Strateški svet za turizem o prioritetnih nalogah v letošnjem letu

Objavljeno: 28.3.2023 Več informacij

Nazaj na novice

Strateški svet za turizem o prioritetnih nalogah v letošnjem letu

Na prvi seji Strateškega sveta za turizem, ki ga vodi minister Matjaž Han, so članice in člani izmenjali mnenja o prioritetnih nalogah v turizmu v letošnjem letu in se seznanili s ključnimi področji potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o gostinstvu in Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ministrstvo je članom predstavilo tudi Strategijo slovenskega turizma 2022-2028 in nadaljnje korake glede priprave akcijskega načrta za izvedbo strategije.

Strateški svet za turizem o prioritetnih nalogah v letošnjem letu

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je uvodoma dejal: »Turizem je za Slovenijo ena ključnih gospodarskih panog. Simbolno smo to pokazali tudi z umestitvijo te panoge v ime ministrstva. Bistveno bolj pa je pomembno, da na tem področju aktivno delamo premike proti cilju razvoja kakovostnega turizma in ustvarjanja višje dodane vrednosti. Nova strategija razvoja turizma predstavlja pravo pot razvoja našega turizma. Pogoj, da bomo uspešni, pa je celosten pristop k razvoju, trdno partnerstvo, medsebojno povezovanje in usklajene aktivnosti vseh deležnikov: turistično-gostinskih podjetij in zaposlenih, lokalnih skupnosti in države.«

Članice in člani so pozdravili ustanovitev sveta, saj lahko na ta način svetujejo ministru in ministrstvu glede potrebnih konkretnih rešitev s področja turizma. Člani sveta so ob tem izmenjali mnenja o prioritetnih področjih, ki bi jih morali urediti na področju turizma. Med njimi so med drugim izpostavili nujnost nadaljevanja prizadevanj za izboljšanje letalske povezljivosti. Pri slednji so pozdravili aktivno reševanje države s subvencioniranjem letalskih linij, a so obenem izpostavili nujnost vzpostavitve nacionalnega letalskega prevoznika in pospešitve drugih oblik zelene mobilnosti, kot jih predstavljajo tudi železnice. Glede pomanjkanja kadrov so poudarili pomen pospešitve zaposlovanja tujcev, a obenem hkratno zagotavljanje domačih kadrov predvsem skozi promocijo turistične panoge in šolanja mladih. Poleg tega pa bi morali nasloviti tudi možnost večje prožnosti pri izmenjavi kadrov in sezonskega zaposlovanja. Po vzoru zahodnih držav bi morali urediti kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, zagotoviti bolj namensko porabo turistične takse, urediti problematiko zagotavljanja ustreznih kakovostnih standardov v nastanitvenih obratih po Sloveniji, člani pa so izpostavili tudi pomen vzpostavitve digitalne podatkovne baze v turizmu.

Državni sekretar Matevž Frangež, ki na ministrstvu operativno pokriva področje turizma, je  pojasnil, da na vladni ravni s pristojnimi ministrstvi prioritetno rešujejo vprašanje zaposlovanja tujcev, poleg tega pa je izpostavil aktivnosti ministrstva, Slovenske turistične organizacije in drugih deležnikov v turizmu pri skupni promociji turističnih poklicev in kariere med mladimi. Glede letalske povezljivosti je poudaril, da so subvencije prvi korak, istočasno pa bo narejena tudi študija o morebitni vzpostavitvi nacionalnega letalskega prevoznika. Glede turističnih hotelov v državni lasti je pojasnil, da nova strategija predvideva ohranitev nepremičnin v državni lasti, medtem ko lahko država upravljanje hotelov prenese na zato usposobljene gospodarske subjekte. Kratkoročni najem sob, kot je na primer preko platforme AirB&B, namerava ministrstvo urediti s spremembo Zakona o gostinstvu, saj sedanje neurejeno področje zajema stanovanjsko ponudbo in je obenem nelojalna konkurenca turističnim podjetjem.

Minister Han je s sodelavci predstavil članom sveta ključne predvidene spremembe Zakona o gostinstvu in Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ministrstvo bo v zakon o gostinstvu vneslo spremembe, s katerimi bo posodobilo poslovno okolje turizma in s tem omogočilo turizmu, da se prilagodi trendom in potrebam. Spremembe bodo med drugim na področjih evalvacije vrst nastanitvenih obratov in minimalnih tehničnih pogojev in obsega storitev, spremembe obratovalnega časa gostinskih obratov, ki bo sledil potrebam turističnih obratov, ter na področju ureditve kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom, ki bo zajemala tudi prilagoditev novi EU zakonodaji na področji transparentnosti te dejavnosti. Ministrstvo namerava osnutek sprememb zakona pripraviti do konca pomladi, ga uskladiti s turističnimi deležniki nato pa do poletja sprejeti na vladi.

V Zakon o spodbujanju razvoja turizma bo ministrstvo vključilo določila, ki bodo pravna podlaga za izvajanje strategije, in sicer bo vzpostavljena ustrezna organizacijska struktura in financiranje upravljanja turizma na regijski in lokalni ravni, vpeljane bodo smernice za horizontalno in vertikalno povezovanje na ravni turističnih območij in regij in za sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo. Osnutek tega zakona namerava ministrstvo pripraviti jeseni, ga uskladiti s turističnimi deležniki nato pa do konca leta sprejeti na vladi.

Ministrstvo je članom predstavilo tudi novo Strategijo slovenskega turizma 2022-2028 in nadaljnje korake priprave Akcijskega načrta za realizacijo ukrepov Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028. Strategija slovenskega turizma je krovni strateški dokument slovenskega turizma, ki ga je sprejela vlada maja 2022, in katere osnovni cilj je ustvarjanje višje dodane vrednosti in dvig kakovosti storitev. Ministrstvo v sodelovanju z ostali resorji pripravlja akcijski načrt za uresničevanje strategije.

V okviru strateških politik Strategije slovenskega turizma 2022–2028 je predvidenih sedem ključnih strateških politik in dodatne tri horizontalne politike. V okviru ključnih strateških politik, ki so razdeljene v 23 podpolitik, je predvidenih 91 ukrepov in še dodatni trije ukrepi v okviru horizontalne politike digitalne preobrazbe slovenskega turizma (skupaj torej 94 ukrepov), dve horizontalni politiki (zakonodaja in finančni ukrepi) pa povzemata in podpirata ukrepe ključnih strateških politik na zakonodajnem in finančnem področju.

DODATNE INFORMACIJE:

Več o Strategiji slovenskega turizma 2022-2028

Več o sestavi in delovanju Strateškega sveta za turizem

Vir: MGTŠ

Naslovna fotografijia: prvo zasedanje Strateškega sveta za turizem | Avtor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Nazaj na novice

Kontakt

mag. Livija Kovač Kostantinovič
vodja korporativnega PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju