ETC: domači in bližnji trgi bodo v letošnjem letu ključni za oživitev evropskega turizma

Objavljeno: 9.7.2020

Nazaj na novice

ETC: domači in bližnji trgi bodo v letošnjem letu ključni za oživitev evropskega turizma

Evropska potovalna komisija (ETC) je objavila kvartalno poročilo o trendih in napovedih letošnjih potovanj. Evropski turizem se sooča z negativnimi vplivi globalne epidemije, saj je v prvih štirih mesecih leta 2020 zabeležil 44-odstotni padec mednarodnih turističnih prihodov v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta. Domači in bližnji trgi bodo letos ključni za oživitev evropskega turizma.

ETC: domači in bližnji trgi bodo v letošnjem letu ključni za oživitev evropskega turizma

Julija je bilo objavljeno drugo kvartalno poročilo Evropske potovalne komisije (ETC) o trendih in napovedih letošnjih potovanj. Evropski turizem se sooča z negativnimi vplivi globalne epidemije, saj je v prvih štirih mesecih leta 2020 zabeležil 44-odstotni padec mednarodnih turističnih prihodov v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta, navaja poročilo. Podatki po destinacijah kažejo negativni vpliv globalne epidemije na povpraševanje po evropskih potovanjih, saj se bodo po napovedih prihodi v Evropo v letu 2020 zmanjšali za 54 odstotkov. Največji padec turističnih prihodov so zabeležile države z velikim deležem mednarodnih prihodov in z velikim deležem prihodov iz držav, ki jih je epidemija najhuje prizadela (Italija, Velika Britanija). V tem pogledu je Slovenija ena izmed bolj prizadetih držav. Pričakovano je, da bo rast evropskega turizma ostala pod ravnjo rasti v letu 2019 vse do leta 2023. Se pa v evropskih destinacijah v letu 2020  pričakuje znatno povečanje deleža domačih potovanj in potovanj z bližnjih trgov.

Po odprtju meja so evropske destinacije postopno okrevale, predvsem s pospeševanjem domačih potovanj in potovanj znotraj Evrope. Poročilo izpostavlja, da bo okrevanje turističnega sektorja posameznih držav potekalo različno, večjo fleksibilnost na spremenjeno povpraševanje imajo destinacije, ki so bolj osredotočene na domače goste in goste z bližnjih trgov. Na okrevanje bodo vplivali omejitve potovanj, nižje cene potovanj, negotovost glede transporta in drugi faktorji, kot so preference potovanj bliže domu.

V luči spremenjenih razmer v turizmu obstoječe stanje prikazujeta indeks zanašanja na domači trg »Domestic Resilience Index«, ki predstavlja delež prenočitev domačih gostov, ter indeks zanašanja na bližnje trge »Short-haul Resilience Index«, ki predstavlja delež mednarodnih prihodov z bližnjih trgov. Indeks zanašanja na domači trg predstavlja zanašanje na domače goste, po katerem so najvišje uvrščene države z veliko prebivalci in s tem posledično velikim domačim trgom, čeprav morda ne gre za najbolj zanimive turistične destinacije. Države, ki so rangirane nižje, med njimi tudi Slovenija (indeks 40), so turistično zanimivejše za mednarodne trge, vendar z manjšim domačim trgom. Rezultat 100 predstavlja povprečje evropskih držav. V evropskih državah se delež domačih gostov sicer giblje med 3,5 odstotkov v Črni Gori in 75 odstotkov v Nemčiji. Slovenija je v letu 2019 zabeležila 27 odstotkov prenočitev domačih gostov in je imela, glede na podatke za prve štiri mesece letošnjega leta, v veliki meri še neizkoriščen potencial domačega trga. Indeks zanašanja na bližnje trge predstavlja delež prihodov z bližnjih trgov med vsemi mednarodnimi prihodi. Slovenija ima indeks malo nad 100, kar pomeni, da bližnji trgi predstavljajo pomemben delež med mednarodnimi prihodi. Poudariti je potrebno, da oba indeksa predstavljata obstoječe stanje pred svetovno epidemijo, ker izhajata iz preteklih podatkov.       

Spremenjene razmere in pogled v prihodnost ponazarjata indeks priložnosti domačega trga »Domestic Opportunity Index«, ki predstavlja spremembe potovalnih navad, ter indeks potovalnega potenciala »Travel Potential Index«, ki združuje vse naštete kazalnike. Indeks priložnosti domačega trga prikazuje priložnost, da bodo prebivalci zamenjali svoje potovalne navade in raje izbrali potovanja znotraj države kot potovanja v tujino. Najvišje vrednosti indeksa priložnosti domačega trga imajo države, kjer obstaja večja verjetnost, da bodo prebivalci izbrali potovanja v tujino kot pa domača potovanja. Ravno tu obstaja priložnost preusmeritve potovanj na domači trg. Slovenija je v danem poročilu uvrščena v sam vrh, za Luxemburgom in Črno Goro, z indeksom 160, kar pomeni da obstaja velika priložnost preusmeritve na domači trg. Indeks potovalnega potenciala prikazuje okrevanje turističnega sektorja po državah, pa tudi tveganja in priložnosti. Slovenija se z indeksom 100 nahaja v evropskem povprečju. Vendar je potrebno poudariti, da se priložnosti domačega trga, ki tudi sestavljajo indeks potovalnega potenciala, lahko uresničijo ali pa ne. Na okrevanje turističnega sektorja bodo vplivali še ostali dejavniki, med katerimi lahko izpostavimo demografski profil gostov in večje zanimanje za manj obiskane destinacije.           

Indeks potovalnega potenciala »Travel Potential Index«

Poročilo poudarja, da je turizem, kot smo ga poznali, prenehal obstajati. Pot do uspeha je v hitri digitalizaciji in uvajanju novih tehnologij za prilagoditev novim razmeram oziroma novi realnosti in novemu vedenju potrošnikov. Trajnost bo ključni dejavnik pri ponovnem zagonu turističnega sektorja, ki bo bolj konkurenčen, bolj odporen in pripravljen na morebitne krizne razmere v prihodnosti.    

Celotno poročilo se nahaja na spletni strani ETC na povezavi.

Vir: European Tourism: Trends & Prospects (Q2/2020)

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji