Z delom začela nova sestava Strokovnega sveta za šport

Objavljeno: 1.2.2023 Več informacij

Nazaj na novice

Z delom začela nova sestava Strokovnega sveta za šport

V torek, 31. januarja, je potekala ustanovna seja nove sestave Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, ki sta se je udeležila minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in državni sekretar mag. Dejan Židan, ki je na ministrstvu odgovoren za področje športa. Člani sveta so soglasno sprejeli poslovnik sveta, opravili preliminarno razpravo o potrebnih prvih aktivnostih ter izvolili vodstvo sveta, in sicer Uroša Mohoriča za predsednika ter Jurija Klešnika za podpredsednika.

Z delom začela nova sestava Strokovnega sveta za šport

Minister Matjaž Han, ki je po novem pristojen tudi za področje športa, je na seji poudaril, da je »leto 2023 za šport prelomno leto, katerega ključni cilj je unovčiti potencial slovenskega športa za dobro vseh. To je priložnost, da vrnemo športu, kar nam šport že ves čas daje.«

Minister je ob tem poudaril pomen sodelovanja in dialoga s stroko in predstavniki športnih organizacij vseh panog: »Poslušali bomo športnike, njihove organizacije in športno stroko. Vaše znanje in izkušnje so nepogrešljive pri našem skupnem delu. Verjamem, da lahko z odličnim in konstruktivnim sodelovanjem z uveljavljenimi strokovnjaki in športnimi delavci s področja športa tudi v okviru tega sveta uspešno naslovimo izzive in odgovornosti, ki jih imamo do športa. Hkrati pa tudi izkoristimo ključne priložnosti za njegov nadaljnji razvoj.«

Minister je ob tem predstavil ključne prioritete dela na področju športa v prihodnje, in sicer sistemsko finančno vlaganje v športno infrastrukturo, sistemsko podporo velikim športnim prireditvam, povečanje sinergij med športom ter turizmom in gospodarstvom ter podporo vrhunskim športnikom ter razvoju mladih športnikov in kakovostnih trenerjev. Minister je ob tem poudaril namen povečanja finančnih sredstev: »V prihodnjih letih želimo pomembno povečati sredstva za razvoj športa in infrastrukture, pri tem bomo sledili konkretnim potrebam športnih panog.«

Državni sekretar Dejan Židan je ob tem izpostavil premajhno in nesistemsko dosedanje financiranje športa. Kot konkretne prve naloge je predstavil čimprejšnjo operacionalizacijo Letnega programa športa za leto 2023, pripravo nove Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za novo desetletno obdobje, od leta 2024 – 2033, ureditev transparentnega in razvojno naravnanega financiranja slovenskega športa in pomembnih športnih prireditev, operacionalizacijo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS v letih od 2023 do 2027 ter ureditev statusa nevladnih organizacij na področju športa.

Novi predsednik sveta Uroš Mohorič je poudaril, da bo moral svet odigrati pomembno vlogo pri iskanju dolgoročnih rešitev za številne izzive. Poleg podpore športnim prireditvam, infrastrukturi, vrhunskim športnikom in sinergijam z drugimi panogami, je izpostavil potrebo po večji podpori tudi športa otrok in mladine ter rekreativnega športa.

Strokovni svet za šport je ustanovila Vlada RS za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev. Novo sestavo Strokovnega sveta RS za šport je vlada imenovala 19. januarja letos, mandat nove sestave pa bo trajal pet let, to je do 18. januarja 2028.

Strokovni svet odloča o strokovnih zadevah in nudi strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev, in sicer:

·        določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,

·        določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,

·        daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,

·        daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,

·        daje strokovna mnenja na področju športa,

·        seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in

·        seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa.

Strokovni svet ima 17 članov, ki jih vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov  Zakona o športu. Predsednika in podpredsednika imenuje strokovni svet z absolutno večino glasov vseh članov. Posamezni član je lahko imenovan največ dvakrat zaporedoma.

Organiziranje in način dela strokovnega sveta ta določi s poslovnikom.

Več o sestavi in delu sveta na na voljo na spletni strani ministrstva

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji