Z župani slovenskih občin o vlogi destinacij pri prilagoditvi situaciji in okrevanju slovenskega turizma po krizi

Objavljeno: 19.2.2021

Nazaj na novice

Z župani slovenskih občin o vlogi destinacij pri prilagoditvi situaciji in okrevanju slovenskega turizma po krizi

Danes so se na povabilo Slovenske turistične organizacije (STO), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Skupnosti občin Slovenije (SOS) na četrtem srečanju Sveta županov vodilnih destinacij slovenskega turizma sestali župani in županje 80ih slovenskih občin. Udeležba tako velikega števila predstavnikov občin potrjuje zavedanje o velikem pomenu usklajenega delovanja krovne in lokalne ravni za uspešno prilagoditev situaciji ter učinkovito okrevanje in krepitev turizma po krizi.

Z župani slovenskih občin o vlogi destinacij pri prilagoditvi situaciji in okrevanju slovenskega turizma po krizi

Na današnjem virtualnem srečanju je uvodoma prisotne župane s ključnimi ukrepi na krovni ravni seznanil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, direktorica STO, mag. Maja Pak je  predstavila ključne izzive na poti okrevanja in načrt razvoja in trženja slovenskega turizma za leto 2021,  predsednik Skupnosti občin Slovenije ter Odbora za turizem, Peter Misja pa je spregovoril o vlogi občin pri okrevanju slovenskega.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ob nagovoru županov vodilnih destinacij kot enega najpomembnejših deležnikov za usklajeno in učinkovito izvajanje nove turistične strategije na lokalni ravni izpostavlja: »V zaključnem letu Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 v evalvaciji ugotavljamo, da so cilji strategije v veliki meri doseženi kljub izredno težki situaciji, s katero se slovenski turizem sooča v zadnjem letu. Področje na katerem bomo morali še intenzivneje delati je izgradnja turistične infrastrukture, ki generira višjo dodano vrednost, kar je osrednji cilj aktualne strategije. Zato bo eden ključnih ciljev nove strategije nadaljnji razvoj trajnostnega, avtentičnega in butičnega turizma. Nekatere ukrepe za dosego tega cilja smo že sprejeli, na primer ustanovitev sklada za investicije v turizmu, podpora razvoja turističnih produktov, vodilnih destinacij in energetsko sanacijo gostinskih obratov z nepovratnimi sredstvi. Intenzivne  so tudi priprave za črpanje evropskih sredstev za področje turizma v novem finančnem in strateškem obdobju, v katerem bo na voljo več kot 140 milijonov evrov za nastanitve, ki generirajo visoko dodano vrednost, za prestrukturiranje gorskih centrov ter javno turistično infrastrukturo in planinske poti. Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem razvoja vodilnih destinacij in turističnih produktov. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si v največji meri prizadevamo, da bo na voljo tudi 200 milijonski sklad povratnih sredstev.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, na četrtem srečanju županov vodilnih destinacij izpostavlja stanje v slovenskem turizmu in poudarja izzive in priložnosti, s katerimi se slovenski turizem sooča v luči novih razmer, ter prilagoditve deležnikov v turizmu za uspešno okrevanje in krepitev odpornosti slovenskega turizma po krizi: »Najhujši krizi v zgodovini, ki je prizadela turizem, se moramo prilagoditi vsi deležniki v turizmu. Pred posebnim izzivom so destinacije, ki morajo  zagotoviti varna, atraktivna in trajnostna doživetja, da bodo ponovno pridobile zaupanje turistov. Pomembna je njihova preusmeritev v upravljanje turističnih tokov, koordinacijo ponudnikov in oblikovanje produktov višje dodane vrednosti ter usmeritev v zagotavljanje atraktivne javne infrastrukture in zelene mobilnosti. Destinacije so  s svojo usmeritvijo v trajnostni razvoj pokazale, da Slovenija uresničuje to, kar promoviramo in prav ta pozicija zelene, nemnožične destinacije, usmerjene v trajnostni razvoj, je naš kapital, s katerim moramo povezano nasloviti nova pričakovanja turistov. V obdobju okrevanja moramo skupaj učinkovito izvesti trajnostni preboj in digitalno transformacijo celotnega turizma in tukaj imajo župani izjemno pomembno vlogo. Na Slovenski turistični organizaciji smo v podporo destinacijam pripravili že drugi javni razpis za sofinanciranje promocije in razvoja, za krepitev znanj in kompetenc zaposlenih v destinacijah smo izvedli  Akademijo za trženje slovenskega turizma. Izjemno zadovoljni smo z vključitvijo destinacij  v vseslovensko motivacijsko kampanjo Moja Slovenija, v druge kampanje in dogodke ter projekte kot je Zelena shema slovenskega turizma. STO bo destinacijam nudila pomoč pri promociji, razvoju trajnostnega in digitalnega turizma ter izobraževanju.«

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije in predsednik Odbora za turizem ob današnjem srečanju poudarja vlogo slovenskih občin pri okrevanju slovenskega turizma: »Turizem je po večletni rasti v lanskem letu doživel strm padec. Epidemija je pustila globoke posledice, tako v branži kakor v vseh segmentih, ki tvorijo turizem. Občine niso izjeme, saj so samo zaradi manj nočitev (turistične takse) izgubile 10 milijonov EUR. V Skupnosti občin Slovenije se vse skozi trudimo, da z dobrim sodelovanjem in predlogi, aktivno sodelujemo pri različnih projektih in pobudah. Sodelovali smo pri ustvarjanju distribucije podatkov o nočitvah in e turizmu, akcijskemu načrtu za krožni turizem, občina brez plastike, strateško partnerstvo za digitalno preobrazbo, metodologija za izračun nosilnih zmogljivosti v turizmu. Glede na aktivno sodelovanje pri ustvarjanju formule turistične takse, sem kolegice in kolege enotno pozval k ohranitvi enotne politike glede turistične takse. V Skupnosti občin Slovenije od države pričakujemo jasno komunikacijo in informacije, vsi ukrepi naj bodo jasni in izvedljivi. Želimo si dobro promocije doma in v tujini, ki mora poleg ostalega poudarjati tudi varnost destinacije. Menimo, da z dobrim sodelovanjem in hitrim premišljenim zagonom turizma lahko zopet postanemo ena boljših turističnih držav (destinacij).«

Prisotni na srečanju so se strinjali, da je za okrevanje in ponovni razvoj turizma potrebno usklajeno delovanje deležnikov na vseh ravneh. V prvi vrsti lahko občine odigrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju pogojev za varna doživetja in izboljševanje epidemiološke slike. Za razvoj turistične infrastrukture je pomembna usklajena politika do turistične takse, ki je v teh časih ni smotrno zniževati. Župani so predstavili nekatere projekte in zagotovili, da se slovenski turizem razvija tudi v teh težkih časih; poteka urejanje infrastrukture, poudarek je na razvoju trajnostnih oblik turizma, potrebna bo digitalna transformacija. Korak naprej pri razvoju in trženju Slovenije kot trajnostne in varne destinacije s produkti višje dodane vrednosti za butična doživetja bo narejen z novo turistično strategijo. Organizatorji so srečanje zaključili z vabilom občinam k nadaljnjemu sodelovanju pri promociji in razvoju slovenskega turizma, prisotni so se strinjali, da le povezani lahko premagamo krizo in iz krize izzdemo še bolj trajnostni in uspešnejši.

Več o današnjem srečanju predstavnikov STO, MGRT in Skupnosti občin Slovenije z župani in županjami slovenskih občin je na voljo v medijskem središču STO.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji