V prvem polletju se v slovenskem turizmu nadaljuje rast števila in prenočitev tujih gostov

Objavljeno: 28.7.2023

Nazaj na novice

V prvem polletju se v slovenskem turizmu nadaljuje rast števila in prenočitev tujih gostov

Po podatkih SURS  smo od januarja do junija 2023 v Sloveniji zabeležili za 6 % več prihodov in za 4 % več prenočitev kot v primerjanem obdobju lani. Tuji gostje so ustvarili za 39 % več prihodov in za 32 % več prenočitev. Prenočitve tujih gostov za ravnijo v letu 2019 zaostajajo le še za odstotek. Prihodov domačih gostov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so prebivalci Slovenije lahko koristili turistične bone, za tretjino manj. Domačih gostov je bilo v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019 za 2 % manj, ustvarili pa so za odstotek več prenočitev.  

V prvem polletju se v slovenskem turizmu nadaljuje rast števila in prenočitev tujih gostov

Razmerje med domačimi in tujimi gosti (29 : 71) ter njihovimi prenočitvami (32 : 68) se v slovenskem turizmu približuje ravni pred pandemijo.  

Največ tujih gostov je do konca junija prišlo iz Nemčije (skoraj 250.000 oziroma za več kot četrtino več kot v istem obdobju lani), nemški gostje pa so na prvem mestu lestvice tujih gostov tudi po prenočitvah, ustvarili so skoraj 651.000, kar predstavlja 10 % vseh prenočitev oz. 15 % vseh tujih prenočitev. Visoko rast beležimo pri turistih iz Italije, v prvem polletju smo zabeležili 218.000 italijanskih gostov oz. skoraj 60 % več kot v prvem polletju lanskega leta. Na tretjem mestu so Avstrijci, ki jih je bilo prav tako za četrtino več kot v istem obdobju lani. Nemških in avstrijskih gostov je več tudi v primerjavi z letom 2019, število italijanskih turistov pa za letom 2019 zaostaja za 12 %. Nemškemu, italijanskemu in avstrijskemu trgu po številu prihodov in prenočitev sledijo Hrvaška, Madžarska, Srbija in Češka republika. V primerjavi z lani smo zaznali velik porast turistov z drugih celin, predvsem ZDA, od koder je k nam prišlo za skoraj 48 % več gostov, ki so ustvarili za 44 % več prenočitev kot v istem obdobju lani. Prenočitve gostov iz ZDA za ravnijo iz leta 2019 zaostajajo le še za odstotek.  

Največ prenočitev je bilo v prvem polletju ustvarjenih v gorskih občinah, sledijo zdraviliške in obmorske občine ter Ljubljana, ki beleži kar 28 % rast prenočitev.  

Po podatkih Evropske potovalne komisije (ETC) se okrevanje evropskega turizma nadaljuje, mednarodni prihodi turistov dosegajo približno 95 % ravni prihodov v letu 2019, četrtina evropskih destinacij pa je pri prihodih tujih turistov presegla raven pred pandemijo.  

V prvem polletju 2,5 milijonov prihodov in 6,3 milijone prenočitev 

Po podatkih SURS je bilo do konca junija zabeleženih za 6 % več turističnih prihodov in za 4 % več turističnih prenočitev kot v primerjalnem obdobju lani. V primerjavi z letom 2019 v slovenskem turizmu za rekordnim letom 2019 pri prihodih turistov zaostajamo le še za 3 %, pri prenočitvah pa za en odstotek. 

Tuji gostje so v polovici leta 2023 ustvarili za 39 % več prihodov in za 32 % več prenočitev. Prenočitve tujih gostov za ravnijo v letu 2019 zaostajajo le še za odstotek.  

Domačih gostov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so prebivalci Slovenije še lahko koristili turistične bone, za tretjino manj.  

Največ tujih turistov iz Nemčije 

Največ tujih gostov je do konca junija prišlo iz Nemčije – nekaj manj kot 250.000 ali za več kot četrtino več kot v tem času pred letom dni. Nemški gostje so na prvem mestu tudi pri prenočitvah, ustvarili so skoraj 651.000 prenočitev oz. 15 % vseh tujih prenočitev. Množično se vračajo tudi italijanski gostje: k nam je v prvem polletju prišlo 218.000 italijanskih gostov, kar je skoraj 60 % več kot leta 2022. Na tretjem mestu so Avstrijci, ki jih je bilo za četrtino več kot v istem obdobju lani. Nemških in avstrijskih gostov je več tudi v primerjavi z 2019, turisti iz Italije zaostajajo za ravnijo leta 2019 za 12 %. 

Med prvimi desetimi emitivnimi trgi slovenskega turizma se v prvem polletju nahajajo še Hrvaška, Madžarska, Srbija, Češka republika, Poljska in Združeno kraljestvo.  

Med tujimi gosti beležimo vrnitev gostov iz prekomorskih trgov. Gostje iz ZDA so ustvarili Več kot 61.000 prihodov in več kot 137.000 prenočitev, slednje za ravnijo iz leta 2019 zaostajajo le še za odstotek.  

Po podatkih Evropske potovalne komisije (ETC) so ZDA na prvem pri okrevanju potovanj s prekomorskih trgov v Evropo. Kot navaja ETC bodo ti gostje  tudi zaradi ugodnega menjalnega tečaja spodbudili okrevanje številnih evropskih destinacij to poletje.  

 

Največ prenočitev v gorskih občinah 

Največ prenočitev je bilo v prvem polletju ustvarjenih v  gorskih občinah (34 %), sledijo obmorske občine (21 %), zdraviliške (16 %) in Ljubljana (13 %). Izmed omenjenih vrst turističnih občin se je delež prenočitev na letni ravni povečal samo v Ljubljani (za 10 %). 

 

Vrednost izvoza potovanj od januarja do maja za 13,7 % višja kot v enakem obdobju lani in za skoraj 2,5% višja kot v letu 2019 

Po podatkih Banke Slovenije v prvih petih mesecih leta 2023 vrednost izvoza potovanj znaša 981,11 milijona evrov, kar je za 13,71 % več kot v istem obdobju lani ter za 2,47 % več kot v istem obdobju leta 2019, ko je vrednost izvoza potovanj znašala 957,51 milijona evrov. 

 

Nadaljevanje okrevanja potovanj v Evropi se je v drugem četrtletju 2023 nadaljuje zaradi velikega povpraševanja kljub inflaciji in naraščajočih cenah potovanj 

Po najnovejših podatkih ETC se okrevanje evropskega turizma nadaljuje kljub gospodarskim izzivom in dosega približno 95 % ravni prihodov mednarodnih turistov v letu 2019. Čeprav inflacija in povečani stroški potovanj bremenijo kupno moč potrošnikov, imajo potovanja še vedno prednost pred drugimi nenujnimi izdatki. Najnovejši razpoložljivi podatki kažejo, da je četrtina evropskih destinacij pri prihodih tujih gostov presegla ravni pred pandemijo. Po podatkih ETC bodo zaradi cenovne občutljivosti turistov v prednosti destinacije, ki bodo gostom ponudile boljše razmerje med vrednostjo in ceno. ETC izpostavlja tudi okrevanje zračnega prometa v Evropi, ki se je približalo ravni pred pandemijo.  

 

Največji izzivi ostajajo pomankanje kadrov in cenovni pritiski 

V slovenskem in evropskem turizmu ob okrevanju panoge največji izzivi ostajajo cenovni pritiski in pomanjkanje (ustreznih) kadrov.  

Strategije slovenskega turizma 2022-2028 v aktualnem strateškem obdobju zasleduje vizijo »Nekaj več in veliko bolje«, ki usmerja v zmerno povečanje rasti prihodov in prenočitev, zato pa v znaten dvig kakovosti in konkurenčnosti ter ustvarjanja večje vrednosti za vse. Ključnega pomena v slovenskem turizmu ob dvigu dodane vrednosti ostajajo desezonalizacija, upravljanje turističnih tokov in uspešno nagovarjanje odgovornega, zahtevnejšega gosta.  

 

V destinacijah s turistično sezono zadovoljni

V slovenskih turističnih destinacijah rezultate dosedanje sezone ocenjujejo kot pozitivne. Še boljšo zasedenost pričakujejo do konca julija in v avgustu. Domačih gostov je bilo v juniju manj kot lani, ko so prebivalci Slovenije lahko koristili turistične bone, hkrati pa destinacije beležijo večjo rast tujih gostov. Destinacije aktivno pristopajo k upravljanju turističnih tokov, domače in tuje goste pa navdušujejo z novo privlačno ponudbo. V nadaljevanju objavljamo informacije turističnih destinacij in zdravilišč.

Na STO smo zbrali podatke na destinacijah, ki si jih lahko pogledate na spodnji povezavi. 

Preberi več 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji