Gospodarsko ministrstvo na sejmu MOS z bogatim programom za podjetnike in obiskovalce

Objavljeno: 15.9.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Gospodarsko ministrstvo na sejmu MOS z bogatim programom za podjetnike in obiskovalce

V Celju med 14. in 18. septembrom poteka 54. Mednarodni obrtni sejem (MOS), ki se ga udeležuje tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. V nagovoru ob odprtju je poudaril, da bo država pomagala podjetjem preživeti energetsko krizo, obenem pa je izpostavil tudi nujnost nadaljnjega razvojnega preboja slovenskega gospodarstva v povečanju produktivnosti in dodane vrednosti. STO se na razstavnem prostoru predstavlja v sodelovanju z destinacijami in aktivnimi doživetji.

Gospodarsko ministrstvo na sejmu MOS z bogatim programom za podjetnike in obiskovalce

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se skupaj z izvajalskimi organizacijami in organi v sestavi tudi letos predstavlja na sejmu, kjer so pripravili bogat program strokovnih posvetov. Podjetniki pa lahko na razstavnem prostoru ministrstva v hali L1 prejmejo koristne informacije o strokovni in finančni pomoči, ki jo država zagotavlja podjetjem.

Na razstavnem prostoru ministrstva v znamenju vizije slovenskega gospodarstva »Zelena, ustvarjalna in pametna Slovenija« poleg ministrstva sodelujejo organi v sestavi (Tržni inšpektorat RS, Urad RS za intelektualno lastnino, Urad RS za meroslovje) in izvajalske institucije (SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski inštitut za standardizacijo, Center Noordung, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Slovenska akreditacija).

Minister Matjaž Han je v svojem nagovoru na odprtju sejma izpostavil: »Na ministrstvu se zelo zavedamo pomena podjetništva in obrti za slovensko gospodarstvo. Vsako podjetje, ne glede na velikost, je pomemben generator rasti gospodarstva in s tem prispeva k boljši skupni prihodnosti vseh nas.«

Glede energetske krize je minister spomnil na ukrepe vlade, s katerimi blaži vpliv visokih cen pogonskih goriv, elektrike in zemeljskega plina tako na življenje ljudi kot poslovanje podjetij. »Tistim podjetjem, ki imajo letos še posebej visoke stroške elektrike in plina, bomo pomagali s subvencijami do 500.000 oz. do 2 mio EUR na podjetje, na voljo bo tudi več kot 80 milijonov evrov v obliki likvidnostnih posojil Slovenskega podjetniškega sklada in razvojne SID banke. Seveda pa že pripravljamo celovito pomoč skozi to krizo za prihodnje leto, ki bo predvidoma vključevala ukrepe za regulacijo cen, zaščito delovnih mest, ohranitev likvidnosti podjetij ter ukrepe za spodbujanje naložb v večjo energetsko samozadostnost, učinkovitost in varnost.«

Minister Han pa je ob tem opozoril tudi na nujnost razvojnega preboja slovenskega gospodarstva: »Naš skupen cilj do leta 2030 je doseči dvig produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega na vsaj 66.000 evrov, kar izhaja iz Slovenske industrijske strategije. Da bomo to dosegli, bomo nadaljevali s spodbudami za naložbe v povečanje produktivnosti, razvojno-raziskovalne dejavnosti in inovacije v podjetjih. Pospešili bomo zeleni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, pri čemer bo poudarek na razogljičenju energetsko intenzivne industrije in trajnostni mobilnosti. Nadaljevali bomo z digitalizacijo slovenskih podjetij in njihovih poslovnih procesov. Osredotočili pa se bomo tudi na nadaljnjo internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Manjšim in srednje velikim podjetjem bomo pomagali pri izvozu na perspektivne trge ter pri višjem pozicioniranju v globalnih vrednostnih verigah.«

Otvoritev razstavnega prostora MGRT z Dunkin Devilsi Foto: Nino Verdnik

Ministrstvo je zato letos podjetjem namenilo več kot 670 milijonov evrov razvojnih sredstev, s katerimi podpira naložbe podjetij v smeri povečanja produktivnosti, zelenega in digitalnega prehoda, raziskav, razvoja in inovativnosti ter razvoja slovenskega turizma – s ciljem dviga dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Večino teh razvojnih sredstev prejmejo prav mala in srednje velika podjetja.

Ministrstvo obrtnikom, malim in srednje velikim podjetjem nudi tudi podporno okolje, ki je prilagojeno njihovim potrebam. Tako omogočamo enostavnejše postopek pridobivanja finančnih sredstev, kot je na primer ukrep malih vrednosti oziroma tako imenovani »vavčerje« za različne storitve ter brezplačno svetovanje in usposabljanje pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij. Pri pripravi nove zakonodaje ministrstvo zagotavlja, da se predhodno preuči njen vpliv na ta segment gospodarstva. S tem skrbi, da se izberejo ukrepi, ki imajo čimbolj optimalne učinke na podjetništvo. V pripravi pa je tudi Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva, ki bo rokodelstvo opredelilo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu in bo deležno posebne podpore.

Slovenski obrtniki, mikro, majhna in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji, zaposlujejo skoraj 70 odstotkov vseh delavcev in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

Predstavitev slovenskega turizma z aktivnimi doživetji

Slovenski turizem se predstavlja pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO). Letošnji program smo pripravili v sodelovanju s člani Združenja Slovenia Outdoor. Poudarek je na aktivnih počitnicah in preživljanju prostega časa v naravi, v luči osrednje komunikacijske tematike slovenskega turizma v letih 2022 in 2023. Obiskovalcem bodo v času trajanja sejma predstavljena odlična aktivna doživetja na prostem v Sloveniji ter turistične priložnosti Pohorja (Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor), Celja, Bele krajine, Krasa in Brkinov. Na razstavnem prostoru potekajo tudi poslovni sestanki s predstavniki STO. Vse dni sejma za spominsko fotografijo skrbi FOTO kotiček.

Bogat animacijski program v sodelovanju z destinacijami in spominski foto kotiček.

V sredo, 14. septembra je Direktorat za turizem v sodelovanju s STO organiziral potekal turistični posvet »Pot do višje dodane vrednosti v turizmu« o uspešnem udejanjanju zelene butičnosti in večje vrednosti za vse, ki se ga je udeležilo okoli 200 predstavnikov slovensjega turističnega gospodarstva. Na voljo je tudi posnetek. Več na povezavi.

Ministrstvo na sejmu MOS z bogatim programom za podjetnike in obiskovalce

Posebno skrb ministrstvo namenja informiranju podjetnikov s področij delovanja ministrstva ter utrjevanju vezi in dialoga med podjetniki in obrtniki ter gospodarskim ministrstvom. Podjetniki se lahko srečajo z ministrom Matjažem Hanom na tako imenovani 'Kavi z ministrom'.

Na stojnici ministrstva lahko obiskovalci in podjetniki pridobijo informacije o različnih finančnih spodbudah za uspešno poslovanje in nastopanje na tujih trgih tako javne agencije SPIRIT, Slovenskega podjetniškega sklada in Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Podjetjem so na voljo informacije o pomoči podjetjem pri čezmejnih sporih, zaščiti intelektualne lastnine, lahko pa bodo koristili tudi svetovanje Tržnega inšpektorata ali Urada za meroslovje s področja merjenja energije.

Obiskovalci lahko pridobijo tudi povsem praktične informacije o varstvu njihovih pravic pri nakupih ali potovanjih. Razstavni prostor ministrstva bo popestrila tudi tradicionalna razstava Čar lesa, ki lepo prikazuje in promovira rabo naše naravne surovine.

V dvoranah je med delovniki potekal tudi bogat program predavanj in okroglih miz, in sicer s področij lesno-predelovalne industrije, razvoja turizma, odgovornega poslovnega ravnanja večnacionalnih podjetij, obveznosti podjetij pri prodaji preko spleta in skladnosti neživilskih proizvodov in sistema RAPEX. 

Celoten program aktivnosti ministrstva na MOS po dnevnih.

Vabljeni vse do nedelje,18. septembra. 

Naslovna fotografija (od leve): mag. Franc Pangerl, predsednik upravnega odbora Celjskega sejma, Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, mag. Maja Pak, direktorica STO, Matjaž Han, minister MGRT, in Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, ob otvoritvi razstavnega prostora MGRT na MOS. Foto: Nino Verdnik /Blenda

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji