Slovenija si želi postati vzorčni primer pametne destinacije

Objavljeno: 5.4.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Slovenija si želi postati vzorčni primer pametne destinacije

Na STO smo v marcu zaključili s pripravo Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma za obdobje 2022-2026, ki je prvi tovrsten strateški dokument v Sloveniji.

Slovenija si želi postati vzorčni primer pametne destinacije

Razlog za pripravo strategije je bila prepoznana potreba, da poleg trajnostne/zelene preobrazbe, kjer STO že vrsto let izvaja številne aktivnosti, ki so tudi mednarodno prepoznane kot dobra praksa (npr. Zelena shema), naslovimo tudi vse večjo potrebo po digitalnem preboju. Vse bolj digitalna sedanjost namreč prinaša številne priložnosti, pa tudi nekatere izzive, ki jih bomo lahko najbolj uspešno naslovili z usklajenim strateškim pristopom.

Digitalni preboj je poleg zelene preobrazbe tudi Evropska prioriteta in zato je v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost STO umestila oblikovanje analitičnega orodja za merjenje učinkov turizma v vodilnih destinacijah in sistema za merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah. Strategija digitalne preobrazbe je aktivnosti v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost še nadgradila, razširila na vseslovenski nivo, vključila vse deležnike v slovenskem turističnem prostoru in postavila jasno vizijo in cilje za digitalni preboj.

Postavili smo si vizijo, da »Slovenija postane vzorčni primer pametne destinacije, ki krepi in spodbuja razvoj trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij«.

Z digitalno preobrazbo želimo opolnomočiti vse deležnike za podatkovno podprto odločanje, povečevati dodano vrednost, konkurenčnost in odpornost turizma, spodbujati trajnostno preobrazbo, personalizirati doživetja za gosta, izboljševati znanje in digitalne kompetence zaposlenih ter zagotavljati višjo kakovost bivanja za lokalno prebivalstvo. To je tudi poslanstvo te strategije.

Na petih ključnih področjih strategije (Pametni management, Napredno trženje in prodaja, Pametne poslovne rešitve, Konkurenčen kader in Medsektorsko sodelovanje) je bilo oblikovanih 17 ukrepov, ki bodo izvedeni skozi celotno strateško obdobje do leta 2026.

Cilji, ki jih postavlja strategija, so ambiciozni, a dosegljivi. Najpomembnejši so: do leta 2026 se 20% zaposlenih v turizmu udeleži izobraževanja s področja digitalne preobrazbe, 25% turističnih podjetij in 75% vodilnih destinacij je vključenih v indeks digitalne preobrazbe, 500 turističnih ponudnikov je vključenih v slovenski »marketplace« (e-tržnico), itd.  

Jasni strateški cilji in oblikovani ukrepi bodo predstavljali podlago za spremljanje skupnega napredka digitalne preobrazbe slovenskega turizma, povečali kakovost odločanja ter učinkovitost upravljanja na vseh ravneh turizma.

Da imamo ta strateški dokument, je zelo pomembno. Vendar je enako pomembno tudi, da smo ga ustvarili skupaj v sodelovalnem procesu z različnimi deležniki v slovenskem turizmu. Tukaj gre velika zahvala pripravljavcem strategije Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in družbi Horwath HTL, ki so od meseca oktobra 2021 pripravljali to Strategijo.

Ker je priprava Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma potekala vzporedno s pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028, smo v sodelovanju z MGRT tako uspeli zagotoviti strateške načrte in jasne ukrepe za celovit in usklajen razvoj turizma v naslednjih 4-6 letih.

Do ključnih informacij in dokumenta strategije lahko dostopate na spletni strani STO.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji