Gibanje turističnega prometa in stanje na destinacijah in SSNZ za poletje in napovedi za prihajajočo jesen

Objavljeno: 25.8.2022

Nazaj na novice

Gibanje turističnega prometa in stanje na destinacijah in SSNZ za poletje in napovedi za prihajajočo jesen

Zbrali smo gibanje turističnega prometa in stanje na slovenskih turističnih destinacijah in slovenskih naravnih zdravičiščih za poletje. Turistični rezultati so zelo vzpodbudni, destinacije poročajo o uspešni sezoni, nadaljevanje trenda pričakujejo tudi v jesenskem obdobju. Rezultati v drugi polovici leta 2022 bodo v veliki meri odvisni od razvoja situacije v Ukrajini, rasti cen in epidemiološke slike.

Gibanje turističnega prometa in stanje na destinacijah in SSNZ za poletje in napovedi za prihajajočo jesen

PIRAN/PORTOROŽ

V občini Piran so v sedmih mesecih leta 2022 presegli milijon prenočitev, tako julijski kot sedemmesečni podatki o številu prenočitev pa so na ravni leta 2019. Z julijem so prenehali veljati turistični boni in marsikoga je skrbelo, kako se bo turistično gospodarstvo brez državne pomoči ponovno postavilo na noge. V občini Piran, ki je sicer močno vodila po številu unovčenih bonov, je prehod potekal izjemno gladko, predvsem zahvaljujoč številnim tujim gostom, ki so se vrnili takoj, ko je naval domačih gostov nekoliko popustil. Julija so po podatkih portala ttaksa.si v vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran zabeležili 326.792 prenočitev, kar je le 5 odstotkov manj kot lani in enako kot leta 2019.

Aleksander Valentin, direktor Turističnega združenja Portorož: »Zgolj petodstotni upad prenočitev v primerjavi z lani, ko so bili v veljavi turistični boni, in dejstvo, da smo dosegli številke leta 2019,  ocenjujemo kot odličen rezultat. Veseli smo, da so se vrnili tuji gosti. Pomembno pa je dodati, da v hotelih in drugih nastanitvah dosegajo tudi zelo dobre cene ter da rezervacije kažejo zelo dobro še ves mesec september.«

Če so junija letos tuji gosti ustvarili slabo polovico vseh prenočitev, so jih julija ustvarili dve tretjini. Leta 2019 je bilo sicer tujih prenočitev za skoraj tri četrtine. Temu razmerju so se letos približali zgolj v hotelih. Med tujci so julija prednjačili Avstrijci, Madžari, Nemci, Čehi in Slovaki, šele nato so sledili Italijani, ki so v primerjavi z letom 2019 še vedno v upadu.

Na dober obisk kaže tudi izkupiček celega leta. V sedmih mesecih leta 2022 so po podatkih portala ttaksa.si dosegli 1.031.590 prenočitev, kar je le slab odstotek (0,7 %) manj kot v rekordnem letu 2019.

Na destinaciji zaznavajo povpraševanje po elektronskih brošurah in promocijskih materialih v elektronski obliki ter opažajo, da je pri mlajši populaciji tega povpraševanja vedno več. Zelo priljubljena je aplikacija Nexto, s katero turisti lahko odkrivajo legende Pirana, hkrati pa so bili dobro sprejeti tudi nezamenljivi žetoni destinacije Portorož in Piran.

Vir: Turistično združenje Portorož g.i.z.

 

KOPER

Na destinaciji Koper so julija letos zabeležili nekaj več kot 75.500 prenočitev, julija 2019 pa skupno 61.700 prenočitev, kar kaže na okvirno 22 % rast. V obdobju od januarja do vključno julija so gostje ustvarili nekaj manj kot 190.000 prenočitev, v enakem obdobju 2019 pa 145.000. Tudi v tem primeru gre za rast števila prenočitev, in sicer za približno 30 %. Trenutno so obeti za september dobri in upajo, da se bo sezona podaljšala tudi na račun različnih prireditev in doživetij, ki jih izvajajo skupaj s ponudniki. Do vključno junija so na destinaciji prevladovali domači gosti, julija pa se je situacija spremenila in na destinaciji ponovno beležijo porast tujih gostov. V juliju je bilo približno razmerje 30 % domačih in 70 % tujih gostov. Glede na število prenočitev je bilo največ tujih gostov iz Nemčije, Češke, Madžarke in Poljske. Padlo pa je število gostov iz Italije in Avstrije, ki so bili pred covidom najštevilčnejši. Na destinaciji so v letošnjem letu, sploh v spomladanskem času, zaznali veliko povpraševanja po kolesarskih in pohodniških poteh. Sicer obiskovalci iščejo pristna doživetja, kjer lahko okušajo lokalne dobrote, veliko pa je povpraševanja po možnostih preživljanja prostega časa v naravi.

Vir: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper

 

IZOLA

Z destinacije Izola poročajo, da podatki kažejo na zelo vzpodbudne rezultate. Hotelski ponudniki poročajo o zelo dobri zasedenosti tudi v mesecu avgustu, ki naj bi bila primerljiva s predkoronskim letom. V obdobju od januarja do julija 2022 so skupaj zabeležili 94.268 prihodov, ki so ustvarili 321.317 prenočitev. V primerjavi z letom 2019 to predstavlja kar 20% povečanje števila prihodov in 13% rast prenočitev. Sicer so na destinaciji leta 2021 med junijem in avgustom skupaj zabeležili 78.623 gostov, ki so ustvarili 318.467 prenočitev. V tem obdobju smo presegli realizacijo iz referenčnega leta 2019 (+5 % turistov, +7 % prenočitev).

Večji hoteli poročajo o dobri zasedenosti tudi v septembru, vračajo se predvsem organizirane skupine gostov. Lanska sezona se je podaljšala še krepko v jesen, ko so še oktobra in novembra beležili zelo dobre rezultate, seveda tudi po zaslugi turističnih bonov. Kljub vsemu pa napovedujejo dober zaključek leta, saj z veseljem opažajo, da se vračajo tudi tuji gosti in se je tako struktura vrnila na predkoronsko. Poleg tega, pa bo jesen bogata z dogodki na področju kulinarike, ki je ena izmed temeljnih produktov destinacije.

Izolo običajno obišče približno 50 % tujih gostov, med katerimi prevladujejo Čehi, Nemci, Avstrijci in Madžari. S pandemijo in uvedbo turističnih bonov se je trend v strukturi gostov precej spremenil. Tako je se je delež domačih gostov dvignil in v letu 2020 znašal 83 %, v letu 2021 76 %, po trenutnih podatkih pa v prvih sedmih mesecih beležimo 66 % domačih in 34 % tujih gostov. Samo julija pa se številka tujih obiskovalcev še povišala in tako znaša 43 %. 

Glede na štiri glavna tuja tržišča, obiskovalci prihajajo iz radija 800 kilometrov, kot prevladujoče prevozno sredstvo pa ostaja avtomobil. V letu 2019 je bila na destinaciji izvedena raziskava izolskih person, ki je identificirala rekreativnega športnika, aktivnega gurmana, preprosto mamo (z družino) in aktivno seniorko.

Izolo z aktivnostmi in produkti vzdržujejo in komunicirajo kot zeleno-modro destinacijo, k trajnostnemu vedenju in kvalitetnejšemu bivanju na destinaciji pa obiskovalce (predvsem na lokaciji in tiste, ki obisk šele planirajo) vzpodbuja poletna kampanja Male zelene skrivnosti Izolanov. Veliko zanimanja je za vožnjo s turističnim vlakcem, ki je ena izmed možnosti bolj trajnostnih prevoznih sredstev.

V lanskem letu pa so na TZ Izola pričeli tudi z organizacijo kulinaričnega dogodka Pomol okusov, kjer se predstavijo le izbrani ponudniki in tako zastopajo destinacijo in njeno okolico v najboljši luči. Vse našteto generira večje povpraševanje in obisk gostov z večjo kupno močjo.

Vir: Turistično združenje Izola

 

ANKARAN

V Ankaranu je bila letošnja sezona, predvsem junij, dobra. Do konca junija je marsikdo hitel s koriščenjem turističnih bonov in bonov21, kar se je precej poznalo pri nočitvah, kjer so prevladovali domači gostje. Julija in avgusta se je število domačih gostov zmanjšalo, ponovno pa se je povečalo število tujih gostov. Številke so zelo podobne letu 2019. V juliju so zabeležili 14.164 prihodov in 68.523 nočitev; za primerjavo so v juliju 2019 zaznali 14.110 prihodov in 71.552 nočitev, lani pa 15.486 prihodov in 79.114 nočitev. V primerjavi z letom 2020 in 2021, ko je bil zabeležen večji del domačih gostov, so se v letošnji sezoni ponovno vrnili tuji gosti. Do junija so prevladovali domači gosti, nato se je slika obrnila in se je število tujih gostov povečalo. Prevladujejo gostje iz  Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske, Poljska, Madžarske, Francije in Italije.

Za preostanek leta je še vedno precej povpraševanja. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, definitivno pričakujejo dobre rezultate še v septembru in oktobru. Vsekakor je zopet odvisno od razmer, ki se bodo dogajale jeseni. V kolikor bo epidemiološka slika ugodna pričakujejo povpraševanja tudi s strani MICE segmenta.

Vir: Občina Ankaran - TIC

 

LJUBLJANA

V Ljubljani so razpoložljive turistične sobe v začetku avgusta več kot 90-odstotno zasedene. Cene v hotelskem sektorju po opažanjih Turizma Ljubljana ostajajo podobne lanskim, višje stroške so ponudniki torej večinoma prevzeli na svoja ramena. Zaradi pomanjkanja kadra so se nekateri gostinci odločili za okrnitev ponudbe.

V Ljubljani je stopnja zasedenosti razpoložljivih sob za prvih sedem dni letošnjega avgusta v povprečju 92,6-odstotna, kažejo podatki turističnega informacijskega centra. S tem je presežena zasedenost iz enakega obdobja avgusta 2019, ko je bila 91,9-odstotna. Junija so v Ljubljani po začasnih podatkih statističnega urada beležili 100.231 prihodov turistov in 206.807 prenočitev. Povprečna doba bivanja je, po podatkih Turizma Ljubljana, v tem mesecu znašala 2,1 dneva, potem ko je bila junija 2019 pri 1,9 dneva. Daljšanje povprečne dobe bivanja je eden od dveh glavnih strateških ciljev Turizma Ljubljana, drugi je višanje potrošnje.

Med gosti so na prvem mestu junija letos prevladovali Nemci, sledili so jim domači gostje. Gostje iz ZDA na tretjem in Velike Britanije na petem mestu so ostali visoko, kljub drugačnim napovedim. Italijani so bili na četrtem mestu, na destinaciji pa izpostavljajo predvsem odsotnost gostov s kitajskega in drugih azijskih trgov. Julija so, sodeč po strukturi obiskovalcev v turističnem informacijskem centru, v Ljubljani prevladovali Nemci, Francozi, Italijani, Nizozemci, Avstrijci ter Španci.

Hotelski sektor se v luči dvigov cen energije in drugih dobrin sooča s porastom stroškov, vendar po opažanjih Turizma Ljubljana cene ostajajo podobne lanskim, saj razlike ponudniki v večji meri prevzemajo nase.

Vir: STA

 

BLED, KRANJSKA GORA, BOHINJ

Na vrhuncu poletne turistične sezone so kapacitete na Bledu, v Bohinju in v Kranjski Gori skoraj polno zasedene. Število turističnih nočitev ponekod že presega številke iz predkoronskega leta 2019. V primerjavi z zadnjima dvema letoma se znova povečuje tudi delež tujih gostov, med katerimi je letos veliko Francozov.

Na Bledu pravijo, da je poletna sezona zelo dobra. Rezervacije so že spomladi napovedovale dobro sezono, vendar pa vseeno niso pričakovali tako dobre. Število nočitev je v juliju na Bledu krepko preseglo 100.000, v celotnem letu pa na destinaciji računajo, da bodo dosegli več kot 800.000 nočitev. Na destinaciji navajajo, da je Bled poln in da se polnijo tudi kapacitete za september in oktober. Medtem ko je jasno, da bo letošnje leto neprimerno boljše od lanskega, pa so na Bledu opazili velike spremembe v navadah gostov. V veliki večini na destinacijo prihajajo z osebnimi vozili, avtodomi in javnim prevozom. Veliko je pohodnikov in kolesarjev, pa tudi gostov, ki jih poleg naravnih lepot zanima kulturna dediščina, kar sledi prizadevanjem blejskega turizma v minulih letih. V večini so na destinaciji gostje z bližnjih evropskih trgov, na novo pa Bled odkrivajo tudi francoski gostje. Med gosti je sicer največ Nemcev, Madžarov, Belgijcev, Nizozemcev, Čehov in Poljakov, vračajo se Britanci in Američani. Za počitnice na Bledu se sedaj v večjem številu odločajo tudi Slovenci, ki so pred pandemijo Bled videli predvsem kot enodnevno izletniško destinacijo.

S spremembo v strukturi gostov se srečujejo tudi v Kranjski Gori, kamor znova prihaja več tujih gostov. Izredno se je povečalo število obiskovalcev iz Češke, Madžarske in Poljske, vračajo se tudi gostje s klasičnih trgov, zlasti Italije, Avstrije in Nemčije. Kranjska Gora bo načeloma do konca avgusta oziroma celo do 10. septembra skoraj stoodstotno zasedena. Na destinaciji pa jim izziv predstavlja kako obisk razpotegniti v cel september in zlasti v oktober. V hotelih Hit Alpinee je letošnja sezona primerljiva s tisto v letu 2019, predvsem julij in avgust sta skoraj popolnoma primerljiva tako po strukturi gostov kot po deležu domačih in tujih gostov. Se je pa spremenil tempo rezervacij, saj so se gostje lani zaradi vsesplošno razširjene pandemične negotovosti večinoma odločali za last minute ponudbe. Trenutna zasedenost hotelov se vrti okoli 90 odstotkov, gre pa zlasti za individualne goste, ki bodo zapolnili tudi septembrske konce tedne. Med tednom pa se bodo na jesen znova vrnili poslovni dogodki, športne priprave in organizirane skupine gostov. Zaradi vedno višjih vhodnih stroškov so bili primorani prilagoditi tudi cenovno politiko. Podobno so storili alpskem resortu Špik, kamor veliko gostov iz tujine tokrat prihaja v obliki organiziranih skupin in kjer so se cene v primerjavi s preteklimi sezonami spremenile za do 10 odstotkov. V hotelu Korona, ki je v avgustu polno zaseden, najbolj z igralniškimi gosti iz Italije, pa so cene ostale enake kot lani, vendar za 30 odstotkov višje kot v letu 2019.

Medtem ko se na Bledu število turističnih nočitev znova počasi približujejo številkam iz leta 2019, jih v Kranjski Gori že dosegajo, v Bohinju pa celo močno presegajo.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta se je število nočitev v primerjavi z istim obdobjem v letu 2019 povečalo za kar 28 odstotkov. Od januarja do junija so letos v Bohinju zabeležili rekordnih 292.000 nočitev. Zimski meseci za so bili za kar 40 odstotkov boljši kot v letu 2019, od aprila do junija pa je bilo nočitev za približno 20 odstotkov več kot v letu 2019. Rekordno število nočitev pričakujejo tudi v juliju in avgustu, saj so v teh dveh mesecih že lani presegli številke iz leta 2019. Vendar pa v glavnih dveh poletnih mesecih prav veliko prostora za povečanje števila nočitev praktično več ni. S številom nočitev pa se je povečal tudi obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. V Bohinju se je v primerjavi z zadnjima dvema letoma struktura gostov zelo spremenila. Izjemno se je povečalo število tujih gostov, delež slovenskih pa je padel. V letu 2020 je znašal 60 odstotkov, lani se je zmanjšal na 45 odstotkov, letos pa dosega le še okoli 35 odstotkov, kar je podobno kot v predkoronskem čas. Največ gostov v Bohinj prihaja iz Nemčije, Nizozemske in Belgije ter drugih evropskih držav. Močno se je povečalo število madžarskih in čeških gostov. Ostajajo Angleži, nekaj je tudi Američanov, ostalih čezoceanskih gostov pa praktično ni več.

Vir: STA

 

MARIBOR

V juliju 2022 so v Mariboru zabeležili 32.623 turističnih prihodov in 54.071 prenočitev. To v primerjavi z julijem 2021 pomeni 61 % rast turističnih prihodov in 57 % rast prenočitev. Razmerje med domačimi in tujimi prenočitvami je bilo julija 7/93 v prid tujim prenočitvam (največ tujih nočitev so ustvarili Nemci, Poljaki, Čehi, Nizozemci in Avstrijci). V prvih sedmih mesecih je bila v primerjavi z enakim obdobjem lani v Mariboru rast prenočitev 159 %, rast turističnih prihodov pa 128 %. Razmerje med domačimi in tujimi prenočitvami je bilo 16/84 v prid tujim prenočitvam (največ nočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, Poljske, Hrvaške, Avstrije in Češke). Povprečna doba bivanja v mestu Maribor je bila v juliju 1,7, v obdobju januar-junij pa 2,3 dni. Turistični rezultati so zelo vzpodbudni: kljub številnim omejitvam zaradi epidemije v začetku leta so se v Mariboru po številu nočitev že močno približali rezultatom iz leta 2019 (88 %), nadaljevanje trenda pričakujejo tudi v poletno-jesenskem obdobju.

Zavod za turizem Maribor spodbuja tako razvoj kot promocijo produktov višje dodane vrednosti, pri čemer ocenjujejo, da je povpraševanja po edinstvenih in avtentičnih produktih vse več, vključno z digitalnimi rešitvami, ki so presegle vlogo zgolj dopolnitve turistične ponudbe. Veliko zanimanja npr. požamejo virtualna očala s 450-letno zgodbo najstarejše trte sveta, ki jih Zavod za turizem Maribor s pridom uporablja za promocijo tako doma kot tudi na raznih nastopih na tujem (med drugim tudi na Expu 2022 Dubaj in na konferenci Texas feels Slovenia v Dallasu); slednja digitalna rešitev je tudi aktualna prejemnica prve nagrade Evropske mreže za kulturni turizem, podeljene lani v Atenah.

Vir: Zavod za turizem Maribor

 

ROGLA – POHORJE

Z destinacije Rogla – Pohorje poročajo, da je obisk turistov v dosedanjem delu sezone zelo dober in primerljiv z letom 2021, vendar pa trenutno še zaostajajo za rekordnim letom 2019. Za preostanek leta imajo že veliko povpraševanja, predvsem za zimo, vendar pa zaznavajo, da trenutno rezervacije še ne sledijo povpraševanju. Opažajo, da so ljudje previdni, kot razlog pa navajajo negotovost zaradi pandemije COVID in vojne v Ukrajini ter posledično energetske krize, ki nekoliko ohlaja rezervacije za jesensko-zimski čas.

Na destinaciji še vedno prevladujejo domači gostje, se pa v letošnjem letu vračajo tradicionalni gostje (Hrvaška, Madžarska, Nemčija, Benelux). Na destinaciji se tako počasi vračajo na predkoronsko razmerje 70:30.

Večina gostov v destinacijo prihaja z avtomobili, nekaj pa tudi z organiziranimi avtobusi. Radij s katerega gostje običajno prihajajo je okoli 200 km (za večino tujih gostov) do maksimalno 500 km.

Kot enega od izzivov izpostavljajo trajnostno mobilnost na destinacijo ter infrastrukturo, dodajajo pa, da je bila ena od rešitev, ki so jih uvedli v reševanju izziva – to je brezplačen avtobus – zelo dobro sprejeta.

Vir: LTO Rogla – Zreče

 

KAMNIK

V Kamniku so s poletno sezono zadovoljni. V prvem polletju beležijo več kot 100 % rast obiskov v primerjavi s prvim polletjem 2021, a so v primerjavi z letom 2019 še nekoliko v zaostanku. Za preostanek leta imajo še kar nekaj povpraševanja saj v septembru organizirajo Dneve Narodnih Noš, ki je njihov največji letni dogodek mednarodnega značaja. Po tem obdobju pričakujejo upad povpraševanj za jesenske mesece in nato rahel dvig za smučarsko sezono.

Struktura gostov na destinaciji je 60 % domačih in 40 % tujih. Največ tujih gostov to poletje beležijo iz Francije, Belgije, Nemčije in Nizozemske. Večina pride brez prevoznega sredstva, nekateri pa z avtom ali camper kombijem, nekaj obiskovalcev pa pride tudi s kolesom. To leto imajo v primerjavi s prejšnjimi več gostov iz francosko govorečih držav.Več je na voljo tukaj.

Vir: TIC Kamnik

 

PTUJ

Na destinaciji Ptuj po podatkih ponudnikov beležijo zelo dobro turistično sezono (predvsem v poletnih mesecih). Zasedenost na destinaciji je med tednom okrog 70 %, med vikendi pa beležijo izjemno dobro zasedenost, ki je tudi do 90 %. Dodajajo, da v primerjavi s preteklimi, predkoronoskimi, leti še vedno velja, da so rezervacije kratkoročne, kar lahko predstavlja izziv (npr. rezervacija dan ali le nekaj ur prej). Za preostanek leta so napovedi zaenkrat spodbudne, je pa vse odvisno od razmer na svetovnem trgu.

Zelo dobro obiskanost turistov beležijo tudi v Turistično informacijskem centu Ptuj, kjer dnevno beležijo več kot 100 obiskovalcev. Opažajo veliko obiskovalcev iz Francije, ki obiščejo Ptuj za en dan in so nastanjeni v drugih delih države.

V primerjavi z zadnjima dvema letoma se na destinaciji spreminja struktura gostov, ko ponovno prevladujejo tuji gostje (nekje 60 %), ki v veliki meri prihajajo iz Avstrije (s tega trga zaznavajo rahel upad), Nemčije, Nizozemske, Italije, Poljske in Češke. V TIC Ptuj beležijo 90 % tujih gostov, predvsem iz Francije, Nemčije, Nizozemske in Italije. Večinoma so tuji obiskovalci na poti z osebnim avtomobilom.

Vir: Zavod za turizem Ptuj

 

ŠKOFJA LOKA

V Škofji Loki so s poletno sezono zelo zadovoljni. V mesecu juliju so v TIC-u Škofja Loka beležili 50% povečanje gostov glede na leto 2021. Tudi napovedi so optimistične; beležijo veliko rezervacij nastanitev za september in krompirjeve počitnice.

V poletnih mesecih, od maja do vključno avgusta, se delež domačih in tujih gostov na destinaciji bistveno spremeni, v tem obdobju prevladajo tuji gostje. Predvidevajo, da bo tako tudi v mesecu septembru. Trenutno je največ gostov iz Francije, Nemčije, Italije, VB in Španije. V lanskem letu so beležili več gostov iz Vzhodne Evrope (Madžarska, Poljska, Češka), ki jih je letos manj. Počasi se struktura držav vrača nazaj, v obdobje pred COVID. Večina gostov pride z lastnim prevozom, veliko je avtodomov. Poleti prevladujejo družine, pomladi in v septembru pa starejši pari in organizirane skupine (tako tuje, kot domače).

Na destinaciji delajo v smeri podaljšanja sezone, saj so preko poletnih mesecev praktično vse namestitve zasedene. V ta namen pripravljajo različne programe in produkte, ki bi turiste pritegnili tudi izven sezone.

Vir: Turizem Škofja Loka

 

KRAS in BRKINI

S Krasa poročajo, da je glede na prvo polletje 2020 in 2021 obisk turistov veliko boljši, saj je bilo v lanskem letu in tudi leta 2020 gospodarstvo par mesecev zaprto. Pri primerjavi z letom 2019, pa so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili za 27 % manj obiska turistov (za primerjavo so leta 2020 imeli za 60 % manj obiska glede na leto 2019) in le za 7 % manj prenočitev kot v istem obdobju leta 2019. V prvih šestih mesecih je bilo v primerjavi z letom 2019 za 137 % več domačih turistov in pa za 46 % manj tujih turistov. Največ tujih turistov prihaja iz Italije, Avstrije, Nemčije, Švice in Francije.

Zaradi izredno visokih temperatur in požara v spodnjem Krasu (v občini Miren – Kostanjevica) za julij predvidevajo slabšo realizacijo turističnega prometa, saj je stanje vplivalo na odpovedi tudi v preostalih občinah na Krasu. V avgustu pa so zaznali večje število turistov, ki obiskujejo znamenitosti, kolesarijo hkrati pa tudi turistični ponudniki poročajo o dobrem obisku. Destinacija Kras in Brkini je sicer v osnovi zelo zelena in turisti prihajajo na destinacijo prav zaradi miru, butičnosti in lokalne skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Vir: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

 

IDRIJA

Z letošnjo poletno sezono so na destinaciji Idrija zelo zadovoljni. Destinacijo je v prvih sedmih mesecih v primerjavi z letom 2021 obiskalo kar 330 % več gostov, v primerjavi z letom 2019 pa za 12% več. Ti gostje so ustvarili za 260 % več prenočitev kot v letu 2021, oziroma za 11% več kot v istem obdobju leta 2019. Predvidevajo, da se bo tako pozitiven trend nadaljeval tudi do novembra, ko obisk v destinaciji sicer pade, je pa takrat več dnevnih gostov in manjših skupin.

Polovica gostov prihaja iz Slovenije, med tujci pa Idrijo obišče največ Nemcev, Francozov in Čehov. Večina turistov pride v destinacijo z lastnim prevoznim sredstvom. Vsekakor pa se povečuje delež tujih gostov. Spremenila se je tudi struktura gostov, ki obiskujejo destinacijo; v letu 2019 so beležili večinoma goste stare 50+, trenutno pa prevladujejo družine z malimi otroki (do 10. leta starosti). Veliko jih destinacijo raziskuje destinacijo z e-kolesi in peš.

Destinacija Idrija spada v UNESCO globalni geopark Idrija, kar pomeni, da dosegajo zelo visoke trajnostne standarde sploh na področju razvoja kakovostnih proizvodov lokalnih proizvajalcev. Imajo tudi enega najbolj trajnostnih festivalov v Sloveniji – Praznik idrijskih žlikrofov, ki je že pet let Zero Waste festival in poleg Festivala idrijske čipke, tudi najbolj obiskan s strani turistov. Vsekakor so turisti navdušeni nad ponudbo izdelkov iz kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano, ki ponuja prav trajnostne produkte.

Vir: Zavod za turizem Idrija

 

KOČEVSKO

Sezona 2022 je za destinacijo Kočevsko rekordna. Na destinaciji poudarjajo, da se jim je strategija razvoja in usmerjenosti v turizmu več kot dobro obrestovala, saj že vrsto let poudarjajo trajnostni turizem, butične skupine, individualno ponudbo ter široke prostrane outdoor aktivnosti. Glede na isto obdobje leta 2019 beležijo več kot 20 % povišanje turističnih prenočitev.

Glede na kazalce in rezervacije tako nastanitev kot programov, je do konca oktobra trend še zelo dober, potem pa se nekoliko umiri. To je posledica dejstva, da je destinacija v veliki meri outdoor destinacije in je veliko aktivnosti odvisnih od vremena. Je pa opaziti, da se v drugi polovici avgusta do srede novembra poveča povpraševanje za kolesarjenje v MTB trail centru. Silovito povpraševanje je letos tudi za opazovanje divjih živali (medveda), ki se letos izvaja praktično vsak dan.

V letošnjem letu je struktura gostov 50 % domači ter 50 % tuji gostje. Med tujimi prevladujejo predvsem gostje iz Nemčije, Nizozemske, Italije, Francije in Belgije. Za primerjavo so v letu 2019, na destinaciji beležili 64% tujih gostov, v zadnjih dveh letih pa so zaradi epidemije in turističnih bonov, prevladovali domači gostje. Spremembe v strukturi gostov letošnjega leta so v povečanju števila aktivnih kolesarjev in pohodnikov, ter aktivnih mladih družin. Povečalo se je tudi število organiziranih team buildingov različnih aktivnosti ter izjemen porast opazovanja divjih zveri (medveda) ter pot do pragozda Krokar, ki je od leta 2017 na Unesco seznamu naravne dediščine. Programa opazovanja živali se v veliki meri (90 %) udeležijo tuji gostje.

Vir: Zavod Kočevsko

 

RADOVLJICA

Številke nočitev in gostov v Radovljici so, po zbranih podatkih do konca meseca julija, izjemne in kažejo na rekordno turistično sezono. V primerjavi z letom 2019 beležijo rast števila nočitev od meseca maja dalje, predvsem v juniju pa je bil skokovit porast števila gostov (43 % zvišanje), ki se nadaljuje v mesecu juliju. Podoben trend pričakujejo tudi za mesec avgust, rezervacije pa prihajajo tudi za september. Med turisti so na prvem mestu Nemci, drugi Nizozemci, tretji pa Slovenci oziroma domači gostje.

Na destinaciji so v prvih 7 mesecih leta 2022 zabeležili 90.575 gostov in 233.578 nočitev. S številkami so daleč presegli enako obdobje v letu 2019, ki velja za rekordno turistično sezono. Tako lahko še pred koncem glavne poletne sezone govorimo o rekordnem obisku saj je, gleda na ugodno vreme pričakovati, da bo tudi v avgustu gostov več kot leta 2019. Na področju nočitev so rast zaznali že v mesecu maju (+19 %), pri številu gostov pa skokovito junija (+43 %). Julija je bilo v primerjavi z letom 2019 gostov 33 % več, ustvarjenih nočitev pa kar za 50 % več. To kaže na nekoliko daljšo dobo bivanja, ki je bila v prvih 7 mesecih leta 2,6 dni.

Največ nočitev so ustvarili gostje iz Nemčije (32 %), s 16 % sledijo Nizozemci, na tretjem mestu pa so z 8 % deležem domači gostje. Sledijo Čehi in Belgijci. Kar 58 % gostov je prenočevalo v kampih. Ti gostje so ustvarili 66 % vseh nočitev. Po številu ustvarjenih nočitev so na drugem mestu apartmaji, po številu gostov pa hoteli.

Zelo dober obisk zaznavajo tudi v Turistično informacijskem centru ter nasploh v starem mestnem jedru Radovljice. Največ gostov destinacijo obišče z lastnim prevozom, s sosednjega Bleda pa tudi s kolesi. V destinaciji opažajo veliko kolesarjev, bodisi dnevnih obiskovalcev bodisi takih, ki se s kolesi gibajo po destinaciji. Po informacijah, se vršijo tudi rezervacije za september in oktober, nadaljevanje sezone pa je odvisno tudi od vremena v jesenskem času.

Vir: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

Z destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina poročajo, da je povečan turistični obisk v poletnih mesecih upravičil pričakovanja destinacije. Po dosedanjih statističnih podatkih ocenjujejo, da bo letošnje leto primerljivo z rekordnim letom 2019. V primerjavi s preteklima letoma, ki ju je zaznamovala epidemija, so letos podvojili število tujih gostov, predvsem iz Italije, Nemčije, Avstrije, Francije ter držav Beneluksa.

Obeti za prihajajočo jesen so dobri, saj glavni produkti destinacije ne slonijo zgolj na poletju, temveč so zanimivi tudi v drugih letnih časih (Rajski okusi, Bike & Taste, Odprte kleti, Vipava Valley Outdoor). Predvidevanja za prihodnje mesece so težka, saj se večina rezervacij nočitev in drugih storitev še vedno izvaja le nekaj dni pred odhodom. V večjem obsegu se vračajo festivali in prireditve, ki privlačijo domačega gosta in dopolnjujejo ponudbo na destinaciji. Obiskovalci na splošno cenijo prizadevanja destinacije po trajnostnem razvoju turizma, ohranjanju narave in spoštovanju lokalnih običajev, tako da se povpraševanje po trajnostnih produktih povečuje.

Vir: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

 

MORAVSKE TOPLICE

Na destinaciji so zadovoljni z letošnjo poletno sezono. V primerjavi z letom 2019 dosegajo približno enako število nočitev. Tudi v preostanku leta pričakujejo dobre rezultate, predvsem se rezervacije navezujejo na goste iz tujine. V prvi polovici leta so zaradi turističnih bonov prevladovali domači gostje, v drugi polovici leta pa je delež gostov enak. Večinoma gostje na destinacijo prihajajo s svojimi prevoznimi sredstvi, skupine pa z avtobusi.

Vir: TIC Moravske Toplice

 

DOBRNA

V Dobrni v letošnji poletni sezoni beležijo odlično zasedenost; nastanitvene kapacitete so polno zasedene. Največ obiska beležijo s strani domačih gostov, povečuje pa se tudi delež tujih gostov, med njimi največ iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Gostje, ki prihajajo na destinacijo cenijo neokrnjeno naravo in hkrati namenjajo posebno pozornost ter skrb svojemu počutju in zdravju.

Vir: Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna

 

SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA 

Iz podatkov o poletni sezoni v slovenskih naravnih zdraviliščih lahko ugotovimo, da se tujci sicer vračajo, še vedno pa v primerjavi z letom 2019 beležimo za 35 % manj tujih gostov in za 37 % manj njihovih prenočitev. Primerjalno smo tako v prvih sedmih mesecih ob domači rasti za 36 % več gostov in 22 % več prenočitev zabeležili skoraj enak rezultat kot leta 2019 pri številu zabeleženih domačih in tujih gostov skupaj ter za dobrih 8 % odstotkov manj vseh ustvarjenih prenočitev.

Ker pa samo fizični obseg (številke gostov in nočitev) ni ključno merilo, lahko navedemo, da bodo finančni rezultati zagotovo boljši v primerjavi z letom 2019. To pa seveda zgolj iz naslova prihodkov, ki so višji, na poslovne rezultate pa bo bistveno vplivalo nerazumno povišanje cen energentov. Še tako velika prizadevanja turističnih družb za povečanje obiska brez ustreznih ukrepov pomenijo samo to, da bodo družbe, tako kot v pandemični krizi, poslovale negativno.

TERME DOBRNA

V letošnjih poletnih mesecih beležijo v Termah Dobrna zasedenost nastanitvenih kapacitet primerljivo z lanskoletno, kljub upadu povpraševanja s strani slovenskih gostov po izteku veljavnosti turističnih bonov. Razlika v številu nočitev v primerjavi z letoma 2019 in 2020 izhaja tudi iz spremenjene tržne usmerjenosti; z novimi butičnimi nastanitvami, kot so apartmaji Spa Suite Dobrna in Boutique Hotel Dobrna, se namreč usmerjamo zlasti na pare, ki si želijo butičnega oddiha ter seniorje. Pričakovanja za jesensko sezono so optimistična. Tako domači kot tuji gostje tudi že precej povprašujejo po oddihu v času božičnih praznikov in silvestrovanju. Največ gostov je še vedno iz Slovenije, sledijo gosti iz Nemčije, Italije, Avstrije in Hrvaške.

TERME KRKA

 Poletna sezona v Termah Krka je še v polnem teku. Povprečna zasedenost hotelskih kapacitet Term Krka je v letošnjih poletnih mesecih nekoliko nižja kot prejšnji dve leti. Najvišjo zasedenost trenutno beležijo v obmorskem Strunjanu, kjer so konec junija gostom ponudili tudi popolnoma prenovljeni kompleks Laguna Strunjan.  Večina gostov Term Krka je tudi letos domačih. Sledijo jim gostje iz Italije, Belgije, Nizozemske in Avstrije. Gostje se večinoma odločajo za oddih do 5 dni, številni pa tudi za tedenske ali 10-dnevne programe za bolj zdravo življenje (razstrupljanje, zdravo hujšanje in programi za krepitev imunskega sistema v Termah Šmarješke Toplice, programi za večanje čuječnosti v Termah Dolenjske Toplice ter programi za vitalnost in programi z negami z naravnimi učinkovinami v Talasu Strunjan). Glede nadaljevanja poletja in jeseni so zmerno optimistični. 

THERMANA

S poletno sezono so zadovoljni in ppažajo porast tujih gostov v primerjavi z lanskim poletjem v mesecu avgustu. Napovedi za jesen so dobre, veliko pa bo odvisno od razmer na trgu in dogajanja v jesensko-zimskem času. Še vedno je zelo aktualen trend rezervacij v zadnjem hipu. Struktura gostov se je v 2022 seveda nekoliko spremenila in beležijo več nočitev domačih gostov. Tuji goste predstavljajo 30 % zasedenosti hotelov. Iz tujih trgov beležijo največ italijanskih in avstrijskih gostov, sledijo gostje iz Hrvaške. Gostje, ki prihajajo so pretežno družine, pari in seniorji, veliko je tudi športnih skupin, za jesensko obdobje pričakujejo okrepljeno kongresno dogajanje in posledično več kongresnih gostov.

SAVA TURIZEM

 V skupini Sava Hotels & Resorts – Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Sava Hoteli Bled, San Simon resort Izola, Salinera resort Strunjan in St. Bernardin resort Portorož – trenutne rezervacije nakazujejo malce višjo zasedenost v času poletnih počitnic v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom 2019 in primerljivo z letom 2021. V avgustu je delež domačih gostov 35 %, delež tujih gostov pa 65 %, ki prihajajo predvsem iz držav: Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije, Češke, Madžarske, Poljske, Nizozemske, Belgije, Italije, Španije, Malte, VB in ZDA. Trenutni podatki o zasedenosti do konca leta so solidni. Vsekakor pa bodo rezultati v drugi polovici leta 2022 v veliki meri odvisni od razvoja situacije v Ukrajini in epidemiološke slike v jeseni. Opažajo, da so odzivi trga za jesensko zimsko obdobje zadržani, napovedi recesije in povišanja stroškov vplivajo na zadržanost pri rezervacijah, kapacitete se za jesensko zimsko obdobje precej počasneje polnijo v primerjavi s prejšnjimi leti. Cene bivanja v času poletnih počitnic so približno na nivoju lanskega leta.

TERME OLIMIA

 Primerjava poletnih mesecev Julij/avgust na današnji dan s preteklimi 3 leti.

Št nočitev

22/19

22/20

22/21

Julij

98 %

80 %

79 %

Avgust

102 %

87 %

87 %

SKUPAJ

100 %

83 %

83 %

       

Prihodki od penzion.

22/19

22/20

22/21

Julij

120 %

82 %

74 %

Avgust

126 %

85 %

81 %

SKUPAJ

123 %

83 %

78 %

(opomba*: leti 2020 in 2021 zaradi Covida in vpliva turističnih voucherjev nista direktno primerljivi, ker to ni bilo tržno stanje, ampak izredno stanje s popolnoma spremenjeno strukturo gostov, praktično brez tujcev in s plačilom več kot 2/3 z državnim denarjem –voucherji) Torej dejanska primerjava delovanja trga je le tista v primerjavi z 2019. Za september in oktober so rezervacije v primerjavi z letom 2019 izredno dobre in celo 35 % nad najavami, ki so jih v tem obdobju imeli leta 2019 pred krizo, tudi do konca leta so najave skupno (sep.-dec.) za dobrih 20 % boljše kot 2019. Pet glavnih trgov, ki sestavljajo strukturo gostov v LifeClass Hotels & Spa Portorož, so Slovenija (65 %), Italija, Hrvaška, Avstrija in NIzozemska.

TERME PORTOROŽ

V LifeClass Hotels & Spa Portorož je bil letošnji mesec julij po obisku primerljiv z julijem 2020 in 2021. Avgusta 2021 so beležili rekordne rezultate obiska. Vse do polovice oktobra so zelo dobro zasedeni. Tudi v oktobru je še terminov, ko imajo nekaj prostih sob na voljo, so pa določeni termini že praktično polno zasedeni. Za zimske mesece je zaenkrat še prezgodaj za napovedi. Že nekaj časa je tako pri domačih kot pri tujih gostih opaziti trend last minute rezervacij.  Pet glavnih trgov, ki sestavljajo strukturo gostov v LifeClass Hotels & Spa Portorož, so Slovenija, Italija, Nemčija, Avstrija in Madžarska.

Vir: Skupnost naravnih zdravilišč Slovenije

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji