ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj (4. val)

Objavljeno: 21.1.2021

Nazaj na novice

ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj (4. val)

Evropska potovalna komisija (ETC) je objavila četrto od šestih poročil namenjenih spremljanju kratkoročnih potovalnih namer znotraj Evrope. Raziskavo izvaja na desetih največjih evropskih trgih, nanaša pa se na odnos do potovanj v naslednjih šestih mesecih.

ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj (4. val)

Delež Evropejcev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih, se je z 49 % v prejšnjem valu raziskave dvignil na 52 % v tokratnem raziskovanju. Delež takih, ki nameravajo potovati od aprila do junija 2021 se je dvignil na tretjino anketiranih. Manj kot tretjina anketiranih Evropejcev je izrazila namen potovati v naslednjih dveh mesecih. Pripravljenost potovati ostaja močno odvisna od situacije povezane s COVID-19 in cepivom. Evropejce na potovanjih najbolj skrbijo karantenski ukrepi, naraščajoče število primerov okužb s COVID-19 in strah pred okužbo na destinaciji.

Polovica vprašanih sicer pravi, da bo spremenila svoje potovalne načrte in s tem poskrbela, da bodo potovanje še vedno lahko izvedli. Turisti v večini še vedno potujejo z namenom oddiha, sledijo pa tisti, ki obiskujejo prijatelje in družino. Med vprašanimi se želja po potovanjih znotraj Evrope počasi dviga, saj 40 % vprašanih namerava obiskati drugo evropsko državo, medtem ko bo 36 % potovala znotraj domače države. Pri načrtovanju naslednjega potovanja so vprašani še vedno najbolj navdušeni nad mestnimi oddihi, sledi pa dopustovanje na morju ter obiskovanje kulturnih in zgodovinskih središč. Kar tri četrtine vprašanih bo potovanje, ki ga nameravajo izvesti v prihodnjih mesecih rezerviralo preko spleta.

KLJUČNE UGOTOVITVE

1. Delež Evropejcev, ki načrtujejo potovanje v naslednjih 6 mesecih se počasi povečuje.

Delež Evropejcev, ki nameravajo potovati v naslednjih 6ih mesecih se je od tretjega merjenja v novembru povečal z 49 % na 52 %. Med temi, ki kažejo najvišjo pripravljenost potovati, ostajajo, tako kot v tretjem valu merjenja, Poljaki, Italijani, Francozi, Avstrijci in Španci. Kar 36 % vprašanih še ne ve, kdaj bodo ponovno potovali. V primerjavi s 3. valom anketiranja je zaznana rast tistih, ki bi si želeli potovati v naslednjih petih ali šestih mesecih. V primerjavi s 3. valom anketiranja počasi narašča zanimanje za potovanja v druge evropske države in za destinacije izven Evrope, zmanjšuje pa se delež tistih, ki bi želeli dopustovati znotraj domače države (še vedno pa ta delež ostaja visok; skoraj 36 %). Med evropskimi državami v katere nameravajo potovati najpogosteje navajajo Španijo, Italijo, Francijo, Grčijo, Nemčijo in Veliko Britanijo.

Turisti, ki bodo zaradi situacije, povezane s koronavirusom, verjetneje potovali znotraj domače države so Francozi, Italijani in Španci. Velika večina anketirancev (63 %), ki si v naslednjih šestih mesecih želijo potovati doma ali znotraj Evrope, bo načrtovala prostočasno potovanje. Dobra petina (22 %) bo obiskala prijatelje in sorodnike, preostala potovanja pa bodo poslovne (9 %) in druge narave (6 %).

 

2. Odkritje cepiva proti Covid-19 bo imelo blag vpliv na realizacijo potovanj. Skrb za zdravje, naraščanje števila okuženih na destinaciji, strah pred okužbo na destinaciji in spreminjajoče se potovalne omejitve so glavni pomisleki pri načrtovanju potovanj.

Odkritje zdravila oziroma cepiva za COVID-19 bo imelo blag pozitiven vpliv na potovanja, saj se je delež vprašanih (46 %), ki trdi, da nameravajo potovanja, ki so jih načrtovali pred situacijo opraviti takoj, ko bo na voljo zdravilo ali cepivo, še povečal. Popotniki, ki bi si na potovanja želeli takoj, imajo še vedno največ pomislekov zaradi karantenskih ukrepov med potovanjem, naraščajočega števila primerov COVID-19 na destinaciji, ki bi jo želeli obiskati, strahu pred okužbo na destinaciji, hitrega spreminjanja potovalnih omejitev med potovanjem in bolezni med potovanjem.

Anketirane pri točkah dotika še vedno najbolj skrbijo potovanja z letalom, sledi javni transport na destinaciji ter hrana in pijača. Na precejšnjo negotovost vezano na potovanja opozarja tudi dobra tretjina vprašanih (36 %), ki se še niso odločili, kdaj se bodo odpravii na naslednje potovanje.

 

3. Glavnih potovalnih motivov kriza ni načela. Tradicionalne turistične velesile ostajajo na vrhu spiska želja kljub hudi prizadetosti v času epidemije.

Tako kot predhodna poročila, tudi 4. val anketiranja nakazuje, da so klasični potovalni motivi zelo odporni, saj se med najbolj zaželenimi destinacijami še vedno nahajajo države, ki jih je COVID-19 močno prizadel (Španija, Italija, Francija).

Tiste, ki si želijo potovati v naslednjih šestih mesecih, najbolj privlačijo destinacije za mestni oddih (17 %), sonce in morje (16 %), kulturna in zgodovinska mesta (14 %) ter preživljanje časa v naravi in na prostem (12 %). Večina vprašanih, ki načrtujejo kratkoročna potovanja in nameravajo potovati doma ali znotraj Evrope, bo potovala s partnerjem (38 %) ali z družino (35 %).

Na prihodnjih potovanjih si Evropejci želijo predvsem varnosti in zdravja (23 %), sledi pa pomemben motiv iskanja miru in sprostitve (15 %) ter cenovna dostopnost (10 %) potovanja. Najbolj priljubljen tip namestitve v naslednjih šestih mesecih ostajajo hotelske verige in resorti (31 %), sledijo hoteli (24 %), dopustovanje pri prijateljih in družini (14 %) ter kratkoročni najemi (14 %).

 

4. Med turisti bližnjih emitivnih trgov v naslednjem šestmesečnem obdobju raste zanimanje za znotrajevropska potovanja.

Delež Nemcev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih, se je v 4. valu anketiranja dvignil s 46 % na 49 %. Največji delež (33 %) še vedno predstavljajo tisti Nemci, ki še ne vedo, kdaj se bodo odpravili na potovanje, sledijo tisti, ki bodo potovali v naslednjih 5- 6 mesecih (30 %). V 4. valu anketiranja se večji del Nemcev (41 %) nagiba k potovanjem v druge evropske države, kot k potovanju znotraj domače države (32 %).  Decembrski val anketiranja kaže, da delež Italijanov, ki nameravajo potovati v naslednje pol leta ponovno raste (54 %), Italijani se še vedno v večini nagibajo k potovanjem znotraj domače države (47 %), raste pa zanimanje za obisk drugih evropskih destinacij (35 %). V naslednjih šestih mesecih namerava potovati dobra polovica (52 %) Avstrijcev. V 4. valu anketiranja se bolj kot k domačim potovanjem (34 %) nagibajo k potovanjem v druge evropske države (42 %). Tako kot v prejšnjih anketiranjih tudi ta val kaže, da v naslednjih šestih mesecih namerava potovati polovica Francozov (53 %), pri čemer preferirajo potovanja znotraj domače države, sledijo pa potovanja po drugih evropskih državah. V 4. valu anketiranja se je delež Nizozemcev, ki nameravajo potovati v naslednje pol leta rahlo znižal (z 48 % na 46 %). Pri potovanjih, ki jih bodo opravili se v večini nagibajo k obiskovanju drugih evropskih držav, veča se delež takih, ki bodo potovali na destinacije izven Evrope (19 %). Delež Švicarjev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih je v 4. valu raziskovanja rahlo znižal (z 49 % na 45 %). Švicarji se v naslednjih šestih mesecih nagibajo predvsem k potovanjem v druge evropske države, veča pa se tudi delež takih, ki nameravajo potovati izven Evrope (20 %).

 

5. Načrtovanje potovanj: ključnega pomena ostajata prilagodljivost in odkritje cepiva.

Najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za potovanje pa ostaja prožna politika odpovedi potovanj. 46 % vseh rezervacij bo opravljenih preko spletnih rezervacijskih sistemov, 28 % pa neposredno preko spletnih strani nastanitvenih in letalskih ponudnikov. Delež prodaje paketnih potovanj preko potovalnih agencij je ocenjen na 13 %, preko organizatorjev potovanj na 8 %, v poslovalnicah turističnih agencij pa bo opravljenih 5 % vseh rezervacij. Turisti, ki bodo potovali z avtomobilom, bodo bolj verjetno opravili rezervacijo direktno v nastanitvi in se bodo v manjši meri posluževali pomoči potovalnih agentov.

V tem valu raziskovanja so anketiranci kot ključne dejavnike za potovanja navedli odkritje cepiva za COVID-19, uspešnost destinacije pri spopadanju s COVID-19 in možnost nenadne ad-hock odpovedi. Viri informacij, ki jim vprašani najbolj zaupajo, ostajajo spletne platforme z mnenji uporabnikov, sledijo destinacijske spletne strani in družbena omrežja, priporočila prijateljev ter spletne strani in družbena omrežja nastanitvenih obratov. Dva od treh vprašanih se na potovanjih počutita bolj varno in sproščeno, ko so vpeljani strogi zdravstveni in varnostni protokoli.

PRIPOROČILA ZA DESTINACIJE IN PODJETJA

  1. Povečano zanimanje za mednarodna potovanja si lahko razlagamo kot signal za destinacije, da se, zlasti za obdobje od aprila do junija, pričnejo oglaševati na tujih trgih.
  2. Destinacije naj še naprej vlagajo v razvoj zdravstvenih in varnostnih protokolov, da bodo povečali samozavest turistov na potovanjih, saj je njihova glavna skrb trenutno skrb za zdravje. Posebno pozornost tem protokolom namenjajo turisti, ki jih zanimajo kulturne znamenitosti.
  3. Destinacije naj zdravstvene in varnostne protokole vključujejo v kampanje, vizuale in sporočila, da bi povečali samozavest turistov na potovanjih.
  4. Kaže se povečana potreba po oglaševanju kulture in dediščine na družbenih omrežjih, hkrati pa komunikacije zdravja in varnosti.
  5. Prvič od jeseni se negotovost glede potovanj znižuje, zato naj se podjetja pripravijo na okrevanje turizma, pričnejo pa naj z opredelitvijo nišnih ciljnih skupin.
  6. Povečano zanimanje za potovanja med aprilom in junijem naj podjetja izkoristijo za pri prodaji turističnih produktov za prihajajočo pomlad in poletje (pomembne ugodne politike odpovedi).
  7. Anketirani rezervacijo najpogosteje opravijo neposredno preko spletnih orodij, zato bodo podjetja z izboljšanimi spletnimi sistemi in orodji okrevala hitreje. Nujna je digitalizacija poslovanja in prilagajanje uporabniku za dobro uporabniško izkušnjo.

 

Vir in foto: ETC

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji