Za veliko noč in prvomajske praznike zelo dobra zasedenost turističnih kapacitet

Objavljeno: 6.4.2023

Nazaj na novice

Za veliko noč in prvomajske praznike zelo dobra zasedenost turističnih kapacitet

Po podatkih destinacij, združenja Slovenia Outdoor in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč bodo med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki nastanitvene kapacitete dobro zasedene. Turistični ponudniki glede na lani pričakujejo več tujih gostov, predvsem iz Avstrije, Nemčije in Italije, Madžarske.

Za veliko noč in prvomajske praznike zelo dobra zasedenost turističnih kapacitet

Zbrali smo podatke destinacij in produktnih združenj o pričakovani zasedenosti nastanitvenih kapacitete med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki.

Velikonočni in prvomajski prazniki bodo v veliki meri napolnili nastanitvene kapacitete v slovenskih turističnih destinacijah. Ponudniki pričakujejo številne domače goste, glede na preteklo leto pa je zaznati rast rezervacij tujih gostov, predvsem iz sosednjih držav in Nemčije.

Vzporedno z ekonomskimi podatki na Slovenski turistični organizaciji načrtujemo tudi sistemsko spremljavo okoljskih in družbenih kazalnikov trajnosti.

Merjenje učinkov turizma za uravnotežen trajnostni razvoj

Zavedamo se, da bo konkurenčen turizem tisti, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti poslovanja ter bil hkrati prizanesljiv do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. Zato na STO vzpostavljamo Nacionalno informacijsko središče (NIS), ki bo odločevalcem na nacionalni, destinacijski in podjetniški ravni omogočalo spremljavo merjenja učinkov turizma na vseh stebrih trajnostnega razvoja. Torej poleg ekonomskega tudi na okoljskem, socialnem in kulturnem področju. Cilj oblikovanja središča je pospeševanje zelenega in digitalnega prehoda turizma. NIS se bo razvijal fazno glede na dostopnost podatkov ter stopnje zaupanja in sodelovanja deležnikov. Vzpostavitev NISa je podprta s redstvi iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Vzpostavitev NISa je skladno z aktualno časovnico nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost predvidena za mesec junij 2024.

V nadaljevanju so podatki o pričakovani zasedenosti nastanitvenih kapacitete med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki.

Združenja Aktivna Slovenija giz

Po podatkih združenja Aktivna Slovenija giz (Slovenia Outdoor) znaša zasedenost za velikonočne praznike pri članih od 30 do 80 %. Večji hoteli (npr. Unitur iz Zreč) navajajo, da je zasedenost podobna lanski. Po podatkih Sava hotelov je zasedenost nekoliko boljša od lanske. Za prvomajske praznike trenutno še beležijo nižjo zasedenost (20-60%), a računajo, da se bodo kapacitete napolnile v zadnjih dneh pred prazniki. V kampih, ki so že odprti, pričakujejo okrog 20 % zasedenost za veliko noč in 30 % za 1. maj.

Struktura gostov se razlikuje od ponudnika do ponudnika. Največ gostov v Uniturjevih hotelih je slovenskih (do 90%), v Savinih pa so pretežno tujci (Avstrija, Češka, Italija, na Bledu pa iz ZDA, Japonske, Tajvana).  Med tujimi gosti sicer prevladujejo Italijani, Čehi, Nemci, Madžari, Avstrijci. Kot navajajo pri združenju, je opazen premik pri gostih iz Češke, ki postaja vedno bolj pomemben trg slovenskega turizma. Beležijo rast zanimanja za pohode ter električna gorska kolesa (t.i. e-mtb) in t.i. easy kolesarjenje že v spomladanskem času.

 

Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč

Iz posameznih zdravilišč so nam pripravili obsežne informacije, ki se nahajajo v nadaljevanju:

TERME ČATEŽ 

Za bližajoče se velikonočne in prvomajske praznike v Termah Čatež pričakujejo dobro zasedenost, pri obeh terminih pa še vedno zaznavajo tudi izjemno kratkoročnost rezervacij in odločanja. Pri velikonočnih praznikih je zaradi zgodnjega datuma le-teh opaziti tudi večjo previdnost (predvsem t. i. 'kamp' gostov) pri povpraševanju/najavah, saj se odločajo glede na vremenske napovedi v času praznikov. V velikonočnih praznikih prevladujejo tuji gosti, v prvomajskih počitnicah pa je zaradi šolskih počitnic delež domačih gostov višji. 

TERME DOBRNA 

V Termah Dobrna v času velikonočnih in prvomajskih praznikov pričakujejo optimistično dobro zasedenost, skladno z načrtovano. Trenutno se povpraševanje za počitnikovanja še povečuje. Glede na kratkoročnost rezervacij v zadnjem hipu pričakujemo še nadaljnjo rast zasedenosti, predvsem za prvomajske praznike.Gostje po večini prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije in Hrvaške. Največ zanimanja je za bivanje v prenovljenem historičnem hotelu Švicarija, ki je svoja vrata odprl v marcu 2023 in gostom nudi razvajanje v sauna spa-ju. Pri družinah pa so zelo priljubljeni tudi prostorni in moderno opremljeni apartmaji Spa Suite Dobrna z lastno savno in leseno kadjo s termalno vodo.

TERME KRKA

Med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki pričakujejo dobro zasedenost v vseh naših destinacijah – na Otočcu, v Termah Šmarješke Toplice, v Termah Dolenjske Toplice in na morju, v Talasu Strunjan. V zdraviliščih prednjačijo rezervacije slovenskih gostov, poleg njih pa največ gostov prihaja iz Italije. Opažajo tudi povečane najave iz ostalih sosednjih držav. Na Otočcu, v hotelu Šport in v hotelu Grad Otočec, pa so rezervacije tujih gostov v večini. 

THERMANA LAŠKO

Za velikonočne praznike pričakujejo 90-odstotno zasedenost kapacitet. Za prvomajske počitnice rezervacije še potekajo, končno zasedenost kapacitet je še težko napovedati, saj se rezervacije v znatni meri odvijajo "last minute". Za Veliko noč bodo prevladovali italijanski gostje. Tudi velikonočne počitnice se letos polnijo zadnji hip in ne 2-3 tedne prej, kot je bilo to bilo pred 2019.

SAVA TURIZEM

Glede na trenutna povpraševanja na termalnih destinacijah v skupini Sava Hotels & Resorts: Terme Ptuj, Terme 3000 – Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci, lahko ocenijo, da bo zasedenost med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki dobra, seveda pa se najde še kakšna prosta soba. Zasedenost v času velikonočnih praznikov je boljša v primerjavi s preteklim letom. Poleg slovenskih gostov, prevladujejo tuji gostje iz okoliških držav: Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije,  Italije in Slovaške. Zasedenost za prvomajske praznike je primerljiva z lanskim letom. Poleg slovenskih gostov prevladujejo tuji gosti iz okoliških držav: Avstrije, Češke, Nemčije in Srbije.

TERME OLIMIA

 V Termah Olimia pričakujejo polno zasedenost vseh hotelov in apartmajev tako v času velike noči kot v času prvomajskih praznikov. Za prvomajske praznike je še nekaj prostih sob, velikonočni prazniki pa so že sedaj polno zasedeni. Največji obisk za velikonočne praznike pričakujemo, že tradicionalno, s strani italijanskih gostov, ki predstavljajo kar tretjino vseh gostov, ki nas bodo obiskali. Sledijo domači gostje, ki predstavljajo slabo tretjino vseh gostov, tem sledijo še bližnja tržišča, Hrvati, Avstrijci in nekaj malega ostalih tujih gostov. Prvomajski prazniki so prav tako že sedaj nadpovprečno zasedeni; če jih primerjamo z letom 2019, so lahko z zasedenostjo tega prazničnega obdobja izjemno zadovoljni. Glede na to, da je to termin slovenskih šolskih počitnic, je po pričakovanju največ domačih gostov, kar 48 %. Sledijo gosti iz Češke, sosednje Hrvaške, Srbije, Italije in Avstrije.

TERME PORTOROŽ

S trenutnim številom rezervacij za velikonočne in prvomajske praznike so zadovoljni. Trenutno stanje rezervacij je primerljivo s preteklim letom. Lani so bili še vedno aktualni turistični boni, zato smo beležili večje število domačih gostov. Letos bodo te rezervacije v večji meri nadomestili tuji gostje. Trenutno tudi za prvomajske počitnice število rezervacij kaže na dobro zasedenost hotelov. Zaenkrat so tudi obeti za preostali del meseca dobri. V času velikonočnih praznikov bo več tujih gostov kot domačih. Na prvem mestu so Italijani, na drugem Avstrijci in tem letos, presenetljivo, sledijo Slovaki. Za prvomajske praznike pričakujemo največ Slovencev, sledijo pa jim Avstrijci.

TERME ZREČE

Število nočitev v času velikonočnih praznikov se v Termah Zreče giblje na nivoju lanskega leta. Glede na trenutno povpraševanje pričakujejo v naslednjih dneh še kar nekaj rezervacij v zadnjem hipu. Povpraševanja in rezervacije za prvomajske počitnice počasi prihajajo, za kakršne koli napovedi pa je še prezgodaj. V Termah Zreče bodo v času velikonočnih praznikov gostili največ slovenskih gostov, in sicer 89 %. Med tujci bo največ Italijanov, Nemcev, Avstrijcev in Madžarov. Število tujih gostov v Uniturjevih centrih vztrajno narašča, vendar zaenkrat še ne dosega »predkoronskih« številk. Najpomembnejši ostajajo tuji trgi v oddaljenosti do 500 km.

Ljubljana 

Dobro zasedenost pričakujejo tudi v Ljubljani. V luči aktivnosti, ki jih na Turizmu Ljubljana izvajajo v smeri večje desezonalizacije turističnega obiska in podaljševanja povprečne dobe bivanja, pričakujejo v času velikonočnega vikenda in petdnevnih prvomajskih praznikov dober obisk, ki se bo po napovedih odražal v 80 odsotnosti stopnji zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti in predvsem daljši povprečni dobi bivanja obiskovalcev Ljubljane. V času obiska bodo lahko obiskovalci poleg številnih kulturnih dogodkov (op.: kultura je drugi najpomembnejši namen obiska Ljubljane), obiskali tudi kreativne rokodelske delavnice na katerih se lahko v ročnih spretnosti preizkusijo tudi sami in iz Ljubljane kot spominek med drugim odnesejo popravljen dežnik, namesto novega. Na Turizmu Ljubljana tako tudi s svojimi produkti na vseh ravneh aktivno poudarjajo in podpirajo pomembnost regenerativnega in trajnostnega turizma. Navedeno ne ostaja neopaženo med obiskovalci, navajajo. V raziskavi TravelSat za leto 2022, ki spremlja spletni ugled destinacije, Ljubljana dosega povprečno oceno 88 medtem, ko evropsko povprečja znaša 34.

Ljubljana ima tradicionalno večino gostov iz tujine, okoli 90 odstotkov. V času velikonočnih in prvomajskih praznikov pričakujejo podobno strukturo tujih in domačih gostov. Med tujimi trgi večino gostov pričakujejo iz bližnjih držav, ki se bodo v večinski meri v Ljubljano pripeljali z avtom, avtobusom in vlakom (Povzeto po raziskavi o tujih obiskovalcih Ljubljane, 2022. EF, ZT), s čimer bodo ustvarili nižji ogljični odtis kot, če bi v Ljubljano prišli z letalom. V Ljubljani jih bo pričakalo 542 m2 zelenih površin na prebivalca in 1640 priklopov za kolesa s katerimi se bodo lahko zapeljali do lokalnih ponudkov domače pridelane hrane na ljubljanski tržnici ali obiskali katerega od številnih sodobnih urbanih bistrojev, tradicionalnih gostiln in vrhunskih restavracij, ki se oskrbujejo z verigo lokalno pridelanih živil, še izpostavljajo na Turizem Ljubljana.  

 

Maribor

Po podatkih Zavoda za turizem Maribor na podlagi neformalnih podatkov, ki so jih pridobili s strani nekaterih nastanitvenih ponudnikov, pričakujejo v destinaciji Maribor (mestno središče in območje pod in na Pohorju) v času velikonočnih praznikov okoli 35 odstotno zasedenost, v času prvomajskih praznikov pa okoli 50 odstotno zasedenost; obe oceni zasedenosti sta primerljivi z lanskoletnima. Pričakovano razmerje domačih oz. tujih gostov v prvem terminu je okoli 50:50, v prvomajskem pa pričakujejo večji delež tujih obiskovalcev (30:70); slednji bodo predvsem Madžari, Hrvati, Avstrijci in Nemci.

Portorož in Piran

Turistično združenje Portorož izpostavlja, da je število rezervacij v času velikonočnih praznikov na destinaciji Portorož in Piran primerljivo z lanskim. Hotelirji sicer pričakujejo še nekaj last minute rezervacij. Za razliko od lani, ko so bili še veljavni turistični boni in je bila večina gostov domačih, letos pričakujejo več tujih gostov.  Med njimi bodo prevladovali gostje iz Avstrije, Nemčije, Italije, Češke in Madžarske. Dobro kažejo tudi podatki o zasedenosti med prvomajskimi počitnicami in v začetku poletne turistične sezone, pravijo. Po prvih podatkih se turističnemu sektorju letos obeta razmeroma stabilno poslovanje.

 

Izola

Izolski hotelirji za velikonočne praznike poročajo o zelo dobri zasedenosti, ki sega preko 80 %, pričakujejo tudi »last minute« rezervacije. Poleg domačih gostov, opažajo tudi Avstrijce, Madžare in Italijane, struktura in zasedenost pa je po njihovih besedah primerljiva z lansko. Poleg dogodkov obiskovalce k obisku v tem času motivirajo tudi aktivnosti v naravi in doživetja, ki jih pripravljajo tako na TZ Izola kot tudi izolski ponudniki. Na velikonočno soboto v Izoli poteka prvi letošnji Pomol okusov, med 6. in 9. aprilom pa se odvija tudi jadralska regata Izola Spring Cup, ki v Izolo pripelje veliko mladih jadralcev iz tujine. Interes za preživljanje prvomajskih praznikov je velik, ponekod že sedaj preko 85 %, predvsem zadnji vikend v aprilu. Tudi struktura gostov je primerljiva z lansko, ko so bili domači gosti zastopani v nekaj manj kot 60 %. V lanskem letu se je pričelo intenzivno vračanja obiskovalcev iz tujih tržišč, največji porast v primerjavi z letom 2021 zaznavamo na avstrijskem in nemškem tržišču (+ 50%).

 

Ankaran

V destinaciji Ankaren pričakujejo 85 % zasedenost turističnih kapacitet med prazniki. Od tega je pričakovati okoli 50 % domačih gostov, drugo polovico predstavljajo večinoma nemško govoreči gosti.

 

Kranjska Gora

V Kranjski Gori beležijo rezervacije v času prihajajoče Velike noči in kasnejših prvomajskih počitnicah, še vedno pa so na voljo tudi proste kapacitete. Kapacitete se polnijo, saj destinacija med Velikonočnimi prazniki beleži med 85 in 90% zasedene nastanitvene kapacitete. Medtem ko je zasedenost kapacitet za prvomajske praznike nižja, saj se ljudje ob lepem vremenu bolj odločajo za skok do morja. Zasedenost je v času prvomajskih počitnic med 60 do 70%. V času Velikonočnih praznikov pričakujejo goste iz Madžarske, Italije, Avstrije in pa domače goste. Prvomajski prazniki so večinoma rezervirani s strani slovenskih gostov, v strukturi gostov pa se najdejo tudi Madžari, Francozi, Švicarji in Nemci, izpostavljajo pri Turizem Kranjska gora. Tako v času velikonočnih kot prvomajskih praznikih ni zaznati nekih večjih sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti, dodajajo.

 

Kranj

V Kranju po podatkih Zavoda za turizem in kulturo Kranj beležijo odlično zasedenost hotelskih kapacitet. Hotel Creina je med prazniki v celoti zaseden (pretežno madžarski in srbski gosje), v hotelu Azul pa je nekaj prostora med prvomajskimi prazniki. Kot pravijo, je domačih gostov zelo malo, največ tujih gostov prihaja iz Madžarske, Nemčije, Poljske iz Azije. Letošnja zasedenost se lahko kosa z zasedenostjo iz let 2019 - pred korono, poudarjajo. Manjši kranjski ponudniki turističnih namestitev v času velikonočnih in prvomajskih praznikov ne pričakujejo velike zasedenosti, prevladujejo pa gostje iz Nemčije in Češke.

Kamnik

Po podatkih Zavoda za turizem in šport Kamni so v Kamniku podatke o zasedenosti kapacitet sporočili B&B Pod skalo, ki med obojimi prazniki pričakuje 80-90 % zasedenost. Rezervacije so v celoti tujske, večinoma sosednje države in Češka. Opažamo, da se vračajo Italijani. Samostan Mekinje so med velikonočni prazniki polno zasedeni, za prvomajski termini t.j 1. in 2. 5. zaenkrat še sprejemajo rezervacije. Terme Snovik pričakujejo, da bo zasedenost kapacitet bo 60%, zasedenih bo nekje ca 150 ležišč. Največ bo Čeških in Italijanskih gostov; glede na leta pred COVID-19 je največji premik pri čeških gostih, saj bo teh občutno največ, najmanjši pa pri italijanskih gostih.

 

Rogaška Slatina

Po podatkih Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina v Rogaški Slatini pričakujejo dobro zasedenost skozi velikonočne in prvomajske praznike. Sama narava rezervacij se je pri gostih spremenila, le to so bolj v zadnjem hipu in krajši čas zato s konkretnimi podatki ta trenutek ne razpolagajo. Glede na odzive ponudnikov namestitev pričakujejo več tujih gostov, med katerimi bodo po večini gostje iz Italije, Hrvaške, Ukrajine, Kazahstan, Azerbajdžana. V destinaciji so za obiskovalce pripravili pester glasbeno/kulturni program s vključitvijo projekcijskega mapiranja, ki smo ga pridobili z digitalizacijo kulturne dediščine.

 

Savinjsko - Šaleška regija

Po podatkih Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije v času velikonočnih in prvomajskih praznikov pričakujejo podobno zasedenost turističnih namestitev kot lani. Večinoma bodo to slovenski gosti, ki pa naj bi jih bilo po napovednih nekoliko manj kot lani (konec koriščenja turističnih bonov). S strani tujih gostov pričakujemo podoben (mogoče malo višji) obisk kot lani. V zadnjem času pa opažajo nekoliko več obiska Slovakov, Čehov, Poljakov.

 

Lendava

Po podatkih Zavoda za turizem in razvoj Lendava pri največjem ponudniku kapacitet v Lendavi – Termah Lendava za Velikonočne praznike pričakujejo 55% zasedenost naših kapacitet, medtem ko za prvomajske praznike pričakujejo 85% zasedenost kapacitet, ki zajemajo hotel, apartmajsko naselje in kamp. Največ gostov je domačih, sledijo turisti iz Avstrije, Nemčije, Madžarske. Pri strukturi gostov ne opažajo večjih sprememb.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji