ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj (5. val)

Objavljeno: 18.2.2021

Nazaj na novice

ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj (5. val)

Evropska potovalna komisija (ETC) je objavila peto od šestih poročil namenjenih spremljanju kratkoročnih potovalnih namer znotraj Evrope. Raziskavo izvaja na desetih največjih evropskih trgih, nanaša pa se na odnos do potovanj v naslednjih šestih mesecih.

ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj (5. val)

Delež Evropejcev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih, se je z 52 % v prejšnjem valu raziskave dvignil na 54 % v tokratnem raziskovanju. Delež takih, ki nameravajo potovati od maja do julija 2021, je 34 %. Največji delež vprašanih do zdaj (41 %) je v naslednjih šestih mesecih pripravljen potovati v tujino.

Glavni motiv za potovanja ostajajo prostočasne aktivnosti. Evropejci, ki načrtujejo potovanja v pomladni in poletni sezoni, kažejo večji interes za počitnice na morju (18 %) in obiskovanje mestnih destinacij (16 %). Izboljšuje se tudi sentiment do letalskih potovanj, saj je kar 54 % vprašanih pripravljenih potovati z letalom (najvišji % v vseh valovih anketiranja). Znižal se je tudi odstotek takih, ki potovanja z letali vidijo kot zdravstveno tveganje.

Med vprašanimi se kaže preferenca po digitalnih virih tako za načrtovanje potovanja, kot tudi za rezervacijo. Med bolj priljubljenimi za iskanje informacij in rezervacijo so tudi spletne strani ponudnikov. Kot najpomembnejši element za potovanja v tem letu jih največ (24 %) navaja zdravje in varnost. Med top šestimi elementi se je prvič znašla tudi trajnost. Velik dejavnik pri odločitvi za potovanja pa ostaja cepivo proti COVID-19 in uspešnost destinacije pri spopadanju s pandemijo. Kar 65 % navaja, da so strogi zdravstveni in varnostni protokoli na destinaciji ključni za varnejšo in bolj sproščeno potovalno izkušnjo.

 

KLJUČNE UGOTOVITVE

1. Delež Evropejcev, ki načrtujejo potovanje v naslednjih 6. mesecih se vztrajno povečuje.

Delež Evropejcev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih, se je od četrtega merjenja v decembru povečal z 52 % na 54 %. Med temi, ki kažejo najvišjo pripravljenost potovati, so Poljaki, Italijani, Avstrijci, Belgijci in Španci. Delež vprašanih, ki še ne vedo kdaj bodo ponovno potovali, se je od zadnjega anketiranja malenkost znižal, a še vedno ostaja visok (35 %). Zanimanje za potovanja v druge evropske države se počasi še dviguje (v tem valu znaša 41 %), visok pa ostaja tudi delež takih, ki bodo dopustovali znotraj domače države (35 %). Med najbolj priljubljenimi evropskimi državami, v katere anketirani nameravajo potovati na naslednjem potovanju ostajajo Španija, Italija, Francija, Grčija in Nemčija.

Med turisti, ki bodo zaradi situacije povezane s koronavirusom verjetneje potovali znotraj domače države, ostajajo Francozi, Italijani in Španci. Velika večina anketirancev (64 %), ki si v naslednjih šestih mesecih želijo potovati doma ali znotraj Evrope, bo načrtovala prostočasno potovanje. Petina (19 %) bo obiskala prijatelje in sorodnike, preostala potovanja pa bodo poslovne (10 %) in druge narave (6 %).

 

2. Glavni potovalni motivi se kažejo kot izredno odporni; tradicionalne turistične velesile ostajajo na vrhu spiska želja.

Tako kot predhodna poročila, tudi peti val anketiranja nakazuje, da so klasični potovalni motivi zelo odporni, saj se med najbolj zaželenimi destinacijami še vedno nahajajo države, ki jih je COVID-19 močno prizadel (Španija, Italija, Francija).

Tiste, ki si želijo potovati v naslednjih šestih mesecih, najbolj privlači turistični produkt morje in sonce (18 %), sledi mestni oddih (16 %) ter kulturna in zgodovinska mesta (14 %). Večina vprašanih, ki načrtujejo kratkoročna potovanja in nameravajo potovati doma ali znotraj Evrope bo potovala s partnerjem (38 %) ali z družino (36 %).

Tako kot v prejšnjem valu raziskovanja si na prihodnjih potovanjih Evropejci želijo predvsem varnosti in zdravja (24 %), sledi pa pomemben motiv iskanja miru in sprostitve (14 %) ter cenovna dostopnost (10 %) potovanja. Najbolj priljubljen tip namestitve v naslednjih šestih mesecih ostajajo hotelske verige in resorti (31 %), sledijo hoteli (25 %), dopustovanje pri prijateljih in družini (14 %) ter kratkoročni najemi (12 %).

 

3. Med turisti bližnjih emitivnih trgov v naslednjem šestmesečnem obdobju raste zanimanje za znotrajevropska potovanja.

Raziskava je pokazala, da si večina anketiranih trgov v prihodnjih šestih mesecih želi potovati izven domače države; takih potovanj si želijo turisti iz Nemčije, Velike Britanije, Nizozemske, Belgije, Švice, Poljske in Avstrije. Med tistimi, ki si še vedno želijo v večji meri potovati znotraj domače države so turisti iz Francije, Italije in Španije. Med tistimi, ki že vedo kdaj bodo opravili naslednje potovanje na vseh trgih prevladujejo taki, ki bodo potovali v naslednjih 5 – 6. mesecih.

 

4. Načrtovanje potovanj: ključnega pomena cepivo in uspešnost destinacije pri spopadanju s COVID-19.

44 % vseh rezervacij bo opravljenih preko spletnih rezervacijskih sistemov, 29 % pa neposredno preko spletnih strani nastanitvenih in letalskih ponudnikov. Delež vprašanih, ki bodo rezervacijo opravili preko potovalnih agencij, je ocenjen na 13 %, takih, ki opravijo rezervacijo paketnega potovanja preko organizatorjev potovanj na 9 %, v poslovalnicah turističnih agencij pa bo opravljenih 5 % vseh rezervacij. Turisti, ki si želijo mestnega oddiha, bodo bolj verjetno opravili rezervacijo preko spletne rezervacijske platforme, kot tisti, katerih glavni motiv potovanj je sonce in morje.

Popotniki, ki bi si na potovanje želeli takoj (»early birds«), imajo še vedno največ pomislekov zaradi karantenskih ukrepov med potovanjem, naraščajočega števila primerov COVID-19 na destinaciji, ki bi jo želeli obiskati, strahu pred okužbo na destinaciji, hitrega spreminjanja potovalnih omejitev med potovanjem in bolezni med potovanjem.

Najbolj zaskrbljujoče točke dotika ostajajo na potovanjih z letalom, sledi javni transport na destinaciji ter znamenitosti in aktivnosti (muzeji, tematski parki). Na precejšnjo negotovost vezano na potovanja opozarja tudi močna tretjina vprašanih (35 %), ki se še niso odločili, kdaj se bodo odpravili na naslednje potovanje.

V tem valu raziskovanja so anketiranci kot ključna dejavnika za potovanja navedli odkritje cepiva za COVID-19 in uspešnost destinacije pri spopadanju s COVID-19. Sledijo še testi pred potovanjem in fleksibilne politike odpovedi. Viri informacij, ki jim vprašani najbolj zaupajo ostajajo spletne platforme z mnenji uporabnikov, sledijo destinacijske spletne strani in družbena omrežja, spletne strani in družbena omrežja nastanitvenih obratov ter priporočila prijateljev.

 

Priporočila za destinacije in podjetja

  1. Glede na pomen cepiva COVID-19 za odločanje za potovanja naj destinacije spremljajo uvajanje cepiva v državah izvora in ciljajo na tiste prednostne skupine, ki so cepivo že prejele.
  2. Povečanje zaupanja v letalski promet naj spodbudi ciljne organe, da svoja tržna prizadevanja razširijo na srednje oddaljene trge in trge, ki so bolj odvisni od letalskega prometa, obenem pa naj razvijejo sinergije z letalskimi družbami in hoteli za trženjske kampanje.
  3. Evropejci so zaskrbljeni za svoje osebno zdravje skozi celoten čas, preživet na destinaciji, zato naj NTO-ji in DMO-ji uvedejo kampanje za zagotavljanje miru in občutka varnosti, pokrijejo pa naj vse elemente turistične ponudbe (znamenitosti, restavracije in kavarne ter nastanitve).
  4. Večjo verjetnost za potovanja kaže starostna skupina od 35 do 44 let, zato naj destinacije poudarjajo družinam prijazne elemente, kot so parki in odprti prostori, kjer lahko družine preživijo čas na varen način. NTO-ji in DMO-ji naj na svojih spletnih mestih promovirajo tudi turistične poti, ki jih je vredno raziskati z avtomobilom.
  5. Starejši državljani po Evropi so na prednostni listi za cepljenje, starostna skupina 55+ pa kaže pozitiven odnos do potovanj, zato naj podjetja in potovalne agencije ciljajo na to starostno skupino in promovirajo ustrezne produkte (npr. kultura in dediščina) z močnim poudarkom na zdravju in varnosti.
  6. Več kot tretjina vprašanih od maja do julija 2021 načrtuje potovanje, zato naj podjetja pričnejo s pripravo in promocijo produkta morje in sonce ter mestni oddih. Mnogi Evropejci ostajajo negotovi glede izvedljivosti potovalnih načrtov, zato morajo biti pogoji rezervacije prilagodljivi, politike odpovedi pa priročne.
  7. Ponudniki storitev lahko prilagodljivost razširijo preko politik odpovedi v zgolj plačilnem smislu; z obroki, naročniškimi modeli, žetoni za prodajalne s hrano in pijačo ali z dodatnimi popusti za digitalno referenco.
  8. Zaradi strahu pred prenosom virusov v restavracijah in kavarnah naj lastniki pridobijo zaupanje turistov skozi izvajanje strogih zdravstvenih in varnostnih protokolov in izpostavijo te ukrepe v svojih promocijskih kampanjah.

 

Vir in foto: ETC

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji