ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj

Objavljeno: 9.10.2020

Nazaj na novice

ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj

Evropska potovalna komisija (ETC) je objavila prvo od šestih poročil, namenjenih spremljavi kratkoročnih potovalnih namer znotraj Evrope. Raziskavo izvaja na desetih največjih evropskih trgih, nanaša pa se na odnos do potovanj v naslednjih šestih mesecih.

ETC raziskava: Namere domačih in inter-evropskih potovanj

Ključne ugotovitve raziskave

1. Evropejci ostajajo optimistični v svojih potovalnih napovedih.

Evropejci kažejo optimističen odnos do potovanj, saj se kar 54 % vprašanih namerava odpraviti na potovanje v naslednjih šestih mesecih. Med temi, ki kažejo najvišjo pripravljenost potovati so Poljaki, Italijani, Španci, Nemci in Avstrijci. Dobra četrtina (26 %) navaja, da nameravajo potovati že od novembra 2020 dalje. Potovanja po Evropi jim predstavljajo najboljšo izbiro; kar 41 % pa jih namerava potovati znotraj svoje države, 39 % pa bo potovalo na druge evropske destinacije. Med evropskimi državami, v katere nameravajo potovati, najpogosteje navajajo Španijo, Francijo, Italijo, Grčijo in Nemčijo. Manjši delež (11 %) v naslednjih mesecih razmišlja o potovanjih izven Evrope.

Velika večina anketirancev (66 %), ki si v naslednjih šestih mesecih želijo potovati doma ali znotraj Evrope, bo načrtovala prostočasno potovanje. Petina (19 %) bo obiskala prijatelje in sorodnike, preostala potovanja pa bodo poslovne narave (9 %).

2. Odkritje cepiva proti Covid-19 bo imelo blag vpliv na realizacijo potovanj. Skrb za zdravje, naraščanje števila okuženih na destinaciji, ukrepi karantene in spreminjajoče se potovalne omejitve so glavni pomisleki pri načrtovanju potovanj.

Odkritje zdravila oziroma cepiva za COVID-19 bo imelo blag pozitiven vpliv na potovanja, saj 44 % vprašanih trdi, da nameravajo potovanja, ki so jih načrtovali pred situacijo, opraviti takoj, ko bo na voljo zdravilo ali cepivo. Popotniki, ki bi si na potovanja želeli takoj, imajo največ pomislekov zaradi karantenskih ukrepov med potovanjem (15 %), naraščajočega števila primerov COVID-19 (12 %), okužbe z boleznijo na destinaciji (11%) ter hitrega spreminjanja potovalnih omejitev (10 %). Najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za potovanje pa je prožna politika odpovedi potovanja (11%).

Najmanj varen način potovanj se vprašanim zdijo potovanja z letalom (20 %), kar dodatno podkrepi dejstvo, da manj kot 50 % vprašanih navaja, da nameravajo potovati z letalom na naslednjem potovanju (v letu 2018 je bilo takih 58 %). Na precejšnjo negotovost vezano na potovanja opozarja tudi velik del anketirancev (32 %), ki se še niso odločili, kdaj se bodo odpravili na naslednje potovanje.

3. Glavnih potovalnih motivov kriza (še) ni načela. Tradicionalne turistične velesile ostajajo na vrhu spiska želja kljub hudi prizadetosti v času epidemije

Klasični potovalni motivi so se izkazali za zelo odporne, saj se med najbolj zaželenimi destinacijami še vedno nahajajo države, ki jih je COVID-19 najbolj prizadel (Španija, Italija), hkrati pa imajo tudi prebivalci teh destinacij izrazito željo po potovanjih.

Za tiste, ki si želijo potovati v naslednjih šestih mesecih, so sicer najbolj privlačne obmorske destinacije (25 %), mestni oddih (19 %) ter preživljanje časa v naravi in na prostem (16 %). Anketiranci, ki kažejo večje zanimanje za mestne počitnice, so tisti, ki bodo najverjetneje potovali prej. Večina vprašanih, ki načrtujejo kratkoročna potovanja in nameravajo potovati doma ali znotraj Evrope, bo potovala s partnerjem (37 %) ali z družino (36 %). Preostali vprašani bodo potovali s prijatelji (13 %) ali individualno (10 %).

Na prihodnjih potovanjih si Evropejci želijo predvsem varnosti in zdravja (21 %), hkrati pa je eden od motivov tudi iskanje miru in sprostitev (14 %) ter cenovna dostopnost (13 %) potovanja.

4. Turisti iz ključnih emitivnih trgov slovenskega turizma (Nemčija, Avstrija, Italija, Francija) v naslednjem šest mesečnem obdobju preferirajo domača pred mednarodnimi potovanji

Več kot polovica vprašanih Nemcev namerava potovati v naslednjih šestih mesecih, pri čemer se 40 % nagiba k potovanjem znotraj države, prav tak odstotek pa k potovanjem znotraj Evrope. Skoraj 60 % Italijanov namerava potovati v naslednjih 6 mesecih, pri čemer se bo večina (54 %) odločila za potovanja znotraj Italije, slaba tretjina (31 %) pa bo potovala po drugih evropskih državah. Polovica Avstrijcev namerava potovati v naslednjih šestih mesecih, pri čemer se tudi oni podobno nagibajo tako k domačim (40 %) kot tudi k znotraj evropskim potovanjem (38 %). V naslednjih šestih mesecih namerava potovati tudi polovica Francozov, pri čemer preferirajo potovanja znotraj domače države. Med Nizozemci, ki so sodelovali v raziskavi pa je 51 % takih, ki nameravajo potovati v naslednjih 6 mesecih in v večini obiskati druge evropske države. Med Švicarji namerava v naslednjih šestih mesecih potovati polovica, od katerih kar dobra četrtina potovanje načrtuje že v roku meseca ali dveh, potovali pa bodo predvsem v druge evropske države.

5. Načrtovanje potovanj: ključna prilagodljivost in prodaja preko spletnih rezervacijskih sistemov

47,3% vseh rezervacij se bo opravilo preko spletnih rezervacijskih sistemov, 26,6% pa neposredno preko spletnih strani nastanitvenih in letalskih ponudnikov. Delež prodaje paketnih potovanj preko turističnih operaterjev je ocenjen na 8,7%, v poslovalnicah turističnih agencij bo opravljenih le 4,8% vseh rezervacij.

Možnost nenadne, ad-hock odpovedi bo ključni dejavnik pri izbiri ponudnika. Pomembno vlogo igrajo tudi mnenja uporabnikov spletnih platform, ki so v času krize imeli izkušnje s ponudnikom ali destinacijo.

 

Priporočila 

Ohranjanje fokusa na domačem in bližnjih evropskih trgih. V tem obdobju je za evropske destinacije ključno, da se osredotočijo na obstoječe povpraševanje po domačih in znotrajevropskih potovanjih. Destinacije, ki so močno odvisne od letalskih potovanj, bodo morale premisliti o kratkoročnih tržnih strategijah, ciljnih trgih in segmentu, ki ga nagovarjajo. Destinacije morajo, s ciljem zmanjšati negotovost potovanj in le-ta poenostaviti, pričeti s proaktivno komunikacijo informacij vezano na omejitve potovanj, zdravstvene in varnostne ukrepe ter s pomočjo digitalnih kanalov nacionalnih in destinacijskih turističnih organizacij sporočati, da poslujejo kot običajno.

Krepitev destinacijskih blagovnih znamk – tesna povezava med imidžem in odpornostjo destinacije. Pomembno je, da nacionalne turistične organizacije še naprej vlagajo v blagovno znamko in trženje, ter s tem, kljub potencialno zmanjšanim proračunom, zagotovijo odpornost med sedanjo in prihodnjimi krizami ter hkrati večje povpraševanje. Kar dve tretjini vprašanih za načrtovanje potovanj uporablja spletne vire informacij, kar kaže na nujnost povečanja deleža digitalnega oglaševanja na spletnih turističnih platformah in spodbujanja obiskovalcev k izmenjavi pozitivnih izkušenj na spletu.

Fleksibilnost je nova valuta. Prednost predstavlja prilagodljivost in enostavne politike odpovedi, kar bo ključno tako s stališča končnih kupcev kot tudi poslovnih partnerjev. Podjetja, ki lahko povečajo prilagodljivost, bodo v primerjavi s svojimi konkurenti postala močnejša. Osebni mir in brezskrbnost na potovanjih trenutno predstavljata najvišjo kvaliteto uporabniške izkušnje. Podjetja, ki ponujajo takšno uporabniško izkušnjo, bodo predvidoma okrevala hitreje.

Generiranje pozitivne digitalne izkušnje vzdolž celotne nakupne poti. Različni trgi in segmenti se na krizo COVID-19 odzivajo različno, zato postaja trženje na podlagi podatkov zdaj bolj pomembno kot kdaj koli prej. Eden od segmentov s posebno velikim potencialom so družinski popotniki, zlasti med potrošniki v starostni skupini od 35 do 54 let. Z naraščanjem digitalnih rezervacij bi podjetja morala vlagati v digitalno oglaševanje in v vključevanje popotnikov skozi celotni digitalni proces (od rezervacije do izmenjave izkušenj na spletu).

Vir: ETC

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji