Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Objavljeno: 16.8.2021

Nazaj na novice

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Spremljajte aktualne objave o začasnih omejitvah za zajezitev pandemije covid-19. Vabljeni k branju aktualnega stanja na nemškem, avstrijskem in italijanskem trgu. 

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

I. Informacije o aktualnih objavah in ukrepih MGRT in Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa

Vlada je sprejela spremembe določenih odlokov, ki določajo ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Za zaposlene v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program še naprej velja obvezno tedensko testiranje s testi HAG ali PCR, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti COVID-19.

Predlagani odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Več informacij

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada je določila dejavnosti, katerih stroške testiranja krije iz državnega proračuna za:

  • zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
  • osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode,
  • osebe, za katere je z odloki vlade določeno obvezno testiranje na virus ter za skupine, za katere je uredba veljala že sedaj.

Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

Vlada je sprejela predlog sprememb in dopolnitev Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19

Nacionalna strategija za cepljenje proti covid-19 se dopolnjuje zaradi novih znanstvenih spoznanj v zvezi s cepivi in cepljenjem. Skladno s spremembami v dovoljenju za promet z določenimi cepivi, ki so registrirana za osebe stare 12 let in več, so ta cepiva dostopna tudi za otroke in mladostnike v starosti od 12 do 18 let.

Vlada Republike Slovenije je 3. 12. 2020 sprejela strategijo in jo zaradi novih okoliščin ter spremenjenih epidemioloških razmer posodobila 1. 3. 2021, 10. 3. 2021, 1. 4. 2021, 15. 4. 2021 in 22. 4. 2021. S tem sklepom se spreminja Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19 in Priloge 2, Priloga 4, Priloga 6 in Priloga 7.

Strategija na novo določa, da osebe s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo) in težje imunsko oslabljene osebe lahko prejmejo tretji odmerek dvoodmernega cepiva proti COVID-19 v skladu s presojo lečečega specialista (odločitev je individualna). Glede na nova spoznanja in odobreno registracijsko dokumentacijo posameznih cepiv proti COVID-19 se bodo priloge strategije ter priporočila glede prednostnih skupin in poživitvenih odmerkov sproti posodabljali in objavljali na spletni strani NIJZ in MZ.

Glede na zadostno razpoložljivost cepiv si osebe lahko izberejo vrsto cepiva, cepljenje pa se lahko izvaja tudi brez predhodnega naročanja. Po uvedbi digitalnega covid EU potrdila se od 1. 7. 2021 osebam po potrebi izda tudi pisno digitalno covid potrdilo EU. Z namenom zagotovitve čim večje dostopnosti cepljenja, se cepljenje v cepilnih centrih lahko opravi tudi pri osebah brez stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, stroške storitve cepljenja plačajo osebe same.

Prilogi 2 in 4 strategije sta na predlog Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke dopolnjeni z novimi informacijami o že odobrenih in kandidatnih cepivih.

Priloga 7 je dopolnjena z novo starostno skupino od 12 do 18 let ter posodobljena glede na predvideno število oseb za cepljenje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Dodan je 4. člen, ki taksativno našteva, kdaj je pogoj PCT izpolnjen. Na ta način se bodo ostali pripravljavci podzakonskih aktov, ki bodo v njem predvideli upoštevanje pogoja PCT, lahko sklicevali na predmetni odlok, na ta način pa bodo pogoji PCT poenoteni na ravni države.

Na javnih prireditvah in shodih veljajo dokazila o PCT, določena v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2, drugih vsebinskih sprememb v Odloku o začasni omejitvi zbiranja ljudi ni.

Ključni novosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo sta:
-        dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju (PCT) po novem določa v Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
-        izjema za tranzit velja le do 22. avgusta in le za osebe, ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji.

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju kulturnih storitev in znova uvaja uporabo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Prav tako Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Po Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe. Organizatorji športnih tekmovanj morajo preverjati pogoje PCT za udeležbo na tekmovanjih. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev PCT obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Vlada je izdala tudi Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije ter Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Celotno sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem portalu GOV.SI.

 

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je na zemljevidu evropskih držav z aktualnimi epidemiološkimi podatki Slovenijo uvrstil med države, ki so v celoti v oranžni fazi.

 

II. Poročilo o stanju na italijanskem, nemškem, švicarskem in avstrijskem trgu

Nemčija

Stanje se v Nemčiji nekoliko zaostruje, v več zveznih deželah incidenca narašča, predvsem v severnem delu, kjer so se počitnice že končale (Hamburg, Severno Porenje Vesftalija idr.), je 7-dnevna incidenca že več kot 70. Južne zvezne dežele zaenkrat obvladujejo 7-dnevno incidenco pod 50, skupna je le-ta v celotni državi 44.  

Vrh 4. vala se pričakuje v oktobru, vendar zaenkrat zaostritev v smislu zapiranja lokalov in drugih storitvenih dejavnosti, predvsem pa šol, ne napovedujejo. Od 23. avgusta dalje bo zaostreno glede pogojev vstopa v zaprte prostore – potrebno bo predložiti negativen test, ali potrditev o cepljenju (pogoj PCT). Od 11. oktobra dalje bodo hitri testi za vse državljane samoplačniški, s čimer želijo spodbuditi ljudi k cepljenju. Trenutno je v državi polno cepljenih 58% prebivalstva, delno pa skoraj 64% prebivalstva.

Od 1. avgusta morajo vsi potniki, ki vstopijo v Nemčijo, predložiti PCT dokazila: negativen rezultat (HAG ali PCR) testa oz. potrdilo o cepljenju ali prebolelosti (ne starejše od 6 mesecev). V Nemčiji sedaj razlikujejo samo dve vrsti rizičnih območij, in sicer visokorizična (Hochrisikogebiet), kjer je 7-dnevna incidenca višja kot 200 in območja virusne različice (Virusvariantengebiet). Potovanje je s takšno razvrstitvijo precej olajšano, saj države v katerih je 7-dnevna incidenca pod 100, niso več navedene kot rizična območja (Risikogebiet). Pred vstopom v Nemčijo je potrebna elektronska registracija vseh potnikov (www.einreiseanmeldung.de), ki prihajajo iz visokorizičnega območja ali območja virusne različice, ne glede na pogoj PCT. Za vse, ki prihajajo iz območja virusne različice je obvezna 14-dnevna karantena, ne glede na razlog vstopa (tudi tranzit). Slovenija se trenutno ne nahaja na nobenem seznamu rizičnih območij.

V tem tednu je v visokorizični seznam padlo nekaj več priljubljenih turističnih destinacij, kot je Španija, Turčija idr. Po zagotovili TO, se naj ne bi drastično spremenile rezervacije, so se pa organizatorji potovanj hitro prilagodili in ponudili boljše odpovedne pogoje. Nemški emitivni trg se je v času koronske krize izjemno spremenil – t.i. last minute rezervacije so v porastu tako močno, kot nikoli poprej. Med najbolje prodajanimi “last minute” destinacijami so Turčija, Grčija, Baleari in za določeno ciljno skupino tudi Rdeče morje. Skoraj 40% turistov potuje v istem tednu, v katerem so rezervacijo izvedli, zagotavljajo iz FTI. Še nikoli v zgodovini enega večjih TO, torej FTI,  stranke niso potovale hitreje po rezervaciji kot v zadnjem letu.

Vir: Predstavništvo STO v Nemčiji

 

Italija

Včeraj, 18.8. so v Italiji zabeležili  7.162 novih okužb s COVID-19, stopnja pozitivnosti je zdaj 3,16% . Narašča število hospitalizacij in mest, ki jih bolniki s covidom zasedajo na intenzivni negi, pa tudi pojavnost okužb raste.Teden po 'Ferragosto' je  še vedno  celotna Italija  bela regija.  Verjetno pa bo že od ponedeljka, 23. avgusta (znano v petek) , Sicilija obarvana z rumeno barvo,  torej z večjimi omejitvami kot v belih regijah. Tako kažejo podatki treh odločilnih parametrov: tedenska incidenca primerov na 100 tisoč prebivalcev je  139 (torej precej nad mejo 50); stopnja zasedenosti navadnih oddelkov Covid je 16%, torej tudi nad mejo 15%; intenzivne terapije pa 9%, torej korak od kritičnega praga 10%.

Akcija cepljenja proti covidu se nadaljuje:  zabeleženih e bilo 74,5 milijona odmerkov cepiv in skoraj 36 milijonov ljudi je opravilo imunizacijo.

UPORABA GREEN PASS  V ITALIJI. KDAJ IN KJE: od 6. avgusta 2021 (ODLOČNI ZAKON 23. julija 2021, št. 105, člen 3) je digitalno zeleno potrdilo Covid-19 (Green Pass) ali enakovredno potrdilo *, ki ga priznavajo italijanske oblasti, potrebno za vse osebe, stare 12 let  in več na italijanskem državnem ozemlju za dostop do vseh  vrst restavracijskih storitev za mizo v zaprtih prostorih, športnih dogodkih in tekmovanjih, muzejih in kulturnih prireditvah, bazenih, telovadnicah, zdraviliščih, tematskih in zabaviščnih parkih, kulturnih in rekreacijskih centrih, igralnih dvoranah in igralnicah, sejmoih, konferencah in kongresih. Od 1. septembra 2021 bo Green Pass ali enakovredno potrdilo zahtevano tudi na letalih, ladjah in trajektih za medregionalni promet (razen povezav v Mesinski ožini) na medmestnih in hitrih vlakih, avtobusih za medregionalni prevoz ter za najem avtobusov z voznikom. Green Pass za uporabo na državnem ozemlju mora potrditi, da je posameznik prejel vsaj en odmerek cepiva ali da je bil v zadnjih 48 urah negativen na molekularni ali antigenski test ali da je prebolel COVID-19 v zadnjih šestih mesecih. Potrdilo, ki potrjuje prejem samo prvega odmerka cepiva z dvema odmerkoma, ne zadostuje za vstop v Italijo iz tujine.

Za več informacij o Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

Vir: Predstavništvo STO v Italiji

 

Avstrija

Avstrijska vlada je pretekli teden razglabljala o tem, ali naj uvede t.im. 1G pravilo, to bi torej pomenilo, da bi lahko prireditve in druge kuturne in športne dogodke kakor tudi restavracije in diskoteke od oktobra naprej lahko obiskali le še tisti, ki so cepljeni z obema odmerkoma cepiva priti Covidu 19. 

V sredo popoldan pa je vlada sporočila, da trenutno podaljšuje skoraj vse trenutno veljavne ukrepe do 30. septembra, ukrepe, ki so namenjeni prireditvam pa podaljšuje do 17. septembra. 

Avstrija je pretekli teden omilila vstopne pogoje za nekatere države, ki so do sedaj veljale za visokorizične med njimi tudi za Veliko Britanijo, rusijo, Južno Afriko, Indijo, Nepak, Botsvano in Veliko Britanijo, Rusijo, Južno Afriko, Indijo, Nepal, Botsvano in Zambijo. Vsi, ki vstopajo v Avstrijo iz teh držav in so popolnoma imunizirani, se jim več ne dodeli karantena. 

Vir: Predstavništvo STO v Avstriji

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji