Z Modro zastavo tudi prvi biološki bazen v Sloveniji

Objavljeno: 4.5.2022

Nazaj na novice

Z Modro zastavo tudi prvi biološki bazen v Sloveniji

Petnajst slovenskih naravnih kopališč in marin je za svoje trajnostno upravljanje prejelo okoljski znak Modra zastava za leto 2022.

Z Modro zastavo tudi prvi biološki bazen v Sloveniji

V 28. letih izvajanja programa Modra zastava se je v Sloveniji podelilo že 245 Modrih zastav za naravna kopališča in marine, ter prek 300 individualnih modrih zastav za plovila. V okviru programa Modra zastava tudi letos podeljujejo dve posebni priznanji za izvedene okoljske aktivnosti kopališč in marin.

V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 28. razpis za Modro zastavo, namenjen povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja. Mednarodna komisija programa Modra zastava je na predlog Nacionalne komisije za Modro zastavo za leto 2022 v Sloveniji potrdila 15 Modrih zastav.

Tako je Slovenija ena izmed 50 državah, ki so prepoznale pomen tega okoljskega znaka in v katerih so podelili skupno 4.831 Modrih zastav. Število podeljenih modrih zastav se po svetu vsako leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine predstavlja dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter zelenega turizma.  

Modro zastavo lahko pridobijo marine, naravna kopališča in lastniki komercialnih plovil, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te v praksi udejanjajo. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve.

Marine in kopališča prejmejo Modro zastavo za obdobje enega leta, v katerem morajo izpolnjevati vse zahtevane kriterije. Ustrezno izvajanje zahtev in kriterijev preverjajo uporabniki in nadzorniki DOVES-a in FEE-ja ter upravljavce in javnost opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, sicer lahko Modro zastavo tudi izgubijo.

Turizem se ne glede na stalen razvoj sooča z vrsto tveganj, med katerimi so tudi podnebne spremembe. Turisti vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije. Okoljski znak Modra zastava je pokazatelj (eko)kakovosti turistične destinacije, kot prepoznani okoljski znak pa slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu daje priložnost za promocijo turistične destinacije.

 

Identificirani učinki izvajanja programa Modra zastava:

§  uvajanje/širitev ekološkega managementa, ekoloških standardov v slovenski turizem,

§  uvajanje in promocija trajnostne blagovne znamke Modra zastava v slovenskem turizmu,

§  sodelovanje v evropski (svetovni) družini ekološko odgovornih turističnih upraviteljev,

§  informiranje javnosti o stanju okolja (čistost voda, plaž, varovanih območij, ipd.),

§  sodelovanje turistične in lokalne skupnosti, sodelovanje upravljavcev plaž, hotelov in marin,

so prepričali tudi Slovensko turistično organizacijo, da program Modra zastava vključi v Zeleno shemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka »Green Beach«.

 

Gre za priznanje Društvu DOVES - FEE Slovenia in programu Modra zastava, ki si že vrsto let prizadeva v Sloveniji uveljavljati načela trajnostnega upravljanja in samega razvoja trajnostnega turizma. V letošnjem letu pričakujemo prvo podelitev znakov »Green Beach«.

 

Natečaj za posebne okoljske aktivnosti kopališč in marin

Tudi v preteklem letu se je spodbujalo upravljavce k izvajanju okoljskih aktivnosti in sodelovanju v imenovanju »Najboljše okoljske aktivnost leta« v počastitev pokojnega častnega člana Društva DOVES – FEE SLOVENIA, g. Mitje Logarja. Tako so se podelili dve priznanji za okoljski aktivnosti leta:

·         »Center ponovne uporabe«, Okolje Piran d.o.o.: Okolje Piran d.o.o. je skupaj z Občino Piran odprl Center ponovne uporabe, kjer se želi zmanjšati količino zavrženih predmetov, ki imajo še vedno uporabno vrednost. S tem se bo zmanjšalo delež kosovnih odpadkov.

·         »Vesele igrice Modre zastave«, Sava turizem d.d., naravno kopališče Salinera: v okviru kopališč z Modro zastavo hotelov Sava turizem nekoliko izstopa kopališče Salinera, ki že vrsto let izvaja v okviru Mini kluba aktivnosti v povezavi z Modro zastavo in tako otrokom predstavi program Modra zastava in poudari pomen rastlin in živali za ekosistem.

 

Modra zastava in Vodni parku Radlje ob Dravi

Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino ŠKTM Radlje ob Dravi se je skupaj z upravljalcem Partner d.o.o. že v letu 2021 odločilo pilotno vzpostaviti kopališče skladno s kriteriji programa Modra zastava kot prvi biološki bazen v Sloveniji s tem znakom. Vodni park Radlje ob Dravi, upravljalca Partner d.o.o., bo nosilec Modre zastave v letu 2022 in bo tako tako oral ledino tudi v mednarodnem merilu, saj do sedaj biološki bazeni v shemo Modrih zastav še niso bili vključeni. S strani organizacije FEE ni zadržkov, da tudi tovrstna kopališča pridobijo Modro zastavo v koliko ustrezajo kriterijem programa Modra zastava, saj je podobnih vprašanj tudi iz drugih EU držav veliko in se pripravlja tudi dopolnitev kriterijev za tovrstna kopalna območja. Vsekakor pa se bo zahtevalo, da je kvaliteta kopalne vode odlična skladno z direktivo EU o kopalnih vodah.

 

Društvo DOVES – FEE Slovenia

Društvo DOVES – FEE SLOVENIA (DOVES) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja: Modra zastava, Ekošola, Mladi poročevalci za okolje, Zeleni ključ in Znanje o gozdovih. Kot polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE (Foundation for Environmental Education) s sedežem na Danskem, je edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno pravico za izvajanje programov fundacije FEE v Sloveniji. S tem povezuje Slovenijo v strateško mednarodno zvezo 80 držav.

 

SLOVENSKI DOBITNIKI MODRIH ZASTAV ZA LETO 2022

KOPALIŠČA:

V občini Piran:

1.       Javno podjetje Okolje Piran, Osrednja plaža Portorož (25. Modra zastava)

2.       Terme Krka d.o.o., PE Talaso Strunjan, Naravno kopališče Terme Krka – Talaso Strunjan

              (25. modra zastava)

3.       Istrabenz turizem d.d. – Hoteli LifeClass, Kopališče Hoteli LifeClassPortorož

              (14. Modra zastava)

4.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Salinera Strunjan (15. Modra zastava)

5.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Plaža Grand Hotel Bernardin (10. Modra zastava)

6.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Plaža Hotel Vile Park  (10. Modra zastava)

7.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Kamp Lucija (9. Modra zastava)

8.       Javno podjetje Okolje Piran, Naravno kopališče Plaža Lucija (5. Modra zastava)

V občini Izola:

9.       Sava turizem d.d., Naravno kopališče Plaža Simonov zaliv Izola (22. Modra zastava)

V Mestni občini Koper:

10.     Marjetica Koper d.o.o., Mestno kopališče Koper (Mokra Mačka) (12. Modra zastava)

V občini Radovljica:

11.     ŠOBEC - turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, Naravno kopališče Šobčev bajer (22. Modra zastava)

V občini Bled:

12.     Infrastruktura Bled d.o.o., Grajsko kopališče Bled (21. Modra zastava)

V občini Radlje ob Dravi:

13.     Partner d.o.o., Vodni park Radlje ob Dravi (1. Modra zastava)

 

MARINE:

14.     Marina Portorož d.d. (28. Modra zastava)

15.     Porting d.o.o., Marina Up - Marina Izola (23. Modra zastava)

 

Vir in več informacij: info@drustvo-doves.si

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji