Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Objavljeno: 24.12.2020

Nazaj na novice

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Vlada RS je sprejela PKP7. Za čas med prazniki je določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska. Uporaba aplikacije #OstaniZdrav ni več določena. Manj je izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa. Preberite si nagovor direktorice STO, mag. Maje Pak.

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Leto, ko se je vse spremenilo…

Spoštovani kolegi, kolegice!

Izteka se leto, ko se je vse spremenilo. Leto, ki je povzročilo, da nič več ne bo tako, kot je bilo. Leto, ki ga je zaznamovala najgloblja zdravstvena, gospodarska in družbena kriza po drugi svetovni vojni. Kako globoke bodo v resnici posledice krize in kako močno se bo spremenilo naše življenje, v tem trenutku ne vemo.

Turizem je panoga, ki jo je pandemija najbolj prizadela. Potovanja so zastala, hoteli so zaprti, letala so ostala na tleh. Vedno več ljudi je brez dela, vedno več ponudnikov na robu preživetja.

Če v tem prazničnem času skušamo narediti refleksijo in ugotoviti, kaj lahko v tem koronskem letu vendarle opredelimo kot dobro, potem so to zagotovo spoznanja, ki naj služijo kot razmislek za spremembe in delo v prihodnjih dneh, mesecih, letu.

Prvič: RADIKALNE SPREMEMBE SO MOŽNE. Možno jih je izvesti zelo hitro in na vseh področjih. Pandemija je pokazala pot naprej s tem, da je močno vzodbudila razvoj inovacij, podprtih z bliskovitim razvojem novih tehnologij in nas tako »vrgla« iz predvidljivega ravnanja. Čez noč so nastajale digitalne rešitve in platforme namenjene prodaji, čez noč smo začeli učinkovito poslovati od doma. Digitalizacija spodbuja inovacije na vseh področjih. Zato je čas za digitalno transformacijo slovenskega turizma in uvedbo novih tehnologij v poslovanje turističnih podjetij, destinacij in trženje.

Drugič: PODNEBJE SMO USODNO SPREMENILI. V času karantene smo lahko opazovali modro nebo nad Pekingom in ribe v beneškem kanalu. Podobe planeta, ki je zadihal za sekundo, so pomembno opozorilo industriji in potrošništvu, da je zadnji čas za trajnostno transformacijo s ciljem zmanjšanja ogljičnega odtisa. COVID-19 je globalni disruptor, ki je poglobil zavedanje o posledicah podnebnih sprememb in spoznanje, da smo zares prišli do roba. Tudi turizem je povzročitelj podnebnih sprememb, zato ja čas za pospešeno nadaljevanje trajnostne transformacije slovenskega turizma. Z našim pristopom sistematičnega trajnostnega razvoja smo pritegnili pozornosti globalnih medijev in prav to je sedaj naša prednost, na kateri bomo gradili pot do okrevanja.

Tretjič: VEDENJE POTROŠNIKOV SE DRASTIČNO SPREMINJA. Pandemija je v ospredje postavila spoznanje, da življenje ni namenjeno kopičenju materialnega. V ospredje je postavila nematerialne vrednote in dodobra pretresla navade potrošnikov. Potovalne namere so se že in se še bodo močno spremenile, potovanja bodo bolj poglobljena z več interakcije z lokalno skupnostjo. V slovenskem turizmu smo gradili na butičnosti, individualnem pristopu, potovanju z namenom in to je naš kapital, s katerim bomo lažje povrnili zaupanje turistov.

Četrtič: VERIGA JE TRDNA, KOLIKOR JE TRDEN NAJŠIBKEJŠI ČLEN. Pandemija je jasno pokazala na družbeno neenakost, ranljive skupine in ekstremno revščino, ki otežuje zajezitev virusa. Zaradi močne krize, v kateri se je znašel turizem, so prizadete številne s turizmom povezane dejavnosti in 200 milijonov delovnih mest. Pandemija je opozorila na izjemni pomen turizma kot panoge, ki s svojimi učinki prispeva k gospodarski rasti, zmanjšanju neenakosti in povečanju družbene blaginje, zato je treba zagotoviti pogoje za njegov učinkovit ponovni zagon in okrevanje.

Petič: SKUPAJ BOMO ZMAGALI. Tudi ta kriza bo minila in luč na koncu tunela je. Na Dnevih slovenskega turizma smo si bili enotni, da bodo zmagovalci tisti, ki se bodo najhitreje prilagodili novim razmeram in delali povezano. V preteklih letih smo se poenotili v viziji slovenskega turizma in dokazali, da znamo sodelovati. Imamo dobre osnove v poziciji Slovenije kot butične, zelene destinacije in srčne ljudi. Od izbruha pandemije smo vseskozi ostali v stiku z našimi gosti in jih spodbujali k sanjarjenju o Sloveniji. Kmalu bo čas, da jih ponovno povabimo v našo deželo in navdušimo z varnimi in atraktivnimi doživetji!

Spoštovani kolegi, kolegice. Ob koncu leta se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje pri oblikovanju skupne zgodbe slovenskega turizma.

Želim, da bomo v letu, ko se je vse spremenilo, prepoznali priložnosti za spremembe na bolje in našli moč za njihovo uresničitev.

Želim vam veliko zdravja, veliko razmislekov izven okvirjev in veliko optimizma.

                       Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije

 

I. Informacije o aktualnih objavah in ukrepih MGRT in Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.im. PKP7.

Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:

 • solidarnostni dodatek za upokojence (za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR, bo dodatek znašal 300 EUR, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 EUR, bo dodatek znašal 230 EUR, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 EUR, bo dodatek znašal 130 EUR),
 • enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. dohodninski razred bo dodatek znašal 50 EUR na otroka),
 • enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 EUR,
 • izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 EUR,
 • dodatek za velike družine s tremi otroki 100 EUR, za družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 200 EUR,
 • zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač, dobijo 200 EUR dodatka,
 • pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2,
 • sredstva za garancije za bančne kredite,
 • nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.), itd.

Predlog zakona uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas. Vir: Ministrstvo za finance, več informacij na spletni strani Vlade RS.

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem času

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja v med-prazničnem obdobju. S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok na območju celotne Slovenije zmanjšuje število izjem na naslednje dejavnosti:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Tržnice ne sodijo več med izjeme, kar pomeni, da v času od 24. 12. 2020  do predvidoma 4. 1. 2021 blaga na tržnicah ni dovoljeno prodajati. Prav tako med izjeme v tem času ne sodijo trafike in kioski za prodajo časopisov in revij. 

Dodatna pojasnila glede omejitev pri prodaji blaga in storitev so na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.

 

Med prazniki veljajo nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska:

 • Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:
 • – od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
  – od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.
 • Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.
 • Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).
 • Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

 

Športna dejavnost izjema za prehajanje občinskih meja v regiji

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za prehajanje med občinami sicer še vedno ostaja 13 izjem (z izjavo in ustreznimi dokazili). Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

 

Uporaba aplikacija #OstaniZdrav ni več določena

Sprejet je odlok, s katerim se ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja v posamezni statistični regiji. Sprememba odloka začne veljati 25. decembra 2020.

 

Manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa, test ne sme biti starejši od 24 ur

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli le za sedem izjem. 

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Odlok ne določa več zelenega (epidemiološko varne države) in oranžnega seznama (epidemiološko manj varne države). Za vse države, ki niso izrecno naštete na rdečem seznamu, tako velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2.

Seznam držav, ki so na rdečem seznamu in več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

 

Vlada podaljšuje ukrepe na področju voznikov in vozil

Vlada z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, podaljšuje ukrepe na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

 • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

 

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 25. decembra 2020 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Več informacij je na voljo na spletni strani Vlade RS.

Slika: Ukrepi po regijah

 

II. Aktualne aktivnosti STO

STO prepoznava velik pomen športnih dogodkov za povečanje prepoznavnosti in doseganje želenega pozicioniranja Slovenije na globalnem trgu. S ciljem predstavitve Slovenije kot privlačne turistične destinacije in znamke I feel Slovenia v okviru velikih in globalno odmevnih športnih dogodkih je STO objavila javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v letu 2021. Z javnim pozivom STO želi izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma na področju športnega turizma, ki velja za enega najbolj rastočih segmentov v turistični industriji. 

Spletni sestanki in uporaba različnih orodij za webinarje, dogodke in izobraževanja so postali naš novi vsakdan. STO vabi k uporabi privlačnih motivov Slovenije za ozadja pri spletnih sestankih. Preko posebne spletne mape so vam na voljo različni motivi lepot Slovenije, ki jih lahko uporabite kot ozadja. 

 

III. Aktualne objave in napovedi ključnih mednarodnih institucij

ETC - Kratkoročne potovalne namere prebivalcev Evrope

Evropska potovalna komisija (ETC) je objavila tretje od šestih poročil, namenjenih spremljanju kratkoročnih potovalnih namer znotraj Evrope. Raziskavo izvaja na desetih največjih evropskih trgih, nanaša pa se na odnos do potovanj v naslednjih šestih mesecih.

Delež Evropejcev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih, se je s 54 % v prejšnjem valu raziskave zmanjšal na 49 % v tokratni raziskavi, negotovost glede natančnega časa naslednjega potovanja pa se je povečala za 13 %. Zadnja raziskava kaže tudi na rast deleža Evropejcev, ki ne načrtujejo potovanj (18 %). Manj kot petina anketiranih Evropejcev je izrazila namen potovati do konca januarja 2021. To predstavlja 21-odstotni padec v primerjavi s prejšnjim raziskovanjem, kar kaže, da sta nedavni porast števila primerov COVID-19 in negotovost glede potovalnih ukrepov Evropejce prisilila, da začasno odložijo svoje potovalne načrte.

Vprašanim najboljšo izbiro predstavljajo potovanja po Evropi, saj je enak delež anketirancev (38 %) naklonjen domačim potovanjem in potovanjem znotraj Evrope. Kljub učinku pandemije na mestna središča pa mestni oddih še vedno predstavlja najbolj priljubljeno vrsto potovanja za petino Evropejcev. Mestnemu oddihu sledijo počitnice v naravi in ​​na prostem (15 %) ter kulturna in zgodovinska mesta (14 %). Več v novici.

 

IV. Poročilo o stanju na italijanskem, nemškem in avstrijskem trgu

Italija

V Italiji so 22. decembra odkrili 13.300 primerov okužb ob visokem številu testov, delež pozitivnih testov je znašal 8 %. Italijanska vlada je 18. decembra izdala nov vladni odlok, da bi omejila možnost ponovnega povišanja števila okužb, s katerim bo cela Italija v dneh 24., 25., 26., 27. in 31. decembra ter 1., 2., 3., 5. in 6. januarja rdeča cona z najvišjo stopnjo omejitev. V dneh 28., 29., 30. decembra in 4. januarja pa bodo v Italiji veljale omejitve oranžne cone. Od 21. decembra do 6. januarja bo z novim vladnim odlokom tako prepovedana mobilnost med italijanskimi regijami, v dneh, ko bo Italija v rdeči coni, bodo veljale podobne omejitve kot v letošnjem letu marca.

Smučišča ostajajo zaprta do 7. januarja, vlada se zavzema, da bi lahko šole s poukom ponovno pričele 7. januarja.

Ureditev na cone na podlagi epidemiološke slike bo veljala najmanj do 7. januarja 2021, ko bo italijanska vlada izdala nov odlok in morebitno potrdila ali spremenila obstoječe omejitve. Odprtje šol, smučanje in križarjenja bodo možna po 7. januarju 2021.

Od 10. decembra morajo vsi, ki se vračajo v Italijo iz ene od 27 držav EU, pred prihodom v Italijo opraviti testiranje in predložiti izid ob vstopu v Italijo: če je test negativen, lahko vstopijo brez karantene. Vlada je uvedla tudi karanteno za vse, ki bodo odšli v tujino od 21. decembra do 7. januarja. Možno je prehajanje meja, po povratku je obvezna deset-dnevna karantena.

Uradni podatki o omejitvah potovanj v Italijo (sezami držav) so na voljo na povezavi.

Vir: Predstavništvo STO v Italiji

 

Nemčija

Nemčija ostaja v strožjem “lockdownu”do predvidoma 10. januarja, ukrepi so namenjeni predvsem zmanjšanju in omejevanje družbenih stikov (ne pa tudi gibanja), ki naj bi se od 24. do 26.12. nekoliko sprostili, novoletni prazniki bodo ostali pod strožjim nadzorom. Zaprtih je večina trgovin, vse kulturne ustanove, hoteli, šole in vrtci, športni objekti ter dejavnosti, kjer prihaja do osebnih stikov. Oblasti so delodajalce spodbudile, naj delavcem do 10. januarja omogočijo delo od doma, če se le da oz. naj uvedejo kolektivni dopust. Država bo pri tem razširila finančno pomoč podjetjem.

Omejujejo so torej predvsem stiki, privatna srečanja ostajajo omejena na stike z osebami (prijatelji, znanci, sorodniki) le iz še enega gospodinjstva, v vsakem primeru pa na maksimalno 5 odraslih oseb. Otroci do 14. leta so iz tega izvzeti. Konzumiranje alkohola na javnih mestih je vse splošno prepovedano, bogoslužja so dovoljena (z omejitvami).

Število obolelih še naprej raste, alarmantno je stanje tudi v bolnišnicah, še posebej v zvezni deželi Saška, kjer je incidenca izjemno visoka (več kot 400), sledi Bavarska, Hessen in Berlin. 27. decembra se prične vsesplošno cepljenje, prednost imajo zdravstveni delavci, starejše osebe in osebje v domovih za ostarele. V ta namen so pripravili t.i. cepilne točke, v večjih mestih na sejmiščih.

Informacija glede potovanj: Nemška zvezna vlada in zvezne dežele pozivajo državljanke in državljane, da se odpovedo nenujnim potovanjem tako znotraj Nemčije kot v tujino - niso pa potovanja prepovedana, v veljavi ostaja pravilo 10-dnevne karantene po vrnitvi iz rizičnih območij. Karanteno je moč prekiniti z negativnim testom, ki pa ga mora posameznik predložiti uradnim službam najkasneje v 72ih urah, slednje je novost v tem tednu. Vsak posameznik mora praviloma opraviti tudi online prijavo na www.einreiseanmeldung.de. Splošne omejitve potovanj torej ne uvajajo, potovanja le odsvetujejo. Javni promet bo tako obratoval še naprej. Nekatere nemške zvezne dežele so omejile gibanja v večernih urah, kot npr. Bavarska (od 21.00 ure do 5.00 zjutraj), kjer ni dovoljeno gibanje na prostem brez tehtnih razlogov.

Vir: Predstavništvo STO v Nemčiji

 

Avstrija

V Avstriji so v sredo v zadnjih 24 urah zabeležili 2.131 novih okužb s korona virusom. Z 19. decembrom je v Avstriji v veljavi prepoved potovanj, prav tako so poostreni ukrepi ob vstopu v državo, ki za vstop iz večine evropskih držav pomeni odredbo 10-dnevne karantene z možnostjo testiranja po 5 dnevu.

V dneh 24. in 25.12. se bodo ukrepi zbiranja oseb in policijska ura omilili. Na božični večer in božični dan se bodo prebivalci Avstrije lahko družili do največ 10 oseb iz različnih gospodinjstev. Policijska ura v teh dveh dneh ne bo veljala. Ukrepi pa se bodo drastično poostrili 26. decembra, ko Avstrija zopet vstopa v »lockdown«. Zaprle se bodo vse trgovine, razen živilskih in lekarn, zaprte bodo restavracije, hoteli, možno pa bo smučanje. Ukrepi bodo trajali do 18. januarja, v tem času se bo možno brezplačno testirati s hitrim antigen testom, tisti ki se testa ne bodo poslužili, bodo morali stroge ukrepe spoštovati en teden dlje torej do 24. januarja.

Cepljenje v Avstriji se bo začelo, kot je bilo načrtovano, 27. decembra. Prve odmerke cepiva bodo prejele rizične skupine prebivalstva. Širša javnost bo morala na svoj odmerek cepiva počakati še nekaj mesecev.

Ministrica za turizem Elisabeth Köstinger je skupaj z državno sekretarko za kulturo Andreo Mayer v sredo predstavila predlog za finančno pomoč organizatorjem dogodkov. Na voljo bo 300 milijonov evrov za leta 2020, 2021 in 2022.

Vir: Predstavništvo STO v Avstriji

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji