Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Objavljeno: 20.12.2021

Nazaj na novice

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Vabljeni k branju aktualnih ukrepov Vlade RS za zajezitev pandemije covid-19 in aktualnega stanja na italijanskem, nemškem in avstrijskem trgu. 

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

I. Informacije o aktualnih objavah in ukrepih MGRT in Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok določa, da:
- uporabniki storitev izkazujejo pogoj PCT z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,
- so nastopajoči na vajah za kulturno prireditev izjema od obvezne uporabe zaščitne maske,
- je prepovedano konzumiranje prevzete hrane in pijače ob in na prevzemnih mestih in
- je največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah 750.

Odlok ureja še izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač 31. 12. 2021 in 1. 1. 2022, in sicer na način, da morajo gosti pred vstopom v gostinski obrat, kjer se v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022 izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, opraviti testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje ali pa negativni rezultat testiranja dokazovati s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 12 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo gostinsko dejavnost strežbe jedi ali pijač v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022, določijo mesto samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prejšnjega odstavka evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe.

Ne glede na 15. člen odloka se 24. decembra 2021, 25. decembra 2021, 31. decembra 2021 in 1. januarja 2022 dovoli zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev. Zbiranje oseb iz prejšnjega stavka je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe starejše od 6 let pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje. Zbiranje naj bo omejeno na širši družinski krog in na notranje prostore.

Več informacji na spletni strani Vlade RS.

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 spremeni tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za osebo, ki je prejela poživitveni odmerek cepiva v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Osebe, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta odlok začne veljati 23. 12. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na področju trgovinske dejavnosti je vlada določila omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, na kvadraturo na 10 m2 na stranko. Hkrati se ob vhodu objavi informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne.

Sprememba 14. člena sledi mnenju Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 20. 12. 2021. Iz tega izhaja, da je glede na pričakovanje, da bo v državi prišlo do prevladovanja omikron različice virusa, nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano višjo obremenitev bolnišnic, treba zaostriti ukrepe. Ta odlok začne veljati 23. 12. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada o amandmajih k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev, ki so bili podani k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19. Amandmaji se med drugim nanašajo na podaljšanje trajanja Programa finančnih spodbud covid-19 skladno s podaljšanjem začasnega okvira Evropske unije, na popravek pri ukrepu glede turističnih bonov skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora, na dopolnitev z novim ukrepom za likvidnostna posojila Slovenskega podjetniškega sklada, na dopolnitev z izredno uskladitvijo pokojnin, na dopolnitev v zvezi s plačami zdravnikov in zobozdravnikov, na dopolnitev na področju odškodnin zaradi cepljenja, na dopolnitev na področju prihodov iz držav s slabo epidemiološko sliko ter na časovno podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se iztečejo z 31. decembra 2021. S predlaganimi amandmaji se upošteva tudi pripombe ZPS, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za finance

Več informacij na spletni strani Vlade RS

Vlada je izdala odlok, po katerem veljavnost dokazilu o cepljenju osebe poteče po 270 dneh od prejema drugega odmerka cepiva. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v obdobju 270 dni od osnovne sheme cepljenja cepi s poživitvenim odmerkom cepiva. Navedena ureditev velja le za osebe, ki so starejše od 18 let. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2022. Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

V okviru novinarske konference Vlade RS je inšpektorica Patricija Furlan Fon izpostavila, da so ugodne snežne razmere na slovenskih smučiščih omogočile zgodnejši in obetajoč začetek smučarske sezone. Da bi zagotovili varne pogoje uporabnikom smučišč, so k zagotovitvi varnega okolja nemudoma pristopili tudi pristojni nadzorni organi. Na pobudo IRSI je bila v začetku prejšnjega tedna s strani policije sklicana koordinacija nadzornih organov predvsem po vprašanju, na kakšen način vključiti prioriteten in poostren nadzor nad preverjanjem PCT in drugih zaščitnih pogojev zaradi bolezni Covid-19, ne da bi bili ob tem zanemarjeni že omenjeni temeljni elementi nadzora, ki omogočajo varno obratovanje smučišč, je poudarila. Na koordinaciji je bil sprejet dogovor o usklajenem nadzoru smučišč zlasti med vikendi.

V zadnjem vikendu je bilo tako po podatkih snežnega telefona odprtih 16  smučišč, na katerih je delovalo 83 od 109 žičniških naprav. Na teh smučiščih so nadzorni organi v zadnjem tednu in preko vikenda opravili skupno 26 nadzorov v katerih je bil v 9 primerih izrečen ukrep upravnega opozorila. V večini primerov je šlo za ugotovitev, da v vrsti pred blagajno ni bila zagotovljena predpisana medosebna razdalja 1,5 m. V vseh navedenih primerih je bila nepravilnost po opozorilu inšpektorjev odpravljena. Izpostavila je, da se je kljub skromnim kadrovskim resursom, Inšpektorat za infrastrukturo prejšnji vikend nemudoma odzval na obvestilo o neizvajanju preverjanja PCT pogojev na enem od večjih smučarskih centrov. Ugotovili smo manjše nepravilnosti, ki jih je upravljalec smučišča že tekom inšpekcijskega postopka odpravil.

»Obiskovalce smučišč še po tej poti obveščamo, da je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena le osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in osebni dokument ter da je v žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah in na odprtih žičniških napravah (sedežnice in vlečnice), kjer sta oba oziroma so vsi sedeži zasedeni, za uporabnike obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2,« je še pojasnila Furlan Fonova.

Višji policijski svetnik na Generalni policijski upravi Tomaž Pečjak pa je poudaril, da se v predprazničnih časih in bližajočih se prazničnih dni praviloma poveča število potovanj preko naših meja, zato je opozoril na preventivne nasvete. Vsi, ki se bodo odločili za potovanje, naj se pred začetkom potovanja predhodno informirajo o trenutnih pogojih vstopa v državo in si pravočasno priskrbijo potrebna dokazila. Ravno v teh časih številne države spreminjajo pogoje za vstop v državo zaradi širjenja novega seva virusa (Omikron). 

»Prav danes so avstrijski varnostni organi pričeli pri potnikih, ki vstopajo v Republiko Avstrijo, preverjati izpolnjevanje pogojev za vstop. Zaradi povečanega tranzita in izvajanja ukrepov lahko pričakujemo nastanek daljših kolon na avstrijsko-slovenski meji,« je še dejal Pečjak. 

Preberite tudi

V trenutnih razmerah, povezanih s pandemijo covida-19, je pomembno, da potniki pred potovanjem v tujino obvezno preverijo pogoje za vstop v državo.

Z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID-19 ter glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada RS v petek, 17. decembra 2021, sprejela odločitev, da se v času božičnih in novoletnih praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi počitnicami, to je od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021, dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.

Zaostritev pogojev izvajanja kulturnih dejavnosti

 

II. Poročilo o stanju na italijanskem, nemškem in avstrijskem trgu

Italija

V Italiji so 22. decembra zabeležili 30.783 novih okužb s Covid-19, delež pozitivnih testov se je povzpel na 3,6 %. Na evropskem zemljevidu ECDC sta dve italijanski regiji temno rdeči (Furlanija-Julijska Krajina, Veneto) vse ostale italijanske regije pa so prešle v rdečo barvo razen treh regij, ki so še vedno rumene (Molise, Puglia, Sardinija). Za italijansko zakonodajo je več regij prišlo v rumeno območje, Veneto, Liguria, Marke, Furlanija Julijska Krajina, Kalabrija, Provinca Bolzano in Trento.

Vlada preučuje nove možne zaostritve, obstaja možnost razširitve »Super Green Pass« torej kot pogoj le za cepljene in prebolele za uporabo lokalnega prometa in za vstop v nakupovalne centre. Podaljšuje se obveznosti nošenja maske tudi zunaj in test za vstop v lokale, diskoteke in javne površine, tudi za cepljene. Kar zadeva praznično obdobje bo najverjetneje v veljavo vstopila nacionalna prepoved zabav, koncertov in zbiranj na trgu za silvestrovo.

Na novo leto bo po podatkih raziskave iz začetka decembra Confindustria viaggi odšlo na pot 4 milijone 381 tisoč Italijanov. Prva destinacija bo Italija, kar 97,0 % Italijanov bo ostalo v Italiji (od tega 73,8 % ostane v regiji svojega prebivališča), 3,0 % pa se bo odločilo za potovanje v tujino.

Tisti, ki bodo ostali v Italiji, bodo potovali predvsem v druga mesta (44,1 %), gorska naselja (23,1 %) in umetniške kraje (17,4 %). Kot najprimernejšo namestitev navajajo dom sorodnikov/prijateljev (za 36,3 %), sledijo hoteli s 27%. Od doma bodo v povprečju preživeli 3,6 noči. Povprečni izdatki na prebivalca (vključno s prevozom, nastanitvijo, hrano in zabavo) bodo znašali 477 evrov (462 za tiste, ki bodo ostali v Italiji in 938 za tiste, ki bodo odšli v tujino), s posledičnim prometom približno 2,9 milijardi evrov. Tudi na silvestrovo bo poraba usmerjena predvsem v gastronomijo (30,2 %), sledili bodo stroški nastanitev (18,4 %), potovanja (18,2 %) in nakupovanje (17,8 %). Glavna razloga, ki Italijane vodita na počitnice na silvestrovo, sta iskanje zabave (62,2 %) in sprostitve (54,2 %). Glavne dejavnosti bodo predstavljali sprehodi (50,2 %), ekskurzije in izleti (39,3 %), udeležba na gostinskih in vinskih dogodkih (23,4 %) ter športne aktivnosti (20,4 %).

Glavni razlog nepotovanja Italijanov, ki spremlja preostalo italijansko populacijo, da ob božičnih in/ali novem letu ne bodo preživeli počitnic od doma, so v bistvu povezani z ekonomskimi razlogi (48,0 %). Sledijo družinski (34,3 %) in zdravstveni razlogi (15,8 %). Žal pa pandemija še naprej vpliva na izbiro počitnic Italijanov: 12,6 % jih je izjavilo, da ne bodo šli na dopust zaradi strahu pred morebitno okužbo.

 

Nemčija

V državi so nove okužbe že nekaj tednov stabilne oziroma padajoče, vendar se zaradi nove različice virusa napoveduje 5. val. Trenutna 7-dnevna incidenca je v državi 289, prav tako se niža stopnja zasedenosti intenzivnih postelj, ki je velik indikator pri zaostrovanju razmer in pokazatelj dejanskega stanja.

V teh dneh se je novi kancler Olaf Scholz prvič sestal z vsemi predsedniki zveznih dežel in napovedal zaostritve v dneh, ki prihajajo, vendar ne pred božičnimi prazniki. Napovedali so omejitev stikov 3 dni pred novim letom in sicer na 10 ljudi (cepljeni), za necepljene pa tako kot do sedaj veljajo stroge omejitve glede druženja. Zvezna vlada je z zveznimi deželami dosegla tudi dogovor o zapiranju klubov in diskotek ter potrditev praznih tribun na nogometnih tekmah in drugih večjih dogodkih od 28.12. dalje. Pravilo 2G (PC) velja še vedno (že od začetka decembra) skoraj povsod: omejitve vstopa v neživilske trgovine, v gastronomske obrate, hotele idr. Strogo pravilo PCT z nujnim preverjanjem še vedno velja na delovnem mestu, prav tako v javnem prometu, spodbuja se delo od doma.  Do najmanj Božiča poteka t.i. cepilna ofenziva – spodbujanje cepljenja in možnosti cepljenja na vse več dostopnih mestih. 70,5% prebivalstva je polno cepljenih, t.i. booster je prejelo že 30% prebivalstva. Veliko držav iz EU in celega sveta se nahaja na listi visoko rizičnih območij. Na tem seznamu je tudi Slovenija. Ob vstopu v državo je nujen vpis v sledilnik www.einreiseanmeldung.de  ter pravilo 2G (PC) za pogoj brez karantene.

 

Švica

Švicarska vlada je 17. 12. 2021 prejela vrsto novih ukrepov v zvezi s Covid-19, ki veljajo od 20.12. 2021 do predvidoma 24. 1. 2022: 

  • Obvezno delo na domu (vkolikor je to mogoče).
  • PC oz. 2G in maske v vseh notranjih prostorih  (restavracije, kulturne in športne notranje prostore in prireditve), za katere se je predhodno zahtevalo PCT oz. 3G Covid certifikat (cepljen ali  prebolel ali negativen test) se od 20. decembra zahteva PC oz. 2G (cepljen ali prebolel). V restavracijah morajo stranke jesti sede. V restavracijah je potrebno nositi obrazne maske, razen ko se sedi za mizo. Za javne dogodke na prostem z več kot 300 udeleženci se zahteva certifikat/potrdilo PCT oz. 3G (prebolel ali cepljen ali testiran). Uvedba PC+ oz. 2G + (prebolel ali cepljen ter test)v notranjih prostorih, kjer ni mogoče nositi obrazne maske.
  • Omejevanje zasebnih srečanj (10 oseb necepljeni, 30 oseb cepljeni).  
  • Obvezno testiranje za vstop v Švico: Ob vstopu v Švico je še vedno treba predložiti negativni test. Poleg PCR testa (ki ni starejši od 72 ur) je od 20. decembra sprejemljiv tudi hitri antigenski test (ki ni starejši od 24 ur). Več o vstopnih pogojih na spletni strani: https://travelcheck.admin.ch/home.

 

Avstrija

Avstrijska vlada je pred prazniki sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja korona virusa oziroma njegove različice Omikron.

Kljub temu da so se ponekod že s petkom 17.12, na Dunaju s ponedeljkom 20.12. v Avstriji odprle prav vse storitvene dejavnosti ter kulturne ustanove, je z 20.12. začela veljati nova uredba vstopnih pogojev v državo, ki jo je ministrstvo za zdravje napovedalo že pretekli petek.

Od ponedeljka lahko torej v Avstrijo vstopajo samo potniki z veljavnim dokazilom o 2G+ (PC+). Vsakdo, ki je bil cepljen ali ozdravel, mora dodatno predložiti veljavni negativni PCR test (veljaven 72 ur) ali dokazilo o tretjem cepljenju. V kolikor s takšnim dokazilom ne razpolaga se mu odredi karantena, katera pa se lahko konča z naknadno opravljenim PCR negativnim testom. V tem primeru je obvezna tudi registracija preko spletnega portala https://entry.ptc.gv.at/en.html

V kolikor Avstrijski državljani, prebivalci Avstrije ter državljani EU ne razpolagajo z dokazilom 2G (PC) morajo nastopiti desetdnevno obvezno karanteno. Možnost testiranja in predčasne zapustitve karantene v primeru negativnega testa je možna po petem dnevu karantene. Tudi v tem primeru je obvezna registracija preko spletnega portala.

Izjeme so le nosečnice, osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti in razpolagajo z zdravniškim potrdilom ter osebe, ki zaradi dela dnevno ali pogosto prestopajo mejo. Za njih velja še naprej 3G (PCT).

Več informacij o trenutnih vstopnih pogojih v Avstrijo najdete tukaj https://www.bmeia.gv.at/reise-services/coronavirus-covid-19-und-reisen/

Vir: Predstavništvo STO v Avstriji

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji