Vabilo, da preko spletnega vprašalnika do 4. marca sodelujete pri pripravi nove strategije slovenskega turizma

Objavljeno: 17.2.2022

Nazaj na novice

Vabilo, da preko spletnega vprašalnika do 4. marca sodelujete pri pripravi nove strategije slovenskega turizma

Po treh mesecih analitičnega dela in vsebinskega usklajevanja s posvetovalnimi skupinami je pripravljen prvi delovni osnutek razvojnega modela slovenskega turizma za strateško obdobje do 2028. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in izvajalci vas vabijo k sodelovanju v obliki spletnega vprašalnika, hkrati pa vzporedno poteka obsežno terensko usklajevanje.

Vabilo, da preko spletnega vprašalnika do 4. marca sodelujete pri pripravi nove strategije slovenskega turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je v oktobru 2021 izbralo PKF Tourismexperts GmbH v partnerstvu s skupino slovenskih strokovnjakov za pripravljavca nove krovne strategije slovenskega turizma. Nova strategija za obdobje 2022 do 2028 poteka v participativnem procesu z vsemi ključnimi deležniki. Podrobnejšo informacijo o pripravi nove krovne turistične strategije lahko najdete v novembrski objavi, v prvih korakih procesa.

V preteklih treh mesecih je potekal participativni proces za pripravo delovnega osnutka

V preteklih 3 mesecih je ekipa izvajalca izvedla podrobno analizo stanja, pri čemer so izhajali iz izhodišč – vendar jih zelo ciljno še poglobili – dokumenta in procesa priprave »Evalvacije strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji v strateškem obdobju 2022-2028«, v okviru katerega je že tudi bila vključena širša strokovna turistična javnost v obliki poglobljene spletne ankete). Na osnovi opredeljenih izzivov, ki so najmočnejši na področju ponudbe in upravljanja (tako na podjetniški kot destinacijski ravni) ter kadrov – pa je ekipa strokovnjakov pripravila osnutek vizije, ciljev, razvojnega modela in ukrepov.

Decembra je nato potekal prvi sklop delavnic s tremi posvetovalnimi skupinami za gospodarski sektor in podjetništvo, upravljanje destinacij ter skupino za medresorsko usklajevanje, v zadnji tretjini februarja poteka še ena serija delavnic z vsemi tremi skupinami, v teku so poglobljeni intervjuji s predstavniki ključnih skupin deležnikov in organizacij (skupaj bo intervjuvanih med 80 in 100 deležnikov), sledijo še terenske delavnice v vseh štirih makro destinacijah Slovenije.

Preverjanje osnutka v obliki spletnega vprašalnika med najširšo slovensko strokovno javnostjo

Z namenom priprave strateškega dokumenta, ki bo v največji možni meri nagovarjal poglavitne izzive in bo ambiciozno, a realno in izvedljivo zastavljen, pa želi izvajalec delovni osnutek predloga strategije, ki je bil narejen na osnovi uvodoma predstavljenega procesa, preveriti tudi skozi kar najbolj široko distribucijo v obliki spletnega vprašalnika.

S to anketo želijo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in izvajalci med vsemi deležniki slovenskega turizma ugotavljati in preizkušati strinjanje in podporo širše turistične javnosti razvojnim usmeritvam in predlaganemu razvojnemu modelu slovenskega turizma v prihodnjem strateškem obdobju. Vprašalnik je pripravljen na način, da v njem opredelite stopnjo strinjanja s predlaganimi usmeritvami in predlogi ukrepov, hkrati pa je vedno odprta možnost, da dodate dodatne predloge in podate konkretno oblikovane predloge.

Spletni vprašalnik bo odprt 14 dni, do vključno petka 4. marca 2022

Gre za delovni osnutek predloga ključnih elementov in ukrepov strateškega dokumenta, ki se torej vzporedno (v času trajanja spletne ankete) preverja tudi preko posvetovalnih skupin in poglobljenih intervjujev.

Vaše sodelovanje v anketi je izjemnega pomena – s čim večjim odzivom boste pomembno doprinesli k sooblikovanju prihodnje strategije v res prelomnem obdobju ponovnega okrevanja slovenskega turizma.

Anketa bo odprta 14 dni, do vključno petka, 4. marca 2022. Do nje dostopate s klikom na spodnjo povezavo:

Sodelovanje v anketi

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji