Nov center za promocijo vin, kulture in turizma v Podčetrtku

Objavljeno: 16.8.2021

Nazaj na novice

Nov center za promocijo vin, kulture in turizma v Podčetrtku

V Podčetrtku je vrata odprl Center za promocijo vin, kulture in turizma. V centru bo združena ponudba območja Šmarsko virštanjske vinske turistične ceste, hkrati pa bodo obiskovalci lahko spoznavali tudi dediščino vinogradništva in vinarstva tega območja.

Nov center za promocijo vin, kulture in turizma v Podčetrtku

Vodilni partner projekta je Občina Podčetrtek, ki se mu pridružujejo Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ in Društvo vinogradnikov Virštanj-Kozjansko.

Projekt je bil odobren na 3. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, aktivnosti pa so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Z investicijskimi vlaganji je Občina Podčetrtek preuredila stavbo Virštanj - gospodarsko poslopje Banovine (nepremično dediščino EŠD 30312) v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavljen center pomeni velik doprinos za turistično ponudbo območja, saj omogoča povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem. Z vlaganji je Občina uredila sodobno vinsko klet v kletnih prostorih objekta in večnamenski prostor za druženja in razstave v nadstropju.

Zadnja leta zapuščena klet je tako dobila novo staro namembnost: vinsko klet in vinoteko s sodobnim enomatom, kakršnega v Sloveniji še ni zaslediti. Enomat omogoča, da bodo lahko obiskovalci degustirali vrhunska buteljčna vina lokalnega okolja, seveda pa bodo lahko kasneje izbrano buteljko tudi kupili. Za realizacijo ideje so je investitorji povezali z italijanskim podjetjem Enomatic, vodilnim podjetjem na področju inovativnih sistemov za hranjenje in strežbo vina na kozarec. Z enomatom se uvaja avtomatizirana degustacija in spodbuja sloge pitja vrhunskih buteljčnih vin, ki omogoča korist vsem uporabnikom (potrošnikom, upravljavcem objektov, proizvajalcem vina).

Oba kletna prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Gre za ambientalno bogata prostora, ki pristno povezujeta izdelek (vino) s prostorom (vinsko kletjo) in krajem (Virštanjem). Jedro investicijske ureditve so bili kletni prostori in potrebna gradbeno obrtniška dela na objektu, medtem ko se je nadstropje zaenkrat uredilo kot promocijski / večnamenski prostor, končna vsebina (sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana) se ureja s pomočjo odobrenih sredstev razpisa za digitalno inoviranje kulturne dediščine v vodilni destinaciji Podčetrtek, ki jo vodi Turizem Podčetrtek.

Nadstropje objekta novo odprtega Centra bo tako urejeno v osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja.

V projektu z naslovom Kul-digital Podčetrtek, ki ga delno financira Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), tako Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje razvija nove turistične produkte z dodano vrednostjo, zasnovane na dediščini vinogradništva, vinarstva in samostanskega zeliščarstva. Center Banovina je bil do sedaj neizkoriščen objekt, v katerem bomo degustacije lokalnih vin in kulinarike nadgradili še z interaktivno vsebino ter ga spremenili v element 5-zvezdičnega doživetja.

Vrednost celotne operacije, za katero partnerji predvidevajo sofinanciranje sklada EKSRP,  je ocenjena na 210.009,45 EUR, od katerih naj bi pridobili 100.000,00 EUR nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP.

Ob infrastrukturni ureditvi Centra so partnerji v projektu izvedli tudi vrsto podpornih aktivnosti. V zaključni fazi izdelave je inovativno spletno mesto, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin. V času izvajanja projekta je bilo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvedenih pet delavnic na temo »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«, ki so še bolj povezale ponudnike petih občin območja. Učenci OŠ Podčetrtek so sodelovali na projektnem likovnem natečaju na temo vina, kulture in turizma, tako si lahko obiskovalci ob otvoritvi ogledajo tudi njihove izdelke. Društvo vinogradnikov je kot pomemben deležnik aktivno sooblikoval vsebino Centra hkrati pa poskrbel za izvedbo promocijskih aktivnosti projekta.

Ob tej priložnosti je Peter Misja, župan občine Podčetrtek izpostavil: »Vinogradniški kraj Virštanj je bil v parih letih deležen velikih sprememb. Vseskozi se ureja na območju  osnovna cestna in komunalna infrastruktura, tako v kraj ob obnovljeni cesti vodi tudi nova kolesarska steza. Poseben čar pa jedru našega vinorodnega okoliša zagotovo daje nov Center za promocijo vin, kulture in turizma, ki bo prav gotovo pripomogel k večji prepoznavnosti in promociji kraja in vina. Verjamem, da bodo to vinogradniki in ponudniki čutili ter tudi znali v najboljši meri izkoristiti.«

Direktor Turizma Podčetrtek, Boštjan Misja, je izpostavil sodelovanje ključnih akterjev v Podčetrtku: »Ponovno smo v Podčetrtku dokazali, da znamo sodelovati. Center Banovina je šolski primer turistične valorizacije kulturne dediščine. Z vzpostavitvijo Centra bomo vsebinsko sledili trendom v turizmu in za naše goste pripravili butično doživetje, ki bo temeljilo na vinu, kulinariki, zgodovini in kulturi. Opirali se bomo na lokalno okolje, saj bomo predstavljali ponudnike območja Obsotelja in Kozjanskega. V sklopu projekta smo kot partner pripravili delavnice za ponudnike na temo spajanja vina, kulinarike in spletne prodaje vin. Prav tako smo vzpostavili spletno mesto www.virstanj.com, kjer bo mogoča spletna prodaja vin območja LAS Obsotelje in Kozjansko.«

Pri projektu digitalizacije kulturne dediščine smo prejeli sredstva za valorizacijo kulturne dediščine. Skozi projekt smo digitalizirali 3 enote kulturne dediščine. Sedaj smo v zaključni fazi, kjer bomo skozi napredne tehnologije predstavili vinsko, kulinarično in zeliščno ponudbo destinacije na lokaciji Centra na banovini in v Samostanu Olimje. Ponosni smo, da odpiramo novo doživetje na Virštanju in si tudi v prihodnje želimo podobnih projektov z dodano vrednostjo za lokalno okolje.

Predsednik Društva vinogradnikov Virštanj-Kozjansko; Jug Jože, je povedal: »Veseli in hvaležni smo, da se je Občina Podčetrtek pred leti odločila za nakup objekta Banovina, in ga celovito preuredila v Center za promocijo vin, kulture in turizma. Prepričani smo, da bo objekt služil kot odlična promocija kraja Virštanj, predvsem pa bo namenjen promociji lokalnih vin ter tako nam, vinogradnikom vzpostavil tudi novo tržno pot prodaje lastnih izdelkov. Upam in želim, da bomo vinogradniki znali izkoristiti nov Center, za katerega verjamemo, da bo dodatno oživel dogajanje na Virštanju ter ohranil pomembno dediščino vinogradništva in vinarstva.«

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji