Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov evrov novih razvojnih spodbud

Objavljeno: 25.1.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov evrov novih razvojnih spodbud

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijonov evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu.

Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov evrov novih razvojnih spodbud

Od tega je 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo. Sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Objavo prvih javnih razpisov lahko gospodarstvo pričakuje že konec tega meseca.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob tem poudaril, da je gospodarstvo danes močnejše in bolj robustno kot pred krizo, saj je uspešno vzdržalo pritisk COVID-19 in se je praktično čez noč moralo prilagoditi novim razmeram na trgu. »Zrelo je za nadaljnjo krepitev in rast. Naše razvojne spodbude osredotočamo na krepitev produktivnosti, konkurenčnosti in doseganje višje dodane vrednosti in s tem h kvalitetnejšim delovnim mestom ter na enakomerni razvoj regij. Vse to na način, ki bo odgovoren do okolja in podprt z digitalizacijo ter uporabo najnaprednejših tehnologij. S spodbudami v letu 2022 želimo okrepiti položaj, moč in vpliv slovenskih malih, srednjih in tudi velikih podjetij v globalnih in domačih verigah vrednosti, stimulirati medsebojno povezovanje podjetij in s tem prenos znanja in razvojnih idej v prakso ter pospešiti nujno potrebno razvojno investicijsko aktivnost podjetij.«

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij – največ bo namenilo razvoju turizma 130,8 milijonov evrov (20,4 % vseh sredstev), podjetništvu in internacionalizaciji 117,3 milijonov evrov (18,3 %), raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijonov evrov (16,8 %) ter investicijam za večjo produktivnost in globalno konkurenčnost 88,5 milijonov evrov (13,8 %). Za regionalni razvoj bo namenjenih 76 milijonov evrov (11,9 %), za digitalizacijo 56,5 milijonov evrov (8,8 %) in za lesno predelovalno industrijo 29 milijonov evrov (4,5 %). Za energetsko učinkovitost bo namenjeno 16,8 milijonov evrov (2,6 %), za krožno gospodarstvo 12,8 milijonov evrov (2 %), socialno podjetništvo 3,1 milijona evrov (0,5 %) in za področje urbanega razvoja 2,4 milijona evrov (0,4 %).

Gospodarsko ministrstvo želi z razvojnimi sredstvi intenzivno spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod gospodarstva. S tem želi zvišati produktivnost gospodarstva, konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih in ustvariti kakovostna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo ter zagotoviti skladen razvoj vseh slovenskih regij.

Letos bo ministrstvo ponudilo gospodarstvu za skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev kot lani, pri čemer se osredotoča predvsem na investicijske aktivnosti slovenskih podjetij. Ministrstvo letos bistveno več nepovratnih sredstev oz. subvencij usmerja v področje krepitve produktivnosti, raziskav, razvoja in inovacij ter tudi turizma.

Razvojna sredstva bo ministrstvo dodelilo na tri načine: preko javnih razpisov, programov za krepitev podpornih ekosistemov in preko postopkov javnega naročanja blaga in storitev. Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in tudi preko izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), SID banke in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Prva javna razpisa bosta objavljena že predvidoma konec januarja, in sicer za digitalno transformacijo podjetij in za mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022.

Razvojna sredstva v višini dobrih 640 milijonov evrov bodo oblikovana iz treh virov: i) iz Načrta za okrevanje in odpornost 397,3 milijonov evrov (62,0 %), ii) iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014-2020, vključno s skladom React EU v višini 217,2 milijona evrov (33,9 %) in iii) slovenskega proračuna v višini 26,2 milijonov evrov (4,1 %).

V naslednjem obdobju do leta 2027 bodo za gospodarstvo na voljo tudi dodatne razvojne spodbude iz naslova evropskih strukturnih ter sklada za pravični prehod, pri čemer je slednji na voljo le za dve upravičeni premogovni regiji (Savinjsko-Šaleško premogovno regijo in Zasavje). Ker je alokacija za različne vsebine in ciljne skupine iz kohezijske ovojnice 2021-2027 trenutno še v fazi programiranja in usklajevanja z Evropsko komisijo, konkretnih vrednosti in področij financiranja gospodarstva v tem trenutku še ni mogoče napovedati. Ministrstvo pa namerava sredstva iz tega naslova usmeriti predvsem v raziskave, razvoj in inovacije, v rast in razvoj MSP-jev, v digitalizacijo ter regionalni razvoj.  

Lani je država gospodarstvu s številnimi protikoronskimi paketi pomagala predvsem z likvidnostnimi spodbudami za lažje soočanje z negativnimi posledicami pandemije COVID-19. Poleg tega je MGRT v preteklem letu gospodarstvu ponudilo skupaj 616 milijonov evrov razvojnih sredstev, predvsem likvidnostnih, od tega 250,9 milijonov evrov nepovratnih in 365,1 milijonov evrov povratnih sredstev.

Podrobnejši načrt razvojnih spodbud MGRT v letu 2022 in trenutno objavljeni javni razpisi in spodbude MGRT

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji