Ministrstvo v izdajo sklepov za sofinanciranje turističnih nastanitev po uskladitvi sprememb z Evropsko komisijo

Objavljeno: 14.7.2023 Več informacij

Nazaj na novice

Ministrstvo v izdajo sklepov za sofinanciranje turističnih nastanitev po uskladitvi sprememb z Evropsko komisijo

Gospodarsko ministrstvo obvešča prijavitelje na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo, da bo sklepe za prijavljene projekte izdalo takoj po uskladitvi ključnih elementov sprememb Načrta za okrevanje in odpornost z Evropsko komisijo. Ministrstvo je upoštevajoč zahtevano zmanjšanje načrtovanih razpisanih sredstev predlagalo določene spremembe javnega razpisa v prid slovenskemu turizmu in prijaviteljem.

Ministrstvo v izdajo sklepov za sofinanciranje turističnih nastanitev po uskladitvi sprememb z Evropsko komisijo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo preverjanje pogojev in ocenjevanje vlog na javnem razpisu, vendar o vlogah še ni odločilo (izdalo sklepe za prijavljene projekte).  Ministrstvo pri tem pojasnjuje, da bo za izvedbo projektov in črpanje sredstev javnega razpisa v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) dovolj časa, saj bodo imeli prejemniki sredstev čas za izvedbo projektov in izplačil na voljo vse do junija 2026.

Slovenija je morala zaradi boljših gospodarskih gibanj v letih 2020 in 2021 zmanjšati celotno ovojnico NOO za 286 milijonov evrov. Zaradi tega se bodo posledično zmanjšala tudi prvotno predvidena sredstva NOO na javnem razpisu za turistične nastanitve – ta so bila prvotno načrtovana v višini 69 milijonov evrov. Končno finančno ovojnico bo ministrstvo sporočilo po uskladitvi sprememb z Evropsko komisijo. Zaprošena sredstva pozitivno ocenjenih projektov v vsakem primeru presegajo razpoložljiva finančna sredstva, zato po vsej verjetnosti ne bo načrtovanega 2. roka javnega razpisa.

Stanje obravnave vlog na 1. rok javnega razpisa izkazuje, da je povpraševanje za podporo investicijam v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (sklop 2) bistveno večje kot v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo obstoječih (sklop 1), s čemer tudi vrednost zaprošenega sofinanciranja v okviru sklopa 2 občutno presega razpoložljiva razpisana sredstva na tem sklopu. Glede na kakovost in pričakovane učinke projektov vlog na sklopu 2 ter glede na pomen zadevnih vlaganj za slovenski turizem ter na dolgotrajno odsotnost vlaganj, je ministrstvo Evropski komisiji med drugim predlagalo prenos dela nerazdeljenih sredstev iz sklopa 1 na sklop 2. S tem se želi ministrstvo kar najbolj približati potrebam prijaviteljev pri investicijah v turistično infrastrukturo.

Ministrstvo je skupaj z Uradom RS za okrevanje in odpornost v stikih z Evropsko komisijo z namenom čimprejšnje uskladitve ključnih elementov sprememb NOO, saj si skupaj prizadevamo za čimprejšnjo potrditev predlaganih sprememb. Takoj po uskladitvi ključnih spremenjenih elementov NOO na področju turizma ter objavi spremembe javnega razpisa v Uradnem listu, bo ministrstvo izdalo sklepe prijaviteljem.

Ministrstvo si je prizadevalo postopke izvedbe javnega razpisa voditi čim hitreje in je ves čas aktivno delalo na obravnavi prejetih vlog. Kompleksnost in zahtevnost javnega razpisa, ki izhaja iz zahtev NOO, veliko število vlog, obsežnost posredovane dokumentacije ter izvedba postopka dopolnitve oz. pojasnitve pri večjem številu prejetih vlog, nazadnje pa tudi usklajevanje sprememb NOO, pomembno vplivali na časovno izvedbo postopka obravnave prispelih vlog na javni razpis.

Na javni razpis je prispelo 98 vlog za sofinanciranje projektov investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo ali izgradnjo novih nastanitvenih obratov.

Vir: MGTŠ

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji