Napovedi zasedenosti iz destinacij in produktnih združenj med prazniki

Objavljeno: 14.4.2022

Nazaj na novice

Napovedi zasedenosti iz destinacij in produktnih združenj med prazniki

Zbrali smo napovedi zasedenosti s strani slovenskih turističnih destinacij in produktnih združenj med prazniki, ki so pred vrati.

Napovedi zasedenosti iz destinacij in produktnih združenj med prazniki

Obisk v slovenskih naravnih zdraviliščih med velikonočnimi prazniki

V slovenskih naravnih zdraviliščih so se odlično pripravili na celo vrsto praznikov, ki se pričenjajo z veliko nočjo, nadaljujejo s prvomajskimi prazniki, tu pa je še cela vrsta cerkvenih praznikov, kot so vnebohod, binkošti in telovo, ki se bodo zvrstili do 16. junija in so prvi pravi pokazatelji in napovedi za poletno sezono. V državah, od koder prihaja največ tujih gostov, to so predvsem Avstrija, Nemčija Italija in Hrvaška, in so tudi naši ključni tuji trgi, so to v večini dela prosti dnevi. Gostje pogosto združijo še kak delovni dan v most in si tako zagotovijo več dni za potovanja. Ob slovenskih gostih, ki bodo v nekaterih termah in zdraviliščih še vedno prevladujoči, pa prav iz teh držav k nam prihaja največ tujih gostov. Tradicionalno bodo prevladovale družine z otroki in pari, zato so prav za njih pripravljeni posebni animacijski in razvedrilni programi. (Vir: SSNZ)

 

Napovedi združenja Slovenia Outdoor, Aktivna Slovenija giz

Napoved združenja za veliko noč je dobra. Po veliki noči oz. prvomajskih praznikih pa pri večini zavlada malce zatišja. Kar nekaj članov združenja beleži polno zasedenost čez velikonočne praznike. Prevladujejo domači gostje in gostje iz bližnjih trgov. Obeti za poletno sezono so sicer še precej zadržani, saj je kar nekaj tradicionalnih trgov še v stanju pripravljenosti in čakanja, kaj se bo zgodilo z vojno v Ukrajini. Trenutna ocena združenja je, da bi zasedenost lahko bila slabša kot v lanskem letu. Kratka bilanca preteklih mesecev kaže, da so imela smučišča tudi od 200 do 300 % rast, saj v tej sezoni ni bilo zaprtja in je sezona po številu potnikov blizu rekorda, ki je bil dosežen  2017/2018. Hoteli so bili posledično v gorskih centrih z izjemo Posočja zelo dobro zasedeni, tudi še na račun bonov, tako, da je bila zasedenost celo na predkoronski ravni. (Vir: Zruženje Slovenia Outdoor)

 

Slovenske turistične destinacije

LJUBLJANA

Po podatkih TIC statistike je zasedenost namestitvenih obratov na destinaciji v primerjavi z lanskim letom višja. Januarja je znašala 24 %, februarja 33 % in marca 45 %. V prvih dvanajstih dneh aprila 2022 v primerjavi z istim obdobjem 2021 je zasedenost zrasla z 11 % na 54 %. Po podatkih, ki jih spremljajo v Turizmu Ljubljana (24 hotelov in 3 hostli), so od začetka leta 2022 do 12. aprila tuji gostje ustvarili 88 % vseh nočitev, domači pa 12 %.

Po začasnih podatkih SURS je bilo v prvih dveh mesecih ustvarjenih 116.951 nočitev, kar je skoraj 6-krat več kot v enakem obdobju lani, ko je bilo ustvarjenih 19.605 nočitev. Ustvarjenih je bilo 50.069 prihodov, kar je 8,6-krat toliko kot v januarju in februarju 2021 (5.833). Povprečna doba bivanja v prvih dveh mesecih letošnjega leta je 2,3 dni in je višja od lanskoletnega povprečja, ko so gostje v Ljubljani bivali 2,1 dni.

V letu 2019 je bila zasedenost na velikonočni konec tedna za 33 % višja kot vikend prej. V primerjavi z vikendom kasneje, v času prvomajskih praznikov, pa za 10 % višja. V času prihajajočih velikonočnih praznikov po oceni ljubljanskih hotelov in hostlov pričakujejo 80 % zasedenost namestitvenih kapacitet. Glede na trenutne trende zasedenosti in napovedi polnjenja hotelskih sob letošnjo poletno turistično sezono pričakujejo bolj optimistično. Poslovni dogodki so na destinaciji napovedani že z majem. (Vir: Turizem Ljubljana)
 

MARIBOR

V Mestni občini Maribor je bilo od januarja do marca 2022 (68.413) ustvarjenih za 318 % več prenočitev kot leto poprej. V marcu 2022 so celo presegli število nočitev ustvarjenih v marcu 2019. Razmerje med domačimi in tujimi nočitvami je bilo 15:85 v prid tujim prenočitvam. Največ prenočitev so ustvarili gostje iz naslednjih držav: Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Srbija in Ukrajina. V Mestni občini Maribor od januarja do marca 2022 (22.191) v primerjavi z letom prej v istem obdobju (3.242) beležijo 584% dvig prihodov gostov v Maribor. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 23:77 v prid tujim gostom. Na Zavodu za turizem Maribor ocenjujejo, da se bo v aprilu nadaljeval trend rasti prvega tromesečja, še posebej zaradi velikonočnih praznikov in šolskih počitnic, pa tudi dodatnih sprostitev epidemioloških ukrepov. Optimistično zrejo v poletno sezono, ki jo bodo otvorili z več odmevnimi kulturnimi in gastronomskimi prireditvami. (Vir: Zavod za turizem Maribor)

 

BLED

Velikonočni prazniki so po izkušnjah nekakšna napoved za turistično sezono. Kot pravijo blejski hotelirji, letos kaže zelo dobro, saj bodo blejski hoteli ob prihajajočih praznikih bolj ali manj polni. V nekaterih namestitvah je še nekaj prostora za prvomajske praznike, vendar se tudi te hitro polnijo. Gostje v večini prihajajo iz Slovenije ter okoliških držav – Hrvaške, Italije, Madžarske in Nemčije. Januarja in februarja so na Bledu realizirali okoli 44.000 nočitev, od tega največ, 11.000 s strani slovenskih gostov, sledijo Hrvaška, Italija in Srbija. (Vir: Turizem Bled)

 

PORTOROŽ

V prvih treh mesecih leta 2022 so v vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran zabeležili 60.857 prihodov in 163.369 prenočitev. V primerjavi z letom 2020 je bilo prihodov 37 % več, prenočitev pa 38 % več. V primerjavi z letom 2019 pa je bilo prihodov za 24 % manj, prenočitev pa za 16 % manj. Podatkov z lanskimi rezultati niso primerjali, saj so bile nastanitve zaprte, sicer pa to obdobje na destinaciji velja za nizko sezono. V hotelih občine Piran pričakujejo med velikonočnimi prazniki skoraj polno zasedenost. Za prvomajske počitnice je še nekaj prostih sob, vendar je povpraševanje veliko, tako da pričakujemo dobro zasedenost tudi v tistem obdobju. V zadnjem obdobju beležijo večje število povpraševanj s tujih trgov (Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska), še posebej za obdobje Velike noči. Medtem ko bodo za prvomajske praznike verjetno prevladovali domači gosti. Obetajo si dobro poletno sezono in pričakujejo, da bo podobna lanski, a z večjim deležem tujih turistov. Gostje sicer ne rezervirajo več toliko vnaprej, tako da bo za natančne ocene potrebno počakati. (Vir: Turistično združenje Portorož g.i.z.)

 

KOPER

Za velikonočne praznike kot tudi za prvomajske praznike se na destinaciji Koper obeta veliko turistov. Hotelske namestitve pričakujejo dobro zasedenost, nekatere so v teh terminih tudi že 100 % zasedene. Med gosti prevladujejo doma, italijanski, veliko je tudi Poljakov in Avstrijcev. Tudi za poletno sezono so prve napovedi zelo optimistične. Večina hotelov pričakuje polno zasedenost. (Vir: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper)

 

ANKARAN

V januarju 2022 so na destinaciji Ankaran zabeležili 219 prihodov in 431 nočitev, v februarju 1568 prihodov in 5259 nočitev in v marcu 2649 prihodov in 9957 nočitev. Lani so imeli januarja 3 prihode in 36 nočitev, februarja 143 prihodov in 1194 nočitev, marca pa 81 prihodov in 431 nočitev. Obisk v letošnjem letu je občutno večji kot preteklo leto, a stanje ni primerljivo, saj je bila v 2021 zaradi epidemije covida-19 situacija precej drugačna. Za veliko noč prihajajo še številne kratkoročne rezervacije, napoveduje se dobra zasedenost. Prav tako se nakazuje dobra poletna sezona, predvsem tudi številne tuje rezervacije. (VirObčina Ankaran)

 

ROGAŠKA SLATINA

Praznično obdobje in s tem povezane rezervacije je močno prizadela situacija med Ukrajino in Rusijo. Ta dva trga sta za destinacijo zelo pomembna, tako da sei ob prihajajočih praznikih ne nadejajo presežkov izpred prejšnjih let. Poletna sezona trenutno kaže boljše znake, saj se vzpostavljajo določene letalske povezave z Italijo, ki že kažejo boljše znake iz teh trgov. Na destinaciji so se preusmerili na bližnje trge, ki so v preteklosti že predstavljali pomemben delež prenočitev (Vir: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina)

 

KRANJSKA GORA

V prvem tromesečju lani so kapacitete na destinaciji bolj kot ne samevale. Odprti so bili nekateri izmed hotelov, ki so gostili športnike in njihove ekipe. Medtem, ko so številke v letošnjem letu precej višje. Na destinacijo so se vrnili tuji turisti in na sploh letošnjo zimsko sezono glede na omejitve in ukrepe ocenjujejo kot zelo uspešno. V nadaljevanju leta pričakujejo, da bo obisk tujih turistov še višji, saj je po podatkih s terena stanje rezervacij za poletno turistično sezono zelo optimistično. Za velikonočne praznike so bile kapacitete v Kranjski Gori zasedene v 75 %. Prevladovali so gostje iz Nemčije, Italije, Španije in Madžarske, precej visok je bil tudi odstotek domačih gostov. (Vir: Turizem Kranjska Gora)

 

KRANJ

V prvih dveh mesecih na destinaciji Kranj bežeijo 6-krat več turističnih prenočitev  kot v istem obdobju lani. Po informacijah ponudnikov namestitvenih kapacitet so v času prvomajskih praznikov skoraj polno zasedeni, napovedi in pričakovanja za poletno sezono pa so na 75 % kapacitet. (Vir: Zavod za turizem in kulturo Kranj)

 

CERKNO

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo na destinaciji Cerkno zabeleženih približno 26.000 prenočitev. Žal številk ne morejo primerjati z lanskim letom, ker so bile namestitvene kapacitete zaradi epidemije zaprte, prav tako je bilo večinoma časa zaprto Smučišče Cerkno, ki generira največje število nočitev v zimski sezoni. V Hotelu Cerkno so v mesecu marcu glede na leto 2020 beležili 177 % porast nočitev ter 65 % porast nočitev glede na predkovidno leto 2019.

Hotelu Cerkno, ki je največji ponudnik na destinaciji in posledično generira največ nočitev, med velikonočnimi prazniki pričakuje približno 70 % zasedenost, kar je boljše kot v preteklih letih, medtem ko za prvomajske praznike pričakujejo polno zasedenost. Poletna sezona bo na ravni lanske poletne sezone, opažajo porast rezervacij tujih gostov.

Na destinaciji Cerkno so lani od junija do vključno septembra obiskovalci ustvarili 7.944 prihodov in 23.761 prenočitev, kar pomeni, da smo na dobri poti do desezonalizacije, ki je eden izmed glavnih ciljev, zapisanih v Strategiji razvoja trajnostnega turizma v občini Cerkno 2021-2025. (Vir: LTO Laufar Cerkno)

 

CERKLJE NA GORENJSKEM

V primerjavi z lanskim letom beležijo skokovito rast, ki je odraz sprostitve ukrepov na smučiščih. Za Velikonočne praznike slaba ali skoraj nična zasedenost, ker je za destinacijo značilno; konec zimske sezone, smučišče ne obratuje… V predkoronski sezoni so beležili 22 % zasedenost kapacitet. Za poletno sezono določeni ponudniki poročajo že o nekaterih polno zasedenih terminih (julij – avgust), drugi spet ne in si nadejajo last minute bookinga. (Vir: Zavod za turizem Cerklje)

 

DOBRNA

Iz destinacije poročajo, da turistična in promocijska taksa v prvem tromesečju naraščata. (Vir: Občina Dobrna)

 

SAVINJSKO-ŠALEŠKA

V prvih treh mesecih leta na destinaciji beležijo bistveno višji obisk kot v preteklem, še vedno s COVID-om zaznamovanem letu. Napovedi za Velikonočne praznike so zelo optimistične, saj se pričakuje dobra zasedenost namestitvenih kapacitet, primerljiva z letom 2019, ali celo boljša. Opažajo, da se tuji turisti vračajo v vedno večjem številu, čeprav razmerje med domačimi in tujimi gosti še ne dosega ravni iz leta 2019. Optimistične so tudi napovedi za poletno sezono. Že lani so zabeležili večje število nočitev, oziroma celo presegli številke iz leta 2019, zato verjamejo, da lahko tudi letos dosežejo takšne številke.  So pa na destinaciji neposredno po začetku vojne v Ukrajini zabeležili nekaj odpovedi rezervacij tujih turistov (predvsem Nizozemcev). Glede na negotove svetovne razmere so pri napovedih vseeno previdni. (Vir: Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije)

 

KAMNIK

Na destinaciji v prvih treh mesecih opažajo več obiska, kar je delno tudi posledica dobrega vremena, saj so izrazita outdoor destinacija. Informacije pridobljene od ponudnikov dajejo občutek, da bodo letos tako velikonočni prazniki, kot tudi celotna poletna sezona, precej bolj uspešni od lanske. Zaznavajo zelo veliko povpraševanja po vodenjih, ponudniki nastanitev pa poročajo, da imajo že zdaj lepo polne kapacitete. Obeti so dobri, kar destinacijo navdaja z optimizmom. (Vir: Zavod za turizem in šport Kamnik)

 

NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

Turistični promet na destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina je bil v prvih treh mesecih veliko boljši kot v istem obdobju predhodnega leta, ko je bil turizem ohromljen zaradi strožjih ukrepov za preprečevanje COVID-19. Zasedenost in obisk gostov sta bila po ocenah v času velikonočnih praznikov pozitivna, čemur je botrovalo tudi lepo vreme. Na destinaciji pričakujejo uspešno poletno sezono, za katero predvidevajo, da bo boljša od lanske. Pričakujejo predvsem evropske goste, manj čezoceanskih. (Vir: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina)

Naslovna fotografija, vir: SSNZ

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji