V destinacijah dober junij in optimizem glede poletne sezone

Objavljeno: 28.6.2023

Nazaj na novice

V destinacijah dober junij in optimizem glede poletne sezone

V slovenskih destinacijah - od gorskih, obmorskih, do mestnih, zdraviliških in drugih - rezultate meseca junija ocenjujejo kot pozitivne. Še višjo zasedenost pa pričakujejo v nadaljevanju poletne sezone; ponekod bodo nastanitvene kapacitete predvidoma povsem zapolnjene. Marsikje se pri tem aktivno lotevajo upravljanja turističnih tokov z novo ponudbo in pristopi. Nekaj informacij destinacij smo zbrali v nadaljevanju.

V destinacijah dober junij in optimizem glede poletne sezone

V Ljubljani poleti pričakujejo okoli 90-odstotno zasedenost sob

Turizem Ljubljana poroča, da je bila do vključno 25. junija v šestem letošnjem mesecu povprečna stopnja zasedenosti sob v nastanitvenih obratih, ki poročajo v sistem TIC Turizma Ljubljana, 87-odstotna.

V prvih petih mesecih leta so izrazito prevladovali gostje iz tujine, ki so ustvarili 92,6 odstotka vseh prihodov in 94,2 odstotka vseh prenočitev. Največ prenočitev so ustvarili gostje iz Italije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Srbije in Hrvaške. Najvišjo stopnjo rasti prenočitev glede na enako obdobje leta 2022 pa po pričakovanjih beležijo iz daljnih trgov: Avstralije, Japonske, Nove Zelandije, Kitajske, Južne Koreje in drugih azijskih držav.

V poletnih mesecih pričakujejo povprečno zasedenost sob v nastanitvenih obratih na ravni okoli 90 odstotkov.

V Ljubljani dodajajo, da 70 in več odstotkov prenočitev pri njih ustvarijo gostje s 15 trgov. Med temi 15 najpomembnejšimi trgi jih je osem bližnjih in ti gostje Ljubljano obiščejo na bolj trajnosten način. S prihodom mlajših generacij na potovalni trg bo trajnostna usmeritev destinacij in ponudnikov še pomembnejša, so prepričani. Pri potovanjih namreč generacija Z bolj kot prejšnje generacije skrbi za trajnost, kar v Ljubljani opažajo že zdaj.

V poletnih mesecih, od junija do avgusta, turisti v Ljubljani ustvarijo okoli 40 odstotkov prenočitev. Večino prenočitev se torej beleži v preostalem delu leta. V luči aktivnosti, ki jih na Turizmu Ljubljana izvajamo v smeri večje desezonalizacije turističnega obiska in podaljševanja povprečne dobe bivanja, pričakujejo, da bo v prihodnjih letih delež nočitev, ustvarjenih v poletnih mesecih, še nekoliko nižji.

V Turizmu Ljubljana so se povezali s petimi ljubljanskimi obrtniki in skupaj z njimi pripravili osem novih butičnih doživetij, ki so zaživela konec lanskega leta in predstavljajo še obstoječe ljubljanske obrti, kot so dežnikarstvo, tiskarstvo, tkalstvo, lončarstvo in zlatarstvo. Vsa so na voljo v več jezikih in oblikovana za manjšo skupino udeležencev, ki se lahko seznanijo s tradicionalnimi rokodelskimi znanji, se sami preizkusijo v vlogi obrtnikov in aktivno sodelujejo pri izdelavi končnega izdelka. Nova doživetja lokalno prebivalstvo ozaveščajo o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine, hkrati pa predstavljajo pomemben doprinos k razvoju turistične ponudbe v Ljubljani.

Rast prenočitev in prihodov turistov v Mariboru

V prvih šestih mesecih so v Mariboru, kot so navedli v Zavodu za turizem Maribor, v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležili 42-odstotno rast turističnih prihodov (99.540) in 33-odstotno rast prenočitev (239.432). Razmerje med domačimi in tujimi prenočitvami je bilo 10:90 v prid tujim prenočitvam; največ slednjih so ustvarili turisti iz Hrvaške, Nemčije, Srbije, Avstrije, Češke in Madžarske. Povprečna doba bivanja je bila 2,4 dni.

V Kopru računajo na do 100-odstotno zasedenost

V Kopru večji ponudniki nastanitvenih kapacitet trenutno beležijo okoli 80-odstotno zasedenost, ugotavljajo na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper. Še bolj pozitivni so obeti za nadaljevanje sezone, saj se pri večjih ponudnikih nakazuje od 95- do 100-odstotna zasedenost.

V letošnjem letu so doslej približno 30 odstotkov prenočitev ustvarili domači gosti, med tujimi gosti pa je bilo največ italijanskih, nemških in avstrijskih gostov. Izrazito se je povečalo število gostov s Poljske in Madžarske.

V Kopru so sicer ob začetku letošnje poletne sezone izdali nov vodnik po podeželju, s katerim želijo usmeriti obiskovalce na manj obiskane točke in tako razbremeniti mestno jedro s obalnim pasom.

Izolski hotelirji pričakujejo dobro sezono

Po napovedih izolskih hotelirjev se obeta dobra sezona. Povpraševanje je podobno lanskemu. Opažajo izrazito vračanje gostov s primarnih tujih tržišč, pozitiven trend se kaže predvsem pri Italijanih, Avstrijcih, Nemcih, Madžarih in Poljakih.

Podatki za prvih pet mesecev so vzpodbudni. Realizacija je primerljiva z lanskim letom, v primerjavi z letom 2019 pa so zabeležili 15 odstotkov več prenočitev in 17 odstotkov več prihodov, so navedli v Turističnem združenju Izola.

Izpostavili so tudi nekaj trajnostnih pobud. Turistično združenje Izola zadnja leta v svoje promocijske aktivnosti redno vključuje domačine. Lani so pripravili promocijsko kampanjo Dan z domačinom in se zaradi pozitivnega odziva obiskovalcev letos odločili ponuditi tudi zeleno doživetje, in sicer Z domačinom po izolskem podeželju. Gre za pristno in avtentično izkušnjo, ki nudi spoznavanje izolske vasi Korte z lokalno vodnico in druženje z ostalimi Kortežani, namenjeno zlasti individualnim obiskovalcem, ki krepi in spoštuje kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicijo in poudarja raznolikost destinacije.

Na destinaciji smernicam trajnosti sledijo tudi na dogodkih, kot je dogodek Pomol okusov. Pripravljajo pa tudi nove promocijske zgodbe izolskih gostincev, ki jih predstavljajo preko intervjujev in videa in s katerimi spodbujajo uporabo lokalnih sestavin.

V Ankaranu največ domačih gostov

V Ankaranu so junija po podatkih Občine Ankaran beležili okoli 90-odstotno zasedenost kapacitet. Največ so našteli domačih gostov, sledijo gosti iz Avstrije, Nemčije, Italije, Poljske, Češke, Madžarske. Pričakovanja za preostanek sezone so pozitivna, večjih sprememb v trendih glede na predhodna leta pa ne opažajo.

Kot vsako leto je v Ankaranu poleti organiziran brezplačen poletni avtobus, ki povezuje vse pomembne točke in plaže v destinaciji, v obdobju izven sezone pa je bila urejena pešpot Čez slani travnik.

V Kranjski Gori večji hoteli že okoli 90-odstotno zasedeni

V Kranjski Gori je bil junij dobro zaseden, manj zaseden pa je bil mesec maj, in sicer na račun slabega vremena. V letošnji sezoni zopet prevladujejo tuji gostje, vsekakor pa beležijo tudi rezervacije slovenskih gostov.

Podatki o zasedenosti kapacitet v prihajajoči poletni sezoni so obetavni. Po zadnjih podatkih večji hoteli beležijo že okoli 90-odstotno zasedenost kapacitet. Turistično gospodarstvo sicer opaža porast pri rezervacijah nočitev z zajtrkom, manj je rezervacij polpenziona. Še vedno pa gostje že zgodaj rezervirajo nastanitve za čas poletne sezone.

V Bohinju pričakujejo rezultate na ravni lanskega rekordnega junija

V Turizmu Bohinj ocenjujejo, da  bo junij po zasedenosti precej podoben lanskemu, ko so v tem mesecu prvič beležili preko 100.000 nočitev. Sicer v prvi polovici letošnjega leta še prevladujejo domači gostje, sledijo pa turisti iz Hrvaške, Nemčije ter Madžarske. V poletni sezoni se sicer situacija obrne, takrat tudi v Bohinju prevladujejo tuji gostje.

Za julij in avgust so napovedi podobne lanski sezoni. Trenutno so kapacitete zasedene že med 80 in 90 odstotkov, zato pričakujejo polno zasedenost.

Glavne aktivnosti Turizma Bohinj na področju trajnosti so v poletni sezoni usmerjanje obiska in zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Konkretno so med drugim izpostavili Kartico Julijske Alpe: Bohinj, devet linij dodatnih poletnih avtobusnih prevozov ter navezavo z ostalimi oblikami javnega prevoza in pakete z javnim prevozom za dnevne obiskovalce.

Nova Gorica in Vipavska dolina vabita tudi z odmevnimi prireditvami

V Novi Gorici in Vipavski dolini so bile junija nastanitvene kapacitete precej zasedene, vendar je bilo še najti prosta ležišča, pojasnjujejo v TIC Ajdovščina. Podoben trend se obeta v prihodnjih mesecih. Na destinacijo prihaja največ gostov iz Italije, Slovenije, Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Francije ter Madžarske. Počasi se povečuje obisk iz Velike Britanije, vračajo pa se tudi turisti iz drugih celin, denimo Amerike in Avstralije.

Opažajo, da se rezervacije najpogosteje opravljajo dva ali mesec dni pred prihodom, vse pogosteje tudi le teden dni prej. V destinaciji iz leta v leto narašča obisk gostov, ki potujejo z avtodomi, ki pa le v manjši meri vnaprej poskrbijo za rezervacijo. Za povečan obisk oz. zasedenost kapacitet v določenih delih leta izven običajnih počitniških terminov pa gre pri njih zasluga tudi odmevnim prireditvam in dogodkom z mednarodno udeležbo.

Zeleni kras z rezultati, primerljivimi rekordnemu letu 2019

Zasedenost v destinaciji Zeleni kras je letos zelo dobra. V RRA Zeleni kras pričakujejo, da bodo dosegli raven iz rekordnega leta 2019; na tem nivoju so tako po številu prihodov kot nočitev. Trendi kažejo na to, da so  tuji gosti znova v večini; v destinaciji Zeleni kras predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh prihodov. Prevladujejo Nemci, sledijo Italijani in nato Francozi ter Avstrijci.

V času poletne sezone opažajo dobro zasedenost nastanitev in turističnih programov. Veliko povpraševanj za oglede rjavih medvedov v naravnem okolju in za alternativne oglede kraških jam – takšne storitve iščejo zlasti gosti, ki Slovenijo že poznajo in iščejo doživetja izven glavnih turističnih točk. Slovenski gostje medtem iščejo predloge za dnevne izlete in za vikend pohode, konjeniške programe in podobno. Vse več opažajo tudi povpraševanj po uporabi javnega prevoza.

V Cerkljah največ domačih turistov

V Cerkljah so v prvem delu junija beležili 17-odstotno zasedenost kapacitet. Največ gostov je k njim prišlo z domačega, slovenskega trga, med tujimi turisti pa so prevladovali tisti iz Hrvaške, Madžarske in Nemčije, navajajo na Zavodu za turizem Cerklje.

V letu 2019 je bila sicer zasedenost v Cerkljah 28,7-odstotna. Po padcu v času pandemije covida-19 pa se je do lani že okrepila na 22,5 odstotka, letos pa je zaenkrat 23,05-odstotna.

V Termah Lendava opažajo rezervacije le nekaj dni pred prihodom

V Termah Lendava so junija beležili okoli 50-odstotno zasedenost apartmajev, hotelska zasedenost pa je dosegla 60 odstotkov. Največ gostov je domačih, sledijo pa avstrijski in madžarski gosti, so povedali v Zavodu za turizem in razvoj Lendava.

Za preostanek sezone so kapacitete trenutno zasedene 50-odstotno, a v Lendavi opažajo, da turisti rezervacij večinoma ne delajo veliko vnaprej. Pogosto rezervirajo en do dva tedna pred prihodom ali celo le nekaj dni vnaprej.

V Celju zelo obetajoč turistični obisk

V Zavodu Celeia Celje, ki upravlja z eno najbolj obiskanih slovenskih turističnih točk, Starim gradom, so v prvi šestih mesecih letošnjega leta zabeležili zelo obetajoč turistični obisk. V prvi polovici leta 2023 so na gradu našteli dobrih 33.000 obiskovalcev, kar je toliko kot rekordnega leta 2019. Največji obisk je bil pričakovano junija, ko je največjo srednjeveško trdnjavo v Sloveniji obiskalo 8000 ljudi, leta 2019 dobrih 100 manj. Med turisti še vedno prednjačijo tuji gosti. Slovenskih je bilo 27 %, tujih 73 %. Med slednjimi največ Madžarov, sledijo Hrvati, Italijani, Nemci, Avstrijci, Francozi, Čehi in Poljaki. Vedno več je tudi turistov iz Španije, Velike Britanije in Severne Amerike. Zbrani podatki nakazujejo, da Celje kot mestna destinacija z bogato kulturno dediščino in zelenim zaledjem postaja vse bolj atraktivna ne le za turiste v tranzitu, ampak predvsem tudi tiste, ki iščejo intimnejša, butična doživetja, prijaznejša za vse, tudi za družine z majhnimi otroki.

Glavnina prireditev se je v okviru programa Poletje v Celju sicer šele začela. V ZCC pričakujejo, da bodo na več kot 70 dogodkih v okviru Poletja v Celju našteli 20.000 obiskovalcev. Slednje nagovarjajo k trajnostnemu ravnanju. 

V kapacitetah Save Turizma ponekod boljša zasedenost kot lani

Glede na trenutna povpraševanja v celotni skupini Sava Hotels & Resorts - tako na Obali, Bledu kot v termah na vseh sedmih destinacijah: St. Bernardin resort Portorož, Salinera resort Strunjan, San Simon resort Izola, Sava Hoteli Bled, Terme Ptuj, Terme 3000 - Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci – ocenjujejo, da bo zasedenost med poletnimi počitnicami dobra. Ponekod je celo boljša kot lani.

V letošnjem poletju pričakujejo okoli 70 odstotkov tujih in okoli 30 odstotkov domačih gostov. Med tujimi prevladujejo gostje iz Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske, Madžarske, Belgije, Italije, Velike Britanije, ZDA in tako naprej.

Kar se tiče prve polovice leta, so z zasedenostjo zadovoljni. Podobna je bila zasedenosti zadnjega predkoronskega leta 2019.

Glede na pretekla leta v skupini Sava Hotels & Resorts opažajo večji del rezervacij, opravljenih vnaprej, več povpraševanja po bivanju ter aktivnostih v naravi, več povpraševanja po trajnostnih konceptih, povečano skrb za zdravje in dobro počutje ter raziskovanje »off the beaten path«.

Pri trajnostnih prizadevanjih pa so v Savi Turizem izpostavili izgradnjo reinjekcijske vrtine v Termah 3000 – Moravske Toplice. Odločili so se namreč, da del načrpane termalne vode vrnejo v nedrje zemlje in tako zagotovijo, da bodo tudi prihodnje generacije lahko brez pomislekov uživale v njenih blagodejnih učinkih. Po strogi zakonski regulativi lahko sicer vračajo v zemljo le vodo, ki ni prišla v neposredni stik 'z zunanjim svetom'. To je voda, ki jo načrpajo za potrebe zaprtega sistema ogrevanja – gre za okoli tretjino vse načrpane termalne vode. Pri preostali vodi pa zagotavljajo, da pride v naravne vodotoke vedno le popolnoma neoporečna voda.

Unitur na Rogli in v Termah Zreče beleži rezervacije na ravni lanske sezone

Podjetje Unitur je na Rogli in v Termah Zreče od 1. do 26. junija realiziralo 13.193 nočitev, kar je bilo 9 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2019 in 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2022, ko so slovenski gostje pospešeno koristili turistične bone.

Sicer pa so v juniju 2023 slovenski gostje v tem obdobju ustvarili 63 odstotkov nočitev, medtem ko so največ tujih nočitev ustvarili gostje iz Romunije, Nemčije, Kuvajta, Severne Makedonije, hrvaške in Poljske.

V Uniturjevih centrih Rogla in Terme Zreče se zaenkrat rezervacije za letošnje poletje gibljejo na nivoju lanskih. Po zdajšnjih podatkih bodo slovenski gostje ustvarili 59 odstotkov nočitev. Med tujci pričakujejo največ Nemcev, Romunov, Italijanov, Hrvatov, Madžarov, Nizozemcev, prebivalcev Savdske Arabije in Čehov.

Glede na trenutna povpraševanja in trend rezervacij v zadnjem hipu, ki sta odvisna tudi od vremenskih pogojev, pa pričakujejo, da se bo število nočitev v tem obdobju še precej povečalo.

Pri zelenih doživetjih podjetje Unitur med drugim poudarek namenja pohodništvu in kolesarjenju. Priljubljene pohodne in kolesarske poti, pa tudi ostala edinstvena doživetja v destinaciji Rogla – Pohorje, gostom predstavljajo na sodoben način z aplikacijo na pametnem zaslonu. Le-ta omogoča, da si gosti na mobilne naprave prenesejo gpx sledi izbranih poti ter se varno in brez skrbi odpravimo po urejenih poteh do nepreglednih cvetočih travnikov in skritih zelenih kotičkov, ki jih z avtomobilom – tudi zaradi spoštovanja trajnostnih načel – ne morejo doseči. Letos sta Hotel Rogla*** Superior na Rogli in Hotel Vital**** v Termah Zreče v okviru ocenjevanja kolesarskih in pohodniških nastanitev po zahtevnih kolesarsko-pohodniških trženjskih standardih Združenja Slovenia Outdoor prejela tudi najvišji kolesarski in pohodniški specializaciji.

Podjetje Unitur tudi sicer izpostavlja programe, ki temeljijo na zdravih, zelenih in aktivnih doživetjih, ter ustvarjanje kulinaričnih zgodb, ki ponujajo sinergijo med bogato kulinarično tradicijo tamkajšnjih krajev in sodobnimi trendi v zdravem načinu prehranjevanja ter ki vključujejo sveža, lokalno pridelana živila in prehranske izdelke.

V Lifeclass Hotels & Spa z junijem zadovoljni

V Lifeclass Hotels & Spa so z zasedenostjo junija zadovoljni. Ta je namreč kljub temu, da je bilo lani za domače goste še aktualno koriščenje turističnih bonov, letos primerljiva s preteklim letom. Enako velja za celotno poletno sezono, ki bo pri njih primerljiva s sezono preteklega leta.

Letos je po pričakovanjih zaznati manj slovenskih gostov, so jih pa nadomestili gosti iz Avstrije, Italije, Nemčije in višegrajskih trgov (Madžarske, Slovaške in Češke). Domači gostje predstavljajo približno 20 odstotkov, sledijo Avstrijci, Italijani in Nemci.

Letos posebno opažajo večji interes v nastanitvah s strani višegrajskih trgov, posebno madžarskega. Višegrajski trgi predstavljajo približno petino rezervacij v času poletne sezone. Še vedno pa je zelo aktualen trend last minute rezervacij.

Več o pričakovanjih članov Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč za letošnjo sezono pa lahko preberete v ločeni novici tukaj.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji