Napovedi zasedenosti iz destinacij pred poletnimi počitnicami

Objavljeno: 24.6.2022

Nazaj na novice

Napovedi zasedenosti iz destinacij pred poletnimi počitnicami

Zbrali smo napovedi zasedenosti s strani slovenskih turističnih destinacij pred poletnimi počitnicami. Destinacije napovedujejo uspešno sezono, neprimerno boljšo kot prejšnje leto. 

Napovedi zasedenosti iz destinacij pred poletnimi počitnicami

KAMNIK

Trenutno stanje na destinaciji je po dirki po Sloveniji precej navdihujoče, saj je bilo v preteklih dneh na destinaciji precej pestro. Na destinaciji opažajo, da je obisk Kamnika tudi sicer kar dober; veliko je tujcev. V juniju so imeli kar nekaj močnih dogodkov, ki so v občino pripeljali precej ljudi iz cele Slovenije.

Napovedujejo zelo uspešno sezono. Ocenjujejo, da se bo sezona približala številkam doslej za destinacijo najboljšega leta 2019.

Tudi za preostanek leta so optimistični, saj menijo, da imajo zastavljeno dobro marketinško mrežo na trgih, ki so za destinacijo najbolj zanimivi. Pripravljajo tudi pakete za zaključene skupine in si nadejajo še več vodenih izletov v jesenskem času. (Vir: TIC Kamnik)

 

ŠKOFJA LOKA

Na Škofjeloškem (občine Škofja Loka, Gorenja vas  - Poljane, Železniki in Žiri) zaznavajo res velik porast obiskovalcev v letu 2022 (januar – april) v primerjavi z letom 2021.

Predvsem si obetajo odlično poletno sezono in računajo na vrnitev tujih gostov iz držav, ki so prevladovale pred epidemijo (Francija, Španija, Italija, Nizozemska). Višek obiskovalcev pričakujejo v juliju in avgustu, želijo pa si, da bi se poletna sezona podaljšala še vsaj v september in oktober. (Vir: Turizem Škofja Loka

 

MARIBOR

V maju je Maribor obiskalo 14.416 turistov (za 267 % več kot v maju 2021), ki so opravili 36.731 prenočitev (za 148 % več kot v maju 2021). Podatki za marec, april in maj kažejo, da so se v štajerski prestolnici že zelo približali številu prenočitev v omenjenih mesecih v letu 2019. Letos so največ prenočitev ustvarili turisti iz Slovenije, Hrvaške in Nemčije. Za dodaten turistični utrip bo Zavod za turizem Maribor čez poletje priredil 24 vinskih večerov pred Hišo Stare trte na Lentu in deset koncertov v cerkvici sv. Bolfenka na Pohorju. (Vir: Zavod za turizem Maribor)

 

CERKNO

V Cerknem v prvih mesecih leta beležijo obisk, ki je povsem primerljiv z obdobjem pred COVID-19. Njihove napovedi za poletno sezono so optimistične, v povprečju pa je pričakovana okoli 80 % zasedenost kapacitet.

Težko napovedujejo kaj bo jeseni, saj je odvisno od razmer na trgu in stanja povezanega z epidemijo. Turisti tudi ne načrtujejo dopustovanja toliko vnaprej in so bolj previdni. (Vir: LTO Laufar Cerkno)

 

IDRIJA

Destinacija Idrija v letu 2022 beleži neverjeten obisk, ki je v obdobju od marca do maja višji celo od tistega v letu 2019, tudi primerjava z lanskim letom je občutno boljša. Če se bo trend nadaljeval v taki smeri, pričakujejo povečanje števila nočitev za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2019 oziroma za 40 % v primerjavi z lanskim letom. Prav tako se na destinaciji podaljšuje doba bivanja, ki trenutno znaša 2,4 dni, kar pripisujejo izjemnemu zanimanju za UNESCO globalni geopark Idrija  (pohodništvo, kolesarjenje, dediščina vojnega obdobja ter naravna dediščina).

Kljub temu, da je število namestitvenih kapacitet v Idriji v letu 2022, v primerjavi z letom 2019, padlo za dobrih 20 %, število turistov narašča. Odlično sta zasedena oba hotela ter manjši butični ponudniki na podeželju.

Od gostov še vedno prevladujejo slovenski gostje, ki po večini ne koristijo bonov, veseli so tudi vračanja italijanskih gostov, veliko pa je tudi Nemcev, Avstrijcev, Francozov in Američanov.

Veliko je obiskov dnevnih gostov oziroma organiziranih večjih skupin. Čas korone so na destinaciji izkoristili za številna nova doživetja, ki so jih lansirali na trg; Lov na Alkimistični zaklad, Melhiorcina malha, Scopolli pripoveduje, digitalizacija Kamšti, AR izkušnja z rotacijsko pečjo. (Vir: Zavod za turizem Idrija)

 

ANKARAN

V primerjavi z enakim obdobjem lani (od januarja do maja) imajo letos na destinaciji Ankaran kar precej več gostov in nočitev. Prenočitev v tem obdobju beležijo za 328,80 % več, prihodov pa 323,50 odstotka.

Po trenutnih podatkih, ki jih imajo na razpolago v tamkajšnjem TIC, je večina nastanitvenih kapacitet zelo dobro zasedena (več kot 80 %) zlasti na račun tistih, ki lovijo še zadnje dneve veljavnosti bonov. Do 1. 7. 2022 so tako rekoč skoraj polno zasedene tako zasebne kot hotelske namestitve.

V obdobju po preteku veljavnosti bonov je za enkrat še nekaj prostih namestitev, vendar ponudniki pričakujejo, da bodo proste namestitve zapolnila povpraševanja v zadnji minuti (last minute). Pravijo, da se jim po njihovih ocenah obeta dobra, vsekakor pa boljša sezona kot lani. Nekateri imajo kapacitete že zasedena vse do konca septembra. Tudi število tujih gostov je precej narastlo v primerjavi z lanskim obiskom, še vedno pa prevladujejo domači turisti. (Vir: Občina Ankaran)

 

KOPER

V obdobju od januarja do vključno maja so na destinaciji Koper zabeležili 30.200 prihodov in skoraj 70.000 prenočitev, kar v primerjavi z lanskim letom predstavlja kar 200 % rast, v primerjavi z letom 2019 pa to pomeni 22 % rast. V prvi polovici leta so na destinaciji še vedno prevladovali domači gostje, podobno beležijo tudi v juniju.

Za julij in avgust nastanitveni obrati napovedujejo zelo dobro zasedenost, nekateri pričakujejo celo boljše rezultate od lanskih. Na destinaciji pričakujejo tudi ponovni porast tujih gostov. Med slednjimi bodo prevladovali turisti iz Italije, Avstrije in Nemčije, nekaj tudi iz Madžarske in Poljske.

Težko pa je napovedovati kaj destinacijo čaka po poletju. Si pa obetajo dobre rezultate tudi za jesen in zimo, če le se razmere ne bodo zaostrovale. (Vir: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper)

 

IZOLA

Če na destinaciji sklepajo po obdobju prvih petih mesecev, ko je bil obisk Izole v primerjavi z letom 2019, ko potovanja še niso bila zaznamovana z virusom, vidno boljši, bo sezona izredno obetavna. V obdobju od januarja do maja so v Izoli skupaj zabeležili 41.532 prihodov, ki so ustvarili 124.907 prenočitev. V primerjavi z letom 2019 to predstavlja 26 % povečanje števila prihodov in 16 % rast prenočitev. Še vedno prednjačijo domači gosti, ki so ustvarili 73% vseh prenočitev. Z izjemo italijanskega tržišča, se je tujski promet iz primarnih tržišč (Avstrija, Nemčija) zelo približal ali celo presegel številke predkoronskega obdobja.

Izola je na samem vrhu destinacij, kjer so se največ koristili turistični boni. Do 12. maja 2022 se je v Izoli koristilo 87234 bonov  v skupnem znesku 13.218.371,11€.

Izolske nastanitvene kapacitete so bile v času velikonočnih in prvomajskih praznikov skoraj polno zasedene in dobra zasedenost se nadaljuje tudi v poletje. Po napovednih nekaterih hotelirjev je napoved sezone, kljub temu, da se boni lahko koristijo samo še en teden, primerljiva z lansko.

V Izolo se ponovno vračajo tradicionalne prireditve. V drugem junijskem vikendu se je v središču mesta odvil Praznik oljk, vina in rib (10., 11. junij), tradicionalni Ribiški praznik pa se na veselje mnogih pričakuje 19. in 20. avgusta. Dogajanje bo bogato tudi z manjšimi dogodki na intimnejših prizoriščih. Poleg pisane palete dogodkov, ki bodo še dodaten razlog za obisk destinacije, v Izoli ponujajo tudi lani nastali doživetji pustolovsko igro na prostem Pozabljena izolska skrivnost in butične Rimske okuse pod zvezdami, ki so jih letos nadgradili s konceptom za večje skupine.

Po sezonskih mesecih na TZ Izola nadaljujejo s kulinaričnimi akcijami in »street food« dogodki na carinskem pomolu. Pomol okusov organizirajo ponovno 3. septembra, 1. oktobra in 5. novembra.

Dean Kocjančič, direktor TZI, je povedal: »V zadnjih letih na TZ Izola skozi razvojne in promocijske aktivnosti Izolo vse bolj postavljamo na turistični zemljevid tako Slovenije kot širše. Prizadevanja v tej smeri dajejo kar otipljive rezultate. Skupaj s ponudniki se veselimo prihajajoče sezone in upamo, da se bo tako kot lani podaljšala tudi krepko v jesen.« (Vir: Turistično združenje Izola)

 

KRAS

Na destinaciji pričakujejo, da bodo v letošnjem letu, v primerjavi z letom 2021, turistični prihodi višji za 15 %. To pomeni, da bodo v štirih občinah, ki jih destinacija zajema, beležili za okoli 10 % manj prihodov kot v letu 2019. (Vir: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d. o. o.)

 

ZELENI KRAS

Na destinaciji Zeleni kras beležijo porast tako obiskovalcev posameznih turističnih znamenitosti kot tudi prihodov gostov in nočitev v prvem četrtletju 2022. Po številu obiskovalcev so nekje na letu 2018, niso pa še na nivoju rekordne sezone iz leta 2019 (-40 % prvo četrtletje)

Napovedi za sezono so dobre in optimistične, beležijo povečano povpraševanje preko naslova turistične agencije za organizacijo programov in izletov (tudi za večje zaključene skupine). Je pa trenutno v destinaciji še vedno več individualnih gostov. Po predvidevanjih se bodo na destinaciji približali rezultatom predkoronskih časov. Pozna pa se sprememba prihodov glede narodnosti in povečano število obiskovalcev iz Nemčije, Francije, Belgije, Nizozemske in Češke, rahel upad iz Italije in upad prekomorskih in azijskih trgov.

Pričakujejo polno zasedenost v poletnem času in dobro zasedenost jeseni (v kolikor se ne spremeni varnostna situacija oz, se ne poglobita energetska in gospodarska kriza). (Vir: RRA Zeleni kras, d.o.o.)

 

PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI & KOZJE

V primerjavi z lanskim letom, na destinaciji Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje v letošnjem letu v vseh mesecih beležijo rast prihodov in prenočitev. Zasedenost je približno enaka kot v preteklem letu. Več je tujcev, ki se po epidemiji ponovno vračajo na destinacijo. Na destinaciji bi si želeli več gostov iz držav Beneluksa, ki se po letu 2019 še ne vračajo na destinacijo.

Napovedi za preostanek leta so odvisne od situacije povezane s COVID-19 v jesenskem času. Na splošno na destinaciji pričakujejo rast glede na 2021. (Vir: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ)

 

BOHINJ

Kapacitete v Bohinju so na splošno trenutno bolje zasedene kot lansko leto. Glede na trenutne ocene bo junij morda boljši celo od leta 2019. Tudi meseci od januarja do vključno maja so bili vsi bolje zasedeni kot v letu 2019 (skupaj indeks jan-maj 134).

Napovedi so dobre, na destinaciji pričakujejo približno enako zasedenost kot lani, v prvi polovici julija celo bolje kot lani, avgust pa je bil že lani rekorden in podobno stanje pričakujejo tudi letos. Bo pa struktura gostov spet nekoliko drugačna, oz. se spet povečuje delež tujih nočitev.

Za september trenutno kaže dobro, za naprej pa je težko napovedovati, saj je čutiti še precejšnjo negotovost – tako pri potencialnih gostih (draginja, koronavirus,…), kot tudi pri ponudnikih, ki jih skrbijo povišani stroški poslovanja. (Vir: Turizem Bohinj)

 

NOVA GORICA & VIPAVSKA DOLINA

Na destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina trenutno beležijo dobro zasedenost. Predvsem konci tedna so dobro zasedeni, nekoliko manj so zasedeni med tednom. Povečalo se je število gostov in tudi nočitev v primerjavi z lanskim letom. Namestitvene kapacitete se lepo polnijo tudi za julij in avgust. Zaznati je tendenco k rezervacijam le nekaj dni pred prihodom, kar je posledica negotovih razmer v zadnjih dveh letih. Kljub vsemu na destinaciji pričakujejo uspešno sezono in tudi dobro nadaljevanje v jesen. V kolikor ne bo ponovnih omejevanj zaradi ukrepov za preprečevanje Covida-19, predvidevajo odlične rezultate za leto 2022.  

V TIC Nova Gorica in TIC Ajdovščina opažajo povečano število gostov v primerjavi z lanskim letom. Trenutno prednjačijo nemško govoreči gosti, ki potujejo sami, v paru ali v krogu družine. Opažajo, da se razmerje med domačimi in tujimi gosti spreminja, v zadnjih mesecih beležijo porast tujih gostov. Gosti v TIC-u se zanimajo predvsem za aktivnosti na prostem, degustacije vin in kulinariko ter obisk kulturnih znamenitosti.  (Vir: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina)

 

PTUJ

Na Ptuju pričakujejo uspešno poletno sezono, zaradi aktualnih razmer po Evropi, pa menijo, da je prezgodaj napovedovati kaj se bo zgodilo jeseni.

Splošna ocena je, da so z majem in junijem vsi ponudniki na destinaciji zelo zadovoljni in je bila tudi zasedenost višja od lanske. Julij in avgust trenutno kažeta nižjo zasedenost (ponekod so mnenja da tudi zaradi dviga cen), ampak vsi ponudniki napovedujejo zasedenost premenljivo z lanskim letom (okoli 90%). (Vir: Zavod za turizem Ptuj)

 

KOČEVSKO

Zavod Kočevsko beleži manjši porast nočitev, zaznavajo pa predvsem povečanje tujih gostov v primerjavi z istim obdobjem lani. Opažajo velik porast dnevnih obiskovalcev (izletniki – tako posamezniki, pari, kot tudi skupine, upokojenci, šolarji, kopalci, kolesarji,…), zelo se je povečal tudi obisk MTB Trail Centra, v naslednjih tednih, s toplejšim vremenom in vodo, pa pričakujejo velik porast turistov in dnevnih obiskovalcev tudi ob reki Kolpi.

Pričakujejo večjo zasedenost v primerjavi z lanskim letom, čeprav je bila ta v glavni poletni sezoni lani izredno visoka. V primerjavi z lanskim letom pričakujejo predvsem porast deleža tujih gostov v primerjavi z lanskim letom vezano na manj omejitev in pogojev za prestop meja.

Zasedenost izven glavne turistične sezone, je na izredno outdoor usmerjeni destinaciji (večina naših produktov izvajamo v naravi/ gozdu), povezana z vremenom. V primeru ustreznega vremena verjamejo, da bosta tudi v jesenskih mesecih zasedenost in obisk destinacije viša kot v lanskem letu, čeprav so že lani zabeležili izredno uspešno sezono. (Vir: Zavod Kočevsko)

 

KRANJ

Na destinaciji Kranj so stanje preverili pri ponudnikih nastanitev, kjer so za dosedanje mesece, v primerjavi z istim obdobjem lani, beležili rast. Čez poletje pričakujejo visoko zasedenost ter tudi rezervacije v zadnjem trenutku. Ponudniki pravijo, da je ocene za preostanek leta, glede na trenutno situacijo, težko podajati. (Vir: Zavod za turizem in kulturo Kranj)

 

RADOVLJICA

Na destinacjii Radovljica predvsem kampi beležijo rekordno predsezono, obetajo pa si poletno sezono podobno sezoni 2019. Na destinaciji sicer nimajo vpogleda v trenutno zasedenost, vendar beležijo dober obisk v turistično-informacijskem centru, prav tako pa tudi po pogovorih z nekaterimi nastanitvami ocenjujejo, da so tudi ti s trenutno zasedenostjo zadovoljni in je le ta boljša od lanske.

Kot destinacija pričakujejo dobro, če ne odlično, poletno zasedenost nastanitvenih obratov, hkrati pa jih skrbi sočasno zagotavljanje kakovostne ostale ponudbe, predvsem gostinske in storitvene. Kljub temu, da je mestno jedro Radovljice, kot tudi druge izletniške točke v destinaciji, tako s prometom kot tudi z obiskovalci manj obremenjeno kot druge destinacije v Julijskih Alpah, si ne želijo, da bi zaradi večjega števila obiskovalcev trpela kvaliteta storitev in s tem zadovoljstvo gostov. Predvsem pa si želijo, da po dobri predsezoni pride tudi dobra »posezona«.

V Kampu Šobec, ki je največji ponudnik nastanitev na destinaciji in nosilec znaka Green Key sporočajo: »Na Šobcu imamo letos rekordno predsezono in kot kaže, bo tudi glavna sezona polno zasedena. Kapacitete, ki jih je možno rezervirati so večinoma za glavno sezono že zasedene. Pričakujemo sezono, ki bo bližje letu 2019 kot letu 2021. Seveda pa je pri kamping turizmu veliko odvisno od vremena, za katerega pa nihče od nas ne ve kakšno bo.« Peter Kavčič, direktor Turističnega društva Lesce (Vir: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica)

 

ROGAŠKA SLATINA

Destinacija Rogaška Slatina do konca maja v primerjavi z istim obdobjem leta 2021 beleži izjemno rast števila prihodov in prenočitev. Prav tako so v mesecu juniju zaznali visoko rast obiskovalcev v tamkajšnjem TIC. Deležniki za poletje pritrjujejo, da bo sezono dobra, podobno so dobre napovedi tudi za jesenski čas. Za turistični promet pravijo, da se še ne bo vrnil na raven leta 2019, saj je vojna v Ukrajini močno vplivala na strukturo tujih gostov v destinaciji.  (Vir: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina)

 

LJUBLJANA

Direktorica Turizma Ljubljana, Petra Stušek, pravi: "Govorimo recimo o prvih šestih mesecih o 6-odstotni rasti, julij pa je na približno enaki ravni kot lansko leto, kar je v bistvu dobra novica, saj smo imeli resnično velike odstotke rasti".

Lani je bila ta rast v prestolnici 18-odstotna, leto prej celo 22. Tako seveda ne gre v nedogled, zato je vsem jasno, da bodo številke počasi nižje. Letos bodo zadovoljni tudi z osmimi odstotki, ocenjuje Stuškova, ki jo veseli predvsem to, da se ob vsem tem podaljšuje tudi čas bivanja - ta se je iz 1,8 dvignil 2,4 dneva, in pa dnevna poraba turistov – 110 evrov brez prevoza na dan na osebo. (Vir: Turizem Ljubljana; povzeto po 24 ur)

 

BLED

Še več porabijo obiskovalci Bleda, kjer letos beležijo 5-odstotno rast obiska. Tradicionalno tam prednjačijo Angleži, na gradu pa tudi Južni Korejci. Razlog: tam so posneli nekaj scen za dve korejski telenoveli.

"Povprečen gost skupaj s prenočitvijo in izvenpenzionsko porabo zapravi približno 130 evrov. Drug tip gosta, kongresni gost, pa zapravi okoli 500 evrov," pravi Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled. (Vir: Turizem Bled; povzeto po 24 ur)

 

POSTOJNA

Še bolj zadovoljni pa so v parku Postojnska jama, kjer je letošnja sezona celo boljša od lanske. Obiskovalcev je bilo do sredine junija za dobro desetino več, ključno rast - 17-odstotno - pa pri tem beleži Predjamski grad. (Vir: Postojnska jama; povzeto po 24 ur)

 

PORTOROŽ - PIRAN

V piranski občini so imeli maja za osem odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju leta 2019 (samo v hotelih pa za štiri odstotke manj), po še neuradnih podatkih za junij so se tudi hotelske prenočitve približale ravni izpred treh let. Letošnji skupni podatki od januarja do maja izkazujejo osem odstotkov nižjo skupno zasedenost v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, hkrati pa je bilo prenočitev pri zasebnih ponudnikih kar za 36 odstotkov več.

V Portorožu se je po ocenah število hotelskih prenočitev povprečno povečalo za 10 do 15 odstotkov, ob koncu tedna pa se ta odstotek še dodatno (strmo) dvigne. Podoben trend naj bi se nadaljeval tudi s približevanjem vrhunca poletne sezone.

»Rezultati so vsekakor dobri in obetamo si izjemno poletno sezono,« pravi Fredi Fontanot iz Turističnega združenja Portorož. Maja in junija so zaznali vrnitev tujih gostov. Teh je bilo v primerjavi z domačimi 55 odstotkov. V primerjavi z letom 2021 to pomeni skoraj dvakrat več, v primerjavi z letom 2019 pa še vedno nekoliko manj. Po oceni so se vrnili italijanski gostje, veliko pa je predvsem Avstrijcev, Nemcev, Madžarov in Čehov.

»Z začetkom sezone smo zelo zadovoljni. Poslovati smo začeli aprila in takoj prešli na sezonsko zasedenost kapacitet. Vse kaže, da bo prvo letošnje polletje rekordno,« pravi Aleš Semeja iz turistične družbe Adria Ankaran. Tudi rezervacije za prihodnje mesece presegajo raven preteklih let. »Struktura gostov je že podobna predkoronskim časom in spet bomo gostili večji odstotek tujih gostov ter imeli daljša bivanja.«

»Do konca avgusta imamo le še tu in tam kakšno luknjo, sicer pa smo zasedeni,« povedo v portoroški turistični agenciji Top Line, ki upravlja pet apartmajev. Po podatkih portoroškega turističnega združenja so imeli v zasebnih turističnih namestitvah letos do maja za dobro tretjino več prenočitev kot leta 2019 pred epidemijo covida-19. Tudi hotelirji z veseljem ugotavljajo, da se sezona daljša. (Vir: Turistično združenje Portorož, povzeto po Delo)

 

ZDRAVILIŠČA

Zdravilišča na Celjskem pričakujejo dobro poletno sezono. Terme Olimia imajo letos poslovanje neprimerno boljše kot prejšnje leto, saj je bila lani v tem obdobju dejavnost v veliki meri zaprta. Prihodki so bili v prvih štirih mesecih letos za štiri odstotke višji kot v enakem obdobju sicer rekordnega leta 2019 pred epidemijo.

Zaenkrat je tujih gostov okrog 30 odstotkov, ostalo so domači gosti, kar je še vedno precej manj kot je bilo to leto 2019, ko je bilo tujcev nekaj manj kot 50 odstotkov. Največ tujcev prihaja s Hrvaške, sledijo pa gosti iz Avstrije in Italije. V Hotelih Thermane Laško pa gostijo tako slovenske kot tudi tuje goste in slovenski gostje še vedno v zmerni meri koristijo turistične bone ter bone 21. Tuji gostje pa se počasi vračajo in tuji trgi se počasi odpirajo. To pa so gostje iz Avstrije, Italije in držav s področja Balkana. (Vir: povzeto po Radio 1)

 

SKUPINA SAVA HOTELS & RESORTS

V skupini Sava Hotels & Resorts - Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Sava Hoteli Bled, San Simon resort Izola, Salinera resort Strunjan in St. Bernardin resort Portorož - trenutne rezervacije nakazujejo malce višjo zasedenost v času poletnih počitnic v primerjavi z zadnjim predkoronskim letom – 2019. Trenutno se beleži najvišja zasedenost na slovenski obali (med 70 % - 90 % odvisno od nastanitve), kjer se tradicionalno prej zapolnijo kapacitete, sledita pa Bled in terme in prav pri slednjih je kratkoročnost rezervacij največja. Glede na trend rezervacij v zadnjem hipu pričakujemo še nadaljnjo rast zasedenosti.

Trenutno je delež domačih gostov približno 45 %, delež tujih gostov pa 55 %, ki  prihajajo predvsem iz bližnjih držav: Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije, Češke, Madžarske, Poljske, Nizozemske, Belgije, Italije, Švice.

V skupini zaznavajo, da njihovi gostje v poletnem času prihajajo z motivom se osvežiti v morju, jezeru ali v bazenih, se družiti, nabrati energijo, se zabavati v vodnih parkih z adrenalinskimi tobogani, se naužiti prijetnega poletnega sonca, uživati v lokalni kulinariki. Gostje pa pohvalijo tudi številne aktivnosti v naravi v okolici letovišč in nastanitev.

Vsekakor upajo, da bo epidemiološka slika in situacija v Evropi v letu 2022 ugodna, da bodo lahko nemoteno poslovali naprej. Enako pomembna je čim prejšnja ponovna vzpostavitev letalskega prometa tudi z bolj oddaljenimi trgi ter intenzivna promocija Slovenije. (Vir: Sava Hotels & Resorts)

 

Opomba: Pri primerjavi je v mislih potrebno imeti dejstvo, da so bile nastanitve skoraj do konca meseca aprila 2021 zaprte za prostočasne turiste (izjema so bili poslovni gostje).

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji