudi Hrvati ter Poljaki in Čehi. Slednji so za presenečenje poletja, ker so njihovi odzivi več kot odlični in beležijo predvsem v apartmajih rekordne rasti gostov iz trgov Poljske in Češke. 

V preostanek sezone gledajo optimistično, napoved rezervacij do konca avgusta je boljša primerjalno z lanskim letom, rast povpraševanja je zaznana iz vseh tujih trgov, edino domači trg je primerjalno z lanskoletno sezono v manjšem zaostanku. To pa je bilo tudi pričakovano, saj smo bili lansko poletje še vsi malo bolj pod vtisom koronskega obdobja in smo se v večji meri odločali za počitnice doma.

TERME ZREČE

Terme Zreče so v letošnjem juliju zaenkrat ustvarile 10.740 nočitev, kar je 3,6 % več kot v juliju 2022, medtem ko so v prvem polletju leta 2023 ustvarile 56.465 nočitev, kar je 10 % več kot v enakem obdobju 2022. V juliju so v Termah Zreče našteli največ slovenskih gostov, in sicer 65 %. Med tujci je največ gostov iz Češke, Saudske Arabije, Nizozemske, Nemčije, Madžarske, Romunije, Izraela, Italije, Kuvajta in Belgije. Kakšnih posebnosti glede povpraševanj zaenkrat ne zaznavajo. Posebej pa veseli dejstvo, da se po tako imenovanem koronskem obdobju tako v Terme Zreče kot tudi na Roglo v vse večjem številu vračajo tuji gostje in vrhunski športniki ter se povečuje število tujih skupin in posameznikov, ki Terme Zreče – poleg ostale ponudbe – izberejo kot odlično izhodišče za preživljanje kolesarskih ali pohodniških počitnic v Sloveniji. V nadaljevanju poletne sezone se število nočitev zaenkrat giblje na nivoju lanskih. Glede na trenutna povpraševanja in trend rezervacij v zadnjem hipu, ki sta odvisna tudi od vremenskih pogojev, pričakujejo, da se bo število nočitev v prihodnjih tednih še precej povečalo.

V Termah Olimia se zavedajo pomena varovanja narave in si v skladu s tem prizadevajo za ohranjanje zdravega in čistega okolja. Varčno ravnanje nas usmerja k zastavljenemu cilju: ohraniti naravno okolje, ki plemeniti ponudbo. Njihova prednost je v tem, da vse okoljske vidike na celovit način vključujejo na eni strani v obstoječe procese, na drugi pa v razvojne in investicijske projekte. V letu 2022 so pridobili trajnostni znak Zeleni ključ, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Pridobljen standard pomeni zavezanost podjetja k spoštovanju strogih kriterijev, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. V Termah Olimia so to poletje poskrbeli za dve večji novosti v vodnem parku Aqualuna. Najbolj atraktivna je novi tobogan, ki omogoča zares nepozaben spust.  To poletje stolp krasi tudi nova atrakcija – 4Slide, po kateri se lahko naenkrat spustijo 4 prijatelji. Druga novost pa je pravo olajšanje za dnevne obiskovalce, saj lahko od letošnjega poletja svoje vstopnice za bazen kupijo preko spleta in preskočijo vrsto za blagajno ter zelo enostavno, s QR kodo na svojem telefonu, vstopijo v naš vodni park, brez zapletov in nepotrebnega čakanja.

THERMANA LAŠKO

Zasednost v juliju in v prvem polletju je v skladu s pričakovanji in plani družbe. V mesecu juliju beležijo več domačih gostov kot tujih. Struktura tujih trgov je zelo razpršena, od italijanskih, belgijskih, avstrijskih, hrvaških gostov in ostalih. Tudi za prihodnje mesece so s trendom rezervacij zadovoljni in pričakujejo še nekoliko višjo zasedenost kot v preteklem letu.
Že v preteklih letih so z razpršenostjo turističnih tokov dosegli, da sezonskih nihanj v zasedenost nimamo oz. so minimalni. Vsako leto skrbo izbirajo osvežitve v naši ponudbi, tako na vsebini kot v dodatni ponudbi. Z letošnjim letom so bogatejši za dvat tobogana za najmlajše, obnovili smo velik tobogan in vodni drči ter uredili otroški vodni oz. sprej park.

 

Prejeli smo tudi podatke TERM VIVAT iz Moravskih Toplic, ki navajajo, da so v prvih šestih mesecih povečali število nočitev v primerjavi z letom 2022 za 1 %. V mesecu juliju bodo realizirali približno enako število nočitev kot v juliju lanskega leta.

V prvih šestih mesecih smo zabeležili 41,15 % gostov iz Slovenije in 58,85 % iz tujine. Po pričakovanjih bo zasedenost v mesecu avgustu na enakem nivoju kot v lanskem letu.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji